Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20221/2019
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Hagyományok Háza
Teljesítés helye:A teljesítés helye: 1011Budapest, Corvin tér 8. 1011 Bp. Szilágyi D. tér 6. 1011 Bp. Fő utca 6. 1011 Bp. Fő utca 6/b. 1011 Bp. Apor P. u. 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hagyományok Háza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80478285
Postai cím: Corvin Tér 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hagyomanyokhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000373582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendszeres takarítás keretóraszáma: 2080 óra/év
Az ügyeleti takarítás keretóraszáma 3380 óra/év
Eseti ügyeleti takarítás óraszáma max. 2184 óra/év
Nagytakarítás 1 alkalommal (1805 m2 külső nyílászárók, külső portálok és külső üvegfelületek (ideértve az üvegtetőt is) tisztítása.
Eseti felülettisztítás 1 805 m2/év mennyiségben
Takarítandó felületek:
A Budai Vigadó épületében napi rendszerességgel takarítandó területek:
Teljes felület: 3759 m², ebből:
Műkő, Gres lap: 839 m²
Parketta: 1204 m²
PVC 549 m²
Gumi 7 m²
Terazzó: 565 m²
Műkő lépcső 595 m²
Korlátok teljes mennyisége 211 m, ebből:
Főlépcsőház korlát: 46,2 m
Körfolyosó korlát: 78,5 m
Kovácsoltvas korlát: 76,8 m
Karzat korlát: 8,7 m
Budai Vigadó külső területe: 324 m2, ebből:
Fő utcai oldal: 60,61 m /122 m²
Iskola utcai oldalt: 59,31 m /100 m²
Corvin téri oldal: 41,79 m/82 m²
Belső nyílászárók teljes mennyisége: 1087 m2
Egyedi belső nyílászárók teljes mennyisége: 855 m2
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32306600 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése a Hagyományok H
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: A teljesítés helye:
1011Budapest, Corvin tér 8.
1011 Bp. Szilágyi D. tér 6.
1011 Bp. Fő utca 6.
1011 Bp. Fő utca 6/b.
1011 Bp. Apor P. u. 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendszeres takarítás keretóraszáma: 2080 óra/év
Az ügyeleti takarítás keretóraszáma 3380 óra/év
Eseti ügyeleti takarítás óraszáma max. 2184 óra/év
Nagytakarítás 1 alkalommal (1805 m2 külső nyílászárók, külső portálok és külső üvegfelületek (ideértve az üvegtetőt is) tisztítása.
Eseti felülettisztítás 1 805 m2/év mennyiségben
Takarítandó felületek:
A Budai Vigadó épületében napi rendszerességgel takarítandó területek:
Teljes felület: 3759 m², ebből:
Műkő, Gres lap: 839 m²
Parketta: 1204 m²
PVC 549 m²
Gumi 7 m²
Terazzó: 565 m²
Műkő lépcső 595 m²
Korlátok teljes mennyisége 211 m, ebből:
Főlépcsőház korlát: 46,2 m
Körfolyosó korlát: 78,5 m
Kovácsoltvas korlát: 76,8 m
Karzat korlát: 8,7 m
Budai Vigadó külső területe: 324 m2, ebből:
Fő utcai oldal: 60,61 m /122 m²
Iskola utcai oldalt: 59,31 m /100 m²
Corvin téri oldal: 41,79 m/82 m²
Belső nyílászárók teljes mennyisége: 1087 m2
Egyedi belső nyílászárók teljes mennyisége: 855 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 a szerződés teljesítésében részt vevő és kötelezően előírt 1 fő tisztitás-technológiai szakmunkáson felüli tisztitás-technológiai szakmunkások létszáma (0-5 fő) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – takarítási díjak Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Megrendelő jogosult a jelen szerződés szerinti mennyiséget az óraszám és létszám vonatkozásában egyoldalú jognyilatkozattal 30 %-al növelni változatlan feltételek mellett.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1. részszemponton belüli alszempontok:
1.1. napi és ügyeletes takarítás nettó óradíja (HUF/óra/fő), melynek súlyszáma: 40
1.2. teljes nagytakarítás nettó átalánydíja: (HUF/alkalom), melynek súlyszáma: 20
1.3. eseti felülettisztítás nettó m2-ára (HUF/m2), melynek súlyszáma: 20

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Takarítási szolgáltatás beszerzése a Hagyományok H
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47812312
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@kristalymix.hu
Telefon: +36 205604140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788515242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32306600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69600986
Postai cím: Vágóhíd Utca 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13646231209

Hivatalos név: Keyguard Nyomozási és Biztonsági Szolgáltatások Zártkörüen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47637760
Postai cím: Verebeshegy Utca 1
Város: Csomád
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23915187213

Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

Hivatalos név: KRISTÁLY-MIX Keresekedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47812312
Postai cím: Király Utca 80
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11788515242

Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10809408242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges