Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20253/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:1147 Budapest, Csömöri út 50-60.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75831956
Postai cím: Csömöri Út 50-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1147
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bárdos Gabriella
Telefon: +36 202161049
E-mail: bardos.gabriella@kezmu.hu
Fax: +36 12520456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kezmu.hu/hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kezmu.hu/hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: CSÖMÖRI ÚTI TELEPHELY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Hivatkozási szám: EKR000976992018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
CSÖMÖRI ÚTI TELEPHELY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés tárgya az Ajánlatkérő Budapest, Csömöri úti telephelyének energetikai korszerűsítése II. ütemének megvalósítása.
Egy korábbi beruházás keretében az energetikai korszerűsítés gépészeti része megvalósításra került (I. ütem), melynek során beépítésre került az új kazán, a hozzá tartozó egyéb gépészeti eszközökkel, szerelvényekkel és az elektromos felújítások egy része is elkészült. Jelen beruházás keretében az eddigi kivitelezési munkákból elmaradt homlokzati hőszigetelést, nyílászárócserét és az időközben változott igényeknek megfelelő belső felújításokat kell elvégezni.
Valamennyi rész tekintetében a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése a Vállalkozó feladata.
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő Budapest, Csömöri úti telephelyének energetikai korszerűsítésére irányuló építészeti munkák elvégzése az alábbi főbb mennyiségek szerint:
Belső munkák:
üzemterületek helyreállítása a csarnokban
- tégla (32,5 m2) és gipszkarton (45 m2) válaszfalak bontása,
- gipszkarton válaszfalak (217 m2) és álmennyezet (gk táblás 313,5 m2, bandraszteres 206 m2) készítése,
- PVC padlóburkolat javítása (50 m2) és új PVC burkolat készítése (1386,5 m2),
- belső fal (1383 m2) és mennyezet (2500 m2) festése,
- beton ablakpárkányok bontása (420 m),
- parapetek helyreállítása (420 m).
Nyílászáró szerkezetek elhelyezése: fém és műanyag nyílászárók, kopolit üvegfalak bontása (757,46 m2), fehér műanyag szerkezetű, háromrétegű üvegezésű nyílászárók beépítése, északi és keleti oldalon három rétegű, hat kamrás, a déli és nyugati oldalon három rétegű üvegezésű, solár bevonatos, hat kamrás szerkezetekkel (311 db)
Elektromos munkák:
- kábeltálcára szerelt, függesztett világítás /228 db lámpatest/
- technológiai berendezések részére megtáplálás /33 munkadoboz/
- oldalfalra szerelt lámpatest /12 db/
- kijáratmutató lámpatest /26 db/
- 1 db új elosztó
- bontás során elvágott kábelek, vezetékek pótlása
Külső munkák:
Homlokzat hőszigetelése:
- függőleges falak és mennyezetek hőszigetelése 10 cm vastag EPS hőszigetelő lapokkal (1702,7 m2), kőzetgyapot lemezzel (142,4 m2), illetve 3 cm vastag EPS hőszigetelő lapokkal (250 m2) betonpanel felületen,
- lábazat hőszigetelése 6 cm vastag XPS hőszigetelő lapokkal, beton felületen (126 m2),
- felületek színezése vékonyvakolattal
Tető javítása:
- sérült, korhadt cseréplécek, vápadeszkák cseréje (150 m2),
- tetőcserepek pótlása (120 m2-en),
- külső fafelületek faanyagvédelme és mázolása (360 m2),
- függőeresz csatorna szerelése (235,1 m),
- lefolyócső szerelése (275 m),
- hajlatbádogozás (66 m),
- kéményszegély és választópárkány fedése (190 m) ötvözött horganylemezből
Elektromos munkák:
- meglévő villámvédelmi rendszer javítás a villámvédelmi jkv előírásai szerint
Valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú/eredetű dologra/konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre/szabadalomra/tevékenységre/személyre/típusra/adott származásra/gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében Ajánlatkérő elfogad azzal egyenértékű dologra/eljárásra/védjegyre/szabadalomra/tevékenységre/személyre/ típusra/adott származásra/gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az egyenértékűséget – kétség esetén – ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munkák nem építési engedély köteles tevékenységek, ezért építési- vagy más létesítési engedély rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06718 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: CSÖMÖRI ÚTI TELEPHELY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48514370
Postai cím: Révész Utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@sildagroup.hu
Telefon: +36 703280171
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 192887651
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1147 Budapest, Csömöri út 50-60.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen beszerzés tárgya az Ajánlatkérő Budapest, Csömöri úti telephelyének energetikai korszerűsítése II. ütemének megvalósítása.
Egy korábbi beruházás keretében az energetikai korszerűsítés gépészeti része megvalósításra került (I. ütem), melynek során beépítésre került az új kazán, a hozzá tartozó egyéb gépészeti eszközökkel, szerelvényekkel és az elektromos felújítások egy része is elkészült. Jelen beruházás keretében az eddigi kivitelezési munkákból elmaradt homlokzati hőszigetelést, nyílászárócserét és az időközben változott igényeknek megfelelő belső felújításokat kell elvégezni.
Valamennyi rész tekintetében a szükséges építési anyagok biztosítása, beszerzése, szállítása, beépítése illetve a keletkező hulladék elszállítása és kezelése a Vállalkozó feladata.
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő Budapest, Csömöri úti telephelyének energetikai korszerűsítésére irányuló építészeti munkák elvégzése az alábbi főbb mennyiségek szerint:
Belső munkák:
üzemterületek helyreállítása a csarnokban
- tégla (32,5 m2) és gipszkarton (45 m2) válaszfalak bontása,
- gipszkarton válaszfalak (217 m2) és álmennyezet (gk táblás 313,5 m2, bandraszteres 206 m2) készítése,
- PVC padlóburkolat javítása (50 m2) és új PVC burkolat készítése (1386,5 m2),
- belső fal (1383 m2) és mennyezet (2500 m2) festése,
- beton ablakpárkányok bontása (420 m),
- parapetek helyreállítása (420 m).
Nyílászáró szerkezetek elhelyezése: fém és műanyag nyílászárók, kopolit üvegfalak bontása (757,46 m2), fehér műanyag szerkezetű, háromrétegű üvegezésű nyílászárók beépítése, északi és keleti oldalon három rétegű, hat kamrás, a déli és nyugati oldalon három rétegű üvegezésű, solár bevonatos, hat kamrás szerkezetekkel (311 db)
Elektromos munkák:
- kábeltálcára szerelt, függesztett világítás /228 db lámpatest/
- technológiai berendezések részére megtáplálás /33 munkadoboz/
- oldalfalra szerelt lámpatest /12 db/
- kijáratmutató lámpatest /26 db/
- 1 db új elosztó
- bontás során elvágott kábelek, vezetékek pótlása
Külső munkák:
Homlokzat hőszigetelése:
- függőleges falak és mennyezetek hőszigetelése 10 cm vastag EPS hőszigetelő lapokkal (1702,7 m2), kőzetgyapot lemezzel (142,4 m2), illetve 3 cm vastag EPS hőszigetelő lapokkal (250 m2) betonpanel felületen,
- lábazat hőszigetelése 6 cm vastag XPS hőszigetelő lapokkal, beton felületen (126 m2),
- felületek színezése vékonyvakolattal
Tető javítása:
- sérült, korhadt cseréplécek, vápadeszkák cseréje (150 m2),
- tetőcserepek pótlása (120 m2-en),
- külső fafelületek faanyagvédelme és mázolása (360 m2),
- függőeresz csatorna szerelése (235,1 m),
- lefolyócső szerelése (275 m),
- hajlatbádogozás (66 m),
- kéményszegély és választópárkány fedése (190 m) ötvözött horganylemezből
Elektromos munkák:
- meglévő villámvédelmi rendszer javítás a villámvédelmi jkv előírásai szerint
Valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú/eredetű dologra/konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre/szabadalomra/tevékenységre/személyre/típusra/adott származásra/gyártási folyamatra vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, hogy ezek tekintetében Ajánlatkérő elfogad azzal egyenértékű dologra/eljárásra/védjegyre/szabadalomra/tevékenységre/személyre/ típusra/adott származásra/gyártási folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az egyenértékűséget – kétség esetén – ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező munkák nem építési engedély köteles tevékenységek, ezért építési- vagy más létesítési engedély rendelkezésre bocsátására nem kerül sor. Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 224
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 237968020
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silda Group 8 Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48514370
Postai cím: Révész Utca 2/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@sildagroup.hu
Telefon: +36 703280171
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A jelenlegi szellőzés a felújítás után nem fogja megfelelően ellátni funkcióját, ezért szükséges a légtechnikai rendszer haladéktalan felújítása.
A kiegészítő munka igény indokai tekintetében a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában feltételként meghatározottak vonatkozásában megállapítható, hogy a Vállalkozó által a módosítási kérelemében megjelölt munkanemek nem szerepeltek a közbeszerzési eljárás főbb mennyiségében, illetve a tervekben, így azok az eredeti szerződéshez képest további munkáknak minősülnek.
A további építési munkák tekintetében a szerződő fél személyének változása gazdasági és műszaki okból nem megvalósítható az alábbi indokok miatt:
Műszaki-funkcionális összefüggés:
Az alapszerződéssel érintett kivitelezési tevékenység teljesítési helye átfedést mutat, és részben megegyezik az új műszaki tartalom kivitelezésének teljesítési helyével, mely ily módon már az alapszerződés alapján az eredeti, Vállalkozónak átadott munkaterületnek minősül. Vállalkozó az érintett területen belül birtokolja a munkaterületet. A birtokolt munkaterületre más Vállalkozót engedni nem lehet, tekintettel arra, hogy a munkaterület lehatárolás nem lehetséges. Ezen túlmenően Vállalkozó a kivitelezési munkákhoz szükséges összes eszközzel, géppel a helyszínen rendelkezik, így azokat mozgósítania nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy a 2019. április 10. napján létrejött Vállalkozási szerződésben meghatározott felújítási munkákkal létrehozott eredmény állagának sérelme nélkül a légtechnikai rendszer korszerűsítése a későbbiekben nem valósítható meg, (későbbi kivitelezés esetén a visszabontott műszaki tartalmat Megrendelőnek ismételten ki kellene fizetnie a légtechnikai rendszer korszerűsítését végző Vállalkozónak), jelenleg folyamatban lévő kivitelezés és a légtechnikai rendszer korszerűsítése műszaki funkcionális szempontból összefügg.
Fentiek alapján a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező kivitelezési munka az alapszerződés műszaki tartalmához kapcsolódik, műszakilag összeköttetésben áll az alap kivitelezési tevékenység során kialakításra kerülő műszaki tartalommal, így annak más vállalkozóval történő elvégzése fizikailag akadályoztatva van, valamint Megrendelő által a jótállási, szavatossági igényeinek érvényesítése során nehézségekbe ütközne, s fennállna a veszély arra, hogy a Vállalkozók a felelősséget egymás irányába próbálnák elhárítani, mely végső soron a Megrendelő jogainak érvényesülését hátrányosan befolyásolná.

Gazdasági összefüggés:
Megrendelő a légtechnikai rendszer korszerűsítéséhez szükséges terveket és műleírást megrendelte, és azok 2019. augusztus hónapban Tervező általi rendelkezésre bocsájtása után indikatív ajánlatot kért mind Vállalkozótól, továbbá kettő egyéb a szerződés teljesítésére alkalmas gazdasági szereplőtől. Az indikatív árajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az eredeti szerződő fél adta, míg más vállalkozók csak többletköltséggel vállalnák a kivitelezést.
Az indikatív árajánlat alapján - mely a szerződésmódosítás alapját képezi - megállapítható, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés mértékének 50%-át, annak 23,371%-a, mely érték a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontjában írt százalékos éréket sem éri el.
Fentiek alapján a légtechnikai rendszer korszerűsítését a CSÖMÖRI ÚTI TELEPHELY ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE tárgyú szerződés hatálya alatt, annak Vállalkozójával célszerű elvégeztetni a műszaki-funkcionális összegfüggésre tekintettel, továbbá hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének is leget tudjon tenni.
Az új műszaki tartalom kivitelezési munkái az alapszerződés műszaki tartalmához kapcsolódik, műszakilag összeköttetésben áll az alap kivitelezési tevékenység során kialakításra kerülő műszaki tartalommal, melynek más vállalkozóval történő elvégeztetése műszaki okokból nem indokolt, az Megrendelőre nézve veszélyeket hordoz magában.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Műszaki-funkcionális összefüggés:
Az alapszerződéssel érintett kivitelezési tevékenység teljesítési helye átfedést mutat, és részben megegyezik az új műszaki tartalom kivitelezésének teljesítési helyével, mely ily módon már az alapszerződés alapján az eredeti, Vállalkozónak átadott munkaterületnek minősül. Vállalkozó az érintett területen belül birtokolja a munkaterületet. A birtokolt munkaterületre más Vállalkozót engedni nem lehet, tekintettel arra, hogy a munkaterület lehatárolás nem lehetséges. Ezen túlmenően Vállalkozó a kivitelezési munkákhoz szükséges összes eszközzel, géppel a helyszínen rendelkezik, így azokat mozgósítania nem szükséges.
Az indikatív árajánlatok alapján megállapítható, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az eredeti szerződő fél adta, míg más vállalkozók csak többletköltséggel vállalnák a kivitelezést.Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés mérték nem haladja meg az eredeti szerződés mértékének 50%-át.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 192887651 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 237968020 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A vállalkozási szerződés alapján a műszaki ellenőr a szerződés teljesítését részben felfüggesztette. A szerződés felfüggesztésének 2019. augusztus hónap 21 napjától 2019. szeptember hónap 30. napjáig terjedő időtartam a Vállalkozási szerződésük IX. pontjában meghatározott teljesítési határidőbe nem számít bele. Fenteik alapján a napokban kifejezett teljesítési határidő mely 180 nap volt 224 napra módosul. A felfüggesztés okán az eredeti teljesítési határidő október 7. napjáról november 17. napjára változott, melyet 2019. december 31. napjáig követő időszak (44 nap) a plusz műszaki tartalom megvalósítására megfelelő határidő.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben