Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20274/2019
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16695061
Postai cím: Bethesda Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sűrű Diána
Telefon: +36 14222705
E-mail: suru.diana@bethesda.hu
Fax: +36 13649070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bethesda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bethesda Gyermekkórház új épületszárny tervezés
Hivatkozási szám: EKR000552202018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Bethesda Gyermekkórház új épületszárny tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1140 Budapest, Hungária körút 202.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési szerződés alapján „MRE Bethesda Gyermekkórház új épületszárnya kialakítása tervezési munkái”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az MRE Bethesda Gyermekkórház a 1059/2017. (II.17.) Korm.határozat alapján, a Bethesda utcai telephelyén megvalósuló új épületszárny generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói jóváhagyást, a tervezési fázisoknak megfelelően.
A Bethesda utcai telephelyen az új épületszárny a korábban L alakú főépület Hungária körúti szárnyának folytatásaként az udvar felé kiterjedve, U alakú formában épül, összesen 8 szinttel és két mélygarázs (részint raktár és gépházi) szinttel. Mindezek tervezett bruttó szintterülete összesen 20.969,74 m2.
A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges:
- tervezési előkészítő feladatok elvégzése
- koncepciótervek elkészítése
- beépítési vázlatterv elkészítése
- engedélyezési tervek elkészítése
- további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- engedélyek beszerzése
- kiviteli tervek elkészítése (beleértve a belsőépítészeti kiviteli tervet is)
- pallértervek készítése
- tervezői művezetés (a tervezői díj 10 mérnöknap tervezői művezetést foglal magában, az ezen felüli esetleges ajánlatkérői igény tekintetében az ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontban tesz ajánlatot)
- árazatlan költségvetés összeállítása
- részletes tervezői árazott költségvetés elkészítése
- kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban tanácsadóként részvétel
- részvétel a beruházáshoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó kooperációkon (a kivitelezés időszakában), az ajánlatkérő igénye szerinti rendszerességgel, de minimum 3 hetente.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 053 - 122445

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bethesda Gyermekkórház új épületszárny tervezés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/03/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70101023
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: astudio@chello.hu
Telefon: +36 42785322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42785325
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 356000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 10459058-2-15
Egyéb ajánlattevők neve, címe és adószáma:
CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5., 12014055-2-43)
Közös ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1137 Budapest, Szegedi út 37-39., 14541744-2-41), közös ajánlattevő neve: Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Galambóc utca 35. psz. 2., 14055003-2-43)
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1., 13079909-2-43)
Középülettervező Zrt. (1023 Budapest, Lublói utca 2., 10569731-2-41)
Közös ajánlattevő neve: ABC Group Ingatlan Fejlesztő és - Üzemeltető Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48., 13098030-2-13), közös ajánlattevő neve: Optimum Energy Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Gömb utca 7., 23740422-2-41)
Gav-Art Stúdió Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A., 13606266-2-15)
Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2., 26295464-2-41)
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (9011 Győr, Ezerjó út 10., 24084794-2-08)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1140 Budapest, Hungária körút 202.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés alapján „MRE Bethesda Gyermekkórház új épületszárnya kialakítása tervezési munkái”
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az MRE Bethesda Gyermekkórház a 1059/2017. (II.17.) Korm.határozat alapján, a Bethesda utcai telephelyén megvalósuló új épületszárny generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói jóváhagyást, a tervezési fázisoknak megfelelően.
A Bethesda utcai telephelyen az új épületszárny a korábban L alakú főépület Hungária körúti szárnyának folytatásaként az udvar felé kiterjedve, U alakú formában épül, összesen 8 szinttel és két mélygarázs (részint raktár és gépházi) szinttel.
A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges:
- tervezési előkészítő feladatok elvégzése
- koncepciótervek elkészítése
- beépítési vázlatterv elkészítése
- engedélyezési tervek elkészítése
- további engedélyek kiadásához szükséges tervdokumentáció elkészítése
- engedélyek beszerzése
- kiviteli tervek elkészítése (beleértve a belsőépítészeti kiviteli tervet is)
- pallértervek készítése
- tervezői művezetés (a tervezői díj 10 mérnöknap tervezői művezetést foglal magában, az ezen felüli esetleges ajánlatkérői igény tekintetében az ajánlattevő a 2. sz. értékelési részszempontban tesz ajánlatot)
- árazatlan költségvetés összeállítása
- részletes tervezői árazott költségvetés elkészítése
- kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban tanácsadóként részvétel
- részvétel a beruházáshoz kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó kooperációkon (a kivitelezés időszakában), az ajánlatkérő igénye szerinti rendszerességgel, de minimum 3 hetente.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 356000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: "A" STÚDIÓ '90 Építésztervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70101023
Postai cím: Dózsa Gy. Utca 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: astudio@chello.hu
Telefon: +36 42785322
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42785325
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés megkötése óta és a tervezési folyamat elindulását követően kiderült, a Megrendelő által korábban előre nem látható új szakmai szempontok kiszolgálása miatt a Tervezési Program módosítása vált szükségessé. A szerződés megkötését követően tehát a Megrendelő és a Tervező szakmai ismeretei, igényei alapján megismert, a meglévő – és megmaradó – épületek által behatárolt építési hely korlátai, valamint ezen korlátokon belül a megnövekedett orvos szakmai program maximális kielégítése az épület összterületének növekedését vonja maga után a Tervezési Programban foglaltakhoz képest. A szakmai terek növekedésének egyenes eredménye lett azok funkcionális egységeinek megfelelő összeköttetését biztosító közlekedő területek, valamint a kiszolgáló – nem gyógyászati – területek növekedése is. A tervezési koncepció kiegészítése, a már elkészült tervek átdolgozása, újragondolása, a szükséges szakmai egyeztetések többlet időigényére tekintettel Felek számítása szerint a Szerződés 5.1. pontjában foglalt teljesítési határidők nem tarthatóak, azok meghosszabbítása vált szükségessé. Tervező számítása szerint a fentiek szerinti, korábban előre nem látható módosítási igényekre tekintettel az Első Teljesítési Szakaszban elvégzendő tervezési előkészítő folyamatok (egyeztetések, felmérések, stb.), az elkészítendő beépítési vázlatterv és koncepciótervek átdolgozása, újratervezése 120 naptári nap többletidőt igényel. Az Első teljesítési szakasz többlet időigényére tekintettel a többi teljesítési szakasz határideje is megfelelően módosul. A szerződés módosuló rendelkezése: Szerződés 5.1. pont: Első teljesítési szakasz: a szerződéskötéstől számított 50 nap helyett 170 nap. Második teljesítési szakasz: a szerződéskötéstől számított 112 nap helyett 232 nap . Harmadik teljesítési szakasz: a szerződéskötéstől számított 147 nap helyett 267 nap. Negyedik teljesítési szakasz: a szereződéskötéstől számított 196 nap helyett 316 nap. A fentiek alapján a szerződésmódosításra 2019. 04. 18. napján került sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítési határidők módosításának szükségessége megalapozott, és a felmerült módosítási igények a szerződés megkötését követően merültek fel megalapozott szakmai indokok, valamint a Tervező szakmai tanácsai alapján. A fentiek alapján a szerződés 5.1. pontjának módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a szerződésnek továbbra is ugyanaz a tárgya, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy a Tervezési Díj nem módosul. A módosítás tehát megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca)-cc) pontjának tekintettel az ott meghatározott feltételek együttes teljesülésére.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 356000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 356000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben