Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20381/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Teljesítés helye:9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SYNTHESE Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség
Nemzeti azonosítószám: AK24574
Postai cím: Széchenyi tér 8-9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Most Balázs
Telefon: +36 96513030
E-mail: poda.bernadett@czuczor.osb.hu
Fax: +36 96513030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bencesgyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műemlékvédelem alatt álló Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálása az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, illetve végzés szerint.
- a mennyezet középső képének (Xavéri Szent Ferenc apoteózisa), mérete: 276x276 cm;
- a mennyezeti fal négy falfestménynek, méretük: 117x85x35cm;
- az északi fal nagy falképének, mérete: 310x198 cm;
- a nyugati fal két falképének, méretük: 222x74 cm;
- Szt. Pál oltár festményeinek: 1 db (Szt. Pál megtérése) 220x140 cm és 1 db (Szt. László harca a török ruhás kunokkal) 100x70 cm festmény, valamint a stukkóközök színezése és a síkfalazat festése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09390 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/08 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYNTHESE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bezsilla Nándor u. 68
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34 318 310
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
További tárgyak:45262710-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9022 Győr, Széchenyi tér, 6900 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
műemlékvédelem alatt álló Loyolai Szent Ignác bencés templomban a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak restaurálása az alábbiak szerint:
- a mennyezet középső képének (Xavéri Szent Ferenc apoteózisa), mérete: 276x276 cm;
- a mennyezeti fal négy falfestménynek, méretük: 117x85x35cm;
- az északi fal nagy falképének, mérete: 310x198 cm;
- a nyugati fal két falképének, méretük: 222x74 cm;
- Szt. Pál oltár festményeinek: 1 db (Szt. Pál megtérése) 220x140 cm és 1 db (Szt. László harca a török ruhás kunokkal) 100x70 cm festmény, valamint a stukkóközök színezése és a síkfalazat festése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/01/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35500310
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SYNTHESE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bezsilla Nándor u. 68
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1) Az ajánlatkérő a Loyolai Szent Ignác Bencés templomban, a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálásának tárgyában - közbeszerzési eljárás eredményeként - 2018.06.08. napján vállalkozási szerződést kötött. A vállalkozási szerződés 5. pontja alapján a Vállalkozó a Missziós kápolna festményeinek, falképeinek és stukkóinak a restaurálását a közbeszerzési eljárás során meghatározott műszaki tartalomnak megfelelően köteles elvégezni. A műszaki tartalmat pedig a restaurátori terv tartalmazza.
A Missziós kápolna villanyszerelési munkái során a villanyszerelők a kápolna sarkaiban emelkedő pilaszterek stukkómárványában hornyot vájtak a vezetékek számára. A horony középen húzódik és nem csak a pilaszter törzsét érinti, hanem a tagozatot koronázó fejezet mellette lévő mezőből is kihasít egy darabot. A fentiek miatt - az eredeti tervektől eltérően - a keletkezett horony nem javítható meg a hiány pótlásával. A pilaszter helyreállításához a teljes felület új műmárvánnyal történő borítása szükséges. A helyreállítás költsége nettó 524 000,- Ft.
A kápolnában végzett restaurálási munkák során a nyugati fal ablaka alatt lévő képfelület tisztításakor feltárásra került egy töredékes jelentet, amely Xavéri Szent Ferencet ábrázolja, amint egy ágyban fekvő beteg mellet áll. A Megrendelő döntése szerint a kápolna restaurálása körében szükséges a feltárásra került képtöredék helyreállítása is. A helyreállítás költsége nettó 658 000,- Ft.
A kápolnában a villanyszerelési munkák 2019. szeptemberében fejeződnek be. A villanyszerelési munkák befejezését követően kerülhet sor a pilaszter, valamint a töredékes jelenet helyreállítására. A műszaki ellenőr szerint a pilaszter helyreállításának időigénye 3 hét, a töredékes jelenet restaurálása pedig 4 hónapot vesz igénybe. A két munkanem párhuzamosan végezhető, azaz a munkák együttes időigénye 4 hónap, amely 2019. szeptemberétől kezdődik.
A fent előadottakra tekintettel a Felek
# a vállalkozási szerződés tárgyát módosították, akként hogy a szerződés tárgyává tették a megjelölt munkákat,
# a szerződés teljesítési határidejét 2020. január 15. napjára módosították,
# az ellenszolgáltatás összege pedig kiegészítésre került a fent megjelölt munkák vállalkozói díjával, azaz összesen nettó 1 182 000,- Ft.

2) Az eredeti szerződéses ellenérték nettó 34 318 310,- Ft, amelynek 15%-a nettó 5 147 747,- Ft. A szerződésmódosítás ellenértéke nettó 1 182 000,- Ft. Megállapítható tehát, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése építési beruházás esetén nem éri el az eredeti szerződéses ellenérték 15%-át.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a szerződés továbbra is vállalkozási szerződés, amelynek a tárgya továbbra is restaurálás.
A módosítás a szerződés ellenértékének módosításával jár és a szerződéses jogviszony több elemét érintette (szerződés tárgya, teljesítési határidő). A szerződéses jogviszony módosításra került elemei azonban összefüggnek a szerződéses érték változásával.
Az ellenérték növekedése nem változtatta meg az eredetileg lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtáját. Az Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 117. §-a szerinti eljárást alkalmazott. Az ellenérték növekedését követően is a korábban megjelölt eljárásrend alkalmazható.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződés módosításának jogalapja a Kbt. 141. § (2) bekezdése, így jelen mező kizárólag technikai jelleggel kerül kitöltésre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34 318 310 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 35500310 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A felek a szerződés módosításával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben