Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20400/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TRIUT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság;TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +3612390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +3612390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében új távhővezetékek telepítése és korszerűsítése, illetve 20 db hőközpont létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár területén”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45251250-8
45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Távhővezetékek telepítése és korszerűsítése:
1.)Távfűtési gerincvezeték cseréje az EA1 akna és a BA1 akna között, 126 m nyomvon alon 2xDN400, 1xDN150 és 1xDN50
2.)A BA1 jelű akna és a B2 jelű hőközpont közötti primer fűtési és használati melegvíz távhővezetékek átépítése, 391,4 m
nyomvonalon, 2xDN200, 1xDN110 és 1xDN75 induló mérettel
3.)A BA1 jelű akna és az F jelű hőközpont közötti távfűtési és használati melegvíz vezetékek átépítése, 624 m nyomvonalon,
DN300 és DN65 közötti méretekkel
4.)A Déli intézményterület távhőellá tása - Közületi hőfogyasztók primer távfűtési vezetékei III. szakasz építése, 471 m
nyomvonalon, DN200 és DN50 közötti méretekkel
5.)A Kaposi Mór Oktató Kórház déli épületeit és a Csiky Gergely Színházat ellátó 2xDN250-es primer távfűtési vezeték II. ütem
építése, 571 m nyomvonalon, DN250 és DN100 közötti méretekkel
5.c.d.)Ügyészség, gróf Apponyi utca + Kinizsi Élelmiszeripari Iskola primer távfűtési vezetékek építése, 348 m nyomvonal,
DN150 és DN50 közötti méretekkel
6.)A Fő utcai hurkolóvezeték, prime r távfűtési gerincvezeték építése, 156 m nyomvonalon, 2xDN200 mérettel.
6.a.)Kodály Zoltán Ált.Isk. primer bekötő vezeték építése, 63 m nyomvonalon, 2xDN200 és 2xDN50 mérettel.
7.)Sportcsarnok primer távfűtési vezeték építése, 828 m nyomvonalon, 2xDN150 mérettel.
7.a.)Kisfaludy utcai Ált.Isk. primer ellátó vezeték építése 384 m nyomvonalon, 2xDN65 mér ettel
8.)Zrínyi Ilona Ált.Isk. primer távfűtési vezeték építése 438 m nyomvonalon, 2xDN65 mérettel.
Hőközpontok létesítése:
Hőközpontok kulcsrakés z kivitelezése összesen 20 db fűtési és/vagy HMV hőközpont létesítése vagy korszerűsítése.
1.)Ügyeleti Orvosi Rendelő, 142 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
2.)Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, 360 kW hőteljesítménnyel, fűt és és HMV.
3.)Somogy Megyei Kormányhivatal, 1060 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
4.)OTP Bank fiók és a felette lévő lakások (társasház), 360 kW hőteljesítménny el, fűtés és HMV.
5.)Magyar Telekom üzlet és a felette lévő lakások (társasház), 180 kW hőteljesítménnyel, fűtés é s HMV.
6.)Somogy Megyei Kormányhivatal Fő utcai épülete, 180 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
7.)Kaposi Mór Oktató Kórház - Orvos-nővérszálló, 450 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV
8.)Kaposi Mór Oktató Kórház - Központi labor, 200 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
9.)Kaposi Mór Oktató Kórház - Anyaépület, 450 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
10.)Kaposi Mór Oktató Kórház - Fertőző épület, 300 kW hőteljesítménnyel, fű tés.
11.)Kodály Zoltán Ált.Isk., 560 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
12.)Csiky Gergely Színház, 690 kW hőteljesítménnyel, fűtés és légte chnika.
13.)Ügyészség gróf Apponyi utcai épülete, 250 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
14.)Zrínyi Ilona Ált.Isk., 310 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
15.)Kisfaludy utcai Ált.Isk., 375 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HM V.
16.)Sportcsarnok, 2500 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV
17.)Noszlopy Gáspár Szakközépisk., 500 kW hőteljesítménny el, fűtés és HMV.
18.)Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Ált.Isk. és Gim., 500 kW hőteljesítménny el, fűtés.
19.)B2 jelű hőközpont, 720 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
20.)B jelű hőközpont
A meglévő BA1 akna átépítése különálló hőközponti épületté, primer gerincvezetéki elosztóvá és a meglévő B1 jelű fűtési és HMV
hőközpont kiváltására új hőközpont építése ugyanitt, 320 kWfűtési és 160 kW HMV (hőntartó hőközpont) hőteljesítménnyel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 170 - 387500

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL) http://www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRIUT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 803 908 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes AT:
Ajánlattevő neve: SZTT Kaposvár 2018 Konzorcium (Közös Ajánlattevők)
Ajánlattevő székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Közös Ajánlattevők vezető tagja (Konzorcium vezető) neve: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Közös Ajánlattevők vezető tagja (Konzorcium vezető) székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Közös Ajánlattevők vezető tagja (Konzorcium vezető) adószáma: 13748429-2-20.
Közös Ajánlattevők tag I. (Konzorcium tag I.) neve: TRIUT Építőipari Kft.
Közös Ajánlattevők tag I. (Konzorcium tag I.) székhelye: 1144 Budapest, Füredi utca 74-76.
Közös Ajánlattevők tag I. (Konzorcium tag I.) adószáma: 11387963-2-42.
Közös Ajánlattevők tag II. (Konzorcium tag II.) neve: TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Kft.
Közös Ajánlattevők tag II. (Konzorcium tag II.) székhelye: 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 34.
Közös Ajánlattevők tag II. (Konzorcium tag II.) adószáma: 12067541-2-13.
Többi AT:
Ajánlattevő neve: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Ajánlattevő adószáma: 11097875-2-44.
Módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdése és 141. § (4) c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:45231110-9
45251250-8
45232140-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Távhővezetékek telepítése és korszerűsítése:
1.) Távfűtési gerincvezeték cseréje az EA1 akna és a BA1 akna között, 126 m nyomvonalon 2xDN400, 1xDN150 és 1xDN50
2.) A BA1 jelű akna és a B2 jelű hőközpont közötti primer fűtési és használati melegvíz távhővezetékek átépítése, 391,4 m nyomvonalon, 2xDN200, 1xDN110 és 1xDN75 induló mérettel
3.) A BA1 jelű akna és az F jelű hőközpont közötti távfűtési és használati melegvíz vezetékek átépítése, 624 m nyomvonalon, DN300 és DN65 közötti méretekkel
4.) A Déli intézményterület távhőellá tása - Közületi hőfogyasztók primer távfűtési vezetékei III. szakasz építése, 471 m nyomvonalon, DN200 és DN50 közötti méretekkel
5.) A Kaposi Mór Oktató Kórház déli épületeit és a Csiky Gergely Színházat ellátó 2xDN250-es primer távfűtési vezeték II. ütem építése, 571 m nyomvonalon, DN250 és DN100 közötti méretekkel
5.c.d.) Ügyészség, gróf Apponyi utca + Kinizsi Élelmiszeripari Iskola primer távfűtési vezetékek építése, 348 m nyomvonal, DN150 és DN50 közötti méretekkel
6.) A Fő utcai hurkolóvezeték, prime r távfűtési gerincvezeték építése, 156 m nyomvonalon, 2xDN200 mérettel.
6.a.) Kodály Zoltán Ált.Isk. primer bekötő vezeték építése, 63 m nyomvonalon, 2xDN200 és 2xDN50 mérettel.
7.) Sportcsarnok primer távfűtési vezeték építése, 828 m nyomvonalon, 2xDN150 mérettel.
7.a.) Kisfaludy utcai Ált.Isk. primer ellátó vezeték építése 384 m nyomvonalon, 2xDN65 mérettel
8.) Zrínyi Ilona Ált.Isk. primer távfűtési vezeték építése 438 m nyomvonalon, 2xDN65 mérettel.
Hőközpontok létesítése:
Hőközpontok kulcsrakész kivitelezése összesen 20 db fűtési és/vagy HMV hőközpont létesítése vagy korszerűsítése.
1.) Ügyeleti Orvosi Rendelő, 142 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
2.) Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, 360 kW hőteljesítménnyel, fűt és és HMV.
3.) Somogy Megyei Kormányhivatal, 1060 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
4.) OTP Bank fiók és a felette lévő lakások (társasház), 360 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
5.) Magyar Telekom üzlet és a felette lévő lakások (társasház), 180 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
6.) Somogy Megyei Kormányhivatal Fő utcai épülete, 180 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
7.) Kaposi Mór Oktató Kórház - Orvos-nővérszálló, 450 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV
8.) Kaposi Mór Oktató Kórház - Központi labor, 200 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
9.) Kaposi Mór Oktató Kórház - Anyaépület, 450 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
10.) Kaposi Mór Oktató Kórház - Fertőző épület, 300 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
11.) Kodály Zoltán Ált.Isk., 560 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
12.) Csiky Gergely Színház, 690 kW hőteljesítménnyel, fűtés és légtechnika.
13.) Ügyészség gróf Apponyi utcai épülete, 250 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
14.) Zrínyi Ilona Ált.Isk., 310 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
15.) Kisfaludy utcai Ált.Isk., 375 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
16.) Sportcsarnok, 2500 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV
17.) Noszlopy Gáspár Szakközépisk., 500 kW hőteljesítménnyel, fűtés és HMV.
18.) Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gim., 500 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
19.) B2 jelű hőközpont, 720 kW hőteljesítménnyel, fűtés.
20.) B jelű hőközpont
A meglévő BA1 akna átépítése különálló hőközponti épületté, primer gerincvezetéki elosztóvá és a meglévő B1 jelű fűtési és HMV hőközpont kiváltására új hőközpont építése ugyanitt, 320 kWfűtési és 160 kW HMV (hőntartó hőközpont) hőteljesítménnyel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 803 908 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8749
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@szabadics.hu
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL) http://www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRIUT Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Füredi utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond út 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 93541920
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződésmódosítás időpontja: 2019. 10. 08.
A Szerződő Felek a Szerződés 2.3 pontjában rögzített határidőket a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti fűtési időszakra figyelemmel, a Megrendelő műszaki ellenőre által 2018. december 14. napján kelt Mérnök határozatban rögzítettekkel összhangban a Szerződés 13.7. pontjában megadottak szerint a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján módosítják.
A Szerződés 2.3. pontjában a hőközpontok kivitelezése vonatkozásában a 2. - 7., 11., 14., 15., és 17. -20. alpontokban továbbá a távvezetékek telepítése és korszerűsítése kapcsán az 1. - 3., és 7a, 8. alpontjaiban megjelölt helyszínek vonatkozásában a naptári dátumban megadott kötbérterhes részteljesítési időtartamok a szerződés hatálybalépésének időpontjától számítottan a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. melléklet 16.1. pontjában rögzített fűtési időszak kezdő időpontjáig nem álltak a Vállalkozó rendelkezésére, azaz 2018. augusztus 07. napja (szerződés hatálybalépésének napja) és 2018. szeptember 15. (fűtési időszak kezdete) közötti időtartam a Szerződésben az adott teljesítési helyszínekhez kapcsolódóan rögzített feladatok teljesítésére meghatározott időtartam nem áll összhangban a Szerződés 2.3. pontjában megadott egyes teljesítési helyszínekhez kapcsolódóan rögzített teljesítési időtartamokkal.
A 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet értelmében a távhőszolgáltató és a felhasználó a tulajdonában lévő berendezés rendszeres karbantartását, tervezett javítását, felújítását a fűtési időszakon kívüli, azaz az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszakon kívüli időpontokban jogosult elvégezni, amely a jelen Szerződés hatálybalépésének időpontjától (2018. augusztus 06.) számítottan a Szerződés 2.3. pontjában, határnapban megadott időpontok módosítását teszi szükségessé az egyes részteljesítési időtartamok (átfutási idők) módosítása nélkül, az elvégzendő feladatokra eredetileg a közbeszerzési eljárásban meghatározott időtartamok változatlanul hagyása mellett köteles a Vállalkozó a feladatait teljesíteni a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti fűtési időszakra figyelemmel, a 2018. december 14. napján kelt Mérnökhatározatban (8. sz. melléklet) meghatározott végteljesítési határidő lejártáig.
A Vállalkozó által 2018. augusztus 13. napján megküldött akadályközlésben foglaltak az előzőekben rögzítettekkel összhangban a szerződés 2.3. pontjában naptári dátumban meghatározott részteljesítési határidők módosítását indokolják, amely akadályközlésben előadottakkal kapcsolatosan a Megrendelő Műszaki ellenőre a határozatában részletes álláspontot adott.
VII.2.2) folytatása: A szerződésmódosítás nem jár a vállalkozói díj módosításával, illetve a módosítás nem határoz meg olyan feltételt sem, amely a Vállalkozóra nézve az eredeti szerződéses feltételekben a Vállalkozói kötelmet könnyítené- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, a szerződés módosítása a Vállalkozó számára többletbevételt, vagy a megvalósítás költségei körében megtakarítást nem eredményez. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, a szerződés módosítása a teljesítési határidőkre vonatkozik, egyéb Szerződéses feltételt nem érint.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása és a közbeszerzési dokumentumok alapján az érdeklődő gazdasági szereplők számára Megrendelő előre megismerhetővé tette, hogy fűtési időszakban a Vállalkozó munkát nem végezhet, továbbá azt, hogy amennyiben a Támogatási Szerződés határidő tekintetében módosításra kerül, a szerződés a véghatáridő vonatkozásában módosul, mely esetben sem haladhatja meg a teljesítés a 12 hónapot, a teljesítési határidő nem képezte az értékelési szempontok részét és a módosítással az eredeti munkavégzési időtartam sem változik, azaz a jelen 1. sz. szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1 803 908 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1 803 908 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben