Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:20441/2019
CPV Kód:85148000-8
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HBCS Audit Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Währing Réka
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A fekvőbeteg-ellátó tevékenységről az OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása a Pécsi Tudományegyetem részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A fekvőbeteg-ellátó tevékenységről az OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása a Pécsi Tudományegyetem részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetemen a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása.
Járóbeteg szakellátás
• A kontrolling tevékenységét támogató szakértői táblázatok havi rendszerességű elkészítése a járóbeteg szakellátás jelentőállományainak felhasználásával:
- Járóbeteg-szakellátó munkahelyenként az alapadatok (pl. esetszám, beavatkozásszám, pontszám) és egyes mutatók (pl. esetre jutó beavatkozás, esetre jutó pont) táblázatba rendezése.
- A munkahelyeken használt BNO-k gyakoriság szerinti rendezése.
- A munkahelyeken használt beavatkozások gyakoriság szerinti rendezése, a jelenthető és a ténylegesen jelentett darabszámok feltűntetése.
- A fenti adatok alapján összehasonlító elemzéseket (benchmark) készítése más intézmények adataival (anonim módon) illetve országos teljesítmény adatokkal.
• Konzultáció biztosítása:
- Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása hat havonta a járóbeteg szakellátás finanszírozási adatszolgáltatását végző munkatársak illetve a PTE Klinikai Központ által kijelölt egyéb személyek számára a járóbeteg finanszírozási adatszolgáltatás terén történt jogszabályi változások vonatkozásában.
Fekvőbeteg szakellátás
• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban OEP) felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatközlés (fekvőbeteg jelentés) minőségének ellenőrzése és a minőség javítása Megbízó intézményében az alábbiak szerint:
- A Megbízó Intézmény aktív fekvőbeteg-ellátó tevékenységéről rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és az ennek alapján készült finanszírozási dokumentáció azonosságának tételes ellenőrzése.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatok elküldés előtti vagy - megállapodás szerint - utólagos ellenőrzése és korrekciója. Javítási javaslatok kidolgozása
Írásbeli javaslatok készítése az orvosi dokumentáció és az ezek alapján kitöltött Adatlapok szükségesnek tartott kiegészítéséről és javításairól.
- Az OEP által visszaküldött, hibalistára került esetek ellenőrzése és javaslattétel a korrekcióra az aktuális rendeletekben meghatározott határidőn belül.
- Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása negyedévente a fekvőbeteg finanszírozási adatszolgáltatást végző munkatársak számára, a kódjavítási tapasztalatok összegzése, az esetleges jogszabályi, a finanszírozási környezetet befolyásoló változtatások ismertetése.
- Folyamatos, „help-desk” szerű rendelkezésre állás a napi munka során felmerülő egészségügyi finanszírozási kérdések tekintetében.
- A megbízott biztosítja a megbízó igénye szerinti rendszerességgel a rendelkezésére bocsátott adatok finanszírozási besorolását, illetve a megbízott által működtetett webes besoroló használatának folyamatos használatát.
Konzultáció, oktatás, jogszabálykövetés
- A fekvő- és járóbeteg szakellátás terén megfogalmazott negyedéves és féléves konzultációs lehetőségeken túl havi rendszerességgel személyes konzultációs lehetőség biztosítása a PTE Klinikai Központ területén a Központ által kijelölt vezetők, munkatársak részére az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdéseivel, problémáival kapcsolatban, különös tekintettel a teljesítmény-tervezés illetve kontroll terén.
- Folyamatos rendelkezésre állás telefonon és elektronikus levél formájában a havi konzultációk között a témában felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan.
- A finanszírozási adatszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról történő tájékoztatás, a változások értelmezése során felmerülő esetleges kérdések megválaszolása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21494 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A fekvőbeteg-ellátó tevékenységről az OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása a Pécsi Tudományegyetem részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/08/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HBCS Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond körtér 14. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: hbcs@hbcs.hu
Telefon: 0613925409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0613925402
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36.000.000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:85148000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, 7623 Pécs, Rákóczi u. 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pécsi Tudományegyetemen a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről OEP felé szolgáltatott adatközlés minőségének ellenőrzése és a minőség javítása.
Járóbeteg szakellátás
• A kontrolling tevékenységét támogató szakértői táblázatok havi rendszerességű elkészítése a járóbeteg szakellátás jelentőállományainak felhasználásával:
- Járóbeteg-szakellátó munkahelyenként az alapadatok (pl. esetszám, beavatkozásszám, pontszám) és egyes mutatók (pl. esetre jutó beavatkozás, esetre jutó pont) táblázatba rendezése.
- A munkahelyeken használt BNO-k gyakoriság szerinti rendezése.
- A munkahelyeken használt beavatkozások gyakoriság szerinti rendezése, a jelenthető és a ténylegesen jelentett darabszámok feltűntetése.
- A fenti adatok alapján összehasonlító elemzéseket (benchmark) készítése más intézmények adataival (anonim módon) illetve országos teljesítmény adatokkal.
• Konzultáció biztosítása:
- Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása hat havonta a járóbeteg szakellátás finanszírozási adatszolgáltatását végző munkatársak illetve a PTE Klinikai Központ által kijelölt egyéb személyek számára a járóbeteg finanszírozási adatszolgáltatás terén történt jogszabályi változások vonatkozásában.
Fekvőbeteg szakellátás
• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban OEP) felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatközlés (fekvőbeteg jelentés) minőségének ellenőrzése és a minőség javítása Megbízó intézményében az alábbiak szerint:
- A Megbízó Intézmény aktív fekvőbeteg-ellátó tevékenységéről rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és az ennek alapján készült finanszírozási dokumentáció azonosságának tételes ellenőrzése.
- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé a fekvőbeteg-ellátó tevékenységről szolgáltatott adatok elküldés előtti vagy - megállapodás szerint - utólagos ellenőrzése és korrekciója. Javítási javaslatok kidolgozása
Írásbeli javaslatok készítése az orvosi dokumentáció és az ezek alapján kitöltött Adatlapok szükségesnek tartott kiegészítéséről és javításairól.
- Az OEP által visszaküldött, hibalistára került esetek ellenőrzése és javaslattétel a korrekcióra az aktuális rendeletekben meghatározott határidőn belül.
- Konzultációs lehetőség és oktatás biztosítása negyedévente a fekvőbeteg finanszírozási adatszolgáltatást végző munkatársak számára, a kódjavítási tapasztalatok összegzése, az esetleges jogszabályi, a finanszírozási környezetet befolyásoló változtatások ismertetése.
- Folyamatos, „help-desk” szerű rendelkezésre állás a napi munka során felmerülő egészségügyi finanszírozási kérdések tekintetében.
- A megbízott biztosítja a megbízó igénye szerinti rendszerességgel a rendelkezésére bocsátott adatok finanszírozási besorolását, illetve a megbízott által működtetett webes besoroló használatának folyamatos használatát.
Konzultáció, oktatás, jogszabálykövetés
- A fekvő- és járóbeteg szakellátás terén megfogalmazott negyedéves és féléves konzultációs lehetőségeken túl havi rendszerességgel személyes konzultációs lehetőség biztosítása a PTE Klinikai Központ területén a Központ által kijelölt vezetők, munkatársak részére az egészségügyi finanszírozás aktuális kérdéseivel, problémáival kapcsolatban, különös tekintettel a teljesítmény-tervezés illetve kontroll terén.
- Folyamatos rendelkezésre állás telefonon és elektronikus levél formájában a havi konzultációk között a témában felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan.
- A finanszírozási adatszolgáltatást érintő jogszabályi változásokról történő tájékoztatás, a változások értelmezése során felmerülő esetleges kérdések megválaszolása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/08/24 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/24 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 39.000.000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HBCS Audit Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond körtér 14. fsz. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: hbcs@hbcs.hu
Telefon: 0613925409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: 0613925402
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 3 hónapos hatálykiterjesztés folytán az Alapszerződés keretében kifizetésre kerülő díj nettó 3.000.000, - Forinttal növekedne - amely a 36 hónap alatt kifizetésre kerülő 39.000.000, - Forinthoz képest 8.3%-os értéket jelent - ezért módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott 10%-os maximális növekedési feltételnek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A közbeszerzési eljárás tárgyának specifikus jellegére figyelemmel a műszaki tartalom összeállítása a korábbi műszaki specifikációhoz képest többlet-időszükségletet eredményezett a Megbízóra nézve, így az újabb közbeszerzési eljárás várhatóan nem kerül lezárásra az Alapszerződés időbeli hatálya alatt.
Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, a Felek az Alapszerződés időbeli hatályát a jelen szerződésmódosításban foglaltak szerint kívánják módosítani akként, hogy a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeiknek maradéktalanul eleget tegyenek.
Megbízó kijelenti, hogy az újabb közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig a Megbízottal kívánja továbbra is biztosítani a tárgyi szolgáltatásokat, figyelemmel arra, hogy a Megbízóra nézve jelentős hátránnyal, illetve a költségek megsokszorozódásával járna egy ideiglenes, a közbeszerzési eljárást mellőző ideiglenes szerződés megkötése, mivel a rövid időtartam várhatóan árfelhajtó hatással bírna a potenciális ajánlattevők számára.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36.000.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 39.000.000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben