Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20476/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3. Hrsz.: 12248
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Building Solutions Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23204274
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buszlai Krisztián
Telefon: +36 17994660
E-mail: kozbesz_epitesz@omszi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.omszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pikler Emmi Bölcsőde felújítási munkái I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000940362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Főzőkonyha átalakítása és felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3. Hrsz.: 12248
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Főzőkonyha átalakítása és felújítása:
Az ingatlanon az Építtető az épületen belüli meglévő 102,73 m2 alapterületű főzőkonyha egységet kívánja átalakítani és felújítani a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Belső burkolatok: A meglévő burkolatok hiányosak, műszakilag nem megfelelő állapotban vannak, ezért a régieket el kell bontani, és új hidegburkolatot kell készíteni. A K-14 mosdó helyiség kivételével az összes padló- és falburkolat felújításra kerül. A jelenlegi falburkolatok is fel lesznek újítva.
- Belső nyílászárócsere: Az épület meglévő belső nyílászórói nem biztosítják a jelenkor épületfizikai, és minőségi elvárásait. A K-1 jelű alaprajzon a konszignációs jellel ellátott nyílászárók ki lesznek cserélve új műanyag nyílászárókra.
- Álmennyezet: A K-10 jelű közlekedőnél a gépészeti csövek eltakarása miatt gipszkarton álmennyezet készül.
- Bontási munkák: A K-1 alaprajzon külön anyagjelöléssel jelzett helyeken falbontási munkák kerülnek betervezésre. A jelenlegi raktár válaszfalába 90 cm széles nyílás kerül, új nyílászáró beépítése miatt, a szárazárú helyiségbe. A takarítószertárban a már meglévő parapetfal kerül elbontásra. A K-12 konyha bővítéséhez a konyha és fehér mosogató közti válaszfal megszűnik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16878 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Főzőkonyha átalakítása és felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Building Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938287
Postai cím: Delej Utca 51. 18. lház. 4. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: martinpeet@gmail.com
Telefon: +36 303286733
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 14522818
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3. Hrsz.: 12248
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Főzőkonyha átalakítása és felújítása:
Az ingatlanon az Építtető az épületen belüli meglévő 102,73 m2 alapterületű főzőkonyha egységet kívánja átalakítani és felújítani a jelen kor elvárásainak megfelelő esztétikai és műszaki tartalommal. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Belső burkolatok: A meglévő burkolatok hiányosak, műszakilag nem megfelelő állapotban vannak, ezért a régieket el kell bontani, és új hidegburkolatot kell készíteni. A K-14 mosdó helyiség kivételével az összes padló- és falburkolat felújításra kerül. A jelenlegi falburkolatok is fel lesznek újítva.
- Belső nyílászárócsere: Az épület meglévő belső nyílászórói nem biztosítják a jelenkor épületfizikai, és minőségi elvárásait. A K-1 jelű alaprajzon a konszignációs jellel ellátott nyílászárók ki lesznek cserélve új műanyag nyílászárókra.
- Álmennyezet: A K-10 jelű közlekedőnél a gépészeti csövek eltakarása miatt gipszkarton álmennyezet készül.
- Bontási munkák: A K-1 alaprajzon külön anyagjelöléssel jelzett helyeken falbontási munkák kerülnek betervezésre. A jelenlegi raktár válaszfalába 90 cm széles nyílás kerül, új nyílászáró beépítése miatt, a szárazárú helyiségbe. A takarítószertárban a már meglévő parapetfal kerül elbontásra. A K-12 konyha bővítéséhez a konyha és fehér mosogató közti válaszfal megszűnik.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 44
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19537977
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Building Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938287
Postai cím: Delej Utca 51. 18. lház. 4. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: martinpeet@gmail.com
Telefon: +36 303286733
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás tartalma:
1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.2. (Vállalkozói díj) pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

A vállalkozói díj mértéke nettó 14.522.818,- Ft +ÁFA, azaz nettó tizennégymillió-ötszázhuszonkétezer-nyolcszáztizennyolc forint +ÁFA. Az előre nem látható okokból felmerülő munkálatok elvégzéséért további, összesen nettó 5.741.300,- Ft + ÁFA vállalkozói díjra jogosult Vállalkozó.
A többletmunka díjából Megrendelő összesen nettó 726.141,- Ft + ÁFA összeget a szerződés II.4. pontja szerinti 5%-os tartalékkeret terhére fizet meg vállalkozó részére.
Vállalkozó díj növekmény összesen nettó 5.015.159,- Ft + ÁFA.
Felek egyetértően rögzítik, hogy a tartalékkeret felhasználásra került.
2. Teljesítési határidő módosítása:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható okokból felmerülő munkák elvégzésének időigénye összesen 14 naptári nappal növeli a szerződés V.1. pontjában rögzített 1 hónapos teljesítési határidőt. A hiba észlelése, az akadályoztatás jelentése, a munkálatok felfüggesztése, a döntés meghozatala és a szerződésmódosítás miatt eltelt időszakban indokolja a szerződéses határidő ilyen mértékű módosítását.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vízvezeték, illetőleg a villamosvezeték hálózat rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapota csupán a bontási munkálatokat követően vált nyilvánvalóvá, amellyel sem az Ajánlatkérő, sem pedig a vállalkozó nem számolhatott előre. A megkötött szerződés módosítása elengedhetetlenné vált a megfelelő kivitelezés elvégzése érdekében.
A műszaki követelmények változása a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a megrendelni kívánt további munkák az alapberuházás rendeltetésszerű megvalósításához szükségesek. A beruházás befejezésével, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti funkciójú fejlesztés valósul meg.
Az ellenérték növekménye 34.5%, ami nem éri el, vagy haladja meg a szerződéses érték 50%-át.
A módosítással egyidejűleg a szerződés V.1 pontjában rögzített teljesítési határidő is szükségképpen módosításra kerül, a módosítás kizárólag a műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzésének technológiai szempontból szükséges időigényével módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 14522818 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19537977 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A módosítás szükségességét indokoló további körülmények ismertetése:
1.1 A szerződésszerű kivitelezés 2019. augusztus 28. napján megkezdődött. A Vállalkozó 2019. szeptember 4. napján akadályoztatást jelzett az alábbiak szerint.
- A bontás után kiderült, hogy a falban futó erősen korrodált villamos vezetékek nem felelnek meg az érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.
A Fehér mosogató és Konyha közti bontandó falszakasz alumínium vezetékes áramkörök futnak, a korábban elfalazott kötődobozokban sérült kötések találhatók.
A falazat bontása előtt nem volt előrelátható, hogy abban villamos vezeték rendszer helyezkedik el ilyen mértékben. A bontás során nem lehetett továbbá szavatolni, hogy a védőcsövek és az azokban lévő korrodált, elöregedett alumínium vezetékek ne sérüljenek meg. A megöregedett alumínium vezeték jellemzője, hogy mozgatás során könnyen törik, így nem garantálható a rendszer üzembiztos, érintésvédelmileg és tűzvédelmileg megfelelő működése. Ahhoz, hogy a villamos rendszerre vonatkozó mai jogszabályokban és szabványokban leírtaknak megfeleljen, a főelosztó berendezésből induló új betáp kábel kiépítése, valamint a szinti elosztó átépítése vált szükségessé a felújítási munkálatok. A korábban befalazott alumínium vezetékes rendszer feltárását követően teljes mértékben bontani kell. A főelosztóból induló új áramkörök kialakítása előtt vezetékméretezési számításokat kell végezni, valamint a kialakuló áramkörök száma alapján kell meghatározni a szükséges elosztószekrény méretét.
1.2. A bontás után derült ki, hogy a befalazott erősen korrodált lefolyók és vízcsövek több helyen ólom csővel vannak toldva amely nem felel meg az üzemviteli és egészségvédelmi előírásoknak.
A vállalkozó a munkaterület átvételekor a helyiséget burkoltan vette át. A burkolat (csempe) eltávolítását követően derült fény továbbá a falszerkezet nedvesedésére is. A nedvesedés okát keresve derült ki, hogy a nedvesedő falszerkezetben elkorrodált horganyzott acélcső vezetékek (ezek voltak kilyukadva) és rendkívül korszerűtlen és egészségre káros ólomcső vezetékek vannak. Ezen csővezeték szakaszokat egyrészt egészségvédelmi okokból, másrészt a felújítás értékállóságának, illetőleg első osztályú minőségének biztosítása okán ki kell cserélni, bizosítva ezáltal a bölcsőde üzemviteli és egészségvédelmi előírásoknak megfelelő működtetését. Megrendelő, kellő körültekintéssel tartalékkeretet is biztosított az esetlegesen felmerülő – előre nem látható – munkálatok elvégzéséhez, azonban a felmerülő költségek túllépik a biztosított tartalékkeret összegét is.
2. A VI.1.5 módosításának értelmezése. Az eredeti felhívásban meghatározott teljesítési határidő 1 hónap volt (30 nap). A teljesítési határidő 14 nappal módosult, ezért összességében a teljesítésre nyitva álló idő - a módosítás alapján - 44 naptári nap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben