Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20478/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:1121 Budapest, Művész út 5-7., Hrsz.: 9328
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Building Solutions Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23204274
Postai cím: Elnök Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buszlai Krisztián
Telefon: +36 17994660
E-mail: kozbesz_epitesz@omszi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.omszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.omszi.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művész úti Óvoda és Bölcsőde felújítása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000937122019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Az óvoda belső felújítási munkálatai
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Művész út 5-7., Hrsz.: 9328
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon a tervek szerint az épület közönségforgalmi, jelen esetben a gyerekek és a szülők által használt terek korszerűsítése valósul meg. Ebben elsőként a bejárati központi előtér, az ebből kiinduló közlekedő és a csoportszobai blokkok (csoportszoba, öltöző, átadó és részben fürdetőterek esnek bele. Az előtér helyiség esetében a szélfogó és az előtér közé eső nyílást megnövelve, jobb bejárhatóságot és tágasabb teret kívánunk létrehozni, melyet a burkolat és az álmennyezet és a világítás modernizációja tovább segíti ezt. Ebben a térben az egyik oldalfalra bútorlapból készült beülő falat/szekrényt alakítunk ki. Továbbá a jelölt helyiségekben a padlóburkolat és az álmennyezet felújítását tervezzük a világítás korszerűsítésével egyben.
Az érintett helyiségek falainak festése részlegesen tervezett. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Központi előtér átalakítása: 60 m2
- Közlekedők felújítása 240 m2
- Öltöző felújítása 138 m2
- Fürdőhelyiségek felújítása 100 m2
- Csoportszobák felújítása 455 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16879 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Az óvoda belső felújítási munkálatai
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Building Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938287
Postai cím: Delej Utca 51. 18. lház. 4. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: martinpeet@gmail.com
Telefon: +36 303286733
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 36634180
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Művész út 5-7., Hrsz.: 9328
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ingatlanon a tervek szerint az épület közönségforgalmi, jelen esetben a gyerekek és a szülők által használt terek korszerűsítése valósul meg. Ebben elsőként a bejárati központi előtér, az ebből kiinduló közlekedő és a csoportszobai blokkok (csoportszoba, öltöző, átadó és részben fürdetőterek esnek bele. Az előtér helyiség esetében a szélfogó és az előtér közé eső nyílást megnövelve, jobb bejárhatóságot és tágasabb teret kívánunk létrehozni, melyet a burkolat és az álmennyezet és a világítás modernizációja tovább segíti ezt. Ebben a térben az egyik oldalfalra bútorlapból készült beülő falat/szekrényt alakítunk ki. Továbbá a jelölt helyiségekben a padlóburkolat és az álmennyezet felújítását tervezzük a világítás korszerűsítésével egyben.
Az érintett helyiségek falainak festése részlegesen tervezett. Ehhez az Építtető a következő fejlesztéseket kívánja megvalósítani:
- Központi előtér átalakítása: 60 m2
- Közlekedők felújítása 240 m2
- Öltöző felújítása 138 m2
- Fürdőhelyiségek felújítása 100 m2
- Csoportszobák felújítása 455 m2
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi, az összefoglaló tájékoztatásban, illetőleg a jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40800065
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Building Solutions Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27938287
Postai cím: Delej Utca 51. 18. lház. 4. em. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
E-mail: martinpeet@gmail.com
Telefon: +36 303286733
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás tartalma
1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés II.2. (Vállalkozói díj) pontját az alábbiak szerint egészítik ki:
A vállalkozói díj mértéke nettó 36.634.180,- Ft +ÁFA, azaz harminchatmillió-hatszázharmincnégyezer-száznyolcvan forint +ÁFA Az előre nem látható okokból felmerülő munkálatok elvégzéséért további, összesen nettó 4.165.885,- Ft + ÁFA vállalkozói díjra jogosult Vállalkozó.
2. Teljesítési határidő módosítása:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előre nem látható okokból felmerülő munkák elvégzésének időigénye összesen 15 naptári nappal növeli a szerződés V.1. pontjában rögzített 1 hónapos teljesítési határidőt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vízvezeték, rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapota csupán a bontási munkálatokat követően vált nyilvánvalóvá, amellyel Felek nem számolhattak előre. A megkötött szerződés módosítása elengedhetetlenné vált a megfelelő kivitelezés elvégzése érdekében.
A műszaki követelmények változása a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, a megrendelni kívánt további munkák az alapberuházás rendeltetésszerű megvalósításához elengedhetetlenek. A beruházás befejezésével, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti funkciójú fejlesztés valósul meg.
Az ellenérték növekmény 11.37%, ami nem éri el a szerződéses érték 50%-át, továbbá a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződéses érték változása 15%-os értékhatárt sem éri el.
A módosítással egyidejűleg a szerződés V.1 pontjában rögzített teljesítési határidő is szükségképpen módosításra kerül, ugyanakkor a módosítás kizárólag a műszaki szükségességből felmerülő munkák elvégzésének technológiai időigényével módosul.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 36634180 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 40800065 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
1. A módosítás szükségességét indokoló további körülmények ismertetése:
A szerződésszerű kivitelezés 2019. augusztus 28. napján megkezdődött. A Vállalkozó 2019. szeptember 4. napján akadályoztatást jelzett az alábbiak szerint.
Az álmennyezet lebontása után kiderült, hogy a vízcsövek erősen korrodáltak. Több helyen javított, toldott, szivárgó kötések vannak a víz nyomóvezetéken a kazánháztól a bölcsőde felső csoportjáig, ezért a vezetékek cseréje vált szükségessé. A vízcsövek cseréje nem képezte az eredeti közbeszerzés eljárásban megvalósuló munkálatok részét, mivel a szigetelések teljes mértékben eltakarták a csöveket, így azok állapota nem volt látható. A tervezés során a szigetelés helyenként megbontásra került, de a vizsgált szakaszon nem mutatkozott korrózió. A teljes álmennyezet és elektromos berendezések elbontása után vált láthatóvá a szigetelt csőrendszer teljes szakasza, de a korrózió továbbra sem volt látható a szigetelések takarásában. A korrózióra utaló jelek a kivitelezési munkálatok alatt kerültek felfedezésre, melynek okán a vízcső szigetelése először helyenként, majd később teljes egészében megbontásra került, így láthatóvá vált a csőrendszer állapota.
Fentiek alapján a Műszaki Ellenőr 2019. szeptember 6 -án a kivitelezési munkálatokat leállította.
Az ismertetett előre nem látható körülmények bekövetkeztét követően megtörtént a beruházás befejezéséhez elengedhetetlenül szükséges további munkák meghatározása, illetőleg a munkálatok elvégzéshez szükséges – az alkalmazott technológia által megkövetelt – időigény számítása is. Tekintettel az ingatlan alapterületének (cca. 1700 m2) nagyságára, a csővezeték rendszer kiváltásnak időigénye minimálisan 15 naptári napot vesz igénybe.
2. A VI.1.5 módosításának értelmezése. Az eredeti felhívásban a teljesítési határidő 1 hónap volt. (30 nap) mely 15 nappal módosut, ezért összességében a teljesítésre nyitva álló idő 45 naptári nap.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben