Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20482/2019
CPV Kód:72200000-7
Ajánlatkérő:Csongrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HUMANsoft Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK18274
Postai cím: Rákóczi tér 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Tamás
Telefon: +3662562668
E-mail: bakos.tamas@csongrad.gov.hu
Fax: +3662562601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csmkh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csmkh.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
További tárgyak:72210000-0
72212200-1
72212211-1
72212311-2
72212325-3
72212445-0
72212600-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Iskola utca 8. Földművelésügyi Minisztérium Projektirányítási és Informatikai Főosztály
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt,
egyszerűsített integrációs platform OKIR és EKEIDR rendszerek együttműködésének, valamint szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások bevezetésének kialakításához
A projekt keretében Ajánlattevő az alábbi feladatokat látja el:
Az OKIRkapu fejlesztés célja, hogy az Országos Környezetvédelmi Rendszert (OKIR) összekapcsolja az egyablakos ügyintézést
támogató intelligens integrált kormányhivatali folyamattámogató EKEIDR rendszerrel, valamint az előírt SZEÜSZ és KEÜSZ
szolgáltatások igénybevételével kialakítandó központi szolgáltatásokkal. Az OKIR rendszert kiegészítésre kerül egy integrációs
térinformatikai platformmal, valamint az EKEIDR e-Űrlap kezelő modullal bővíti ki, amely a két rendszer integrációjában
megvalósított folyamatokat egységesíti. Ahhoz, hogy a kialakított téradat integrációs platform hatékonyan támogassa a
szakrendszeri és adatszolgáltatási funkciókat, az OKIR rendszert további adatkapcsolatokkal kell bővíteni.
Az Országos Környezetvédelmi Rendszer (OKIR) OKIRkapu alprojektben megvalósuló továbbfejlesztése révén olyan komplex
közigazgatási szakrendszer kerül kialakításra, mely a környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi és/vagy vízügyi hatósági
feladatokat magas szintű térinformatikai szolgáltatásokkal és az E-ügyintézési törvény elvárásainak megfelelően támogatja.
A fejlesztendő rendszer éves szinten legalább 2000 felhasználót, 15000 határozatot, 15000 hatósági állásfoglalást és minimum
80000 adatszolgáltatást lesz képes kiszolgálni, mely a jelenlegi ügyszámok teljes körű elektronikus kezelését tesz lehetővé, és
hosszú távon biztosítja a hatósági eljárások számának várható éves növekedését.
Az OKIRkapu projekt elem tervezett fejlesztési elemei az alábbiak:
1. Az E-ügyintézési törvény szerinti ügyféloldali elektronikus ügyintézést biztosító fejlesztések
2. Az együttműködő szervek közötti biztonságos elektronikus kapcsolattartást biztosító fejlesztések
3. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltása az egységes e-Űrlap kezelő szolgáltatással
4. Integrált térinformatikai platform kialakítása az ügyintézés erőforrás és időigényének csökkentésére
5. Adatkapcsolatok kialakítása a közigazgatási eljárások hatékonyságának javítására
Tekintettel a rendszer komplexitására és az integrálandó, valamint kapcsolódó más modulok, illetve informatikai rendszerek
számosságára, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel és az Ajánlatkérő informatikai szakembereivel való
együttműködés, aminek kereteit a közös projektszervezet adja.
Az alkalmazásfejlesztési feladatokat ajánlattevő egyösszegű átalánydíjért végzi. A beszerzések tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok tárgyú, KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15. azonosító számú projekt (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043)

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 092 - 209365

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 778900000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlatot tevők:
1.
Ajánlattevő neve: HUMANsoft Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Buda pest, Montevideo u. 8.
Adószáma: 10239025-2-44
2.
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Adószáma: 12928099-2-44
Nyertes ajánlatot tevő az alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe:
4iG Nyr. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) Adószáma: 1201106 9-2-41
INNObyte Kft. (1114 Budapest, Villányi út 8. 3. em. 1.) Adószáma: 2507 8785-2-43
GDi Magyarország Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. 9. em.) Adószáma: 10255043-2 -41
HELION Kft. (1117 Budapest, Nádorliget u. 8. C. ép.) Adószáma: 10987209-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72200000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72210000-0
További tárgyak:72212200-1
72212211-1
72212311-2
72212325-3
72212445-0
72212600-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1011 Budapest, Iskola utca 8. Földművelésügyi Minisztérium Projektirányítási és Informatikai Főosztály
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 azonosító számú projekt keretében OKIRkapu alprojekt,
egyszerűsített integrációsplatform OKIR és EKEIDR rendszerek együttműködésének, valamint szabályozott elektronikus
ügyintézésiszolgáltatások bevezetésének kialakításához.
A projekt keretében Ajánlattevő az alábbi feladatokat lát ja el:
Az OKIRkapu fejlesztés célja, hogy az Országos Környezetvéd elmi Rendszert (OKIR) összekapcsolja azegyablakos ügyintézést
támogató intelligens integrált kormányhivatali folyamattámogató EKEIDR rendszerrel,valamint az előírt SZEÜSZ és KEÜSZ
szolgáltatások igénybevételével kialakítandó központi szolgáltatásokkal.Az OKIR rendszert kiegészítésre kerül egy integrációs
térinformatikai platformmal, valamint az EKEIDR e-Űrlapkezelő modullal bővíti ki, amely a két rendszer integrációjában
megvalósított folyamatokat egységesíti. Ahhoz,hogy a kialakított téradat integrációs platform hatékonyan támogassa a
szakrendszeri és adatszolgáltatásifunkciókat, az OKIR rendszert további adatkapcsolatokkal kell bővíteni.
Az Országos Környezetvédelmi Rendszer (OKIR) OKIRkapu alprojektben megvalósuló továbbfejlesztése ré vén olyan komplex
közigazgatási szakrendszer kerül kialakításra, mely a környezetvédelmi és/vagy természetvédelmi és/vagy vízügyi hatósági
feladatokat magas szintű térinformatikai szolgáltatásokkal és az E-ügyintézési törvény elvárásainak megfelelően támogatja.A
fejlesztendő rendszer éves szinten legalább 2 000 felhasználót, 15 000 határozatot, 15 000 hatóságiállásfoglalást és minimum 80
000 adatszolgáltatást lesz képes kiszolgálni, mely a jelenlegi ügyszámok teljeskörű elektronikus kezelését tesz lehetővé, és
hosszú távon biztosítja a hatósági eljárások számának várhatóéves növekedését.
Az OKIRkapu projekt elem tervezett fejlesztési elemei az alábbiak:
1. Az E-ügyintézési törvény szerinti ügyféloldali elektronikus ügyint ézést biztosító fejlesztések.
2. Az együttműködő szervek közötti biztonságos elektronikus kapcsolattartást biztosító fejleszt ések.
3. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltása az egységes e-Űrlap kezelő szolgá ltatással.
4. Integrált térinformatikai platform kialakítása az ügyintézés erőforrás és időigényének csökkentésére.
5. Adatkapcsolatok kialakítása a közigazgatási eljárások hatékonyságának javítására.
Tekintettel a rendszer komplexitására és az integrálandó, valamint kapcsolódó más m odulok, illetve informatikairendszerek
számosságára, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel és az Ajánlatkérőinformatikai szakembereivel való
együttműködés, aminek kereteit a közös projektszervezet adja.
Az alkalmazásfejlesztési feladatokat ajánlattevő egyösszegű áta lánydíjért végzi.
A beszerzés tárgyának részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok V. köte te tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 778900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: HUMANsoft Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés VII. „A szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése” pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint módosul
Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vállalkozóra irányadó végteljesítési határidő az EKEIDR- hez történő csatlakozás biztosításától számított 135 nap, de legkésőbb a projekt fizikai zárásának időpontja.
4.2. Alanyváltozás
Jogelőd társaság adatai:
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Adószám: 10239025-2-44.
Képviseli: Radó Gábor és Farkas Péter ügyvezetők együttesen
Jogutód társaság adatai:
Név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Adószám: 12011069-2-41.
Képviseli: Tóth Béla Zsolt és Zibriczki Béla igazgatósági tagok együttesen
A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c)pontja alap ján minősül jogszerűnek.
Az alapszerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Az 1.sz. szerződés aláírásának időpontja: 2019.10.10.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1.8. Tekintettel arra, hogy az EKEIDR rendszerhez történő csatlakozási lehetőség késedelme a Vállalkozó teljesítését érdemben befolyásolja, amely késedelemért Vállalkozó nem felelős, ezért Felek a teljesítési határidő meghosszabbítását határozták el. 2.2.1. HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság a tagok 2018. december 13-án kelt döntése alapján a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal történő egyesülését határozat el.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 778900000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 778900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben