Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20493/2019
CPV Kód:71631000-0
Ajánlatkérő:ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU;HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RE-MENCE Építőipari és Mérnöki Kft;MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.;Elektromos -vonal Kereskedelmi és Szolgáltató KFT;MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45408841
Postai cím: Dózsa György Út 26
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dauner Márton Imre
Telefon: +36 26502300
E-mail: info@emi.hu
Fax: +36 26311108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.emi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.emi.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások.
Hivatkozási szám: EKR001018262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő az 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében kijelöléssel rendelkezik többek közt a minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
A fent nevezett jogszabályban meghatározott és egyéb hazai építési beruházások esetében műszaki ellenőr szakembereket kíván igénybe venni. Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni 24 hónap időtartamra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Teljes körű műszaki ellenőrzés műemlékre
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 43.§ (1) bek. e)-h) pontokban foglaltak, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés rendelkezéseinek megvalósításával, legfeljebb 40.000.000.- Ft keretösszegig.
A szerződés időtartama alatt 2-5 beruházás várható, melyeken évente 50-140 projektnap munkavégzés prognosztizálható. Beruházásonként tervezetten 2 - 4 fő rendelkezésre állása szükséges.
Az építési műszaki ellenőr szükség esetén valamennyi, a kivitelezésben szükséges szakirányban biztosít a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara által nyilvántartott jogosultsággal rendelkező szakembereket a feladat ellátására, különösen az alábbiakban:
• Magasépítési szakterület műszaki ellenőrzése
• Mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak építésének műszaki ellenőrzése
• Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése
• Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése
• Villamosvezetékek és berendezések műszaki ellenőrzése
• Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése
• Vízgazdálkodási építmények építésének műszaki ellenőrzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2/a alkalmasság körében (ME-É jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata 20
2 M/2/c alkalmasság körében (ME-G jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata 15
3 M/2/d alkalmasság körében (ME-V jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: nettó mérnöki napidíj (Ft/fő).
Többlettapasztalat szempont:
A megjelölt szakember legalább 18 hónap időtartamú és legalább 10 Mrd Ft nettó beruházási értékű műemléki épületen / építményen végzett beruházáson szerzett többlettapasztalata (egy beruházás vehető figyelembe, melynek értéke kerül összehasonlításra, min. 10 Mrd, max. 30 Mrd Ft). Pontozás KH útmutató 1 mell A.1.a) pont

II.2.1)
Elnevezés: Teljes körű műszaki ellenőrzés általános, nem műem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Teljes körű műszaki ellenőri tevékenység ellátása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 43.§ (1) bek. e)-h) pontokban foglaltak, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés rendelkezéseinek megvalósításával, legfeljebb 3.000.000.,- Ft keretösszegig.
A szerződés időtartama alatt 2-5 beruházás várható, melyeken évente 5-15 projektnap munkavégzés prognosztizálható. Beruházásonként tervezetten 2 - 3 fő rendelkezésre állása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2/a alkalmasság körében (ME-É jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata  20
2 M/2/b alkalmasság körében (ME-G jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata  15
3 M/2/c alkalmasság körében (ME-V jogosultság) bemutatott szakember többlettapasztalata  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: nettó mérnöki napidíj (Ft/fő).
Többlettapasztalat szempont:
A megjelölt szakember legalább 18 hónap időtartamú és legalább 1 Mrd Ft nettó beruházási értékű bármilyen épületen / építményen végzett beruházáson szerzett többlettapasztalata (egy beruházás vehető figyelembe, melynek értéke kerül összehasonlításra, min. 1 Mrd, max. 3 Mrd Ft). Pontozás KH útmutató 1 mell A.1.a) pont szerint

II.2.1)
Elnevezés: Villamos szakági műszaki ellenőrzés műemlékre
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos szakági műszaki ellenőri tevékenység ellátása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 43.§ (1) bek. e)-h) pontokban foglaltak, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés rendelkezéseinek megvalósításával, legfeljebb 15.000.000.,- Ft keretösszegig.
A szerződés időtartama alatt 2-5 beruházás várható, melyeken évente 40-120 projektnap munkavégzés prognosztizálható. Beruházásonként tervezetten 1 - 2 fő rendelkezésre állása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány többlettapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: nettó mérnöki napidíj (Ft/fő).
Többlettapasztalat szempont:
A megjelölt szakember legalább 18 hónap időtartamú és legalább 10 Mrd Ft nettó beruházási értékű műemléki épületen / építményen végzett beruházáson szerzett többlettapasztalata (egy beruházás vehető figyelembe, melynek értéke kerül összehasonlításra, min. 10 Mrd, max. 30 Mrd Ft). Pontozás KH útmutató 1 mell A.1.a) pont

II.2.1)
Elnevezés: Villamos szakági műszaki ellenőrzés általános
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Villamos szakági műszaki ellenőri tevékenység ellátása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 43.§ (1) bek. e)-h) pontokban foglaltak, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdés rendelkezéseinek megvalósításával, legfeljebb 2.000.000.,- Ft keretösszegig.
A szerződés időtartama alatt 2-5 beruházás várható, melyeken évente 5-15 projektnap munkavégzés prognosztizálható. Beruházásonként tervezetten 1 - 2 fő rendelkezésre állása szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevonni tervezett személyi állomány többlettapasztalata  50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ár szempont: nettó mérnöki napidíj (Ft/fő).
Többlettapasztalat szempont:
A megjelölt szakember legalább 18 hónap időtartamú és legalább 1 Mrd Ft nettó beruházási értékű bármilyen épületen / építményen végzett beruházáson szerzett többlettapasztalata (egy beruházás vehető figyelembe, melynek értéke kerül összehasonlításra, min. 1 Mrd, max. 3 Mrd Ft). Pontozás KH útmutató 1 mell A.1.a) pont szerint

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 243 - 555442
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Teljes körű műszaki ellenőrzés műemlékre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RE-MENCE Építőipari és Mérnöki Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32761591
Postai cím: Németh László J. Utca 27.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
E-mail: szeker.lajos@gmail.com
Telefon: +36 205600765
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villamos és épületgépész munkák

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Teljes körű műszaki ellenőrzés általános, nem műem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése, Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki
ellenőrzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Villamos szakági műszaki ellenőrzés műemlékre
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektromos -vonal Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99471370
Postai cím: Szent Korona Utca 180
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1162
Ország: Magyarország
E-mail: elektromosvonal@t-online.hu
Telefon: +36 309420308
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Villamos szakági műszaki ellenőrzés általános
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Telefon: +36 302486210
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12003450
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építmények építményvillamossági munkáinak műszaki ellenőrzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő keretszerződéseket kötött, elszámolás a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások után történik, az alábbi átalánydíjak figyelembevételével:
1. rész: 85.000.,- Ft + ÁFA mérnök napidíj
2. rész: 57.780.,- Ft + ÁFA mérnök napidíj
3. rész: 80.000.,- Ft + ÁFA mérnök napidíj
4. rész: 57.780.,- Ft + ÁFA mérnök napidíj
Tárgyi eljárás ajánlattevői részenként:
1. rész:
3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság - 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 4. em. - 13450027-2-41
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. - 1138 Budapest Váci út 140. - 12037984-2-41
Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - 7630 Pécs, Barázda köz 8. - 13625438-2-02
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. - 1054 Budapest Alkotmány utca 21. - 10952166-2-41
Perfektum Építész Kft. - 1036 Budapest Perc utca 2. - 26295464-2-41
RE-MENCE Építőipari és Mérnöki Kft. - 9026 Győr, Németh László J. u.27. - 24322562-2-08
UTIBER Közúti Beruházó Kft. - 1115 Budapest Csóka utca 7-13. - 10554885-2-43
2. rész:
3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság - 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 4. em. - 13450027-2-41
Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - 7630 Pécs, Barázda köz 8. - 13625438-2-02
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. - 1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. - 13079909-2-43
Perfektum Építész Kft. - 1036 Budapest Perc utca 2. - 26295464-2-41
RE-MENCE Építőipari és Mérnöki Kft. - 9026 Győr, Németh László J. u.27. - 24322562-2-08
UTIBER Közúti Beruházó Kft. - 1115 Budapest Csóka utca 7-13. - 10554885-2-43
3. rész:
ELEKTROMOS-VONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 1162 Budapest Szent Korona utca 180. - 13083995-2-42
FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. - 1138 Budapest Váci út 140. - 12037984-2-41
HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 4. em. - 13555139-2-41
Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - 7630 Pécs, Barázda köz 8. - 13625438-2-02
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. - 1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. - 13079909-2-43
Perfektum Építész Kft. - 1036 Budapest Perc utca 2. - 26295464-2-41
UTIBER Közúti Beruházó Kft. - 1115 Budapest Csóka utca 7-13. - 10554885-2-43
4. rész:
ELEKTROMOS-VONAL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 1162 Budapest Szent Korona utca 180. - 13083995-2-42
HunGal Mérnöki és Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság - 1024 Budapest Lövőház utca 2-6. 4. em. - 13555139-2-41
Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság - 7630 Pécs, Barázda köz 8. - 13625438-2-02
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. - 1125 Budapest Szarvas Gábor út 42/a. al. 1. - 13079909-2-43
Perfektum Építész Kft. - 1036 Budapest Perc utca 2. - 26295464-2-41
UTIBER Közúti Beruházó Kft. - 1115 Budapest Csóka utca 7-13. - 10554885-2-43
Valamennyi KKV.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)