Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20494/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Heves Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Heves 542 hrsz Heves, Gyöngyösi u. 56. Heves, Gyöngyösi út 75. Heves, Deák Ferenc utca 62. Heves, Erzsébet tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Termálterv Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Heves Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24718110
Postai cím: Erzsébet Tér 2.
Város: Heves
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sveiczer Sándor
Telefon: +36 36346472
E-mail: hivatal@phheves.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Heves Város középületeinek energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000531942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Heves Város középületeinek energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232140-5
További tárgyak:45331100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves 542 hrsz
Heves, Gyöngyösi u. 56.
Heves, Gyöngyösi út 75.
Heves, Deák Ferenc utca 62.
Heves, Erzsébet tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja középületek fűtésére használt földgáz helyettesítése olcsó és környezetbarát geotermikus energiával.
A termálvizet a Hevesi József Általános Iskola mellett korábban megfúrt, de jelenleg lezárt, 35°C-os vízhőmérsékletű B-40 jelű termálkút biztosítja. A kútban a 165/102-es átmérőváltás felett 471,7 m-nél egy hosszú henger alakú idegen tárgy (valószínűleg súlyosbító) található, mely az átmérőváltásnál fennakadt. A tárgyat ki kell menteni a kútból majd egy ismételt műszeres vizsgálatot kell lefojtani. A kútba búvárszivattyút kell telepíteni, mellyel a vizet – annak magas oldott metán tartalma miatt – először egy gáztalanító állomásra kell továbbítani. Az erről lefolyó vizet egy föld alá telepített tározó tartályban kell öszzegyűjteni, melyből ezt követően egy felszíni szivattyú továbbítja a fogyasztók felé.
A kitermelt és gáztalanított termálvizet távvezetéki rendszer kell elszállítani az egyes fogyasztók kazánházába. A hőenergiáját vesztett termálvizet össze kell gyűjteni, és egy külön csővezetéken keresztül a Vicán-tóba kell vezetni. A távvezetéki rendszer összesen 3 km nyomvonalon helyezkedik el, melyből 1720 m párvezeték. A további 1250 m-en csak a lehűlt vizet a Vicán-tóba szállító vezeték halad. A vezetékek anyaga PE100 SDR17. Átmérőjük a szállított víz térfogatáramához igazodóan hőszigetelt vezetékként Ø32/110 mm-től Ø110/200 mm méretben változnak. A lehűlt vizet szállító vezetékek mérete pedig Ø40 mm-től Ø125 mm közötti.
Az energiaellátásba bevont épületek:
- a Hevesi József Általános Iskola (Heves, Gyöngyösi u. 56.)
- a Kerekerdő Óvoda (Heves, Gyöngyösi út 75.)
- a Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok (Heves, Deák Ferenc utca 62.)
- és a Heves Város Polgármesteri Hivatal (Heves, Erzsébet tér 2.)
Az energetikai szempontból korlátozott helyi geotermikus adottságok miatt a termálvíz nem közvetlenül, hanem hőszivattyúk segítségével adja le hőenergiáját az épületek fűtési és használati meleg víz (hmv) készítő rendszereinek. A hőszivattyúkat az épületek kazánházaiba kell letelepíteni.
A lehűlt termálvíz az említett módon jut el a Vicán-tóba. A becsatlakozásnál egy szakaszoló aknát valamint mintavételi helyet kell kialakítani.
Részletes mennyiségi kimutatás a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.2-15-HE1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11635 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Heves Város középületeinek energetikai fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Termálterv Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98146411
Postai cím: Csuka Utca 3. III/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: termalterv@gmail.com
Telefon: +36 306113575
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285555406
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232140-5
További tárgyak:45331100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Heves 542 hrsz
Heves, Gyöngyösi u. 56.
Heves, Gyöngyösi út 75.
Heves, Deák Ferenc utca 62.
Heves, Erzsébet tér 2.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás célja középületek fűtésére használt földgáz helyettesítése olcsó és környezetbarát geotermikus energiával.
A termálvizet a Hevesi József Általános Iskola mellett korábban megfúrt, de jelenleg lezárt, 35°C-os vízhőmérsékletű B-40 jelű termálkút biztosítja. A kútban a 165/102-es átmérőváltás felett 471,7 m-nél egy hosszú henger alakú idegen tárgy (valószínűleg súlyosbító) található, mely az átmérőváltásnál fennakadt. A tárgyat ki kell menteni a kútból majd egy ismételt műszeres vizsgálatot kell lefojtani. A kútba búvárszivattyút kell telepíteni, mellyel a vizet – annak magas oldott metán tartalma miatt – először egy gáztalanító állomásra kell továbbítani. Az erről lefolyó vizet egy föld alá telepített tározó tartályban kell öszzegyűjteni, melyből ezt követően egy felszíni szivattyú továbbítja a fogyasztók felé.
A kitermelt és gáztalanított termálvizet távvezetéki rendszer kell elszállítani az egyes fogyasztók kazánházába. A hőenergiáját vesztett termálvizet össze kell gyűjteni, és egy külön csővezetéken keresztül a Vicán-tóba kell vezetni. A távvezetéki rendszer összesen 3 km nyomvonalon helyezkedik el, melyből 1720 m párvezeték. A további 1250 m-en csak a lehűlt vizet a Vicán-tóba szállító vezeték halad. A vezetékek anyaga PE100 SDR17. Átmérőjük a szállított víz térfogatáramához igazodóan hőszigetelt vezetékként Ø32/110 mm-től Ø110/200 mm méretben változnak. A lehűlt vizet szállító vezetékek mérete pedig Ø40 mm-től Ø125 mm közötti.
Az energiaellátásba bevont épületek:
- a Hevesi József Általános Iskola (Heves, Gyöngyösi u. 56.)
- a Kerekerdő Óvoda (Heves, Gyöngyösi út 75.)
- a Heves Városi Sport- és Rendezvénycsarnok (Heves, Deák Ferenc utca 62.)
- és a Heves Város Polgármesteri Hivatal (Heves, Erzsébet tér 2.)
Az energetikai szempontból korlátozott helyi geotermikus adottságok miatt a termálvíz nem közvetlenül, hanem hőszivattyúk segítségével adja le hőenergiáját az épületek fűtési és használati meleg víz (hmv) készítő rendszereinek. A hőszivattyúkat az épületek kazánházaiba kell letelepíteni.
A lehűlt termálvíz az említett módon jut el a Vicán-tóba. A becsatlakozásnál egy szakaszoló aknát valamint mintavételi helyet kell kialakítani.
Részletes mennyiségi kimutatás a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 285555406
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Termálterv Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98146411
Postai cím: Csuka Utca 3. III/4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: termalterv@gmail.com
Telefon: +36 306113575
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a IV.1. Teljesítési határidő:
Eredeti szöveg:
Szerződő felek a szerződés teljesítési határidejét a szerződéskötéstől számított 140 napban határozzák meg, azaz a szerződés hatályba lépésének a napjától, tehát 2019. június 13. napjától számítva 2019. október 31. napja. Előteljesítés lehetséges.
Módosított szöveg:
A szerződés teljesítési határideje: 2019. november 29. Előteljesítés lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019.08.29.-én jelezte, hogy a munkaterület egyes utcáiban - a többszöri tömörségi vizsgálatok eredményei alapján - az útburkolat alatti földréteg nem volt megfelelően visszatömöríthető a talaj összetétele miatt, emiatt annak cseréje vált szükségessé. A talajcsere időigénye miatt az ezt követő aszfaltozást sem lehetett az eredeti ütemterv szerint elvégezni, mindezen munkálatok 1 hónapos csúszást eredményeztek.
A fent leírt – előre nem látható – okok következtében a kivitelezés eredeti ütemterve nem tartható, a véghatáridő módosítása vált szükségessé 2019.10.31. napról 2019.11.29. napra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 285555406 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 285555406 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben