Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20518/2019
CPV Kód:80500000-9
Ajánlatkérő:DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: DEBRECENI CAMPUS Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42845890
Postai cím: Kassai Út 26
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 304886888
E-mail: nyerges.eni@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://lovarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DC-101 Kompetencia mérés, képzés szervezés
Hivatkozási szám: EKR000765592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kompetenciák felmérése, műhely foglalkozások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:80500000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföldi régió
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek
megtalálása, akik részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt vállalkozóvá válás
képzésen és a képzésen részt vevő személyek kiválasztási folyamatában, informálásában, mentorálásában. Ajánlattevőnek biztosítani
szükséges, hogy a jelöltek közül - a pályázat sikeressége érdekében - 2.105 fő munkaerő piacra történő belépését. Feladatok: - Toborzási feladatok ellátása (Célcsoport toborzása, tájékoztatása, információs napok keretében három megyében összesen, megyénként 36 alkalommal, a projekt megvalósítási ideje alatt összesen 108 alkalommal) - Célcsoport tagok szűrése (információs napok keretében pszichológus szakember által a megjelent jelentkezők szűrése,három megyében összesen, megyénként 36 alkalommal, a projekt megvalósítási ideje alatt összesen 108 alkalommal, alkalmanként 2 fő szakember biztosítása, 8-8 órában) - Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás (jelöltek kiválasztása, az információs napok keretében a projektbe jelentkező, és az első szűrésen megfelelő célcsoport tagok részére képzési tanácsadás, képzési szükségletek felmérése, a tanácsadásnak legalább 2105 fő részére kell teljesülnie) - Műhelyfoglalkozás (A műhelymunkák célja a célcsoport tagok projektben maradásának elősegítése,megyénként 32 alkalommal (összesen 96 alkalom)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00004

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 023 - 051378

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kompetenciák felmérése, műhely foglalkozások
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29219087
Postai cím: Tarján Utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: dekan.tamas@gmail.com
Telefon: +36 309522637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 152720000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 141. § szerint a módosítás jogcíme: 141. § (4) bekezdés c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80500000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
További tárgyak:80500000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföldi régió
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlattevő feladata az Észak-Alföldi Régióban (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyék) olyan jelöltek
megtalálása, akik részt vesznek a GINOP-5.1.9-17-2017-00004 pályázat keretein belül megvalósítani kívánt vállalkozóvá válás
képzésen és a képzésen részt vevő személyek kiválasztási folyamatában, informálásában, mentorálásában. Ajánlattevőnek biztosítani
szükséges, hogy a jelöltek közül - a pályázat sikeressége érdekében - 2.105 fő munkaerő piacra történő belépését. Feladatok: - Toborzási feladatok ellátása (Célcsoport toborzása, tájékoztatása, információs napok keretében három megyében összesen, megyénként 36 alkalommal, a projekt megvalósítási ideje alatt összesen 108 alkalommal) - Célcsoport tagok szűrése (információs napok keretében pszichológus szakember által a megjelent jelentkezők szűrése,három megyében összesen, megyénként 36 alkalommal, a projekt megvalósítási ideje alatt összesen 108 alkalommal, alkalmanként 2 fő szakember biztosítása, 8-8 órában) - Képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás (jelöltek kiválasztása, az információs napok keretében a projektbe jelentkező, és az első szűrésen megfelelő célcsoport tagok részére képzési tanácsadás, képzési szükségletek felmérése, a tanácsadásnak legalább 2105 fő részére kell teljesülnie) - Műhelyfoglalkozás (A műhelymunkák célja a célcsoport tagok projektben maradásának elősegítése,megyénként 32 alkalommal (összesen 96 alkalom)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 152720000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: MAG PRAKTIKUM Gyakorlati Oktató, Szolgáltató és Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29219087
Postai cím: Tarján Utca 77.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
E-mail: dekan.tamas@gmail.com
Telefon: +36 309522637
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás alapján Vállalkozó köteles 2.105 fő részére, 8-15 fős csoportokban, 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések megtartására.
Módosítás: A Szerződés 1. sz. mellékletét képező műszaki leírás alapján Vállalkozó köteles 2.105 fő részére, 8-25 fős csoportokban, 3 megyében a célcsoport igényeihez illeszkedő helyszínen a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések megtartására.
A módosítás az ajánlati árat nem érinti.
A szerződésmódosítás dátuma: 2019.10.11.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az előre nem látható, különösen nagy érdeklődésre tekintettel a Felek módosítani kívánják a szerződést, tekintettel arra, hogy a Szerződés megfelelő teljesítése érdekében az azonos helyszínen és egy időben történő összevont oktatást megtartása indokolt, amely esetben az együttesen oktatott csoportok együttes létszáma a 25 főt nem haladja meg.
A fentiek alapján az alapszerződés 1. sz. mellékletét képező feladatleírás kerül módosításra.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 152720000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 152720000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben