Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20534/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4200 Hajdúszoboszló, 7086 hrsz. Wekerle utca, 7105 hrsz. Wekerle utca (zug), 7085 hrsz. Tokay utca, 7190 hrsz. Szováti út (Járda), 7191 hrsz. Szováti út
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14376582
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Széles Orsolya
Telefon: +36 52557300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax: +36 52557301
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Wekerle utca és zug
Hivatkozási szám: EKR000441102019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladat ellátása érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának célja a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése a Wekerle utca és zug területén, a Tokay utca és a Szováti út között, meglévő szilárd burkolat felújítással és a rossz állapotú, nyílt csapadékvíz elvezetés korszerűsítésével, zárt rendszerré történő átalakításával.
A Wekerle utca és zug fejlesztéssel érintett 0+0000-0+344 és 0+000-0+106 km szelvények közötti szakasza önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. A felújítandó - hálózati funkció szerint belterületi lakóút, kiszolgálóút – útszakasz burkolata több helyen rossz állapotú, repedezett, kátyús. Meglévő burkolatszélesség jellemzően 5 m, a Tokay u. és Szováti út felé 5,7-6 m,a zugban 3 m széles. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állapota leromlott, funkcióját nem látja el. A nagyszámú villany és kábeltartó oszlopok védőtávolságának betartása miatt szükséges a csapadékvíz elvezetést zárt rendszerré alakítani, illetve a lejtési viszonyok figyelembevételével a csapadékvíz befogadója a Tokay utcán lévő nyílt medrű, burkolt árok. Az útfelújítás nem engedély köteles tevékenység, a vízjogi engedély a csapadékvíz elvezetés kialakítására rendelkezésre áll. A szakasz teljes közművesítéssel rendelkezik. A kivitelezés megkezdéséhez a lejárt közműnyilatkozatok megújítása szükséges, mely a nyertes ajánlattevő feladata.
Az utca a lakóövezetei elhelyezkedés miatt egész évben jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A megvalósítandó műszaki tartalom az útszakaszon történő 5-6 m,ill. a zugban 3 m széles útburkolat felújítása 344 m-en, valamint a zugban 106 m-en(összesen 450 m).
A főpálya kialakítása az utcában AC 11 aszfalttal történik változó méretben,a zugban 5 cm újraaszfaltozás történik. Egy oldali lejtéssel, kétoldali K szegély, és 1,25 m széles padka, melyből 1 m nemesített padka kerül kialakításra mind a két oldalon. A kapubejáróknál kétrétegű AC 11 és AC 16 aszfalt tervezett. A Wekerle utcában zárt csapadék csatorna kerül kialakításra, a zugban a vizet víznyelő fedlappal ellátott tisztítóaknán keresztül a zárt rendszerhez padka folyóka vezeti. A közművek esetében 8 db aknafedlap cseréje és szintbeemelése szükséges, valamint 2 db gáz szaglónyílás fedelét szükséges szintbe emelni.
A műszaki tervdokumentáció részét képezi burkolat-összekötés miatt a Szováti úthoz való csatlakozás, azonban az önkormányzati járda területe és az állami érintettség miatt nem képezi a pályázat részét, de a műszaki kivitelezésbe szükséges beletartoznia. Ezért az ajánlatadás során szükséges a teljes szakaszra megadni a kivitelezés vállalási költségét, és abból szükséges kimutatni a pályázatban nem elszámolható 4 m-es szakasz költségét a csatolt méret-mennyiséget tartalmazó árazatlan költségvetés alapján.
A Felolvasólapon a Wekerle utca és zug önkormányzati út fejlesztéséhez a teljes szakasz költségét is szükséges feltüntetni, továbbá a pályázatban nem elszámolható 4 m hosszra eső szakasz költségét is szükséges megjeleníteni.
A fejlesztés alapja a közbeszerzési eljárás mellékletét képező útépítési tervdokumentáció, vízjogi engedélyes tervdokumentáció, jogerős vízjogi engedély és árazatlan költségvetési kiírások (Teljes bekerülési költség és abból a nem elszámolható szakaszra eső kimutatás).
A tervdokumentáció átvizsgálásánál szükséges figyelembe venni a Kiegészítő műszaki nyilatkozatban lévő kérdéses pontokat és válaszokat.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 53000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Wekerle utca és zug
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, 7086 hrsz. Wekerle utca, 7105 hrsz. Wekerle utca (zug), 7085 hrsz. Tokay utca, 7190 hrsz. Szováti út (Járda), 7191 hrsz. Szováti út
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása feladat ellátása érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának célja a belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztése a Wekerle utca és zug területén, a Tokay utca és a Szováti út között, meglévő szilárd burkolat felújítással és a rossz állapotú, nyílt csapadékvíz elvezetés korszerűsítésével, zárt rendszerré történő átalakításával.
A Wekerle utca és zug fejlesztéssel érintett 0+0000-0+344 és 0+000-0+106 km szelvények közötti szakasza önkormányzati tulajdonban és kezelésben van. A felújítandó - hálózati funkció szerint belterületi lakóút, kiszolgálóút – útszakasz burkolata több helyen rossz állapotú, repedezett, kátyús. Meglévő burkolatszélesség jellemzően 5 m, a Tokay u. és Szováti út felé 5,7-6 m,a zugban 3 m széles. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állapota leromlott, funkcióját nem látja el. A nagyszámú villany és kábeltartó oszlopok védőtávolságának betartása miatt szükséges a csapadékvíz elvezetést zárt rendszerré alakítani, illetve a lejtési viszonyok figyelembevételével a csapadékvíz befogadója a Tokay utcán lévő nyílt medrű, burkolt árok. Az útfelújítás nem engedély köteles tevékenység, a vízjogi engedély a csapadékvíz elvezetés kialakítására rendelkezésre áll. A szakasz teljes közművesítéssel rendelkezik. A kivitelezés megkezdéséhez a lejárt közműnyilatkozatok megújítása szükséges, mely a nyertes ajánlattevő feladata.
Az utca a lakóövezetei elhelyezkedés miatt egész évben jelentős személygépjármű forgalmat bonyolít le. A megvalósítandó műszaki tartalom az útszakaszon történő 5-6 m,ill. a zugban 3 m széles útburkolat felújítása 344 m-en, valamint a zugban 106 m-en(összesen 450 m).
A főpálya kialakítása az utcában AC 11 aszfalttal történik változó méretben,a zugban 5 cm újraaszfaltozás történik. Egy oldali lejtéssel, kétoldali K szegély, és 1,25 m széles padka, melyből 1 m nemesített padka kerül kialakításra mind a két oldalon. A kapubejáróknál kétrétegű AC 11 és AC 16 aszfalt tervezett. A Wekerle utcában zárt csapadék csatorna kerül kialakításra, a zugban a vizet víznyelő fedlappal ellátott tisztítóaknán keresztül a zárt rendszerhez padka folyóka vezeti. A közművek esetében 8 db aknafedlap cseréje és szintbeemelése szükséges, valamint 2 db gáz szaglónyílás fedelét szükséges szintbe emelni.
A műszaki tervdokumentáció részét képezi burkolat-összekötés miatt a Szováti úthoz való csatlakozás, azonban az önkormányzati járda területe és az állami érintettség miatt nem képezi a pályázat részét, de a műszaki kivitelezésbe szükséges beletartoznia. Ezért az ajánlatadás során szükséges a teljes szakaszra megadni a kivitelezés vállalási költségét, és abból szükséges kimutatni a pályázatban nem elszámolható 4 m-es szakasz költségét a csatolt méret-mennyiséget tartalmazó árazatlan költségvetés alapján.
A Felolvasólapon a Wekerle utca és zug önkormányzati út fejlesztéséhez a teljes szakasz költségét is szükséges feltüntetni, továbbá a pályázatban nem elszámolható 4 m hosszra eső szakasz költségét is szükséges megjeleníteni.
A fejlesztés alapja a közbeszerzési eljárás mellékletét képező útépítési tervdokumentáció, vízjogi engedélyes tervdokumentáció, jogerős vízjogi engedély és árazatlan költségvetési kiírások (Teljes bekerülési költség és abból a nem elszámolható szakaszra eső kimutatás).
A tervdokumentáció átvizsgálásánál szükséges figyelembe venni a Kiegészítő műszaki nyilatkozatban lévő kérdéses pontokat és válaszokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 2
2 Az ajánlatban megnevezett szakember rendelkezik-e olyan szakmai tapasztalattal, ahol a beruházás műszaki tartalmát képezte legalább 300 m útépítés vagy felújítás (igen/nem) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Wekerle utca és zug
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarmelyepito.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52270658
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: közmű és vízépítési munkák részfeladatai, közlekedésépítési munkák részfeladatai, alépítményi munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12859337
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13377702213

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209

Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges