Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20550/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110;HU222
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság;Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hódos Dóra
Telefon: +36 14354888
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. bérelt irodáinak takarítása
Hivatkozási szám: EKR000680712019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész:
A NIF Zrt. Budapesten bérelt irodáinak napi és negyedéves takarítása
2. rész:
A NIF Zrt. Szombathelyen bérelt irodáinak napi és negyedéves takarítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 59207520 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. Budapesten bérelt takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911300-9
További tárgyak:90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. székhelye, 1134 Budapest, Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. szám alatti irodaépület „A, B épület” 2., 3., 4.; „D” épület 3-4. „C-H” épület 2. emeleti és „C” épület 3. emeleti bérlemény napi takarítása, negyedéves takarítása és féléves nagytakarítása, a kézmosó folyadék, a kéztörlő, toalettpapír és szemeteszsák beszerzése, a takarítási feladatok részeként kihelyezésre, pótlásra kerülő anyagok beszerzése, valamint 2 fő napközbeni ügyeletes takarító biztosítása.
A takarítandó terület nagysága: 7779 m2, ablakfelület nagysága: 1217 m2 A negyedéves takarításokat a futamidő alatt összesen nyolc alkalommal kell elvégezni.A féléves takarításokat a futamidő alatt négy alkalommal kell elvégezni. Az első féléves takarítást a szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.A padlóburkolat az irodákban, tárgyalókban és a folyosókon padlószőnyeg, a vizes helyiségekben (konyhák és mosdók) kerámia járólap. Az ablakok tisztítása csak belülről szükséges, a külső, alpintechnikát igénylő ablaktisztítás nem képezi a feladat részét.A napi takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében megkötést tenni. A feladat nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az Ajánlattevő határozza meg a takarítók optimális létszámát.Ajánlattevő a feladatokat saját eszközeivel, felszerelésével végzi el. Az ajánlati ár tartalmazza a feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő minőségű tisztítószerek, anyagok és segédanyagok költségeit is. A kézmosó folyadék, a kéztörlő papír, toalett papír, higiéniai zacskó és szemeteszsák beszerzése is nyertes Ajánlattevő feladata.Hétköznapokon 22:00 óráig lehet takarítási feladatokat végezni az épületekben.
A NIF Zrt. központi székházában bizonyos helyiségek kizárólag a biztonsági szolgálat egy tagjának jelenlétében takaríthatók, mind az esti, mind a negyedéves takarításkor. A negyedéves és féléves takarításokat kizárólag hétvégén lehet végezni.Megrendelő Munkarendje:Hétfőtől csütörtökig a munkavégzés kezdete 08.30 óra, amely 17.00 órakor ér véget. Pénteki napokon, illetve pénteki munkarend esetén a munkavégzés kezdete: 08.30 óra és 15.00 órakor ér véget.
A feladatok részletes leírását a Feladatleírás (AD III.) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Újrahasznosított papírkéztörlő biztosítása (igen/ nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás: 2019. július 22. (hétfő) 10:00 óra, NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház AB porta” Részletesen
lásd: AD I. 5.1.

II.2.1)
Elnevezés: A NIF Zrt. Szombathelyen bérelt irodáinak tak.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911300-9
További tárgyak:90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. székhelye, 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23. szám alatti irodaépület földszintjén elhelyezkedő 299,1 nm nagyságú bérlemény napi takarítása, negyedéves takarítása és féléves nagytakarítása, a kézmosó folyadék, a kéztörlő, toalett papír és szemeteszsák beszerzése, a takarítási feladatok részeként kihelyezésre, pótlásra kerülő anyagok beszerzése.
A takarítandó terület nagysága: 299,1 m2, ablakfelület nagysága: 680 m2
A negyedéves takarításokat a futamidő alatt összesen nyolc alkalommal kell elvégezni.
A féléves takarításokat a futamidő alatt négy alkalommal kell elvégezni. Az első féléves takarítást a szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.
A padlóburkolat az irodákban, tárgyalókban és a folyosókon laminált parketta, az egyéb kiszolgáló- és vizes helyiségekben (konyhák és mosdók) kerámia járólap.
Az ablakok tisztítása kívülről és belülről szükséges, alpintechnikát igénylő ablakfelület a bérleményben nincs.
A napi takarítási feladatok tekintetében az Ajánlatkérő nem kíván a takarítást végzők száma tekintetében megkötést tenni. A feladat nagysága, a rendelkezésre álló időkeret, a takarítók várható teljesítménye ismeretében az Ajánlattevő határozza meg a takarítók optimális létszámát.
Ajánlattevő a feladatokat saját eszközeivel, felszerelésével végzi el. Az ajánlati ár tartalmazza a feladatok elvégzéséhez szükséges megfelelő minőségű tisztítószerek, anyagok és segédanyagok költségeit is. A kézmosó folyadék, a kéztörlő papír, toalett papír, higiéniai zacskó és szemeteszsák beszerzése is nyertes Ajánlattevő feladata.
Hétköznapokon 20:00 óráig lehet takarítási feladatokat végezni a bérleményben.
Megrendelő Munkarendje:
Hétfőtől csütörtökig a munkavégzés kezdete 08.30 óra, amely 17.00 órakor ér véget. Pénteki napokon, illetve pénteki munkarend esetén a munkavégzés kezdete: 08.30 óra és 15.00 órakor ér véget.
A feladatok részletes leírását a Feladatleírás (AD III.) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Újrahasznosított papírkéztörlő biztosítása (igen/ nem) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Helyszíni bejárás: 2019. július 24. (szerda) 10:00 óra, NIF Zrt. 9700 Szombathely, Kőszegi utca 23. földszint Részletesen lásd: AD I. 5.1.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 332520
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A NIF Zrt. Budapesten bérelt takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 14
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 14
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22448185
Postai cím: Adria Sétány 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1148
Ország: Magyarország
E-mail: info@mesterszerviz024.eu
Telefon: +36 704669494
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Edelweiss Ökoservice Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74880555
Postai cím: Cziráki Utca 24-32.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: info@edelweiss-os.eu
Telefon: +36 704669484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54960000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A NIF Zrt. Szombathelyen bérelt irodáinak tak.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Prizma FM Services Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79111285
Postai cím: Róbert Károly Körút 76-78
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: pal.katalin@prizma.hu
Telefon: +36 309708066
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13711721
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4247520
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Információ a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerint:
1. rész:
Nyertes ajánlattevők: Mesterszerviz 024 Szolgáltató Kft.- Edelweiss Ököservice Kft. Közös Ajánlattevők
1148 Budapest, Adria sétány 14.,1163 Budapest, Cziráki utca 24- 32.
10809408-2-42, 10835449-2-42
Ajánlattevők:
Mesterszerviz 024 Szolgáltató Kft.- Edelweiss Ököservice Kft. Közös Ajánlattevők
1148 Budapest, Adria sétány 14.,1163 Budapest, Cziráki utca 24- 32.
10809408-2-42, 10835449-2-42
Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Attenclean Kft.- Bahama Clean Kft. Közös Ajánlattevők
2636 Tésa, Petőfi utca 16.,2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.,6000 Kecskemét, Váczi János utca 2.
12528039-2-13, 14459768-2-13, 26762421-2-03
Prizma FM Services Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
11457688-2-43
T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt.
1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 26.
14883664-2-41
UNISZOL Létesítménygazdálkodási Zrt.
4034 Debrecen, Vágóhíd utca 14.
13646231-2-09
Perfect Protection Solutions Hungary Zrt.
1106 Budapest, Jászberényi út 24- 36.
24851862-2-42
Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
1144 Budapest, Füredi utca 5/A.
11909051-2-42
DETA- ÉP Épületszerviz Kft.
1163 Budapest, Cziráki utca 26- 32.
13939683-2-42
P.DUSSMANN Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
10591345-2-44
BBM Budaber Zrt.
1204 Budapest, Török Flóris utca 114.
12839023-2-43
S.O.S. ALFA Biztonsági, Tanácsadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Szív utca 6.
11377634-2-03
4 Clean Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1155 Budapest, Tóth istván utca 108.
13864183-2-42
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
23480874-2-05
KRISTÁLY- MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1068 Budapest, Király utca 80.
11788515-2-42
2. rész:
Nyertes ajánlattevő: Prizma FM Services Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
11457688-2-43
Ajánlattevők:
Prizma FM Services Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 76-78.
11457688-2-43
DETA- ÉP Épületszerviz Kft.
1163 Budapest, Cziráki utca 26- 32.
13939683-2-42
Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Attenclean Kft.- Bahama Clean Kft. Közös Ajánlattevők
2636 Tésa, Petőfi utca 16.,2161 Csomád, Kossuth Lajos utca 79.,6000 Kecskemét, Váczi János utca 2.
12528039-2-13, 14459768-2-13, 26762421-2-03
B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
3937 Komlóska, Szkalka köz 1.
23480874-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)