Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20552/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Teljesítés helye:4080. Hajdúnánás, Bocskai u. 5. (Hrsz.: 4946) 4080. Hajdúnánás, Kossuth u. 19. (Hrsz.: 2808/2) 4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Hrsz.: 3502) 4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 1. (Hrsz.: 3502) 4080. Hajdúnánás, Nikodémusz I. u. 17-21. (Hrsz.: 3487) 4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. (Hrsz.: 3600/6)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mikrontech Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúnánás Városi Önkrományzat
Nemzeti azonosítószám: AK16624
Postai cím: Köztársaság tér 1
Város: Hajdúnánás
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szólláth Tibor Polgármester
Telefon: +36 52381411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Fax: +36 52381087
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hajdunanas.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúnánáson” és TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00027 azonosítószámú, „Napelemes rendszerek telepítése Hajdúnánáson” című projektekkel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúnánáson” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint - I. rész.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45315000-8
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Bocskai u. 5. (Hrsz.: 4946)
4080. Hajdúnánás, Kossuth u. 19. (Hrsz.: 2808/2)
4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Hrsz.: 3502)
4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 1. (Hrsz.: 3502)
4080. Hajdúnánás, Nikodémusz I. u. 17-21. (Hrsz.: 3487)
4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. (Hrsz.: 3600/6)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámon.

A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:

4080. Hajdúnánás, Bocskai u. 5. (Hrsz.: 4946) alatti önkormányzati tulajdonú, Kéky Lajos Művelődési Központ épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A Művelődési Központ épülete régi karakterű utcai főhomlokzata a Köztársaság térre néz. A főépületi szárny egy kétszintes magas tetős épület, díszes utcai homlokzattal. Beépítése zártsorú.
Az utcai főépületre merőlegesen elhelyezkedő épület szárny új építésű, pillérvázas és vázkitöltő falazatú egyszintes épülettömeg. Fém acél rácsos tartó tetőszerkezetű. A főtartót vasbeton szerkezet alkotja. A külső nyílászárók alumínium-, és fa szerkezetűek.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
A főtérre néző kétszintes épület tömeg NM téglából épült. Az ablakok kapcsolt gerébtokos, felülvilágítós szerkezettel. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. A hátsó csarnok épület tömeg vasbeton pillérvázas szerkezetű épület vázkitöltő tégla falazattal. Az ablakok alumínium szerkezetűek. Tetőszerkezete acél rácsos tartós tetőszerkezet.

KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
A Köztársaság tér felőli épületszárny Déli és Nyugati homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Az oldalkert felőli színház épületszárny teljes homlokzata 20 cm expandált polisztirol hőszigetelést kap,és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
A Köztársaság téri utcai homlokzat felújítási munkával nem érintett.
Lábazat hőszigetelése 15 cm zárt cellás hőszigetelés.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziós festéssel.
2.4. ANYAGOK - SZERKEZETEK
Felületképzés: anyag - gipszstukkó szilikát kötőanyagú festék RAL 9002 tört fehér
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSE ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A Köztársaság tér felőli homlokzati nyílászárót a csere nem érinti.
A színház rendeltetésű épületszárny oldalkert (templom, és Hunyadi 2-4. szám alatti társasház felőli homlokzatán) aluminimum nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
A színház rendeltetésű épületszár és a főépület hátsókertre néző homlokzatán fanyílászárók kerülnek elhelyezésre.
Napelemes rendszer telepítése:
182 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Kossuth u. 19. (Hrsz.: 2808/2) alatti önkormányzati tulajdonú, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A földszintes épület a Kossuth és a Bem utca sarkán hézagosan zártsorúan helyezkedik el. A két utca találkozásánál az épület toronnyal emelkedik ki. A torony tető fölé nyúló, egyébként teljes sisakját falazat nem támasztja alá körben, csak a főfalak alatt. A főhomlokzat egyértelműen a Kossuth utcai tájolású. Itt nyílik egy keskeny, art deco díszítésű gyalogkapu, melyen áthaladva az udvarra lehet jutni. Az utcai homlokzatok díszítése a kor ízlését tükrözi. A falfelületeken a klasszikustól eltérő, az art deco hatását mutató keretezések és vakolatdíszek találhatóak. Ugyanakkor a toronysisak neobarokk kialakítású. Az épület alaprajza nehézkesen követi a szögben záródó két utcát.
A korábban lakóháznak épület épült tömegalakítása, a tetőfedése, annak bádogdíszei, a homlokzatdíszítése, a külső és belső nyílászárók kialakítása a polgári jelleget tükrözi.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
NM téglából épült. Az ablakok kapcsolt geréb tokos, íves osztású, kerekített felső sarkú felülvilágítós szerkezetek, kávás nyílásban, redőnytokkal. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. A toronysisak palafedéssel, horganyzott acéllemez bádogozással, díszítőbádog elemekkel.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, településképi jelentési tervdokumentáció
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzati felülete 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
2.4. ANYAGOK - SZERKEZETEK
Felületképzés: anyag - gipszstukkó szilikát kötőanyagú festék RAL 9002 tört fehér
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSEÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
Az egész épület küldő nyílászárói fa anyagú nyílászáróra kerülnek kicserélésre.
3.3. FANYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani. Az új külső nyílászárók „alumínium” vagy megegyező minőségű színezett műanyag szerkezetű nyílászárókra kerülnek kicserélésre külső oldali barna színben RAL szín kiválasztás helyszíni bejárás során. A meglévő ablakok kibontását követően a káva levakolásra kerül. Az új nyílászáróknál már nem kell kávát kialakítani a falban. A homlokzati nyílászárók a meglévő falszerkezet külső síkjára kerülnek elhelyezésre.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók. Az új ablakok bukó - fix típusú nyílászárók. Pontos ismertetését a konszignáció tartalmazza.
Az ablakszerkezetek modern, hőszigetelő üvegezésűek. Az ablakok bukó kivitelben, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük vakolás után "Z" alakú rögzítő karmokkal történik. A külső oldali kávavakolat elkészítése után a tokszerkezet és a fal közötti hézagot poliuretán hézagkitöltő habbal kell tömíteni, majd a tokrészt léccel lezárni.
A bejárati ajtó a fokozott igénybevétel és akadálymentes közlekedés biztosítására görgős biztonsági, rozsdamentes 600 mm magas tolórúdpárral kialakított.
Napelemes rendszer telepítése:
18 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Hrsz.: 3502) alatti önkormányzati tulajdonú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület a Köztársaság tér és Dorogi út sarkán hézagosan zártsorú beépítési móddal került megépítésre nyugati főhomlokzattal, kelet-nyugati főtengely tájolással.
A Köztársaság téri főhomlokzat szimmetria tengelyén zártsorú - homlokzat attika fallal lezárt. A főhomlokzat 1+3+3+3+1 tengelyű. Az épület földszint+emelt szintű, homlokzata párkányokkal oszlop kiemelésekkel díszített. A főbejárat színes üvegezésű felülvilágítóval ellátott kapu felett osztópárkányon álló íves záródású, de klasszkusaedicula keretezésű ablakok, köztük korintoszi fejezetes pilaszterekkel díszített. A Dorogi úti homlokzat a főhomlokzat építészeti karakterét követi. A belső udvar felőli homlokzat díszítése visszafogott, az eredetihez képest egyszerűsített. Az épület L alakú, követi a telekhatárt, hézagosan zártsorú beépítési móddal. Homlokzatának hossza 40,87 m x 34,53 m. Az épület két szintes (földszint+emelet) részben alápincézett. A magastető, a padlástér nem beépített.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZET
Az épület 50 cm vtg. NM tégla falazatú, egy emeletes, alápincézett. A zárófödém fagerenda szerkezet, a pince födéme téglaboltozat. A tetőszerkezet hagyományos fa ácsszerkezetű, cserépfedéssel. A homlokzat húzott vakolattal és gipsz elemekkel díszített. Az ablakok modern jó hőszigetelésű szerkezetek, osztott szárnyakkal. Az udvari nyílászárók ettől eltérőek, de jellegükben hasonlóak. Az épületen károsodás csupán a vízszigetelés hiányából adódó, a földszinten 30-40 cm magasságig jelentkező festékleválás formájában érzékelhető.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az épület a Dorogi úti homlokzata3,00 cm hőszigetelő vakolattal kerül leszigetelésre, a szigetelés paszta állagú vékonyvakolatot kap.
A belső udvar és oldalkert felőli, valamint a társasház (Köztársaság tér 2-3. szám) felőli tűzfal 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
A Köztársaság téri utcai homlokzat javítása után, a felület paszta állagú vékonyvakolatot kap.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek, településképi dokumentáció
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
Napelemes rendszer telepítése:
146 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 1. (Hrsz.: 3502) alatti önkormányzati tulajdonú, volt Hajdúnánási Járási Hivatal Okmányiroda épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA, SZERKEZETE
Az épület a tárgyi ingatlanon hézagosan zártsorú beépítéssel épült meg. Az épület hagyományos szerkezetű. Tégla (NM) falazatú, fafödémű és fafedélszékű, cseréphéjazatú épület. Az épület meglévő homlokzata festett. Nyílászárói korábbi beruházás keretében hőszigetelt fanyílászárókra került kicserélésre.
Az épületen károsodás csupán a vízszigetelés hiányából adódó, a földszinten 40-60 cm magasságig jelentkező vakolat - festékleválás formájában érzékelhető.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
Napelemes rendszer telepítése:
31 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Nikodémusz I. u. 17-21. (Hrsz.: 3487) alatti önkormányzati tulajdonú, Hajdúnánási Óvoda Szivárvány Tagintézmény épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület eredeti szárnyrésze hézagosan zártsorú beépítési móddal épült. A későbbi bővítmény tetőszerkezete kontyolt. Az épület eredeti funkciója polgári ház volt. Az épület intézményi funkciót lát el.
Az épület utcai homlokzata szimmetrikus, 3+4+3 tengelyű kialakítással. csaknem egy falvastagsányira kiemelt középrizalittal. A rizalitot meredekebb hajlású tető emeli ki, az oldalszárnyak fölé, miközben az eresz azonos szinten fut körbe.
A szimmetrikus főhomlokzat mögött aszimmetrikus elrendezés látszik. Az udvari portikusz sincs az épület tengelyében, attól délre helyezkedik el. A főhomlokzat mögötti helyiségek sem követik a szimmetriát.
Az udvari helyiségek térelválasztása új válaszfal elemekkel történt, nem tükrözi az eredeti megoldást. A homlokzat neobarokk díszítésű.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
Az épület NM tégla falazatú, vakolt, festett homlokzattal. Főhomlokzat ablakai hajlított íves lezárásúak, kétszárnyú, felülvilágítós kapcsolt gerébtokos szerkezettel.
Az épület cserép fedésű, horganyzott acéllemez bádogozással. A rizalit tetején kovácsoltvas díszítő ráccsal. A tetőszerkezet háromállószékes kialakítású, az utcai homlokzatnál kiemelve, az udvar felől a padlásfödém magasságában lévő eresszel. Általánosan 30°, a rizalitnál 45° hajlással készült. Vizszintes fa gerendás zárófödémes egyszintes épület.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSEÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A homlokzati nyílászárók (ajtó ablak) fa szerkezetű energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel kerülnek kicserélésre, belső fa párkánnyal, és külső lemez párkánnyal.
3.3. FANYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani. Az új külső nyílászárók „alumínium” vagy megegyező minőségű színezett műanyag szerkezetű nyílászárókra kerülnek kicserélésre külső oldali barna színben RAL szín kiválasztás helyszíni bejárás során. A meglévő ablakok kibontását követően a káva levakolásra kerül. Az új nyílászáróknál már nem kell kávát kialakítani a falban. A homlokzati nyílászárók a meglévő falszerkezet külső síkjára kerülnek elhelyezésre.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók. Az új ablakok bukó - fix típusú nyílászárók. Pontos ismertetését a konszignáció tartalmazza.
Az ablakszerkezetek modern, hőszigetelő üvegezésűek. Az ablakok bukó kivitelben, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük vakolás után "Z" alakú rögzítő karmokkal történik. A külső oldali kávavakolat elkészítése után a tokszerkezet és a fal közötti hézagot poliuretán hézagkitöltő habbal kell tömíteni, majd a tokrészt léccel lezárni.
A bejárati ajtó a fokozott igénybevétel és akadálymentes közlekedés biztosítására görgős biztonsági, rozsdamentes 600 mm magas tolórúdpárral kialakított.
Felületképzés: anyag -TRINÁT selyemfényű zománc - fehér
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. (Hrsz.: 3600/6) alatti önkormányzati tulajdonú, Somorjai László Városi Sportcsarnok épület napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
182 db napelem.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10955 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hajdúnánáson” című projekttel kapcsolatos építési kivitelezési feladatok ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikrontech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyár u. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: bertalan.tanyi@bitep.hu
Telefon: +36 303825282
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23331454
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 228338968
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45110000-1
További tárgyak:45111200-0
45223000-6
45262500-6
45262650-2
45315100-9
45315000-8
45320000-6
45321000-3
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45443000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4080. Hajdúnánás, Bocskai u. 5. (Hrsz.: 4946)
4080. Hajdúnánás, Kossuth u. 19. (Hrsz.: 2808/2)
4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Hrsz.: 3502)
4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 1. (Hrsz.: 3502)
4080. Hajdúnánás, Nikodémusz I. u. 17-21. (Hrsz.: 3487)
4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. (Hrsz.: 3600/6)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a TOP-3.2.1-15-HB1 azonosítószámú ”Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében pályázatot nyújtott be TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámon.

A pályázat elbírálása megtörtént, Ajánlatkérő támogatásban részesült, a támogatói okiratot megkapta, a támogatási szerződés aláírása megtörtént.

Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00017 azonosítószámú projekttel kapcsolatos alábbi építési kivitelezési feladatok ellátása:

4080. Hajdúnánás, Bocskai u. 5. (Hrsz.: 4946) alatti önkormányzati tulajdonú, Kéky Lajos Művelődési Központ épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A Művelődési Központ épülete régi karakterű utcai főhomlokzata a Köztársaság térre néz. A főépületi szárny egy kétszintes magas tetős épület, díszes utcai homlokzattal. Beépítése zártsorú.
Az utcai főépületre merőlegesen elhelyezkedő épület szárny új építésű, pillérvázas és vázkitöltő falazatú egyszintes épülettömeg. Fém acél rácsos tartó tetőszerkezetű. A főtartót vasbeton szerkezet alkotja. A külső nyílászárók alumínium-, és fa szerkezetűek.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
A főtérre néző kétszintes épület tömeg NM téglából épült. Az ablakok kapcsolt gerébtokos, felülvilágítós szerkezettel. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. A hátsó csarnok épület tömeg vasbeton pillérvázas szerkezetű épület vázkitöltő tégla falazattal. Az ablakok alumínium szerkezetűek. Tetőszerkezete acél rácsos tartós tetőszerkezet.

KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
A Köztársaság tér felőli épületszárny Déli és Nyugati homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Az oldalkert felőli színház épületszárny teljes homlokzata 20 cm expandált polisztirol hőszigetelést kap,és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
A Köztársaság téri utcai homlokzat felújítási munkával nem érintett.
Lábazat hőszigetelése 15 cm zárt cellás hőszigetelés.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziós festéssel.
2.4. ANYAGOK - SZERKEZETEK
Felületképzés: anyag - gipszstukkó szilikát kötőanyagú festék RAL 9002 tört fehér
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSE ÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A Köztársaság tér felőli homlokzati nyílászárót a csere nem érinti.
A színház rendeltetésű épületszárny oldalkert (templom, és Hunyadi 2-4. szám alatti társasház felőli homlokzatán) aluminimum nyílászárók kerülnek elhelyezésre.
A színház rendeltetésű épületszár és a főépület hátsókertre néző homlokzatán fanyílászárók kerülnek elhelyezésre.
Napelemes rendszer telepítése:
182 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Kossuth u. 19. (Hrsz.: 2808/2) alatti önkormányzati tulajdonú, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
A földszintes épület a Kossuth és a Bem utca sarkán hézagosan zártsorúan helyezkedik el. A két utca találkozásánál az épület toronnyal emelkedik ki. A torony tető fölé nyúló, egyébként teljes sisakját falazat nem támasztja alá körben, csak a főfalak alatt. A főhomlokzat egyértelműen a Kossuth utcai tájolású. Itt nyílik egy keskeny, art deco díszítésű gyalogkapu, melyen áthaladva az udvarra lehet jutni. Az utcai homlokzatok díszítése a kor ízlését tükrözi. A falfelületeken a klasszikustól eltérő, az art deco hatását mutató keretezések és vakolatdíszek találhatóak. Ugyanakkor a toronysisak neobarokk kialakítású. Az épület alaprajza nehézkesen követi a szögben záródó két utcát.
A korábban lakóháznak épület épült tömegalakítása, a tetőfedése, annak bádogdíszei, a homlokzatdíszítése, a külső és belső nyílászárók kialakítása a polgári jelleget tükrözi.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
NM téglából épült. Az ablakok kapcsolt geréb tokos, íves osztású, kerekített felső sarkú felülvilágítós szerkezetek, kávás nyílásban, redőnytokkal. A födém borított fagerenda. A tető hagyományos fa szerkezet, cserépfedéssel. A toronysisak palafedéssel, horganyzott acéllemez bádogozással, díszítőbádog elemekkel.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok, településképi jelentési tervdokumentáció
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzati felülete 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
2.4. ANYAGOK - SZERKEZETEK
Felületképzés: anyag - gipszstukkó szilikát kötőanyagú festék RAL 9002 tört fehér
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSEÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
Az egész épület küldő nyílászárói fa anyagú nyílászáróra kerülnek kicserélésre.
3.3. FANYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani. Az új külső nyílászárók „alumínium” vagy megegyező minőségű színezett műanyag szerkezetű nyílászárókra kerülnek kicserélésre külső oldali barna színben RAL szín kiválasztás helyszíni bejárás során. A meglévő ablakok kibontását követően a káva levakolásra kerül. Az új nyílászáróknál már nem kell kávát kialakítani a falban. A homlokzati nyílászárók a meglévő falszerkezet külső síkjára kerülnek elhelyezésre.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók. Az új ablakok bukó - fix típusú nyílászárók. Pontos ismertetését a konszignáció tartalmazza.
Az ablakszerkezetek modern, hőszigetelő üvegezésűek. Az ablakok bukó kivitelben, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük vakolás után "Z" alakú rögzítő karmokkal történik. A külső oldali kávavakolat elkészítése után a tokszerkezet és a fal közötti hézagot poliuretán hézagkitöltő habbal kell tömíteni, majd a tokrészt léccel lezárni.
A bejárati ajtó a fokozott igénybevétel és akadálymentes közlekedés biztosítására görgős biztonsági, rozsdamentes 600 mm magas tolórúdpárral kialakított.
Napelemes rendszer telepítése:
18 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. (Hrsz.: 3502) alatti önkormányzati tulajdonú, Hajdúnánás Városi Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület a Köztársaság tér és Dorogi út sarkán hézagosan zártsorú beépítési móddal került megépítésre nyugati főhomlokzattal, kelet-nyugati főtengely tájolással.
A Köztársaság téri főhomlokzat szimmetria tengelyén zártsorú - homlokzat attika fallal lezárt. A főhomlokzat 1+3+3+3+1 tengelyű. Az épület földszint+emelt szintű, homlokzata párkányokkal oszlop kiemelésekkel díszített. A főbejárat színes üvegezésű felülvilágítóval ellátott kapu felett osztópárkányon álló íves záródású, de klasszkusaedicula keretezésű ablakok, köztük korintoszi fejezetes pilaszterekkel díszített. A Dorogi úti homlokzat a főhomlokzat építészeti karakterét követi. A belső udvar felőli homlokzat díszítése visszafogott, az eredetihez képest egyszerűsített. Az épület L alakú, követi a telekhatárt, hézagosan zártsorú beépítési móddal. Homlokzatának hossza 40,87 m x 34,53 m. Az épület két szintes (földszint+emelet) részben alápincézett. A magastető, a padlástér nem beépített.
MEGLÉVŐ ÉPÜLETSZERKEZET
Az épület 50 cm vtg. NM tégla falazatú, egy emeletes, alápincézett. A zárófödém fagerenda szerkezet, a pince födéme téglaboltozat. A tetőszerkezet hagyományos fa ácsszerkezetű, cserépfedéssel. A homlokzat húzott vakolattal és gipsz elemekkel díszített. Az ablakok modern jó hőszigetelésű szerkezetek, osztott szárnyakkal. Az udvari nyílászárók ettől eltérőek, de jellegükben hasonlóak. Az épületen károsodás csupán a vízszigetelés hiányából adódó, a földszinten 30-40 cm magasságig jelentkező festékleválás formájában érzékelhető.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.

1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az épület a Dorogi úti homlokzata3,00 cm hőszigetelő vakolattal kerül leszigetelésre, a szigetelés paszta állagú vékonyvakolatot kap.
A belső udvar és oldalkert felőli, valamint a társasház (Köztársaság tér 2-3. szám) felőli tűzfal 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
A Köztársaság téri utcai homlokzat javítása után, a felület paszta állagú vékonyvakolatot kap.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek, településképi dokumentáció
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
Napelemes rendszer telepítése:
146 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Dorogi u. 1. (Hrsz.: 3502) alatti önkormányzati tulajdonú, volt Hajdúnánási Járási Hivatal Okmányiroda épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA, SZERKEZETE
Az épület a tárgyi ingatlanon hézagosan zártsorú beépítéssel épült meg. Az épület hagyományos szerkezetű. Tégla (NM) falazatú, fafödémű és fafedélszékű, cseréphéjazatú épület. Az épület meglévő homlokzata festett. Nyílászárói korábbi beruházás keretében hőszigetelt fanyílászárókra került kicserélésre.
Az épületen károsodás csupán a vízszigetelés hiányából adódó, a földszinten 40-60 cm magasságig jelentkező vakolat - festékleválás formájában érzékelhető.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
Napelemes rendszer telepítése:
31 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Nikodémusz I. u. 17-21. (Hrsz.: 3487) alatti önkormányzati tulajdonú, Hajdúnánási Óvoda Szivárvány Tagintézmény épület energetikai korszerűsítése.
AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA
Az épület eredeti szárnyrésze hézagosan zártsorú beépítési móddal épült. A későbbi bővítmény tetőszerkezete kontyolt. Az épület eredeti funkciója polgári ház volt. Az épület intézményi funkciót lát el.
Az épület utcai homlokzata szimmetrikus, 3+4+3 tengelyű kialakítással. csaknem egy falvastagsányira kiemelt középrizalittal. A rizalitot meredekebb hajlású tető emeli ki, az oldalszárnyak fölé, miközben az eresz azonos szinten fut körbe.
A szimmetrikus főhomlokzat mögött aszimmetrikus elrendezés látszik. Az udvari portikusz sincs az épület tengelyében, attól délre helyezkedik el. A főhomlokzat mögötti helyiségek sem követik a szimmetriát.
Az udvari helyiségek térelválasztása új válaszfal elemekkel történt, nem tükrözi az eredeti megoldást. A homlokzat neobarokk díszítésű.
ÉPÜLETSZERKEZETEK
Az épület NM tégla falazatú, vakolt, festett homlokzattal. Főhomlokzat ablakai hajlított íves lezárásúak, kétszárnyú, felülvilágítós kapcsolt gerébtokos szerkezettel.
Az épület cserép fedésű, horganyzott acéllemez bádogozással. A rizalit tetején kovácsoltvas díszítő ráccsal. A tetőszerkezet háromállószékes kialakítású, az utcai homlokzatnál kiemelve, az udvar felől a padlásfödém magasságában lévő eresszel. Általánosan 30°, a rizalitnál 45° hajlással készült. Vizszintes fa gerendás zárófödémes egyszintes épület.
KIVITELEZÉSI ÚTMUTATÓ
A tervezett hőszigetelés külső homlokzatot érint, szüksége esetén ameglevő szerkezetek védelméről gondoskodni kell, állapotukat előzetesen fel kell mérni és dokumentálni szükséges. Építés előtt helyszíni felmérés szükséges.
Az építési munkát úgy kell szervezni, a technológiát megválasztani, hogy a környezet használatát ne zavarja! Különös gondot kell fordítani a biztonságtechnikai előírások betartására, az építési területek biztonságos lehatárolására!
Megmunkált, terv szerinti míves felületű homlokzati finomgipsz építészeti elemek készülnek.
Csak I. osztályú burkolat készíthető, I. osztályú anyagból, I. osztályú minőségben.
1. HŐSZIGETELÉS, FELÜLETKÉPZÉS
1.0. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Alaprajzok, metszetek, homlokzatok
1.1. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
Az egész épület homlokzata 20 cm vastagságú hőszigetelő rendszerrel kerül leszigetelésre, és 0,2 mm szemcsenagyságú vékony vakolatot kap.
Lábazat hőszigetelése15 cm zárt cellás hőszigetelés.
Teljes nyílászáró csere.
2. ÉPÍTÉSZETI ELEMEK FELÚJÍTÁSA
2.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, műemléki felmérési tervek
2.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A munka tartalmazza az elvégzéséhez szükséges valamennyi segédszerkezet.
2.3. HOMLOKZAT DÍSZEK FELÚJÍTÁSA, PÓTLÁSA
Az energetikai korszerűsítés során az épület homlokzati díszítéseit fel kell mérni. A felmérési tervdokumentáció alapján eredeti méretében és formájában kell a homlokzaton helyre állítani. Az épületdíszítés a mai formájukban helyreállítandóak. A meglévő dísz elemeket egyenként lebontva kell előkészíteni mintaforma vételre.
A díszítő elem felületét meg kell tisztítani a felületi szennyeződésektől meg kell tisztítani, illetve a sérült részeket ki kell pótolni, retusálni kell. A vastag vakolt felület is eltávolítandó, a díszeknek viszonylag homogén sima felületűnek kell lennie, ahhoz hogy negatív öntő forma minta készülhessen.
A kész helyreállított retusált dísz felületét szappanos olajos elválasztó réteggel kell impregnálni negatív forma öntés előtt. A negatív forma készülhet gipszből szövet vagy gézerősítéssel, de ajánlott a rugalmas szilikon gumiforma, ami aztán kap egy őrző gipsz köpenyt, ami több darabból áll a könnyű szétszedést elősegítve. A rugalmas negatív forma alkalmas a későbbi sorozatgyártásra is. Az új díszek híg gipsz kiöntésével készül a negatív formákban. A negatív mintaformát minden öntés előtt szappanos olajos elválasztó réteggel kell felület kezelni.
Az épület homlokzatra visszahelyezett gipsz párkányokra, díszeket helyszínen saját anyagból összedolgozzák és felület kezelik ragasztva és csavaros rögzítéssel rögzítik, színterv szerinti kültéri diszperziósfestéssel.
3. NYÍLÁSZÁRÓ ELHELYEZÉSEÉS KIEGÉSZÍTŐ ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK
3.1. KAPCSOLÓDÓ TERVEK
Homlokzatok, konszignáció
3.2. A MUNKA LEÍRÁSA
A homlokzati nyílászárók (ajtó ablak) fa szerkezetű energetikai előírásoknak megfelelő hőszigetelő üvegezéssel kerülnek kicserélésre, belső fa párkánnyal, és külső lemez párkánnyal.
3.3. FANYÍLÁSZÁRÓK ELHELYEZÉSE
A meglévő fa szerkezetű nyílászárókat ki kell bontani. Az új külső nyílászárók „alumínium” vagy megegyező minőségű színezett műanyag szerkezetű nyílászárókra kerülnek kicserélésre külső oldali barna színben RAL szín kiválasztás helyszíni bejárás során. A meglévő ablakok kibontását követően a káva levakolásra kerül. Az új nyílászáróknál már nem kell kávát kialakítani a falban. A homlokzati nyílászárók a meglévő falszerkezet külső síkjára kerülnek elhelyezésre.
A beépítésre kerülő nyílászáró hőszigetelt, fokozott légzárású nyílászárók. Az új ablakok bukó - fix típusú nyílászárók. Pontos ismertetését a konszignáció tartalmazza.
Az ablakszerkezetek modern, hőszigetelő üvegezésűek. Az ablakok bukó kivitelben, rejtett vasalattal ellátottak. Elhelyezésük vakolás után "Z" alakú rögzítő karmokkal történik. A külső oldali kávavakolat elkészítése után a tokszerkezet és a fal közötti hézagot poliuretán hézagkitöltő habbal kell tömíteni, majd a tokrészt léccel lezárni.
A bejárati ajtó a fokozott igénybevétel és akadálymentes közlekedés biztosítására görgős biztonsági, rozsdamentes 600 mm magas tolórúdpárral kialakított.
Felületképzés: anyag -TRINÁT selyemfényű zománc - fehér
Napelemes rendszer telepítése:
22 db napelem.


4080. Hajdúnánás, Irányi u. 3. (Hrsz.: 3600/6) alatti önkormányzati tulajdonú, Somorjai László Városi Sportcsarnok épület napelemes rendszerének a telepítése.
Napelemes rendszer telepítése:
182 db napelem.

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 228338968
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikrontech Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyár u. 2.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail: bertalan.tanyi@bitep.hu
Telefon: +36 303825282
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23331454
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A szerződő felek a közöttük 2018. június 21. napján létrejött Vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a vállalkozási szerződés költségvetését, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kbt. 141.§-ában foglaltakra a szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosították.
1.1.
Felek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának érintett részeit a melléklet szerinti kimutatás "Műszaki tartalom változás" szerinti tartalomra módosították.
Ennek keretében:
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések
kerültek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmában módosításra.
2. A munkák elvégzésének feltételi és határidői:
Eredeti tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 25. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2018. október 21.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Jelen szerződésmódosítás során módosított tartalom:
„II.5. A kivitelezés megkezdésének időpontja: A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követően, 2018. június 25. napjától számított 15 munkanapon belül egyszerre adja át Vállalkozó számára. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a munkaterületet és a felvonulási területeket arra alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.
A kivitelezés befejezésének időpontja: 2018. december 21.
Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A) Műszaki tartalmú indokolás
1. A jelen szerződés módosítás mellékletét képező
- Műszaki tartalom változás kimutatás, amelyet a műszaki ellenőr is ellenjegyzett, valamint jelen szerződésmódosítás 2-8. sz. mellékletei megfelelően, részletesen alátámasztja a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
Vállalkozói díj nem változott a műszaki tartalom módosítás során.
2. A MikronTech Mérnöki Iroda Kft. kivitelező 2018. szeptember 20. napján kelt „Nyilatkozat”-ában kitér a beépítendő anyagok késedelmes szállítására.
Nevezetesen a napelemes rendszer esetében az eredeti szállítási időpont 2018.09.15.-e, azonban a 2018.09.18-án jelzéssel volt a szállító, hogy a napelemes rendszerhez kapcsolódó invertreket 2018.12.01-én tudja szállítani, amely az eredeti szállítási dátumhoz képest 73 nap késedelmet jelent.
A hőszigetelő rendszer esetében a szállító által vállal eredeti szállítási időpont 2018.09.10.-e volt, azonban 2018.09.17-én jelezte a szállító, hogy a meglévő gyártási kapacitás mellett a megrendelések számának növekedése miatt a beszállítás folyamatos, de 2018. 11. 30-ra kerül leszállításra teljes egészében. A vonalas ütemterv szerint átlagosan 20 napra van szükség a szigetelések befejezésére.
A Művelődési Ház esetében az alumínium nyílászárók szállítása is késedelmes lesz. A szállító visszaigazolása szerint eredetileg 2018. 09. 03-ára vállalta a szállítást, azonban 2018. 09. 04-én jelezte, hogy a megrendelt nyílászárót 2018.11.10-ére tudja szállítani gyártási kapacitás, hiánya miatt. Ez esetben az eredeti ütemtervhez képest 69 nap a késedelem.
A napelemes rendszerhez kapcsolódó invertrek 2018.12.01-ei, a hőszigetelő rendszer 2018. 11.30-ai szállítási határidejét, valamint azt figyelembe véve, hogy 20 napra van szükség a szigetelések befejezésére, a műszaki ellenőr indokoltnak tartja a teljesítési határidő 2018. december 21. napjára történő módosítását.
B) Közbeszerzési-jogi indokolás
1. A műszaki tartalom módosítása a(z)
- egyenértékű termékek beépítésére vonatkozó rendelkezések esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik, azzal, hogy a műszaki tartalom módosítására a Feleknek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1), (2) és (3) bekezdései alapján jogszerűen lehetősége volt.
A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A Vállalkozási szerződésmódosítás nem lényeges. Ennek a konkrét, a jelen szerződés módosítást érintő indokai az alábbiak:
- A szerződésmódosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé.
A műszaki tartalom került módosításra, azonban a vállalkozási szerződés műszaki tartalmának jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított műszaki tartalom.
A szerződésmódosítás mellékletében (Műszaki tartalom változás) részletesen tartalmazza a változások leírását és azok indokát, kizárólag egyenértékű termékek kiváltására került sor.
- A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, A vállalkozási szerződés módosítás a szerződésben foglalt eredeti vállalkozási díjat nem változtatta meg.
- A vállalkozási szerződés módosítása a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.

2. A teljesítési határidő módosítása a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor jelen Vállalkozási szerződés-módosítás megkötésére, tekintettel arra, hogy az alábbi feltételek maradéktalanul teljesülnek:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Jelen szerződésmódosítást érintő indokok az alábbiak:
o A teljesítési határidő került módosításra a felmerült teljesítést akadályozó, szerződő felektől független, problémák, a szerződő felektől kívülálló és előre nem látható okok miatt.
• A Vállalkozó által 2018. augusztus 1. napján megrendelt nyílászárókat 2018. augusztus 3. napján a szállító 2018. szeptember 3-ai szállítási határidő vállalásával visszaigazolta, majd 2018. szeptember 4-én jelezte, hogy a megnövekedett megrendelések miatt csak 2018. november 10-ig tudja leszállítani, azok beépítésére tehát csak ezt követően kerülhet sor.
• A Vállalkozó által 2018. augusztus 10. napján megrendelt napelemeket és inverteteleket 2018. augusztus 21. napján a szállító 2018. szeptember 15-ei szállítási határidő vállalásával visszaigazolta, majd 2018. szeptember 18-án jelezte, hogy a megnövekedett megrendelések miatt csak 2018. december 1-ig tudja leszállítani, azok beépítésére tehát csak ezt követően kerülhet sor.
• A Vállalkozó által 2018. augusztus 10. napján megrendelt homlokzati hőszigetelő rendszereket 2018. augusztus 13. napján a szállító 2018. szeptember 3-ai szállítási határidő vállalásával visszaigazolta, majd 2018. szeptember 17-én jelezte, hogy a megnövekedett megrendelések miatt csak 2018. november 30-ig tudja leszállítani, azok beépítésére tehát csak ezt követően kerülhet sor.
Fenti beszállítói problémák miatt a teljesítési határidő 2018. december 21. napjára történő meghosszabbítása indokolt a „Műszaki ellenőri nyilatkozat - Határidőhosszabbítás” dokumentumban meghatározottak szerint.
A teljesítési határidő szerződéses elem nem volt bírálati (értékelési) szempont a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban.
A szerződés teljesítési határidejének a módosítása tehát külső és előre pontosan meg nem határozható tényezőkre vezethető vissza.
o A teljesítési határidő jelen szerződés szerinti módosítása akkor sem befolyásolta volna a Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás eredményét, amennyiben már a közbeszerzési eljárásban is ismert lett volna a módosított határidő.
o A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét: a vállalkozási szerződés módosítása a teljesítési határidő vonatkozásában a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjesztette ki, a módosítás egyáltalán nem érintette a vállalkozási szerződés tárgyát, az változatlan tartalmú maradt.
o Az ellenérték nem változott a szerződésmódosítás során a teljesítési határidő módosítása miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 228338968 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 228338968 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben