Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Időszakos előzetes tájékoztató – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:2056/2019
CPV Kód:38554000-3
Ajánlatkérő:ELMÜ Hálózati Kft
Teljesítés helye:HU31, HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
A hirdetmény kizárólag időszakos előzetes tájékoztatás céljára szolgál  
A hirdetmény célja az ajánlatok/részvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló határidő lerövidítése  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul x
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele nélkül
kerül sor.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ELMÜ Hálózati Kft
Nemzeti azonosítószám: AK15890
Postai cím: Váci út 72-74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 12382254
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elmu.hu
 
Hivatalos név: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16575
Postai cím: Dózsa György út 13.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 12382254
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.emasz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.emasz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://electool.com/sourcingtool (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ELMŰ Nyrt., Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 72-74. 504. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 12382254
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elmu.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: ELMŰ Nyrt., Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 72-74. 504. szoba
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Greffné Nyári Ágnes
Telefon: +36 12382254
E-mail: kozbeszerzes@elmu.hu
Fax: +36 12382867
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.elmu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.elmu.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egy- és három fázisú közvetlen csatlakozású SMART villamos fogyasztásmérők beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38554000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egy- és három fázisú közvetlen csatlakozású SMART villamos fogyasztásmérők és a hozzájuk kapcsolódó távoli kommunikációra alkalmas kommunikációs egységek beszerzése az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területére.
A két éves előirányzott mennyiség mindösszesen 140.000 db + 30% mennyiségi opció.
Várható megoszlása:
ELMŰ Hálózati Kft. ellátási területére:
A két éves előirányzott mennyiség összesen 84.000 db + 30% mennyiségi opció.
Az egyfázisú és három fázisú smart villamos fogyasztásmérők várható mennyiségi megosztása:
Egyfázisú fogyasztásmérő=16.000 db +30% mennyiségi opció.
Háromfázisú fogyasztásmérő=68.000 db + 30% mennyiségi opció.
ÉMÁSZ Hálózati Kft. ellátási területére:
A két éves előirányzott mennyiség összesen 56.000 db + 30% mennyiségi opció.
Az egyfázisú és három fázisú smart villamos fogyasztásmérők várható mennyiségi megosztása:
Egyfázisú fogyasztásmérő=11.000 db +30% mennyiségi opció.
Háromfázisú fogyasztásmérő=45.000 db + 30% mennyiségi opció.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Adásvételi keretszerződés ELMŰ Hálózati Kft. - ÉMÁSZ Hálózati Kft. Egy- és három fázisú közvetlen csatlakozású SMART villamos fogyasztásmérők beszerzése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38554000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU110 A teljesítés fő helyszíne: ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egyfázisú kétvezetékes, közvetlen csatlakozású, elektronikus felépítésű smart villamos energia fogyasztásmérő és hozzá kapcsolódó távoli kommunikációra alkalmas kommunikációs egység.
Háromfázisú négyvezetékes, közvetlen csatlakozású, elektronikus felépítésű smart villamos energia fogyasztásmérő és hozzá kapcsolódó távoli kommunikációra alkalmas kommunikációs egység.
A két éves előirányzott mennyiség összesen 140.000 db + 30% mennyiségi opció.
Megjegyzés: Az egyfázisú és három fázisú smart villamos fogyasztásmérők várható mennyiségi megosztása:
Egyfázisú fogyasztásmérő=27.000 db +30% mennyiségi opció.
Háromfázisú fogyasztásmérő=113.000 db + 30% mennyiségi opció.
A szerződés típusa árubeszerzés/adásvételi keretszerződés.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: EUR
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
x A szerződés meghosszabbítható
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a szerződés lejártáig a teljes keretösszeg nem kerül lehívásra, a szerződés időtartama meghosszabbítható.
A szerződés meghosszabbítására egyebekben a Kbt. 141.§ rendelkezései az irányadóak.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
  Elfogadható változatok
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
x Opciók
Opciók ismertetése: A részvételre jelentkező a II.1.4. pontban megjelölt, 24 hónapra előirányzott teljes mennyiség(140.000 db) felett + 30% mennyiségi opciót köteles biztosítani.
Az ajánlatkérők az opció igénybevételéről a Keretszerződés megkötésétől számított 20. hónap végéig írásban kötelesek tájékoztatni az ajánlattevőt.
Az ajánlattevő az opciós jogot az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részére együttesen köteles biztosítani.
A + 30% opció a teljes mennyiségre értendő, az lehívható egyaránt az egyfázisú és a három fázisú smart villamos fogyasztásmérő vonatkozásában, bármely ajánlatkérő részéről, függetlenül attól, hogy a II.1.4. pontban a várható mennyiségek ajánlatkérőnként, fogyasztásmérőnkénti bontásban is tájékoztató jelleggel közlésre kerültek.
Az opció lehívása ajánlatkérők döntése.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték vagy nagyságrend összegét nem kívánja megadni, a II.1.5.) és a II.2.6) pontban az 1 EUR érték a hirdetménykezelő rendszer miatt került rögzítésre.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési dokumentációban kerül ismertetésre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
x A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: A közbeszerzési dokumentációban kerül ismertetésre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési dokumentációban kerül ismertetésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.2) Részvételi vagy tárgyalásra szóló jelentkezés benyújtási határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/02/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
2019/03/08 (éééé/hh/nn)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az érdekelt szervezetnek a meghatározott határidőig szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven, mely tartalmazza:
• az érdekelt szervezet nevét, székhelyét,
• a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail, telefonszám),
• adószámát,
• cégjegyzékszámát,
• a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.
Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden, a gazdasági szereplő egyértelmű beazonosításához szükséges információt, ajánlatkérő nem kötelezett a hiányzó adatok beszerzésére, és a közvetlen részvételi felhívást a rendelkezésére álló adatok alapján küldi meg. A szándéknyilatkozat benyújtható a kozbeszerzes@elmu.hu címen.
A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e határidőig az ajánlatkérőhöz, aki az előírt határidőben szándéknyilatkozatot benyújtó gazdasági szereplőket hívja fel szándéknyilatkozatuk megerősítésére a közvetlen részvételi felhívás megküldésével.
2) Ajánlatkérő a részvételi felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat egyidejűleg és közvetlenül küldi meg a szándéknyilatkozatukat az előírt határidőben benyújtó gazdasági szereplőknek a szándéknyilatkozatban megadott e-mail címre, továbbá a részvételi felhívás és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok az időszakos előzetes tájékoztatóban foglaltak alapján a jelzett időponttól kezdődően (tervezett határidő: IV.2.5. pont szerint) érhetők el az I.3 pontban jelzett elérési útvonalon (https://electool.com/sourcingtool) azon gazdasági szereplők számára, akik szándéknyilatkozatukat az előírt határidőig benyújtották.
A részvételi felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat ajánlattevőnként legalább egy gazdasági szereplőnek (valamelyik közös ajánlattevőnek, alvállalkozónak) elektronikus úton el kell érnie a részvételi határidő lejártáig, illetve az elérést vissza kell igazolni az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet kozbeszerzes@elmu.hu e-mail címére, (év/hónap/nap/óra/perc) adattartalommal [Kbt. 57. § (2) bekezdés].
3) FAKSZ: dr. Némethi Péter (000698)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag időszakos előzetes tájékoztató
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
9 ezt az információt csak időszakos előzetes tájékoztató esetében adja meg
12 ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul, vagy célja az ajánlattételi határidő lerövidítése, ezt az információt itt vagy a szándék megerősítésére szóló felhívásban adja meg
19 ha a hirdetmény célja az ajánlattételi határidő lerövidítése
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák