Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20590/2019
CPV Kód:38520000-6
Ajánlatkérő:Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:XEROX Magyarország Kft.;Silicon Computers Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: AK06203
Postai cím: Csalogány utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Digitalizálást támogató keretrendszer és a Digitalizáló Központ működéséhez szükséges digitalizáló eszközök beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Digitalizálást támogató keretrendszer és a Digitalizáló Központ működéséhez szükséges digitalizáló eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30232100-5
További tárgyak:72212517-6
72224100-2
72254100-1
72250000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
által létrehozott Konzorcium a 1605/2016. (XI.8.) Korm.határozat szerinti „Országos Széchényi Könyvtár Integrált Könyvtári
Információs Rendszerének kialakítása” projekt keretében beszerezni kívánja a Digitalizáló Központ működéséhez szükséges
digitalizáló eszközöket és a digitalizálást támogató keretrendszert. A keretrendszer feladata az eszközök és azok szoftvereinek
integrációja, illetve a munkafolyamatokat támogató és vezérlő workflow menedzsment rendszer.
A keretrendszer esetében leszállítandó eredménytermékek:
1. Előzetes rendszerterv
2. Rendszerterv (logikai és fizikai)
3. A DTK kész komponenseinek implementációja
4. A DTK fejlesztett komponenseinek implementációja, fejlesztés és a rendszer tesztelése
5. Integráció
6. Integráció tesztelése
7. Oktatás
8. Támogatás az éles indulástól számított 1 évig (ezen felül további max 2 év (0-24 hó)vállalható)
A Digitalizálást támogató keretrendszernek egyidejűleg 100 felhasználót kell kiszolgálnia a Digitalizáló Központban. A rendszert
fel kell készíteni a későbbiekben további 100 felhasználó, külső helyszíneken, a becsatlakozó könyvtárakban való
munkavégzésére.
A kész és elfogadott rendszer oktatása a Szállító feladata. Ezt két lépcsőben, két felhasználói körben szükséges elvégezni:
- üzemeltetői/fejlesztői oktatás - 2 fő informatikus/digitalizálási rendszerkönyvtáros, a rendszert átvétel után kezelő és
üzemeltető szakemberek számára (1 oktatási nap);
- kulcsfelhasználói oktatás - 15 fő, a digitalizálás egyes munkafolyamatait végző végfelhasználók számára (5-20 oktatási nap az
ajánlattevő vállalása szerint).
- végfelhasználói oktatás (1 oktatási nap)
A leszállítandó eszközök:
• Felsőkamerás könyvszkenner I. kategória: 3 db
• Felsőkamerás szkenner II. kategória - V-bölcsős: 1 db
• Felsőkamerás szkenner III. kategória: 2 db
• Felsőkamerás szkenner IV. kategória: 2 db
• Felsőkamerás szkenner V. kategória: 1 db
• Síkágyas szkenner I. kategória - Grafikai szkenner A3: 12 db
• Síkágyas szkenner II. kategória - Dokumentum-kímélő szkenner A3: 4 db
• Lapadagolós szkenner: 1 db
• Plakátszkenner: 1 db
• Automata szkenner: 3 db
• Fotós munkaállomás I. - reprodukciós fényképezés: 2 db
• Fotós munkaállomás II. - műtárgyfotó, nagyméretű eredetik: 1 db
• Fotós munkaállomás III. - hordozható felszerelés, műtermen/munkaállomáson kívüli, külső munkavégzéshez: 1 db
• Fotós munkaállomás IV. - állományvédelmi restauráló fotódokumentációs munkaállomás (tárgyfotózás): 1 db
• Nagy teljesítményű mikrofilm szkenner (tekercsfilm szkenner): 1 db
• Olvasótermi univerzális mikrofilm szkenner: 10 db
• Film- és fotószkenner munkaállomás: 1 db
• Nagy teljesítményű lézer nyomtató: 1 db
• Plakátnyomtató: 1 db
• Fotónyomtató: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/04/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 130 - 296282

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Digitalizálást támogató keretrendszer és a Digitalizáló Központ működéséhez szükséges digitalizáló eszközökbeszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: XEROX Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor u. 47-49. 2/B ép. 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Silicon Computers Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyomi út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 547839190 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződés módosítás dátuma: 2018.12.20.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:38520000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30232100-5
További tárgyak:72212517-6
72224100-2
72254100-1
72250000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
által létrehozott Konzorcium a 1605/2016. (XI.8.) Korm.határozat szerinti „Országos Széchényi Könyvtár Integrált Könyvtári
Információs Rendszerének kialakítása” projekt keretében beszerezni kívánja a Digitalizáló Központ működéséhez szükséges
digitalizáló eszközöket és a digitalizálást támogató keretrendszert. A keretrendszer feladata az eszközök és azok szoftvereinek
integrációja, illetve a munkafolyamatokat támogató és vezérlő workflow menedzsment rendszer.
A keretrendszer esetében leszállítandó eredménytermékek:
1. Előzetes rendszerterv
2. Rendszerterv (logikai és fizikai)
3. A DTK kész komponenseinek implementációja
4. A DTK fejlesztett komponenseinek implementációja, fejlesztés és a rendszer tesztelése
5. Integráció
6. Integráció tesztelése
7. Oktatás
8. Támogatás az éles indulástól számított 1 évig (ezen felül további max 2 év (0-24 hó)vállalható)
A Digitalizálást támogató keretrendszernek egyidejűleg 100 felhasználót kell kiszolgálnia a Digitalizáló Központban. A rendszert
fel kell készíteni a későbbiekben további 100 felhasználó, külső helyszíneken, a becsatlakozó könyvtárakban való
munkavégzésére.
A kész és elfogadott rendszer oktatása a Szállító feladata. Ezt két lépcsőben, két felhasználói körben szükséges elvégezni:
- üzemeltetői/fejlesztői oktatás - 2 fő informatikus/digitalizálási rendszerkönyvtáros, a rendszert átvétel után kezelő és
üzemeltető szakemberek számára (1 oktatási nap);
- kulcsfelhasználói oktatás - 15 fő, a digitalizálás egyes munkafolyamatait végző végfelhasználók számára (5-20 oktatási nap az
ajánlattevő vállalása szerint).
- végfelhasználói oktatás (1 oktatási nap)
A leszállítandó eszközök:
• Felsőkamerás könyvszkenner I. kategória: 3 db
• Felsőkamerás szkenner II. kategória - V-bölcsős: 1 db
• Felsőkamerás szkenner III. kategória: 2 db
• Felsőkamerás szkenner IV. kategória: 2 db
• Felsőkamerás szkenner V. kategória: 1 db
• Síkágyas szkenner I. kategória - Grafikai szkenner A3: 12 db
• Síkágyas szkenner II. kategória - Dokumentum-kímélő szkenner A3: 4 db
• Lapadagolós szkenner: 1 db
• Plakátszkenner: 1 db
• Automata szkenner: 3 db
• Fotós munkaállomás I. - reprodukciós fényképezés: 2 db
• Fotós munkaállomás II. - műtárgyfotó, nagyméretű eredetik: 1 db
• Fotós munkaállomás III. - hordozható felszerelés, műtermen/munkaállomáson kívüli, külső munkavégzéshez: 1 db
• Fotós munkaállomás IV. - állományvédelmi restauráló fotódokumentációs munkaállomás (tárgyfotózás): 1 db
• Nagy teljesítményű mikrofilm szkenner (tekercsfilm szkenner): 1 db
• Olvasótermi univerzális mikrofilm szkenner: 10 db
• Film- és fotószkenner munkaállomás: 1 db
• Nagy teljesítményű lézer nyomtató: 1 db
• Plakátnyomtató: 1 db
• Fotónyomtató: 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/04/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 547839190
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: XEROX Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor u. 47-49. 2/B ép. 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Silicon Computers Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyomi út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 62. pontjában a Vevő teljesítésigazolásra jogosult személy adatai a következők szerint változnak: „A teljesítés igazolására az alábbi személy jogosult,
A Szerződés IX. Vételár és fizetési feltételek fejezet 67. b) pontjában, valamint a 2.b. számú melléklet Műszaki leírás 5.1 Leszállított termékek pontjában található táblázat helyébe a következő táblázat lép,
8. A Szerződés 69. pontjában a fizetési feltételek az alábbiakra változnak:
A fizetés az Eladó által kiállított, cégszerűen aláírt és benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 7. számú Oktatás elnevezésű mérföldkő esetén 15 napon belül átutalással történik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: az Országos Könyvtári Rendszer Projektben a Megrendelő által harmadik személyekkel kötött vállalkozási és egyéb szerződések teljesítési késedelme olyan kihatással van a Szerződés teljesítésére, amely a megvalósítás ütemezésének módosítását igénylik.
Jelen szerződésmódosításra a teljesítési mérföldkövek dátumát illetően a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor tekintettel arra, hogy a ca)-cb) alpontokban rögzített feltételek teljesülnek (a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a KIFÜ, mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét), a cc) alpont szerinti feltétel nem releváns, mivel a szerződéses összeg nem változik. A többi módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 547839190 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 547839190 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben