Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20599/2019
CPV Kód:32333200-8
Ajánlatkérő:Országos Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fercom Systems Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: AK05982
Postai cím: Teve utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demény Gergő András
Telefon: +36 14435597
E-mail: demenyga@orfk.police.hu
Fax: +36 14435597
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója keretmegállapodás - I. ütem
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32333200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója keretmegállapodás - I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32333200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: SHR torony felújítása: 6 db
Lónya külterület - Közúti határátkelőhely,
Barabás külterület Tipet-hegy,
Tarpa külterület Geodéziai torony,
Röszke autópálya határátkelőhely,
Folyt. a II.2.4) pontban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
I. Ütem feladatainak részletes meghatározása:
6 db SHR torony felújítása (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy (Barabás), Tarpa, Röszke autópálya határátkelőhely,
Tompa közúti határátkelőhely, Csikéria).
Az egységesített elektrooptikai rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A) Nagy hatótávolságú hőkamera;
B) Nagy hatótávolságú színes kamera;
C) Lézeres távolságmérő;
D) Kameramozgató rendszer (platform);
E) Adattároló eszköz;
F) Információtovábbítás, adatátvitel;
G) Szoftver követelmény; 5 db (Mórahalom HTIK-, Barabás HRK-, Beregsurány HRK-, Kelebia HRK-, Bácsalmás HRK Vezetési
pont)
H) Vezetési pont felújítása: 4 db (Barabás HRK, Beregsurány HRK, Kelebia HRK, Bácsalmás HRK)
Mórahalom HTIK: 1 db új vezetési pont kiépítése
Torony statikai vizsgálata: 5 db (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy, Röszke autópálya határátkelőhely, Tompa közúti
határátkelőhely, Csikéria)
SHR torony vezérlőrendszerének integrálása (a II-III. ütemben felújításra tervezett tornyok esetében):
- Mórahalom HTIK: 3 db (Tiszasziget SHR, Kübekháza SHR, Ásotthalom SHR)
- Barabás HRK: 1 db (Barabás SHR)
- Beregsurány HRK: 1 db (Beregsurány SHR)
- Kelebia HRK: 1 db (Kelebia SHR)
- Bácsalmás HRK): 1db (Bácsalmás SHR)
Fő CPV kód: 32333200-8 - Videokamerák, kamkorderek
Az I. ütem tárgyára vonatkozóan a felhívás mellett a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
dokumentációja - különös tekintettel a nyertes ajánlattevő ajánlatának tartalmára - is irányadó.
A keretmegállapodásban meghatározott opcionális többletjótállásra megajánlást kell tenni, azonban ezzel az Ajánlatkérő nem
köteles élni. Az Ajánlatkérő az írásbeli konzultáció eredményeként megkötésre kerülő egyedi szerződés időtartama alatt
egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján hívhatja le az opciót.
A II.2.3) pont folytatása:
Tompa külterület - közúti határátkelőhely,
Csikéria külterület - Szabadkai út
Vezetési pont felújítása: 4 db
Barabás HRK: 4937 Barabás, Árpád u. 87.
Beregsurány HRK: 4933 Beregsurány, Beregszászi u. 2.
Kelebia HRK: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 21.
Bácsalmás HRK: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 32.
Új vezetési pont kialakítása:
Mórahalom HTIK: 6782 Mórahalom, István király u.12.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: BBA-3.2.1/4-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 204 - 496606

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Egyedi adásvételi szerződés a " Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója keretmegállapodás - 1. ütem tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fercom Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: tender@fercom.hu
Telefon: +36 12507940
Internetcím(ek): (URL) http://www.fercom.hu
Fax: +36 12507939
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 622080000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2019. szeptember 30. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint rendelkezések tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32333200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: SHR torony felújítása: 6 db
Lónya külterület - Közúti határátkelőhely,
Barabás külterület Tipet-hegy,
Tarpa külterület Geodéziai torony,
Röszke autópálya határátkelőhely,
Folyt. a VII.1.4) pontban.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. Ütem feladatainak részletes meghatározása:
6 db SHR torony felújítása (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy (Barabás), Tarpa, Röszke autópálya határátkelőhely,
Tompa közúti határátkelőhely, Csikéria).
Az egységesített elektrooptikai rendszernek az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
A) Nagy hatótávolságú hőkamera;
B) Nagy hatótávolságú színes kamera;
C) Lézeres távolságmérő;
D) Kameramozgató rendszer (platform);
E) Adattároló eszköz;
F) Információtovábbítás, adatátvitel;
G) Szoftver követelmény; 5 db (Mórahalom HTIK-, Barabás HRK-, Beregsurány HRK-, Kelebia HRK-, Bácsalmás HRK Vezetési
pont)
H) Vezetési pont felújítása: 4 db (Barabás HRK, Beregsurány HRK, Kelebia HRK, Bácsalmás HRK)
Mórahalom HTIK: 1 db új vezetési pont kiépítése
Torony statikai vizsgálata: 5 db (Lónya - közúti határátkelőhely, Tipet-hegy, Röszke autópálya határátkelőhely, Tompa közúti
határátkelőhely, Csikéria)
SHR torony vezérlőrendszerének integrálása (a II-III. ütemben felújításra tervezett tornyok esetében):
- Mórahalom HTIK: 3 db (Tiszasziget SHR, Kübekháza SHR, Ásotthalom SHR)
- Barabás HRK: 1 db (Barabás SHR)
- Beregsurány HRK: 1 db (Beregsurány SHR)
- Kelebia HRK: 1 db (Kelebia SHR)
- Bácsalmás HRK): 1db (Bácsalmás SHR)
Fő CPV kód: 32333200-8 - Videokamerák, kamkorderek
Az I. ütem tárgyára vonatkozóan a felhívás mellett a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás
dokumentációja - különös tekintettel a nyertes ajánlattevő ajánlatának tartalmára - is irányadó.
A keretmegállapodásban meghatározott opcionális többletjótállásra megajánlást kell tenni, azonban ezzel az Ajánlatkérő nem
köteles élni. Az Ajánlatkérő az írásbeli konzultáció eredményeként megkötésre kerülő egyedi szerződés időtartama alatt
egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján hívhatja le az opciót.
A VII.1.3) pont folytatása:
Tompa külterület - közúti határátkelőhely,
Csikéria külterület - Szabadkai út
Vezetési pont felújítása: 4 db
Barabás HRK: 4937 Barabás, Árpád u. 87.
Beregsurány HRK: 4933 Beregsurány, Beregszászi u. 2.
Kelebia HRK: 6423 Kelebia, Ady Endre u. 21.
Bácsalmás HRK: 6430 Bácsalmás, Rákóczi u. 32.
Új vezetési pont kialakítása:
Mórahalom HTIK: 6782 Mórahalom, István király u.12.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 622080000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Fercom Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pomázi út 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: tender@ fercom.hu
Telefon: +36 125 07940
Internetcím(ek): (URL) http://www.fercom.hu
Fax: +36 12507939
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A VII.2.2) pont folytatása:
A "Stabil hőkamera rendzser rekonstrukciója keretmegállapodás - I. ütem" megvalósítására lefolytatott írábeli konzultációs eljrárás eredményeként létrejött szerződés utólagos vizsgálata során a Felelós Hatóság (BElügyminisztérium) szabálytalansági eljárást indított Ajánlatkérő ellen, mely szerint a szerződés forrását a Belügyi Alapok biztosítja, ezért a közbeszerzésire nem a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet, hanem a 135/2015.(VI.2.) Korm. rendelet az irányadó a szerződés biztosítékainak megfelelőségére nézve. Ajánlatkérő a Szerződés módosítását a szabálytalansági eljárás tartama, a végső szerződéstervezet ellenőrzése során meghatározott feltételek maradéktalan át nem vezetése miatt kezdeményezi, ugyanis a megkötött szerződés nem a végleges feltételek szerint került aláírásra.
Fentiek figyelembe vételével szükséges a Szerződés módosítása, mert a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint a szerződést a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően kell megkötni.
A Sz. IV. 1. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül:
"A felek által megkötött szerződés hatálybalépésének pontos időpontja a 18/2011. (VI.30.) BM utasítás 3.§ (2) és (5) bekezdései alapján a szerződés tárgyaként szolgáló eszközök rendszeresítésének időpontjához igazodik."
A Sz. IV. 4. pont ötödik bekezdése az alábbiak szerinti módosul:
"Az átadás-átvétel feladata annak vizsgálata, hogy a Termék(ek) funkcionálisan megfelelnek-e a jelen Szerződésben és annak mellékleteiben megfogalmazottaknak. Mennyiségi átvételnek a rendszerelemek szerelt állapotban történő átvétele tekintendő."
A Sz. IV. 4. pont hatodik bekezdése törlésre kerül.
A Sz. IV. 4. pont hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"A mennyiségi átvételt követően Vevő köteles gondoskodni a Termék megfelelő tárolásáról (az egyes tornyokon történő szerelt állapotban való tárolásról) és elvégezni a minőségi átvételt. A minőségi átvételre Vevőnek 10 munkanap áll rendelkezésére, amely során ellenőrzi, hogy az átadott Termék mindenben megfelel a Közbeszerzési eljárásban, illetve a Konzultáció során és Eladó nyertes ajánlatában közölt feltételnek."
A Sz. IV. 4. pont tizedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
" Vevő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés tejesítésének elismeréséről (pénzügyi teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A tizenöt napos határidő a minőségi átvétel napjától számítandó."
A Sz. VI. 10. pontja az alábbiak szerinti módosul:
"A Vevő jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatást a BBA-3.2.1/4-2016-00001 azonosítószámú uniós projekt, valamint a saját forrás terhére kívánja finanszírozni. A támogatás kifizetése előfinanszírozás keretében történik."
A Sz. IX. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:
"Eladó - amennyiben Szállítói előleget igényel - köteles előleg-visszafizetési biztosítékot (a továbbiakban: "Előleg-visszafizetési biztosíték") nyújtani, melynek mértéke a Szerződés általános forgalmi adó nélkül számított elszámolható összegének 10%-a és az igényelt Előleg különbözete a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint."
A Sz. IX. Fejezet 2. pontja törlésre kerül.
A Sz. Ix. fejezet az alábbiak szerint módosul:
"Biztosítékot kikötése esetén Eladó a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint "előírja, hogy a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel."
A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került módosításra a "Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója keretmegállapodás - I. ütem" egyedi adásvételi szerződés.
2.1. A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat
helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.
2.2. A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára, tekintettel arra, hogy
a szerződésmódosításhoz nem kapcsolódik ellenérték növekedés, sem egyéb gazdasági előny.
2.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki
jelentős új elemre.
A fenti indokok jogi-szakmai jellegű összefoglalása: folytatás a VII.2.1) pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 622080000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 622080000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben