Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/32
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.14.
Iktatószám:2060/2019
CPV Kód:44111300-4
Ajánlatkérő:Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Márton
Telefon: +36 304882733
E-mail: somogyi.gabriella@vargondnoksag.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.forsterkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.forsterkozpont.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A budavári palota egykori Szent István termének Zsolnay kerámiaelemei gyártmányterveinek elkészítése, gyártása és elhelyezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A budavári palota egykori Szent István termének Zsolnay kerámiaelemei gyártmányterveinek elkészítése, gyártása és elhelyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111300-4
További tárgyak:44111900-0
39722100-0
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A budavári palota egykori Szent István termének Zsolnay kerámiaelemei gyártmányterveinek elkészítése, gyártása és elhelyezése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2016/04/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ingó adásvételi szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/04/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: porcelain@zsolnay.hu
Telefon: +36 72510272
Internetcím(ek): (URL) www.zsolnay.hu
Fax: +36 72510272
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 178000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111300-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44111300-4
További tárgyak:44111900-0
39722100-0
45430000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
budavári palota egykori Szent István termének Zsolnay kerámiaelemei gyártmányterveinek elkészítése, gyártása és elhelyezése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 211400000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
E-mail: porcelain@zsolnay.hu
Telefon: +36 72510272
Internetcím(ek): (URL) www.zsolnay.hu
Fax: +36 72510272
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/21 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek közös megegyezéssel a Szerződést - hatályba lépésének napjával - az alábbiak szerint módosítják:
3.1. A Szerződés 2.2. pontja - figyelemmel a műszaki tartalom módosítása miatt szükségessé váló, a jelen 1. sz. Módosítás 2.1. pontjában meghatározott és 2.2. pontban rögzített pótmunka összegére - az alábbiak szerint módosul:
A Felek ezennel vállalkozási elemekkel vegyes ingó adásvételi szerződést kötnek a jelen szerződés 2.3 pontjában foglaltaknak és az ajánlatkérésnek megfelelő Zsolnay kerámiaelemek (a továbbiakban: „Ingóságok”) adásvétele tárgyában, amely alapján az Eladó legyártja, majd a jelen Szerződésben meghatározott későbbi időpontban a Vevő részére átadja, a Vevő pedig átvizsgálást követően átveszi, és megfizeti az Ingóságok ellenértékét, összesen nettó 211 400 000,- Ft + ÁFA összeget.
3.2. A Szerződés 3.1. pontja a következőre módosul:
Az Eladó az Ingóságok gyártmányterveit a jelen szerződés 1. számú módosításának hatálybalépésétől számított 10 napon belül elkészíti el és adja ét a Vevő részére. A gyártmánytervek hibátlan elkészültét a Vevő által kijelölt független szakterületi művészettörténeti szakértő igazolja.
3.3. A Szerződés 3.2. pontja a következőre módosul:
Az Eladó az Ingóságokat a jelen szerződés 3.3. pontjában foglalt határidőn belül gyártja le. Eladó köteles Vevőt az Ingóságok elkészültének pontos időpontjáról (év/hó/nap/óra) az átadást megelőző 3 munkanappal írásban értesíteni. A részteljesítést a Vevő részéről Sikota Krisztina igazolja.
3.4. A Szerződés 3.3. pontja a következőre módosul:
Eladó a Vevővel történő előzetes egyeztetést követően, a jelen szerződés 2.3. pontjának B., C., F., G. és H. alpontjában megnevezett kerámia elemeket 2019. július 31. napjáig legyártja, és beépítésre készen átadja a Vevőnek, 2020. április 15. napjáig pedig amely pontoknál ez az Eladó által vállalt feladata volt ott Eladó a terem Vevővel történő előzetes egyeztetés alapján kijelölt, megfelelő helyére beépíti. A Szerződés 2.3. pontjának D. és E. alpontjában megnevezett Ingóságokat -a 2018.11.30-ig történő próbafestés készítését és Vevő általi elfogadását követően - az Eladó 2020. április 15. napjáig köteles legyártani és a terem Vevővel történő előzetes egyeztetés alapján kijelölt, megfelelő helyére beépíteni. Az átadás és beépítés megtörténtét követően átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, amely alapján Eladó végszámlát nyújthat be.
3.5. A Szerződés 3.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
Független szakterületi művészettörténeti szakértő megbízása: a Vevő a jelen szerződésben foglaltak teljesítésének szakmai ellenőrzésére független szakterületi művészettörténeti szakértőt kíván kijelölni, aki a legyártott Ingóságokat művé-szeti/szakmai szempontból megvizsgálja. A független szakterületi művészeti szakértő az Ingóságok beépítése során közreműködik, és szakmai javaslatot tesz az Eladó szakszerű teljesítését illetően.
3.6. A Szerződés az alábbi, 3.6. ponttal egészül ki:
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Eladó teljesítésével kapcsolatos szakmai javaslattételre egy 3 fős, e tárgyban releváns szakképesítéssel rendelkező független szakértőből (restaurátorból) álló zsűrit (a továbbiakban: „Zsűri”) hoznak létre. A Zsűri megvizsgálja az Eladó által legyártott Ingóságokat és közreműködik az Ingatlan beépítésénél. Az Eladó szakszerű teljesítése céljából szakmai javaslatot tehet.
3.7.
3.8. A Szerződés 3.10. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Ingóságok legyártását követő ellenőrzésének helye: az Eladó székhelye. Az Eladó a 3.1 - 3.3. pontokban meghatározottak szerint értesti a Vevőt az Ingóságok ellenőrzéséről. Az Ingóságok vizsgálatát a független szakterületi művészettörténeti szakértő, a Zsűri és a Vevő részéről teljesítésigazolásra kijelölt személy végzi el. A független szakterületi művészettörténeti szakértő javaslatot tesz és a Zsűri szakmai javaslatot tehet az Ingóságok szakmai/művészeti feltételeknek történő megfeleltetésére. Amennyiben az Ingóságok megfelelőségét a Vevő - a Zsűri és a független művészettörténeti szakértő javaslatának figyelembe vétele esetén - nem fogadja el és nem állítja ki a teljesítésigazolást, az Eladó 1 hónapon belül a kifogásolt Ingóságok 3.1 - 3.10. pontok szerinti ismételt gyártására, majd átadására köteles.
3.9. A Szerződés 3.11. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Eladó teljesítésének Vevő általi igazolását követően az Eladó szükség esetén köteles az Ingóságokat eltárolni, és a Vevő által előzetesen meghatározott időpontban a Szent István terem rekonstrukciójához a Vevő által meghatározott helyre szállítani, és a fenti 3.3. pontban foglaltak szerint beépíteni.
3.10. A Szerződés 3.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Eladó közreműködik a Szent István terem rekonstrukciós munkálataiban azáltal, hogy a jelen szerződés 2.1. pontjának B., C., G. pontjában specifikált Ingóságok Vevő utasításai szerinti helyre és módon történő beépítési munkálatait elvégzi. A beépítési feladatok teljesítése során az Eladó tevékenységét a műszaki ellenőr is ellenőrzi.
3.11. A Szerződés 3.13. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az Ingóságok megfelelő beépítését követően az Eladó teljesítését a műszaki ellenőr és a Vevő együttesen jogosultak igazolni. Amennyiben az Eladó teljesítését e jelen pontban meghatározottak megtagadják, úgy az Eladó a beépítési feladatokat köteles megismételni.
3.12. A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Vevő 4 db rész- és 1 db végszámlát állíthat ki az Eladó felé az alábbiak szerint:
4.2.1. 1. részszámla benyújtásának lehetősége a gyártmánytervek elkészítését követően (2016. november 30.), 35 600 000 Ft + ÁFA összegben, a független szakterületi művészettörténeti szakértő hibátlan teljesítésről szóló igazolása alapján;
4.2.2. 2. részszámla benyújtásának lehetősége a 2.3. pont B), C), F) és G) alpontban foglalt ingóságok legyártását követően (2019. július 31.), 61 400 000 Ft + ÁFA összegben, a Vevő teljesítésigazolása alapján; Vevő előteljesítést elfogad.
4.2.3. 3. részszámla benyújtásának lehetősége a 2.3. pont H) alpontjában foglalt kerámiaelemek legyártását követően (2019. július 31.), 21 300 000 Ft + ÁFA összegben, a Vevő teljesítésigazolása alapján; Vevő előteljesítést elfogad;
4.2.4. 4. részszámla benyújtásának lehetősége a 2.3. pont D) és E) alpontjában foglalt kerámiaelemek legyártását követően (2020. április 15.) 65 600 000 Ft + ÁFA összegben, a Vevő teljesítésigazolása alapján; Vevő előteljesítést elfogad.
4.2.5. A végszámla kiállítására az Eladó a munkaterületnek a legyártott kerámiaelemek beépítése céljából Eladó részére történő átadása (2020. április 15.) és a 3.1.-3.14. pont szerinti kötelezettségek maradéktalan teljesítése után, a Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján, a helyszíni szerelési munkák elvégzését követően (legkésőbb 2020. augusztus 15.) jogosult, 27 500 000 Ft +ÁFA összegben, Vevő előteljesítést elfogad.
Felek rögzítik, hogy a munkaterület átadásáig Eladó saját költségén köteles gondoskodni a kerámiaelemek őrzéséről, védelméről, csomagolásáról, kalodában tartásáról és kerámiaelemek munkaterületre történő szállításáról. E kötelezettségek teljesítésével összefüggésben Eladó semmilyen követeléssel nem élhet Vevővel szemben.
3.13. A Szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A (rész)számlákat HUF-ban kell kiállítani, és azok HUF-ban kerülnek kifizetésre. A (rész)számlákat a Vevő hagyja jóvá, a Vevő által kiállított Teljesítési Igazolás alapján. A (rész)számlák összegét a Vevő közvetlenül fizeti meg az Eladó részére, az alkalmazandó jogszabályokban (ideértve például, de nem kizárólag, a Ptk. 6:130. § (l)-(2) bekezdéseiben, a Kbt. 135. §-ában) foglaltaknak megfelelően.
3.14. A Szerződés 10.1. pontja a következők szerint módosul:
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően haladéktalanul tájékoztatják egymást nem csupán a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény) és változásról, amely a teljesítésre hatással lehet. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés megfelelő teljesítése érdekében, a Szerződés teljesítéséről kettő hetente, igény szerint hetente, a Szerződés 10.8. pontjában megjelölt kapcsolattartó személyeken keresztül, elektronikus úton tájékoztatják egymást. Szerződő Felek a Szerződés megfelelő teljesítése céljából kettő hetente helyszíni koordinációt tartanak. A helyszíni koordinációkon résztvevő személyekről és a koordinációk pontos időpontjáról a Szerződő Felek elektronikus úton egyeztetnek. Az Eladó különösen kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. Ugyancsak haladéktalanul köteles a Vevőt értesíteni, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően az Eladónál vagy alvállalkozójánál tagváltozásra, illetve jogutódlásra, a jogok és kötelezettségek átruházására, átszállására, továbbá átalakulásra (egyesülés, szétválás) kerül sor. Az Eladó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
3.15. A Szerződés 10.8. pontja a következők szerint módosul:
Kapcsolattartás:
A Szerződéssel kapcsolatos bármely, a Felek egymásnak szóló értesítését írásban továbbítják.
„Írásban” kifejezés alatt értjük: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, amely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető; az alábbi módokon személyes átvétellel, a tértivevényes levélben, táviratban, a távgépírón vagy telefax útján közölt nyilatkozat; ilyennek minősül továbbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetőleg - a Kbt 41. § (6) bekezdés alkalmazása esetén - a Kbt. felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus dokumentumban foglalt nyilatkozat az elektronikus formájában. írásbelinek minősül az e-mail ott, ahol a Szerződés kifejezetten így rendelkezik.
Vevő kapcsolattartója:
Név: Sikota Krisztina
Postai cím: 1519 Budapest, Pf.: 365.
Telefon: 06-30/517-8105
Fax: -
E-mail cím: sikota.krisztina@vargondnoksag.hu
Eladó kapcsolattartója:
Név: Hunyadi Bálint gazdasági igazgató
Postai cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37.
Telefon: 36-30-517-1806
Fax: 36-72-510-272/604
E-mail cím: hunyadib@zsolnay.hu
Az értesítés az átvétel visszaigazolásával hatályosul. Levélben történő értesítés kivételével a Felek kötelesek az értesítés formájával egyező formában az értesítés átvételét az ezt követő 1 munkanapon belül visszaigazolni. Amennyiben felek bármelyike az értesítés átvételét nem igazolja vissza az előírt határidőn belül, az értesítés küldője haladéktalanul megkísérli az értesítés ismételt kézbesítését. Amennyiben az értesítés formájával egyező formában az értesítés átvételét az ezt követő 1 munkanapon belül nem igazolják vissza, az értesítés a megküldését követő 1 munkanap elteltével kézbesítettnek tekintendő. Levélben történő értesítés esetén az értesítés a levél visszaérkezése esetén annak napján kézbesítettnek tekintendő, amennyiben a levél „nem kereste” vagy az Eladó letelepedési szerinti ország joga szerint ezzel egyenértékű jelzéssel visszaérkezik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A Szerződés módosításának indokai
2.1. Technológiai váltás:
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően, az Eladó teljesítése során, a Forster Központ raktárában fellelték a Szerződés 2.3.D és 2.3.E pontjai szerinti tételekkel kapcsolatosan az eredeti gyártásközi mintákat.
Az eredeti gyártásközi mintákat fizikai és kémiai vizsgálatai alapján megállapításra került a kerámia táblák és a használt festék anyagok kémiai összetétele.
A vizsgálat során kimutatásra került a XX. század elején használt azóta veszélyesnek minősített összetevők használata.
A mára a kereskedelemben nem beszerezhető anyagok helyett új biztonságos anyagok használata vált szükségessé.
Az új anyagok használata miatt a gyártástechnológia fejlesztése, módosítása történt a korhű ábrázolás technika érdekében.
A végeredmény megfelelőségének biztosítása érdekében egy megfelelő összetételű szakértői zsűri bevonása indokolt.
A technológia váltás miatti pótmunka megrendelésére 2017. január 23. napján került sor, amelyet az Eladó 2017. március 31. napján írásban visszaigazolt. A pótmunka elvégzéséért Eladót nettó 16.000.000,- Ft + ÁFA illeti meg.
2.2. Gyártmányterv módosítása:
Vevő által megbízott független művészettörténeti szakértő révén az egykori Szent István teremről olyan archív fotódokumentáció került a Vevő birtokába, amely alapján szükségessé vált a korábban elfogadott gyártmánytervek átdolgozása, valamint a folyamatban lévő, mintázás alatt álló kerámia elemek módosítása.
A gyártmánytervi műszaki tartalom megváltozása miatt az Eladó által elvégzendő pótmunka Vevő által elismert összege nettó 17.400.000,- Ft + ÁFA.
2.3. A műszaki tartalom módosulása miatt a Szerződésben rögzített eredeti határidők nem tarthatóak így azok (különös tekintettel a felmerülő pótmunkákra is) módosítása szükséges.
2.4. A felmerülő pótmunkák ellenértéke és a teljesítési határidők változása miatt a Szerződésben rögzített fizetési ütemezést is módosítani kell.
2.5. A Szerződés aláírása óta bekövetkezett személyi változások miatt a Szerződésben rögzített egyes kapcsolattartók és teljesítési igazoló személyek köre is módosítandó.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 178000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 211400000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben