Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20630/2019
CPV Kód:45233000-9
Ajánlatkérő:Kemeneskápolna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kemeneskápolna 327 Hrsz út. Ároktisztítás miatt érintett az A-1.j. árok az 439, 049, 043helyrajzi számokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HK-HYDRO ÉP-TECH KÖZMŰÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kemeneskápolna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21712142
Postai cím: Szabadság Utca 24.
Város: Kemeneskápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marton Janka
Telefon: +36 308718788
E-mail: balas.endre@janoshaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kemeneskapolna.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hegyi út felújítás - megismételt eljárás
Hivatkozási szám: EKR000282882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hegyi út felújítás - megismételt eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kemeneskápolna 327 Hrsz út. Ároktisztítás miatt érintett az A-1.j. árok az 439, 049, 043helyrajzi számokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földmunka, Alépítményi munkák. Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydepóniaképzéssel, tömörítés nélkül,I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 756 m3, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. 1688 m2, Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1688 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom 386,4 m3 Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés,Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% 386,4 m3 Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 1680 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból 119 m3, Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% 119 m3, Irtás, föld- és sziklamunka , Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 595 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével,gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban 1622 m3 Közmű csatornaépítés Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Rézsű- és mederburkolat;Burkolat készítése, előregyártott mederlapokból,hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm, Mederlap 40/40/8 cm 480 m2 Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiöntése,előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal, Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel, 2550 m Közlekedési építési munkák Kőburkolat készítése, Burkolatszegélyek,Folyóka építése előregyártott beton elemekből,átjárható szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztásával, cementhabarcs hézagolással,50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, LEIER Folyóka szegély, (átjárható) 25x50x17/11 cm, Cikkszám: HUTGO4347 622 m Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel,kézi erővel, 1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 3/2 jelűpályaburkoló beton (C20) 369,6 m3 Beton pályaburkolat készítése, Betonburkolatok utókezelése, Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig 1688 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, Projekt a.: 1826829358

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07038 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hegyi út felújítás - megismételt eljárás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HK-HYDRO ÉP-TECH KÖZMŰÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79588300
Postai cím: Fő Utca 32
Város: Kemeneskápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: Magyarország
E-mail: hkhydro2013@gmail.com
Telefon: +36 302981915
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31819552
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Kemeneskápolna 327 Hrsz út. Ároktisztítás miatt érintett az A-1.j. árok az 439, 049, 043helyrajzi számokon.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Földmunka, Alépítményi munkák. Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydepóniaképzéssel, tömörítés nélkül,I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással, 50,1-100,0 m-ig 756 m3, Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Tükörkészítés tömörítés nélkül,sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, talajosztály: I-IV. 1688 m2, Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig 1688 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom 386,4 m3 Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés,Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% 386,4 m3 Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 1680 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Alakító földmunka, Padka és elválasztó sáv készítése,felületrendezés tömörítés nélkül,helyszínről szállított anyagból, gépi erővel,kiegészítő kézi munkával, földanyagból 119 m3, Irtás, föld- és sziklamunka, Tömörítés, Tömörítés bármely tömörítési osztálybangépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 85% 119 m3, Irtás, föld- és sziklamunka , Tömörítés, Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén,gépi erővel, 3,0 m szélességig 595 m2 Irtás, föld- és sziklamunka, Közlekedési pályák különleges földmunkái, Öv- és talpárok /szabványárok/ készítése,bármely keresztmetszettel, a kitermelt földelteregetésével,gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával, I-IV. oszt. talajban 1622 m3 Közmű csatornaépítés Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Rézsű- és mederburkolat;Burkolat készítése, előregyártott mederlapokból,hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm, Mederlap 40/40/8 cm 480 m2 Közmű és vízépítési munkák, Közmű csatornaépítés, Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák, Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiöntése,előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal, Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel, 2550 m Közlekedési építési munkák Kőburkolat készítése, Burkolatszegélyek,Folyóka építése előregyártott beton elemekből,átjárható szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztásával, cementhabarcs hézagolással,50 cm szélességben, 25 cm hosszú elemekből, LEIER Folyóka szegély, (átjárható) 25x50x17/11 cm, Cikkszám: HUTGO4347 622 m Beton pályaburkolat készítése, Út- és térburkolat, Egyrétegű út- és térburkolat készítése, keresztvasalás és hézagkészítés nélkül,450 mm vastagságig, védőbevonatos utókezelés nélkül,egyenes vagy íves kivitelben, egyoldali eséssel,kézi erővel, 1,51-3,50 m sávszélesség között, Beton pályaburkolat CP 3/2 jelűpályaburkoló beton (C20) 369,6 m3 Beton pályaburkolat készítése, Betonburkolatok utókezelése, Betonburkolat utókezelőszerrel való bevonása, 4,00 méter szélességig 1688 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31819552
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HK-HYDRO ÉP-TECH KÖZMŰÉPÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79588300
Postai cím: Fő Utca 32
Város: Kemeneskápolna
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9553
Ország: Magyarország
E-mail: hkhydro2013@gmail.com
Telefon: +36 302981915
Internetcím(ek): (URL) www.kozmuepites.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A határidő módosítására olyan objektív okból került sor, amely akadályozta a vállalkozó munkavégzésé. Egy földtulajdonos jelezte a vállalkozónak, hogy a tulajdonában lévő egyes területeken, amelyek a tárgybani projekttel érintett közútról közelíthetők meg, szőlőtelepítést fog végezni május, június hónapokban. Az útfelújítás és a szőlőtelepítés egyidejű végzése kizárta egymást, ezért a Vállalkozó a munkavégzést felfüggesztette a szőlőtelepítés időtartamára. A felek munkavégzés nélkül eltelt időszakra tekintettel a teljesítési határidőt módosították. A szerződésmódosítás az ajánlati árat nem érinti, csupán a kivitelezési határidőt, ezért a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, és a szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A határidő módosítására olyan objektív okból került sor, amely akadályozta a vállalkozó munkavégzését. Egy földtulajdonos jelezte a vállalkozónak, hogy a tulajdonában lévő egyes területeken, amelyek a tárgybani projekttel érintett közútról közelíthetők meg, szőlőtelepítést fog végezni május, június hónapokban. Az útfelújítás és a szőlőtelepítés egyidejű végzése kizárta egymást, ezért a Vállalkozó a munkavégzést felfüggesztette a szőlőtelepítés időtartamára.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31819552 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 31819552 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben