Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20691/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kecskeméti Törvényszék
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ViP Vita Portal Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Bíróság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskeméti Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22381495
Postai cím: Rákóczi Út 7.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pavlovics Istvánné
Telefon: +36 204461246
E-mail: SzazdiA@kecskemetit.birosag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): https://kecskemetitorvenyszek.birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Bíróság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kméti Járásbíróság mosdó és teakonyha felújítása
Hivatkozási szám: EKR001027792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A vizesblokkok alaprajzi kialakítása változatlanul megmarad. (Időközben az épület akadálymentessé tételekor az első emeleten egy akadálymentes WC is kialakításra került, ez igényelt kisebb beavatkozást.) Csupán a földszinten, a személyzeti női és férfi mosdóknak az építtető által igényelt funkcionális megcserélése miatt kell kisebb alaprajzi változtatást eszközölni. A tervezett korszerűsítés-felújítás lényegét tekintve a fal- és padlóburkolatokról, és a helyiségek szellőzéséről szól, és ehhez kapcsolódóan valósul meg az épületgépészeti vezetékek cseréje, a szaniterek cseréje, és a korszerű új világítás kiépítése.
A vizes helyiségek burkolása. A padlóburkolatok 33*33 cm-es lapokból készülnek.
Az épületgépészeti vezetékek, vezérlő táblák takarására minden helyiségben kazettás
álmennyezet készül, a mosdóhelyiség ablakának szemöldök magasságában, fehér színben.
Az oldalfalakra a padlótól az álmennyezetig futó, 50*25 cm-es lapokból készülő burkolat kerül. A mosdó és az előtér helyiségek oldalfal burkolatába Habitat Stripes díszítő sáv kerül.
A korszerűsítés-felújítás kivitelezése során csak a tervezett, – a műszaki terveken, a műszaki
leírásban, a költségvetési kiírásban szerepelő – illetve a tervezettel műszakilag mindenben
legalább egyenértékű, és egy gyártó azonos rendszeréhez tartozó, az ÉMI által minősített
anyagok használhatók fel. Az egyes munkarészek kivitelezésének megkezdése előtt mintát,
illetve mintafelületet kell készíteni, és azt az építtetőnek, a tervezőnek jóváhagyás és
véglegesítés céljából be kell mutatni. Földszint 034. sz. személyzeti női mosdó:5,18 m2; Földszint 018. sz. ügyfeles mosdó: 11,53 m2; Földszint 017. sz. személyzeti férfi mosdó: 5,48 m2; 1. emelet 121. sz. ügyfeles női mosdó: 12,52 m2; 1. emelet 120. sz. személyzeti női mosdó: 5,66 m2; 2. emelet 251. sz. férfi mosdó: 8,3 m2; 2. emelet 252. sz. női mosdó: 14,35 m2; 2. emelet 226. sz. női mosdó: 13,29 m2; 2. emelet 225. sz. férfi mosdó: 7,36 m2; 2. emelet 224. sz. teakonyha: 8,47 m2; 2. emelet 250. sz. teakonyha: 8,80 m2. A további részleteket a tervdokumentáció - műszaki leírások, árazatlan költségvetések - tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29572673 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kméti Járásbíróság mosdók és teakonyhák felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A vizesblokkok alaprajzi kialakítása változatlanul megmarad. (Időközben az épület akadálymentessé tételekor az első emeleten egy akadálymentes WC is kialakításra került, ez igényelt kisebb beavatkozást.) Csupán a földszinten, a személyzeti női és férfi mosdóknak az építtető által igényelt funkcionális megcserélése miatt kell kisebb alaprajzi változtatást eszközölni. A tervezett korszerűsítés-felújítás lényegét tekintve a fal- és padlóburkolatokról, és a helyiségek szellőzéséről szól, és ehhez kapcsolódóan valósul meg az épületgépészeti vezetékek cseréje, a szaniterek cseréje, és a korszerű új világítás kiépítése.
A vizes helyiségek burkolása. A padlóburkolatok 33*33 cm-es lapokból készülnek.
Az épületgépészeti vezetékek, vezérlő táblák takarására minden helyiségben kazettás
álmennyezet készül, a mosdóhelyiség ablakának szemöldök magasságában, fehér színben.
Az oldalfalakra a padlótól az álmennyezetig futó, 50*25 cm-es lapokból készülő burkolat kerül. A mosdó és az előtér helyiségek oldalfal burkolatába Habitat Stripes díszítő sáv kerül.
A korszerűsítés-felújítás kivitelezése során csak a tervezett, – a műszaki terveken, a műszaki
leírásban, a költségvetési kiírásban szerepelő – illetve a tervezettel műszakilag mindenben
legalább egyenértékű, és egy gyártó azonos rendszeréhez tartozó, az ÉMI által minősített
anyagok használhatók fel. Az egyes munkarészek kivitelezésének megkezdése előtt mintát,
illetve mintafelületet kell készíteni, és azt az építtetőnek, a tervezőnek jóváhagyás és
véglegesítés céljából be kell mutatni. Földszint 034. sz. személyzeti női mosdó:5,18 m2; Földszint 018. sz. ügyfeles mosdó: 11,53 m2; Földszint 017. sz. személyzeti férfi mosdó: 5,48 m2; 1. emelet 121. sz. ügyfeles női mosdó: 12,52 m2; 1. emelet 120. sz. személyzeti női mosdó: 5,66 m2; 2. emelet 251. sz. férfi mosdó: 8,3 m2; 2. emelet 252. sz. női mosdó: 14,35 m2; 2. emelet 226. sz. női mosdó: 13,29 m2; 2. emelet 225. sz. férfi mosdó: 7,36 m2; 2. emelet 224. sz. teakonyha: 8,47 m2; 2. emelet 250. sz. teakonyha: 8,80 m2. A további részleteket a tervdokumentáció - műszaki leírások, árazatlan költségvetések - tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 többlet jótállás időtartama (többlethónap min. 0, max. 24 hónap) 15
2 A garanciális idő alatt a javítási munkák megkezdése (min.1 - max. 10 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kméti Járásbíróság mosdók és teakonyhák felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ViP Vita Portal Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21963041
Postai cím: Kölcsey Utca 7. 2. em. 16.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@vipvitaportal.hu
Telefon: +36 703810530
Internetcím(ek): (URL) www.vipvitaportal.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14685590203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 25350217
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29572673
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelési munkák; Gyevi-Szabó Ádám ev.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ViP Vita Portal Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21963041
Postai cím: Kölcsey Utca 7. 2. em. 16.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14685590203

Hivatalos név: Centrica Business Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19727057
Postai cím: Jászberényi Út 24-36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12475182442

Hivatalos név: CleanErgon Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33755731
Postai cím: Podmaniczky Utca 71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24110402242

Hivatalos név: Classic Gépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23647233
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 4.
Város: Újsolt
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6321
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25356456203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges