Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20714/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3300 Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75840822
Postai cím: Dobó István Tér 2.
Város: Eger
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kurucz András
Telefon: +36 36523700
E-mail: evkft@evkft.hu
Fax: +36 36523777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eger.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák felújítása
Hivatkozási szám: EKR000756822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú „Lerom
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: Építési beruházás: „TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben” című projekt keretében megvalósuló „Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák felújítása”
Árnyékszala utca
Az utca burkolatát aszfaltszőnyeggel homogenizálni kell. A homogenizálás 1 rtg. kopó és szükség esetén 1 réteg kiegyenlítő rétegből álljon. A meglévő árkokat ki kell tisztítani, A bakhátas padkákat rendezni kell, a meglévő csapadékcsatorna hálózatot ki kell egészíteni, a padkafolyókákat ki kell cserélni. A tervezési szakasz hossza 695 m
Verőszala utca
Az utca burkolatát aszfaltszőnyeggel homogenizálni kell. A homogenizálás 1 rtg. kopó és szükség esetén 1 réteg kiegyenlítő rétegből álljon. A meglévő csapadékcsatorna hálózatot ki kell egészíteni. Az útburkolat két oldalán, a helyszínrajzon jelöltek szerint 40 cm széles padkafolyókát kell építeni. A tervezési szakasz hossza 711,16 m
Összekötő út
Az Árnyékszala és Verőszala utcák között a meglévő burkolatot 1+1 rétegű aszfalt burkolattal homogenizálni kell. A tervezési szakasz hossza 56,14 m.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22009 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú „Lerom
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88521249
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45221250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3300 Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgya: Építési beruházás: „TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Egerben” című projekt keretében megvalósuló „Eger, Verőszala és Árnyékszala utcák felújítása”
Árnyékszala utca
Az utca burkolatát aszfaltszőnyeggel homogenizálni kell. A homogenizálás 1 rtg. kopó és szükség esetén 1 réteg kiegyenlítő rétegből álljon. A meglévő árkokat ki kell tisztítani, A bakhátas padkákat rendezni kell, a meglévő csapadékcsatorna hálózatot ki kell egészíteni, a padkafolyókákat ki kell cserélni. A tervezési szakasz hossza 695 m
Verőszala utca
Az utca burkolatát aszfaltszőnyeggel homogenizálni kell. A homogenizálás 1 rtg. kopó és szükség esetén 1 réteg kiegyenlítő rétegből álljon. A meglévő csapadékcsatorna hálózatot ki kell egészíteni. Az útburkolat két oldalán, a helyszínrajzon jelöltek szerint 40 cm széles padkafolyókát kell építeni. A tervezési szakasz hossza 711,16 m
Összekötő út
Az Árnyékszala és Verőszala utcák között a meglévő burkolatot 1+1 rétegű aszfalt burkolattal homogenizálni kell. A tervezési szakasz hossza 56,14 m.
Az elvégzendő építési munka építési engedélyköteles tevékenység.
Vállalkozó feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött dokumentációban, így a „Műszaki leírás” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása.
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 200
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101788154
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a fenti alapszerződésüket a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítják:
1. Az alapszerződés 1/2. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„A szerződésmódosítással a felek módosították a megvalósítandó feladatot, e körben a közbeszerzési műszaki leírás, és az azt módosító, 1. számú szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező iratok együttesen az irányadóak a szerződésmódosítás létrejöttét követően.”
2. Az alapszerződés 2/2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„A vállalkozói díj mértéke mindösszesen 101.788.154 - Ft + Áfa, azaz százegymillió-hétszáznyolcvannyolcezer-százötvennégy forint + általános forgalmi adó, amely az 1. sz. melléklet szerint került a szerződésmódosítás során meghatározásra, és tartalmazza az 1. sz. szerződésmódosítással módosított valamennyi feladat ellenértékét (jóváhagyott műszaki szükségességből és gazdaságossági szempontokból eredő kiegészítő munkák összesen nettó 13.266.905 Ft + Áfa, azaz tizenhárommillió-kettőszázhatvanhatezer-kilencszázöt forint + áfa).”
A vállalkozói díj az elszámolhatóság tekintetében a következők szerint oszlik meg:
A TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződés keretében elszámolható vállalkozói díj összege: 82.834.645,- Ft + Áfa.
A TOP-6.7.1-15-EG1-2016-00001 azonosítószámú támogatási szerződés keretében Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának nem elszámolható hozzájárulása: 18.953.509,- Ft + Áfa.
3. Az alapszerződés 2/20. pontja kiegészül az alábbiakkal:
„Felek rögzítik, hogy az 1. sz. szerződésmódosítással megnövekedett a vállalkozói díj. Figyelemmel arra, hogy a számlázás az 1. sz. szerződésmódosítás létrejöttéig már megkezdődött, felek megállapodnak abban, hogy részszámlákat az alapszerződésben meghatározott vállalkozói díjat alapul véve állítja ki a Vállalkozó, míg az alapszerződésben szereplő vállalkozói díj feletti részt a végszámlában érvényesíti.”
4. Az alapszerződés 2/23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
„23. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést és az elfogadott teljesítésigazolást követően Vállalkozó által kiállított számlák, továbbá a számlákhoz Vállalkozó által kiállított alvállalkozói nyilatkozatok kiállításától számított 30 napos fizetési határidő mellett, a 2013. évi V. tv. 6:130.§ (1) bekezdés szerint Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett, 10035003-00337050-00000316 számú számlájáról Vállalkozó Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-44444900-01000004 számú számlájára történő átutalással teljesíti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A módosítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek, továbbá
az Épber. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás megfelel az új Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésének, továbbá nem ütközik a Kbt. 142.§ (3) bek-be az alábbiak szerint:
a. a díjemelés vonatkozásában (141.§ (2) bek.):
i. miután a tárgyi eljárás nemzeti eljárásrendben került lebonyolításra, így a 141.§ (2) bek. a) pontja nem alkalmazható,
ii. a tárgyi díjemelés nem éri el a 141.§ (2) bek. b) pontjában meghatározott mértéket, továbbá
iii. figyelemmel a szerződés tárgyára, a vállalkozói kötelezettségekre, a fenti szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, annak eredeti jellegéhez illeszkedik.
b. a műszaki tartalom és a számlázás vonatkozásában:
i. fenti körben a 141.§ (3) bek-e alapján jogszerű a szerződésmódosítás, ugyanis az a díjemeléssel ös
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 88521249 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 101788154 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Indokolás:
Megrendelő a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve a műszaki tartalom módosítása mellett döntött. A módosítás megfelel a Kbt. rendelkezéseinek, továbbá
az Épber. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak.
1. Rudivár utcai csatlakozásnál rácsos folyóka és akna építése
Az Árnyékszala utcán folyamatban lévő kivitelezési munkák során megfigyelt vízlefolyási viszonyokat figyelembe véve a Megrendelő arról döntött, hogy a projekt keretében megvalósul a Rudivár utca útburkolatáról merőlegesen az Árnyékszala utcára lefolyó csapadékvíz elvezetése is: a későbbi vízelfolyások és kimosódások elkerülése érdekében
a Rudivár utca végén egy rácsos, polimerbeton vízelvezető folyóka és egy akna kerül megépítésre, amely a továbbiakban gondoskodik a Rudivár utca útburkolatának csapadékvíz elvezetéséről.
2. Aszfaltos pályaszerkezetű járdák, burkolt felületek építése a lakóépületek környezetében
Annak érdekében, hogy a csapadékvíz a lakóházaktól megfelelően elvezetésre kerüljön, és a meglévő leromlott állapotú betonfelületek további süllyedését megakadályozzuk, továbbá az utcában mért szintbeni különbségek csökkentése céljából az Árnyékszala és Verőszala utcában, a megrendelői utasítás szerinti helyeken aszfaltos pályaszerkezetű járda, burkolt felületek épülnek. Ezzel együtt, figyelembe véve a szintbeni adottságokat, az Árnyékszala utcában tervezett zöldsáv képzése (142m3 humuszolás és füvesítés) sem célszerű, helyette burkolt felületek építése mellett döntött a Megrendelő. A járdák, burkolt felületek felszíni vízelvezetése a megfelelő oldalesésekkel kerül biztosításra.
3. Útpadka folyóka elemek megépítése
Az Árnyékszala és Verőszala utcában az útburkolat és az útpadka között 40 cm széles útpadka folyóka elemek kerülnek beépítésre a megfelelő vízelvezetés biztosítására. Az előre gyártott vasbeton folyóka elemek az útburkolaton és a gyalogos felületeken összegyülekező csapadékvizek lefolyását hivatottak meggyorsítani a víznyelő aknák, illetve a befogadó árkok felé. A víz elvezetése a folyókák hosszirányú lejtésével biztosított. A folyóka elemek beépítésénél figyelembe kell venni, hogy a földmunka szintjét a választott esési mód függvényében, megfelelően szintbe helyezve kell kialakítani. Tekintettel az utcákban meglévő szintbeni különbségekre és lejtési viszonyokra, a megrendelői utasítás szerinti helyeken szükséges az útpadka folyóka elemek építése a burkolat oldaleséséhez igazítva. Ennek következtében nem csak a terven jelöltek szerinti helyeken kerül elhelyezésre folyóka. Az összekötő út bal oldalán és a Verőszala utcában a szelvényezés szerinti jobb oldalon további folyóka elem épül (165,5m), azonban az Árnyékszala utcában a 0+308-0+741 km sz. között a jobb oldalon elmarad az útpadka folyóka elem építése. Az elmaradó folyóka építés helyén vasbeton mederburkoló elem beépítése által lesz biztosított a vízelvezetés. A módosítások eredményeként összesen 35,5m folyóka elem megépítése elmarad.
4. A burkolatokban és a járdában található közműszerelvények szintre emelése
A kivitelezés során az Árnyékszala és Verőszala utcában meglévő közmű fedlapok, víznyelőrácsok az új talajszint alá kerültek volna, így 104 db szerelvény szintbeemelését a későbbi bemosódások elkerülése végett jelen szerződés keretében célszerű elvégezni. Az építési burkolatba eső közműszerelvények az új járda- és útburkolat szintjére szükséges emelni az új aszfaltréteg kialakítása előtt.

5. Árnyékszala utcában meglévő földárok burkolásának és az új kapubejárók építésének elmaradása
A Megrendelő döntése alapján a 0+000-0+205 km sz-k között meglévő földárok betonidom kővel történő burkolása elmarad, a beton elemes burkolat nem kerül elhelyezésre, mivel az Árnyékszala utca északi oldalán található nyílt földárok az útburkolatról lefolyó csapadékvizet gyűjti össze, a rendezett mederszakasz jelenleg biztosítja a csapadékvíz elvezetését és szikkasztását. A meglévő árok és átereszek kialakítása változatlan marad, ezért a megjelölt kapubejárók nem kerülnek megbontásra, új kapubejárók nem épülnek.
6. Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezése
A Verőszala és Árnyékszala utcában meglévő szintbeni adottságok miatt és az aszfaltburkolat megtámasztása céljából a Megrendelő úgy döntött, ahol az új aszfaltburkolat nem csatlakozik közvetlenül vízelvezető rendszerhez, padka és elválasztó sáv készül. A süllyedések megakadályozása végett és a felszíni csapadékvíz elvezetésének biztosítása érdekében célszerű az aszfaltburkolat melletti felületrendezés és egyéb anyag (többnyire zúzottkő) alkalmazása összesen 1294m2 felületen.
7. Elmaradó vízépítési aknaépítés
Tekintettel arra, hogy a csapadékcsatorna építése során kiderült, hogy Verőszala utca 0+504 km sz-ben egy víznyelő akna található, ennek következtében új akna építése nem indokolt, ez elmaradó munka lesz, helyette a meglévő szerelvény szintbehelyezése történik meg.
8. Bankszámlaszám változása
A szerződés aláírását követően Vállalkozó bankszámlaszáma megváltozott, a teljesítés során már kiállításra került számviteli bizonylatok kapcsán nyilatkozatában új számlaszámot jelölt meg. Mindezek okán az alapszerződésben rögzített bankszámlaszáma módosításra kerül.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben