Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20722/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kéthely Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kéthely 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz.-ú utak
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lutor László egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kéthely Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37068091
Postai cím: Ady Endre Utca 1.
Város: Kéthely
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8713
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útfelújítás Kéthelyen
Hivatkozási szám: EKR000275622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útfelújítás Kéthelyen
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kéthely 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz.-ú utak
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kéthely 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz.-ú utak felújítása a mellékelt tervdokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosítója: 1826729708

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08980 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Útfelújítás Kéthelyen
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lutor László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18256662
Postai cím: Bem Utca 35.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: lulaci@t-online.hu
Telefon: +36 302433553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29912515
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kéthely 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz.-ú utak
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kéthely 2802, 2803, 2806, 2807 hrsz.-ú utak felújítása a mellékelt tervdokumentáció szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 29912515
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lutor László egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18256662
Postai cím: Bem Utca 35.
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
E-mail: lulaci@t-online.hu
Telefon: +36 302433553
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
„15. Kivitelezőt a szerződés szerződés- és előírásszerű teljesítéséért 29 912 515 HUF + áfa, azaz huszonkilencmillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszáztizenöt HUF + általános forgalmi adó ellenszolgáltatás illeti meg, a közbeszerzési eljárásban tett ajánlatnak megfelelően. A meghatározott ellenszolgáltatás magában foglalja az építési beruházás kivitelezésének és a kapcsolódó feladatok teljesítésének teljes költségét, valamennyi költségelemét, ideértve az esetleges hatósági és egyéb díjakat (illetékeket) is.
16. Az ellenszolgáltatás (és adott esetben a műszaki tartalom) részletezését a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat árazott költségvetése tartalmazza.”
Módosított szöveg:
„15. Kivitelezőt a szerződés szerződés- és előírásszerű teljesítéséért 29 912 515 HUF + áfa, azaz huszonkilencmillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszáztizenöt HUF + általános forgalmi adó ellenszolgáltatás illeti meg, a módosított ajánlatnak megfelelően. A meghatározott ellenszolgáltatás magában foglalja az építési beruházás kivitelezésének és a kapcsolódó feladatok teljesítésének teljes költségét, valamennyi költségelemét, ideértve az esetleges hatósági és egyéb díjakat (illetékeket) is.
16. Az ellenszolgáltatás (és adott esetben a műszaki tartalom) részletezését a szerződés mellékletét képező ajánlat árazott költségvetése tartalmazza.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tényleges anyagszükséglet eltért az eredetitől.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 29912515 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 29912515 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek az Eredeti Szerződés közös megegyezéssel történő módosítását határozták el a piaci és az építési normagyűjteményben szereplő referenciaárak változása, emelkedése miatt, a projekt maximális elszámolhatósága érdekében.
A Kbt. 141 § (2) alapján a „szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben