Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20723/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Pécs, Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér, és Tildy Zoltán utcák által lehatárolt 23913/26 hrsz, 4,4195 hektáros közterületi területen . Az érintett ingatlan helyrajzi száma: 23913/30 hrsz.;Pécs, 543/3. hrsz.; a Páfrány utca és a vasúti sín közötti 7175 m² nagyságú, területen valósul meg.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Szedibau Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52849840
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.gov.pecs.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-7.1.1-16-H-076 kivitelezési munkák Pécsett II.
Hivatkozási szám: EKR000866822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „TOP-7.1.1-16-H-076 pályázat szerint megvalósuló projektekhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok Pécsett II”
1. rész: TOP-7.1.1-16-H-076-4 Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása
A fejlesztési terület a Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér, és Tildy Zoltán utcák által lehatárolt 23913/26 helyrajzi számú, 4,4195 hektáros közterületi területen került kijelölésre. Az érintett ingatlan helyrajziszáma: 23913/30 hrsz
A fejlesztés elemei:
A fejlesztés tartalma 5 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- Többkorosztályos játszótér
- Felnőtt játszótér
- Rendezvény tér
- Elkülönített kutyafuttató
- Parkolóhely kialakítása
Az épület helyiséglistája:
Pályázatban érintett helyiségek:
Közlekedő: greslap; 8,10 m²
Női öltöző, mosdó: greslap; 3,93 m²
Férfi öltöző, mosdó: greslap; 5,59 m²
Akadálymentes mosdó: greslap; 6,48 m²
Összesen: 24,10 m²
Pályázatban nem érintett helyiségek:
Hőközpont: beton; 57,72 m²
Összesen: 81,82 m²
Annak érdekében, hogy a többkorosztályos játszótér megvalósulhasson az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:
• belső tér átalakítása a funkciónak megfelelően
• épület részleges belső felújítása
• részleges épületgépészeti felújítása
• részleges épületvillamos felújítása
• akadálymentesítés
• tűzvédelmi rendszer kiépítése
• kertépítészet
• felnőtt és gyermek játékok telepítése;
• akadálymentes parkoló kialakítása;
• elkerítés kiépítése
• homokózó telepítése.
Főbb mennyiségek:
Vizesblokk kialakítása meglévő épületben: 24,1m2
járdaépítés: 410m2
játszótéri elemek: 18db
ütéscsillapító homok: 400m3
napelemes lámpák: 12db
fitnesz eszközök: 7db
kerítésépítés: 280m
napvitorla: 10db
utcabútorok: 23db
mobil székek: 50 db
faültetés: 45db
2. rész: TOP-7.1.1-16-H-076-5 Kresz park fejlesztése
A fejlesztés a 543/3 helyrajziszámon, a Páfrány utca és a vasúti sín közötti 7175 m² nagyságú, területen valósul meg.
A fejlesztés elemei:
A fejlesztés tartalma 3 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- KRESZ pálya fejlesztése;
- Fogadóépület akadálymentes fejlesztése;
- Raktárépületek, tárolóhelyek fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével
Az épület helyiséglistája:
Pályázatban érintett helyiségek:
Iroda meglévő:13,94 m2
Teakonyha meglévő: 10,11 m2
Mosdó: greslap; 8,30 m2
Akadálymentes mosdó: greslap; 8,76 m2
Összesen: 41,11 m2
Annak érdekében, hogy a KRESZ park fejlesztése megvalósulhasson az alábbi főbb munkák elvégzése szükséges:
• belső tér átalakítása a funkciónak megfelelően
• épület részleges belső felújítása
• részleges épületgépészeti felújítása
• részleges épületvillamos felújítása
• akadálymentesítés
• tűzvédelmi rendszer kiépítése
• kertépítészet
• padok telepítésa;
• aszfaltmarás;
• mosdó felújítása
• aszfaltozás;
• felfestés;
• táblázás
Főbb mennyiségek:
Meglévő aszfaltos burkolat marása: 2550m2
Szegélyek bontása: 900m
Aszfaltozás (AC8): 102m3
Szegélyek építése: 900m
Törmelék elszállítás: 250m3
Fedett kerékpártároló építése: 1db
Épület felújítása (52,35m2): 1db
Egyenértékűség: 321/2015 (X.30.) Korm. rend. (továbbiakban Kr) 46§(3)-(6)bek szerint. Az árazatlan költségvetés
GSZk önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 130986681 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928200-0
37000000-8
37535200-9
37535270-0
45213316-1
45223300-9
45262690-4
45262700-8
45300000-0
45310000-3
45340000-2
45343200-5
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, Nagy Ferenc tér, Szabó Ervin tér, és Tildy Zoltán utcák által lehatárolt 23913/26 hrsz, 4,4195 hektáros közterületi területen . Az érintett ingatlan helyrajzi száma: 23913/30 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elsődleges, közvetlen célok:
• Nagyméretű, zárt, uniós előírásoknak megfelelő, kisebb és nagyobb gyermekek igényeit egyaránt kielégítő játszótér kialakítása;
• Felnőtt játszótér kialakítása fitnesz, valamint „street workout” elemekkel,
• Közterületi fejlesztés padok és burkolatok kialakításával,
• Elzárt kutyafuttató kiépítése,
• Rendezvényinfrastruktúra kialakítása.
A fejlesztés elemei:
A fejlesztés tartalma 5 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- Többkorosztályos játszótér
- Felnőtt játszótér
- Rendezvény tér (
- Elkülönített kutyafuttató
- Parkolóhely kialakítása
A játszótéren összesen 1548 m² nagyságú területen az alábbiakat szükséges építeni/telepíteni:
- 16 db EU szabványnak megfelelő játék
- összesen 16 db pad
- 8 db fa
- 11 db napvitorla
- kerékpártároló
- szemetes
- ivókút
- kerítés
- napelemes világításrendszer (kandeláberek)
- mini játszóvárak, homokozó, mérleghinta és hinták
-nagyméretű játszóvár, kötélpálya és hinták
Felnőtt játszótér:
Street workout elem:
- 10,83×6,29×3,60m összetett sajáttestsúlyos erősítő pálya (húzódzkodók, kapaszkodók, mászórúd, a hasizom erősítő stb)
Rendezvény tér:
- kis fedett színpad, áramkiállással, öltözővel, és 50 db raktározható székkel
Elkülönített kutyafuttató:
- A körbekerített több mint 900m2-es területen belül fedett kialakítású padok
- hulladék és kutyagumigyűjtő szemetes
Parkolóhely kialakítás:
A rendezvénytér közelében egy akadálymentesített parkoló készül.
Épület, mosdók:
A terület északi oldalán található a PÉTÁV Kft. (távhőszolgáltató) hőközpontjának használaton kívüli részében vizesblokk kialakítása.
Az épület 1/3 része kerül hasznosításra, a hőközponttól egy gipszkarton válaszfallal leválasztva. A kialakuló 24,10m2 nagyságú területen férfi és női öltöző és mosdó, továbbá egy akadálymentes mosdó kialakítása, az épületrészt kívülről 14cm vtg. polisztirol hőszigetelésével.
Az épület vázas szerkezetű előregyártott panelből készült.
Az épület fűtéséről távhőszolgáltatással és lapradiátorral kívánjuk biztosítani
Az épület helyiséglistája:
Pályázatban érintett helyiségek:
Közlekedő: greslap 8,10 m²
Női öltöző, mosdó: greslap 3,93 m²
Férfi öltöző, mosdó: greslap 5,59 m²
Akadálymentes mosdó: greslap 6,48 m²
Összesen: 24,10 m²
Pályázatban nem érintett helyiségek:
Hőközpont: beton 57,72 m²
Összesen: 81,82 m²
Egyéb feladatok:
- Külső térburkolatok (aszfalt járda építése)
- Növényzet: fásítás
Játszótér kialakításának főbb munkanemei:
• belső tér átalakítása a funkciónak megfelelően
• épület részleges belső felújítása
• részleges épületgépészeti felújítása
• részleges épületvillamos felújítása
• akadálymentesítés
• tűzvédelmi rendszer kiépítése
• kertépítészet
• felnőtt és gyermek játékok telepítése;
• akadálymentes parkoló kialakítása;
• elkerítés kiépítése
• homokózó telepítése.
Főbb mennyiségek:
Vizesblokk kialakítása meglévő épületben 24,1m2
járdaépítés 410m2
játszótéri elemek 18db
ütéscsillapító homok 400m3
napelemes lámpák 12db
fitnesz eszközök 7db
kerítésépítés 280m
napvitorla 10db
utcabútorok 23db
mobil székek 50db
faültetés 45db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3.) pont M.2.1/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3.) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00008
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-3.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-3. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül benyújtásra, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Kresz park fejlesztése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45262700-8
45300000-0
45310000-3
45343200-5
71421000-5
39113600-3
45233200-1
45233221-4
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Pécs, 543/3. hrsz.; a Páfrány utca és a vasúti sín közötti 7175 m² nagyságú, területen valósul meg.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Elsődleges, közvetlen célok:
- Nagyméretű, zárt, mégis közterületi jellegű fejlesztés;
- KRESZ park burkolatának felújítása, felfestése, korszerűsítésé;
- Méltó környezet kialakítása a környezet rendezésével, fogadóépület fejlesztésével;
- Akadálymentes fejlesztések;
- Oktatási lehetőség kialakítása
A fejlesztés elemei:
A fejlesztés tartalma 3 egymástól elkülöníthető elemre bontható:
- KRESZ pálya fejlesztése;
- Fogadóépület akadálymentes fejlesztése;
- Raktárépületek, tárolóhelyek fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével
KRESZ pálya fejlesztése:
Összesen 2500 m² felületen, 4 cm vastagságú új, aszfalt borítás kivitelezése, melyet megelőzően 2*2 cm vastagságban a jelenleg aszfaltfelület marása szükséges. Kb. 900 méter hosszúságban szegélyek javítása, cseréje.
- 4 darab pad telepítése
- faültetés
- körforgalom építése
Fogadóépület akadálymentes fejlesztése:
Az 54 m² nagyságú, 2 szobás fogadóépület, felújítása (a benne lévő akadálymentes mosdókkal együtt)
Raktárépületek, tárolóhelyek fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztésével:
59 m² nagyságú garázsépület és a meglévő raktárépületek fejlesztése, új, IT eszközökkel is felszerelt oktató tér kialakítása
Az oktató térbe székek, egy interaktív tábla, projektor, PC, szoftverként a legfrissebb KRESZ oktató program telepítése.
Az oktató térbe székek mellett egy interaktív tábla kerül, projektorral, PC-vel, szoftverként pedig a legfrissebb KRESZ oktató program kerül telepítésre.
Épületfelújítás:
- meglévő rossz állapotú nyílászárók cseréje
- épület külső festése (kivétel ez alól a keleti homlokzat)
- keleti oldali vizesblokkból új akadálymentesen is használható mosdó és zuhanyzó, a nyugati oldalon egy előtérből nyíló férfi és női mosdó kialakítása
Az épület helyiséglistája:
Pályázatban érintett helyiségek:
Iroda meglévő 13,94 m2
Teakonyha meglévő 10,11 m2
Mosdó greslap 8,30 m2
Akadálymentes mosdó greslap 8,76 m2
Összesen 41,11 m2
KRESZ parkhoz kapcsolódó főbb munkanemek:
• belső tér átalakítása a funkciónak megfelelően
• épület részleges belső felújítása
• részleges épületgépészeti felújítása
• részleges épületvillamos felújítása
• akadálymentesítés
• tűzvédelmi rendszer kiépítése
• kertépítészet
• padok telepítése;
• aszfaltmarás;
• mosdó felújítása
• aszfaltozás;
• felfestés;
• táblázás
Főbb mennyiségek:
Meglévő aszfaltos burkolat marása 2550m2
Szegélyek bontása 900m
Aszfaltozás (AC8) 102m3
Szegélyek építése 900m
Törmelék elszállítás 250m3
Fedett kerékpártároló építése 1db
Épület felújítása (52,35m2) 1db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap) 10
2 AF III.1.3.) pont M.2.1/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 10
3 AF III.1.3.) pont M.2.2/ alpontban előírt alkalm köv ig bemutatott szakembernek az alkalm keretében előírt tárgyú, az ott meghat túli többlet tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00009
II.2.9) További információ:
Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-3.: egyenes arányosítás. Szakmai önéletrajz és KD szerinti dok-ok csatolása a MK 2-3. értékelési részszempont tekintetében, amennyiben nem kerül benyújtásra, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kertvárosi többkorosztályos játszótér kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
E-mail: info@rpsc.hu
Telefon: +36 706355896
Internetcím(ek): (URL) www.rpsc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24719458202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 72007874
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 94741451
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: RP-SC Holding Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56996036
Postai cím: Viola Utca 21
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24719458202

Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kresz park fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
E-mail: szedibau@gmail.com
Telefon: +36 204343059
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29049088
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36245230
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szedibau Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80403393
Postai cím: Ifjúság Utca 36
Város: Szederkény
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23595521202

Hivatalos név: DT BUILD KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55471402
Postai cím: Függetlenség utca 26/A
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24067074202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges