Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20730/2019
CPV Kód:66172000-6
Ajánlatkérő:Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Festipay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15889
Postai cím: Szőlő utca 38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balatoni Zoltán
Telefon: +3614524571
E-mail: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +3614524501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.budapestgyogyfurdoi.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készpénzmentes elszámolási rendszer biztosításának szolgáltatása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66172000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Készpénzmentes elszámolási rendszer biztosításának szolgáltatása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. üzemeltetésében lévő intézményekben
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási keretszerződés alapján készpénzmentes elszámolási rendszer kiépítése, üzemeltetése az ajánlatkérő telephelyein működő kereskedelmi egységekben, és szerződéses mobil kereskedelmi partnereinél.
Alapmennyiség: Ajánlatkérő a rendszer működtetésével az üzemeltetésében működő 11 telephelyen (gyógyfürdőben) az oda érkező fürdőlátogatóknak a készpénzmentes fizetési mód lehetővé tételét kívánja biztosítani.
A kereskedelmi egységekben alkalmazott készpénzmentes fizetési mód alatt egyidejűleg értendő:
• bármely kereskedelmi bank által kibocsátott fizetésre alkalmas bankkártya elfogadása,
• a rendszer szállítója által biztosított kártya formátumú elektronikus azonosító eszköz segítségével a szállított rendszerben kezelt, az elektronikus azonosító eszközzel egyedileg összekapcsolt elektronikus egyenleg használata.
A rendszernek biztosítania kell egyidejűleg legalább
• 11 különböző telephelyen legalább 70 különböző bérbe adott kereskedelmi egységben, legalább 240 (150+90) fizetést lebonyolító terminál egyidejű működtetését
• 11 különböző telephelyen legalább 90 egyenleg feltöltésre alkalmas terminál egyidejű működését
• online adminisztrációs felületet melyen az egyes tranzakciók egyedileg és/vagy csoportban rendezve lekérdezhetőek terminál, időszak, felhasználó szerint is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 092 - 209278

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Készpénzmentes elszámolási rendszer biztosításának szolgáltatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Festipay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reitter Ferenc utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail: solti.attila@festipay.hu
Telefon: +36 1309-4606
Internetcím(ek): (URL) www.festipay.com
Fax: +36 1309-4606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 100000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja 2019 október 08-a.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt. hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:66172000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelyei, fürdői a dokumentációban részletezett helyszíneken. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítés időszakában új telephelyei.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés alapján készpénzmentes elszámolási rendszer kiépítése, üzemeltetése az ajánlatkérő telephelyein működő kereskedelmi egységekben, és szerződéses mobil kereskedelmi partnereinél.
Alapmennyiség: Ajánlatkérő a rendszer működtetésével az üzemeltetésében működő 11 telephelyen (gyógyfürdőben) az oda érkező fürdőlátogatóknak a készpénzmentes fizetési mód lehetővé tételét kívánja biztosítani.
A kereskedelmi egységekben alkalmazott készpénzmentes fizetési mód alatt egyidejűleg értendő:
• bármely kereskedelmi bank által kibocsátott fizetésre alkalmas bankkártya elfogadása,
• a rendszer szállítója által biztosított kártya formátumú elektronikus azonosító eszköz segítségével a szállított rendszerben kezelt, az elektronikus azonosító eszközzel egyedileg összekapcsolt elektronikus egyenleg használata.
A rendszernek biztosítania kell egyidejűleg legalább
• 11 különböző telephelyen legalább 70 különböző bérbe adott kereskedelmi egységben, legalább 240 (150+90) fizetést lebonyolító terminál egyidejű működtetését
• 11 különböző telephelyen legalább 90 egyenleg feltöltésre alkalmas terminál egyidejű működését
• online adminisztrációs felületet melyen az egyes tranzakciók egyedileg és/vagy csoportban rendezve lekérdezhetőek terminál, időszak, felhasználó szerint is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 149900000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Festipay Készpénzmentes Fizetési Szolgáltatások Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Reitter Ferenc utca 46-48.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: HU
E-mail: solti.attila@festipay.hu
Telefon: +36 1309-4606
Internetcím(ek): (URL) www.festipay.com
Fax: +36 1309-4606
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítás jogalapja a Kbt. 141.§ (4) bek bb) pontja.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Megrendelőnél a szerződés aláírását követő időszakban olyan új fürdőegységek kapcsolódtak be a szolgáltásba, melyek vendégforgalmát előre nem lehetett megbecsülni,-Dagály Fürdő üzemeltetésbe vétele, Csillaghegy Árpád Forrásfürdő átadása,Pesterzsébeti Sós-jódos Gyógyfürdőátadása,- ezért a kereskedelmi egységekben jelentkező forgalomnövekedés miatt a keretszerződés eredeti 100.000.000,-HUF keretösszege a 24 hónapos , 2020 04.30-ig tartó időbeli hatály letelte előtt kimerülne. A felmerülő új közbeszerzési igények kezelésére az új közbeszerzési eljárás lefolytatásával , és ennek kapcsán új szerződés megkötésével az Ajánlatkérő olyan műszaki technikai akadályokba ütközne, amely a szolgáltatás folyamatos ellátását veszélyeztetné.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 100000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 149900000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben