Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20766/2019
CPV Kód:33183200-8
Ajánlatkérő:Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:COMESA Budapest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Nemzeti azonosítószám: AK06876
Postai cím: Győri u. út 15.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsirai Erzsébet
Telefon: +36 99514200
E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu
Fax: 0699514250
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.sopronigyogykozpont.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33183200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére. -Csipőprotézis
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33183200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Csontcementtel beültethető.
Csípőizületi endoprotézis.
Rendszer: Alapmennyiség db/24 hó:95 Opcionális mennyiség db/24 hó:41.
Csontcement nélkül beültethető.
Csípőprotézis rendszer: Alapmennyiség db/24 hó:109.
Opcionális mennyiség db/24 hó:47.
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Vevő, amennyiben jelen szerződés hatálya alatt a termékekre szerződött mennyiséget (alapmennyiség) lehívta, úgy szerződő felek a megjelölt opciós mennyiségre vételi jogot alapítanak a Ptk. 6:225. §-a szerint; így Vevő jogosult a közbeszerzési dokumentációban és az Eladó által benyújtott ajánlatában foglaltaknak megfelelően egyoldalú nyilatkozatával a szerződés hatálya alatt a betegellátáshoz szükséges további mennyiséget - az opciós mennyiséget megvásárolni változatlan áron és feltételekkel.
A Vevő nem köteles az opciós mennyiséget igénybe venni, illetve ha az igénybevételt megkezdi, nem köteles az opciós keretet teljes egészében felhasználni. Vevő a vételi jogát a teljes szerződött mennyiség lehívását követő 30 napon belül jogosult gyakorolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 047 - 102915

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 835-1/2018 Rész száma: 1 Elnevezés: Protézis rendszerek és csontcementek beszerzése konszignációs raktár biztosításával a Soproni ErzsébetOktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére - Csípőprotézis
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/02/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: COMESA Budapest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Folyondár u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 54 512 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019.10.15.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): https://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33183200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33183200-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Csontcementtel beültethető.
Csípőizületi endoprotézis.
Rendszer: Alapmennyiség db/24 hó:95 Opcionális mennyiség db/24 hó:41.
Csontcement nélkül beültethető.
Csípőprotézis rendszer: Alapmennyiség db/24 hó:109.
Opcionális mennyiség db/24 hó:47.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 59746000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: COMESA Budapest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Folyondár u. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.a. mellékletében foglalt csontcementtel beültethető csípőízületi endoprotézis rendszer opcionális mennyiségét további 13 db termékkel, valamint csontcement nélkül beültethető csípőprotézis rendszer opcionális mennyiségét további 15 db termékkel növelik 2019. október 1. napjától a várólista csökkentés miatt szükséges csípőprotézis műtétek elvégzésének lebonyolítása érdekében, biztosítva ezzel a betegellátás zavartalan működését.
Felek megállapítják továbbá, hogy hivatkozással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) b pontjában foglaltakra, Eladó a megjelölt termékeket a teljes nettó szerződéses érték 10%-át meg nem haladó, azaz nettó 5.234.000,- Ft összegben biztosítja Vevő részére.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződő felek jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3.a. mellékletében foglalt csontcementtel beültethető csípőízületi endoprotézis rendszer opcionális mennyiségét további 13 db termékkel, valamint csontcement nélkül beültethető csípőprotézis rendszer opcionális mennyiségét további 15 db termékkel növelik 2019. október 1. napjától a várólista csökkentés miatt szükséges csípőprotézis műtétek elvégzésének lebonyolítása érdekében, biztosítva ezzel a betegellátás zavartalan működését.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 54 512 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59 746 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben