Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20772/2019
CPV Kód:45233100-0
Ajánlatkérő:Nyársapát Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2712 Nyársapát Nyársapát dűlő 965;0408 hrsz. Öreg dűlő 0404;0399 hrsz. Homoki dűlő 0366 hrsz. Erdő dűlő 966 hrsz. 941 hrsz. Buszforduló 0400 hrsz. NUTS: HU102
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terv-Kész Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyársapát Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58488902
Postai cím: Arany János Utca 11.
Város: Nyársapát
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2712
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bicskei Krisztina
Telefon: +36 53389111
E-mail: krisztina@nyarsapathivatal.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése Nyársapáton
Hivatkozási szám: EKR000877312018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyársapát külterületi helyi közutak fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2712 Nyársapát Nyársapát dűlő 965;0408 hrsz. Öreg dűlő 0404;0399 hrsz. Homoki dűlő 0366 hrsz. Erdő dűlő 966 hrsz. 941 hrsz. Buszforduló 0400 hrsz. NUTS: HU102
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Nyársapát dűlő 965; 0408 hrsz. Öreg dűlő 0404;0399 hrsz., Homoki dűlő 0366 hrsz.,
Erdő dűlő 966 hrsz., a 941 hrsz. alatti., és a Buszforduló 0400 hrsz. alatti utak felújításának teljes körű kivitelezése. 45232451-8
Vízelvezetés és felszíni munka 45233100-0 Autópálya és közút építése 45233120-6 Közút építése 45233142-6 Közútjavítás 45233223-8
Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése Az érintett útszakaszok a település külterületén és annak K-i és Dk.-i részén
helyezkednek el és lakott zártkerti területet érint. A terület elektromos közművekkel ellátott, a tartóoszlopok az út mentén. Az utak
jelenleg földútként üzemelnek, melyek több helyen megsüllyedtek ill. mélynyomósodtak. Az út hossz- ill. keresztirányú esése nem
alkalmas a felszíni vizek elvezetésére, ellenben a meglévő talaj a csapadék szikkasztására alkalmas. Útburkolat készítése: - 2 rétegű
bitumenemulziós bevonat; - 20 cm-es változó vastagságú zúzottkő ágyazat M56-os anyagból; - a nagy szemszerkezetű rész 20-22 -es
anyaggal kerül kiékeléssel; - a tükör lefedését 80-120 g/m2-es szőtt geotextília jelenti; - a mélyedésekben feltöltött altalaj tömörítésre
kerül ( min 2 daN/cm2- re) - a padkához 20 cm vastagságú M22-es anyag, mely alatt is tömörített altalaj van. Alkalmazandó
rétegrendek: Útburkolat: - 2 rétegű bitumenemulziós bevonat - 15-20 cm változó vastagságú zúzottkő ágyazat (10-15 cm M56 zúzottkő
Z0/22 kiékeléssel, anyaga Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) - 80-120 g/m2 nem szőtt geotextília - Tömörített, mélyedésekben feltöltött altalaj
Padkaanyag: - 10 cm vastag M22 anyag (zúzottkő, Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) - Tömörített altalaj Kivitelezés: - Magassági- és
keresztirányú szintek meghatározása - Útszakaszon bozót- és cserjeirtás - Út nyesése-profilozása, mélyedések feltöltése -
Tükörkészítése, tömörítés - Geotextília terítése - Zúzottkő terítése (M56) - Zúzottkő profilozása-tömörítése - Zúzottkő terítése
finisherrel (Z0/22 kiékelés) - 2 rétegű felületi bevonat kivitelezése lásd - Padka rendezése Az építési beruházás pontos műszaki
tartalmát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció
határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02889 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyársapát külterületi helyi közutak fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terv-Kész Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17842200
Postai cím: Ipartelep
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@tervkesz.hu
Telefon: +36 209240417
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81968759
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233100-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2712 Nyársapát Nyársapát dűlő 965;0408 hrsz. Öreg dűlő 0404;0399 hrsz. Homoki dűlő 0366 hrsz. Erdő dűlő 966 hrsz. 941 hrsz. Buszforduló 0400 hrsz. NUTS: HU102
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladata a 2712 Nyársapát, Nyársapát dűlő 965; 0408 hrsz. Öreg dűlő 0404;0399 hrsz., Homoki dűlő 0366 hrsz.,
Erdő dűlő 966 hrsz., a 941 hrsz. alatti., és a Buszforduló 0400 hrsz. alatti utak felújításának teljes körű kivitelezése. 45232451-8
Vízelvezetés és felszíni munka 45233100-0 Autópálya és közút építése 45233120-6 Közút építése 45233142-6 Közútjavítás 45233223-8
Úttest újraburkolása 45233228-3 Útburkolat építése Az érintett útszakaszok a település külterületén és annak K-i és Dk.-i részén
helyezkednek el és lakott zártkerti területet érint. A terület elektromos közművekkel ellátott, a tartóoszlopok az út mentén. Az utak
jelenleg földútként üzemelnek, melyek több helyen megsüllyedtek ill. mélynyomósodtak. Az út hossz- ill. keresztirányú esése nem
alkalmas a felszíni vizek elvezetésére, ellenben a meglévő talaj a csapadék szikkasztására alkalmas. Útburkolat készítése: - 2 rétegű
bitumenemulziós bevonat; - 20 cm-es változó vastagságú zúzottkő ágyazat M56-os anyagból; - a nagy szemszerkezetű rész 20-22 -es
anyaggal kerül kiékeléssel; - a tükör lefedését 80-120 g/m2-es szőtt geotextília jelenti; - a mélyedésekben feltöltött altalaj tömörítésre
kerül ( min 2 daN/cm2- re) - a padkához 20 cm vastagságú M22-es anyag, mely alatt is tömörített altalaj van. Alkalmazandó
rétegrendek: Útburkolat: - 2 rétegű bitumenemulziós bevonat - 15-20 cm változó vastagságú zúzottkő ágyazat (10-15 cm M56 zúzottkő
Z0/22 kiékeléssel, anyaga Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) - 80-120 g/m2 nem szőtt geotextília - Tömörített, mélyedésekben feltöltött altalaj
Padkaanyag: - 10 cm vastag M22 anyag (zúzottkő, Pl.: Etyeki dolomit-mészkő) - Tömörített altalaj Kivitelezés: - Magassági- és
keresztirányú szintek meghatározása - Útszakaszon bozót- és cserjeirtás - Út nyesése-profilozása, mélyedések feltöltése -
Tükörkészítése, tömörítés - Geotextília terítése - Zúzottkő terítése (M56) - Zúzottkő profilozása-tömörítése - Zúzottkő terítése
finisherrel (Z0/22 kiékelés) - 2 rétegű felületi bevonat kivitelezése lásd - Padka rendezése Az építési beruházás pontos műszaki
tartalmát és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció
határozza meg. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra
történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015
. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 81968759
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terv-Kész Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17842200
Postai cím: Ipartelep
Város: Nagykőrös
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2750
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@tervkesz.hu
Telefon: +36 209240417
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel arra, hogy 2019. szeptember végén olyan időjárási körülmények voltak, amelyek a szerződés szerinti megfelelő teljesítést akadályozták, a Vállalkozó nem tudta a teljesítési határidőig a záróréteget felhelyezni.
A Vállalkozó a szerződés teljesítési határidejének ismeretében kalkulált az időjárás változásával, de nem olyan mértékben, amint az ténylegesen bekövetkezett.
2019. szeptember 18. és 24. között a napi középhőmérséklet jelentősen alacsonyabb volt a sokévi átlagnál, szeptember 24-től 26-ig a csapadékmennyiség pedig meghaladta a sokévi átlagot. Amikor a záróréteg felhelyezésére kerülhetett volna sor, az időjárás hirtelen esősre fordult, a sokévi átlagnál alacsonyabbak voltak a hőmérsékletek, és az eső, továbbá a hajnali fagyok miatt a záróréteg felhelyezését halasztani kellett annak érdekében, hogy a teljesítés a szerződésben meghatározott minőségben valósulhasson meg. Fentiekre tekintettel Felek a Vállalkozási Szerződés teljesítési idejének hosszabbításáról döntöttek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 81968759 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 81968759 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben