Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20786/2019
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU;HU;HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Zs.E.B. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;Zs.E.B. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft;KATTZO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak, gyorsforgalmi utak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199102
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak, gyorsforgalmi utak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Építőipari kisgépek javítása, karbantartása - HNT
Hivatkozási szám: EKR001361412019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában lévő építőipari kisgépek karbantartására, javítására és a hozzá való alkatrészek értékesítésére a kisgépek garanciális ideje alatt, illetve azon túli időszakban összesen 160.000.000,- Ft keretösszeg erejéig.
Ajánlattevő feladatát képezi a teljes körű karbantartás, valamint a Mérnökségi telephelyen lévő eszközökhöz az alkatrész értékesítés a javítástól függetlenül is.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 160000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. Atlas Copco gyártmányú kisgépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Atlas Copco gyártmányú kisgépek, garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása és a hozzá való alkatrész értékesítése.(vontatható mobilkompresszor, robbanómotoros bontókalapács, pneumatikus bontókalapács, hézagvágó) 140 db;
Keretösszeg: nettó 35.000.000 Ft
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott darabszámok folyamatosan változhatnak (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésű kisgépekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.). Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új kisgépek javítását/karbantartását is jelen eljárásban meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú kisgép vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az építőipari kisgép javítása, karbantartása, alkatrészellátása szolgáltatásra vonatkozóan a kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(min 0-max 12) 10
2 A leszállított, illetve beépített alkatrészekre vonatkozóan a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap- max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2. ért. szemp: Nettó ajánlati kiszállási díj(nettó Ft/km) A legalacsonyabb összegű vállalás a legkedvezőbb amire Ajánlatkérő a max 100, a nettó 280 Ft/km összegű vállalás a legkedvezőtlenebb, amire a min 0 pontot adja, az e feletti megajánlást a Kbt. 77. § (1) bek. hiv. a Kbt. 73. § (6) bek c) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

II.2.1)
Elnevezés: 2. Honda gyártmányú kisgépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Honda gyártmányú kisgépek, garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása és a hozzá való alkatrész értékesítése (áramfejlesztő, áramfejlesztő /hegesztő transzformátor,zagyszivattyú, vízszivattyú,hézagvágó) 223 db;
Keretösszeg: nettó 35.000.000 Ft
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott darabszámok folyamatosan változhatnak (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésű kisgépekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.). Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új kisgépek javítását/karbantartását is jelen eljárásban meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú kisgép vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az építőipari kisgép javítása, karbantartása, alkatrészellátása szolgáltatásra vonatkozóan a kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(min 0-max 12) 10
2 A leszállított, illetve beépített alkatrészekre vonatkozóan a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap- max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2. ért. szemp: Nettó ajánlati kiszállási díj(nettó Ft/km) A legalacsonyabb összegű vállalás a legkedvezőbb amire Ajánlatkérő a max 100, a nettó 280 Ft/km összegű vállalás a legkedvezőtlenebb, amire a min 0 pontot adja, az e feletti megajánlást a Kbt. 77. § (1) bek. hiv. a Kbt. 73. § (6) bek c) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

II.2.1)
Elnevezés: 3. Wacker Neuson gyártmányú kisgépek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Wacker Neuson gyártmányú kisgépek, garanciális és garanciális időszakon túli karbantartása, javítása és a hozzá való alkatrész értékesítése (robbanómotoros bontókalapács, hézagvágó, lapvibrátor, vibro-henger, zagyszivattyú, döngölő) 467 db;
Keretösszeg: nettó 90.000.000 Ft
Az Ajánlatkérő rögzíti, hogy a megadott darabszámok folyamatosan változhatnak (egyes eszközök selejtezésre kerülhetnek, illetve új beszerzésű kisgépekkel bővülhet, szűkülhet, átcsoportosításra kerülhet az állomány, stb.). Az Ajánlattevőnek vállalnia kell a jövőben beszerzendő új kisgépek javítását/karbantartását is jelen eljárásban meghatározott feltételekkel, amennyiben azok gyártmány, típus azonosak. A fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a megadottaktól eltérő számú kisgép vonatkozásában vegye igénybe a szolgáltatást.
A részletes feladat meghatározást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az építőipari kisgép javítása, karbantartása, alkatrészellátása szolgáltatásra vonatkozóan a kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap)(min 0-max 12) 10
2 A leszállított, illetve beépített alkatrészekre vonatkozóan a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap- max. 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
2. ért. szemp: Nettó ajánlati kiszállási díj(nettó Ft/km) A legalacsonyabb összegű vállalás a legkedvezőbb amire Ajánlatkérő a max 100, a nettó 280 Ft/km összegű vállalás a legkedvezőtlenebb, amire a min 0 pontot adja, az e feletti megajánlást a Kbt. 77. § (1) bek. hiv. a Kbt. 73. § (6) bek c) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Atlas Copco gyártmányú kisgépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zs.E.B. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66745242
Postai cím: Meggyfa Utca 11
Város: Szob
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 2628
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.hidvegi@gmail.com
Telefon: +36 202228950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Honda gyártmányú kisgépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Zs.E.B. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66745242
Postai cím: Meggyfa Utca 11
Város: Szob
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 2628
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.hidvegi@gmail.com
Telefon: +36 202228950
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: 3. Wacker Neuson gyártmányú kisgépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KATTZO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86033491
Postai cím: Pesti Út 31.
Város: Gyál
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
E-mail: kattzokft@gmail.com
Telefon: +36 306468025
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 90000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1)Az ajánlatok értékelésének szempontja a legjobb ár-érték arány.
Az alábbi rész-szempontok kerültek meghatározásra valamennyi rész esetében:
1. Nettó ajánlati munkadíj, Súlysz.:50;
2. Nettó ajánlati kiszállási díj, Súlysz.:10;
3. Összesített alkatrészköltség, Súlysz.: 20;
4. Az építőipari kisgép javítása, karbantartása, alkatrészellátása szolgáltatásra vonatkozóan a kötelezően előírt 6 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (min 0-max 12), Súlysz.: 10; Legkedvezőbb megajánlás:12 hónap;
5. A leszállított, illetve beépített alkatrészekre vonatkozóan a kötelezően előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap- max. 24 hónap) Súlysz.:10; Legkedvezőbb megajánlás: 24 hónap.
2) Az 1-2. rész vonatkozásában nyertes ajánlattevő ZS.E.B. Kft adószáma:13466455213
A 3. rész vonatkozásában nyertes ajánlattevő KATTZO Kft. adószáma: 14361470213

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírása szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
x Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
x meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Alkalmazott eljárásrend: hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás, a Kbt. 98.§ (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy jelen eljárás tárgyában Ajánlatkérő (Építőipari kisgépek javítása, karbantartása) 2018 évben, uniós értékhatárokat meghaladó, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le TED (2018/S 023-048885) azonosító szám alatt, 5 részben köztük a jelen eljárás tárgyát képező 3 részre vonatkozóan is (1., 3. és 4. rész).
A nyílt eljárás eredményhirdetésére 2018. 07. 24. napján került sor.
Az eljárás a 2. és 5. rész tekintetében eredményesen zárult, a vállalkozási keretszerződések aláírásra kerültek és hatályba léptek.
Az eljárás az 1. és 3. rész esetében eredménytelenül zárult a Kbt. 75.§ (1) bek. a) pontja alapján, tekintettel arra, hogy az 1. és 3. rész esetében nem nyújtottak be ajánlatot.
Az eljárás a 4. rész esetében eredménytelenül zárult a Kbt. 75.§ (1) bek. b) pontja alapján tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
Továbbá a közbeszerzés feltételei időközben nem változtak meg, azaz változatlan maradt a közbeszerzés tárgya, mennyiségei, becsült értéke, a kizáró okok, az alkalmassági követelmények valamint a szerződés teljesítésének és biztosításának valamennyi
feltétele.