Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20792/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Balatonlelle Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonlelle, Szabadstrand Keleti feltöltés – 3171/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Grande-Sud27 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonlelle Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69511244
Postai cím: Petőfi Utca 2.
Város: Balatonlelle
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8638
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kenéz István
Telefon: +36 85554930
E-mail: polgarmester@balatonlelle.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonlelle.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonlellei szabadstrand – új vizesblokk építése
Hivatkozási szám: EKR001162842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új építésű vizesblokk (benne 1 db ffi wc, 1 db női wc, 1 db akm wc és 1 db baba-mama szoba) építése, összesen cca 40m2.
A tervezett épület Balatonlelle üdülőüvezetében, a Szabad strand dél-keleti bejáratánál épül.
Üdülőközponttól, vasútállomástól, buszmegállótól 600 m-re, a hajókikötőtől 200 m-re helyezke-dik el. A telek alapvetően sík, az építési területen több fa is található (melyeket a helyszínrajzon jelöltünk), védett épület a közelben nem található. Az ingatlan környezetében földszintes étterem, földszint + emeletes üdülő, lakó, és szállás jellegű épületek találhatók. A telek mind gyalogosan, mind gépkocsival a Móló sétányról közelíthető meg.
Az építtető a tulajdonában levő, 8638 Balatonlelle 3171/2 hrsz-ú, 61.472 m2 nagyságú, “kivett sétány és üzlet és 2 illemhely” megnevezésű, belterületi telekre terveztetett, egy a strandszezont kiszolgáló szezonális működésű illemhely épületet. A tervezett földszintes épületben férfi, női és akadálymentesített illemhely, valamint egy baba-mama szoba alakítandó ki, melynek összes nettó alapterülete ~39,00 m2.
Az építendő vizesblokk földszintes, magas tetős hagyományos szerkezetű épület, melynek elhe-lyezése tárgyi ingatlan dél-keleti sarkában kijelölt építési helyen belül.
Az épületben létesítendő funkciók:
- baba-mama szoba (~6,00 m2)
- akadálymentes mosdó/WC (~6,00 m2)
- férfi mosdó/WC (felnőtt: 2-2 db WC, mosdó, piszoár + gyermek: 1-1 WC, mosdó, piszoár) (~15,00 m2)
- női mosdó/WC (felnőtt: 2-2 db WC, mosdó + gyermek: 1-1 WC, mosdó) (~10,00 m2)
Létesítendő épület ca.: 40,00 m2.
Az „L” alakú épület a szabad strand dél-keleti főbejáratához közel, az észak-nyugat – dél-keleti sétányra fűzve helyezendő el a szabályozási terven jelölt építési helyen belül.
Helyiségkönyv:
01 – Férfi mosdó
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 2 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 2 db felnőtt WC fülke, (belméret: 0,90x1,20 m)
- 1 db gyermek WC fülke, (belméret: 1,20x1,20 m)
- 2 db felnőtt piszoár
- 1 db gyermek piszoár
- 2 db felnőtt mosdó
- 1 db gyermek mosdó
- 1 db kézszárító készülék, papír kéztörlő
- szükséges tartozékokkal (WC-papír tartó, WC kefe, szappanadagoló,
szemetes)
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
02 – Női mosdó
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 2 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 2 db felnőtt WC fülke, (belméret: 0,90x1,20 m)
- 1 db gyermek WC fülke, (belméret: 1,20x1,20 m)
- 2 db felnőtt mosdó
- 1 db gyermek mosdó
- 1 db kézszárító készülék, papír kéztörlő
- szükséges tartozékokkal (WC-papír tartó, WC kefe, szappanadagoló,
szemetes)
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
03 – Akadálymentes mosdó
Hatályos jogszabályok és műszaki előírások:
- OTÉK 99§, és 104§
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tör-vény
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 1 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
- +0,75m magasságban vizuális információt hordozó burkolati
figyelmeztető jelzés
Megjegyzés: - Az égési sérülések elkerülése érdekében a lefolyócső, valamint a vízvezetékek, forró felületek, szigeteléssel legyenek bevonva, és védelemmel legyenek ellátva!
Berendezési tárgyak: - 1 db állítható magasságú WC ülőke
- 1 db felhajtható kapaszkodó
- 3 db vízszintes kapaszkodó, +0,75m magasságban
- 2 db függőleges kapaszkodó, +0,75m magasságban
- 1 db akasztó, +1,20m magasságban
- 1 db rakodó polc, +0,75m magasságban
- 1 db állítható magasságú, konkáv peremkialakítású, könyöklővel ellátott
mosdókagyló
- 1 db döntött tükör, +0,90m magasságban
- 2 db vészjelző, +0,30m és +0,90m magasságban
- 1 db zárható, takarítószer tároló szekrény
- 1 db falikút
- ajtóbehúzó +0,75m magasságban
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
04 – Baba-mama szoba
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 1 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 1 db pelenkázó asztal
- 1 db szoptatós fotel
- 1 db nagymedencés mosdó (fürdetés céljából)
- 1 db mikrohullámú sütő
- 1 db rakodó polc
- elektromos bojler
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14223070 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új vizesblokk építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45213316-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Balatonlelle, Szabadstrand Keleti feltöltés – 3171/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új építésű vizesblokk (benne 1 db ffi wc, 1 db női wc, 1 db akm wc és 1 db baba-mama szoba) építése, összesen cca 40m2.
A tervezett épület Balatonlelle üdülőüvezetében, a Szabad strand dél-keleti bejáratánál épül.
Üdülőközponttól, vasútállomástól, buszmegállótól 600 m-re, a hajókikötőtől 200 m-re helyezke-dik el. A telek alapvetően sík, az építési területen több fa is található (melyeket a helyszínrajzon jelöltünk), védett épület a közelben nem található. Az ingatlan környezetében földszintes étterem, földszint + emeletes üdülő, lakó, és szállás jellegű épületek találhatók. A telek mind gyalogosan, mind gépkocsival a Móló sétányról közelíthető meg.
Az építtető a tulajdonában levő, 8638 Balatonlelle 3171/2 hrsz-ú, 61.472 m2 nagyságú, “kivett sétány és üzlet és 2 illemhely” megnevezésű, belterületi telekre terveztetett, egy a strandszezont kiszolgáló szezonális működésű illemhely épületet. A tervezett földszintes épületben férfi, női és akadálymentesített illemhely, valamint egy baba-mama szoba alakítandó ki, melynek összes nettó alapterülete ~39,00 m2.
Az építendő vizesblokk földszintes, magas tetős hagyományos szerkezetű épület, melynek elhe-lyezése tárgyi ingatlan dél-keleti sarkában kijelölt építési helyen belül.
Az épületben létesítendő funkciók:
- baba-mama szoba (~6,00 m2)
- akadálymentes mosdó/WC (~6,00 m2)
- férfi mosdó/WC (felnőtt: 2-2 db WC, mosdó, piszoár + gyermek: 1-1 WC, mosdó, piszoár) (~15,00 m2)
- női mosdó/WC (felnőtt: 2-2 db WC, mosdó + gyermek: 1-1 WC, mosdó) (~10,00 m2)
Létesítendő épület ca.: 40,00 m2.
Az „L” alakú épület a szabad strand dél-keleti főbejáratához közel, az észak-nyugat – dél-keleti sétányra fűzve helyezendő el a szabályozási terven jelölt építési helyen belül.
Helyiségkönyv:
01 – Férfi mosdó
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 2 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 2 db felnőtt WC fülke, (belméret: 0,90x1,20 m)
- 1 db gyermek WC fülke, (belméret: 1,20x1,20 m)
- 2 db felnőtt piszoár
- 1 db gyermek piszoár
- 2 db felnőtt mosdó
- 1 db gyermek mosdó
- 1 db kézszárító készülék, papír kéztörlő
- szükséges tartozékokkal (WC-papír tartó, WC kefe, szappanadagoló,
szemetes)
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
02 – Női mosdó
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 2 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 2 db felnőtt WC fülke, (belméret: 0,90x1,20 m)
- 1 db gyermek WC fülke, (belméret: 1,20x1,20 m)
- 2 db felnőtt mosdó
- 1 db gyermek mosdó
- 1 db kézszárító készülék, papír kéztörlő
- szükséges tartozékokkal (WC-papír tartó, WC kefe, szappanadagoló,
szemetes)
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
03 – Akadálymentes mosdó
Hatályos jogszabályok és műszaki előírások:
- OTÉK 99§, és 104§
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
- A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tör-vény
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 1 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
- +0,75m magasságban vizuális információt hordozó burkolati
figyelmeztető jelzés
Megjegyzés: - Az égési sérülések elkerülése érdekében a lefolyócső, valamint a vízvezetékek, forró felületek, szigeteléssel legyenek bevonva, és védelemmel legyenek ellátva!
Berendezési tárgyak: - 1 db állítható magasságú WC ülőke
- 1 db felhajtható kapaszkodó
- 3 db vízszintes kapaszkodó, +0,75m magasságban
- 2 db függőleges kapaszkodó, +0,75m magasságban
- 1 db akasztó, +1,20m magasságban
- 1 db rakodó polc, +0,75m magasságban
- 1 db állítható magasságú, konkáv peremkialakítású, könyöklővel ellátott
mosdókagyló
- 1 db döntött tükör, +0,90m magasságban
- 2 db vészjelző, +0,30m és +0,90m magasságban
- 1 db zárható, takarítószer tároló szekrény
- 1 db falikút
- ajtóbehúzó +0,75m magasságban
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
04 – Baba-mama szoba
Padlóburkolat: - fagyálló, vizes állapotban is csúszásmentes kerámia
- 1 db padlóösszefolyó
Falburkolat: - fagyálló, könnyen takarítható kerámia, +2,40m magasságig
Berendezési tárgyak: - 1 db pelenkázó asztal
- 1 db szoptatós fotel
- 1 db nagymedencés mosdó (fürdetés céljából)
- 1 db mikrohullámú sütő
- 1 db rakodó polc
- elektromos bojler
- elektromos berendezések (lásd: Épületvillamossági műszaki leírás)
Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka engedélyköteles.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell alatta, azaz az adott típussal egyenértékű teljesítést/ajánlatot is elfogad az ajánlatkérő, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában műszaki dokumentációval alátámasztva be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.
A műszaki dokumentációban megadott paraméterek tekintetében Ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat is, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új vizesblokk építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grande-Sud27 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12630174
Postai cím: Üllői Út 563
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
E-mail: grande.sud27@gmail.com
Telefon: +36 301901666
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23496721243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14176076
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14223070
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Grande-Sud27 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12630174
Postai cím: Üllői Út 563
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1182
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23496721243

Hivatalos név: NOA Építő Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29054657
Postai cím: Noszlopy Gáspár Utca 114 2125/18
Város: Marcali
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14564192214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges