Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/232
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.03.
Iktatószám:20818/2019
CPV Kód:45213251-7
Ajánlatkérő:Opus Team Kft
Teljesítés helye:Berettyóújfalu 5793 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémszerkezet gyártás, emelő-anyagmozgató gép gyártás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Opus Team Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83495380
Postai cím: Meder Utca 8/B 3/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Virágh Péter ügyvezető
Telefon: +36 205656868
E-mail: viragh.peter@opusteam.hu
Fax: +36 52310970
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opusteam.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.opusteam.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémszerkezet gyártás, emelő-anyagmozgató gép gyártás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
Hivatkozási szám: EKR000912392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Lakatos üzemépület és iroda - szociális blokk építése:
A telken jelenleg épület nem található.
A tervezett épület fő funkciója acélszerkezet gyártó üzem, fő tevékenységét tekintve a magas hozzáadott értékű igényes szerkezetek gyártása. A tervezett épület daruzott, 2 db 20 tonnás daruszerkezet kerül kialakításra. A tervezett épület technológiai megközelítése (ki és betárolás) a keleti oldalfalakon elhelyezett ipari szekcionált kapukon történik.
A tervezett épület északi végében levő első raszterben alakítottuk ki a dolgozók részére az iroda – szociális épületrészt, a déli végében 2 raszterben a szemcseszóró és festő helyiségeket.
Közmű ellátás a telek előtti magánútról biztosított (víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram). A telken belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A személygépkocsi és a teherforgalomnak 1 új útkapcsolat is kiépítésre kerül. A maradék terület közel összefüggő zöldterületként került kialakításra.
A telek szabadonálló beépítésű, védőtávolságot nem igénylő funkciók, üzemek, raktárak, telephelyek céljára szolgáló területen található.
A telket több, ugyancsak hasonló felhasználásra alkalmas telek határolja.
- övezeti besorolás kódja: Gk 51 2864
- kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna
- nem kialakult kategória
- szabadonálló - általános beépítési mód
- 50 % maximális beépíthetőség
- 7,0 - 10,00 m maximális építménymagasság
- 30 % minimális zöldfelület
Nem engedélyköteles konténerek területe: 29,28 m2
Beépítettség: 14,81 % < 50,0 % - megfelel
Tervezett burkolt felület: 1.254,75 m2
Fennmaradó zöldfelület: ~4.452,0 m2 = 59,17 % > 30%
Tervezett épület földszinti padlóvonala: üzem és iroda: 93,10 mBf (szintezési fixpont a geodéziai felmérés szerinti útkoronaszint).
A csarnok aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a gyártott nagyméretű és súlyú acél termékekre és telepítendő megmunkáló gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely alá kavicsfeltöltés kerül.
Az üzemi csarnokrész homlokzati acélszerkezeti előtt az építész terveken jelölt helyeken 26 cm (16+10 cm) vtg. előregyártott vasbeton, 10 cm AUSTROTHERM XPS hőszigetelő réteggel ellátott vasbeton lábazati fal kerül, -0,20 m szintről a cölöpalapok cölöpfejének felső síkjára ültetve, felső síkjuk +0,70 m.
Az üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű főhajóban daruzott csarnokként készül földszintes (iroda-szociális blokk) kivitelben. Főhajó alaprajzi mérete 14,80 x 72,17 m acél külméretű üzemi részen daruzott üzemcsarnok, mely 12 x 6,00 m-ként (lsd. alaprajz) felállított 13 db 1 hajós, 14,51 m-es fesztávú daruzott acélkeretet foglal magában. A csarnokrész tiszta belmagassága a daruzott keretsaroknál 10,35 m, darusín magassága 8,62 m, a tetősík 10 fokos hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel. A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton cölöpalapokra támaszkodnak tőcsavaros rögzítési kialakítással alapozási részlettervek szerint. A keretek egymáshoz acél „Z200” szelemenekkel, illetve szükség esetén acél falváz szerkezettel kapcsolódnak. A csarnokszerkezet megfelelő merevségét a belső mezőben a tetősíkban kialakított szélrács, fékrács, illetve ennek a hosszfalakon hosszmerevítésként történő folytatása biztosítja. A keresztirányú merevséget a sarokmerev acél keretek biztosítják. Az épület oldalfalát acélszerkezetre szerelt könnyűszerkezetes szendvics falpanelek alkotják. A tető hőszigetelt szendvics tetőpanel fedéssel készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 170180000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Berettyóújfalu 5793 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Lakatos üzemépület és iroda - szociális blokk építése:
A telken jelenleg épület nem található.
A tervezett épület fő funkciója acélszerkezet gyártó üzem, fő tevékenységét tekintve a magas hozzáadott értékű igényes szerkezetek gyártása. A tervezett épület daruzott, 2 db 20 tonnás daruszerkezet kerül kialakításra. A tervezett épület technológiai megközelítése (ki és betárolás) a keleti oldalfalakon elhelyezett ipari szekcionált kapukon történik.
A tervezett épület északi végében levő első raszterben alakítottuk ki a dolgozók részére az iroda – szociális épületrészt, a déli végében 2 raszterben a szemcseszóró és festő helyiségeket.
Közmű ellátás a telek előtti magánútról biztosított (víz, szennyvíz, gáz, elektromos áram). A telken belül parkolóhelyek kerülnek kialakításra. A személygépkocsi és a teherforgalomnak 1 új útkapcsolat is kiépítésre kerül. A maradék terület közel összefüggő zöldterületként került kialakításra.
A telek szabadonálló beépítésű, védőtávolságot nem igénylő funkciók, üzemek, raktárak, telephelyek céljára szolgáló területen található.
A telket több, ugyancsak hasonló felhasználásra alkalmas telek határolja.
- övezeti besorolás kódja: Gk 51 2864
- kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna
- nem kialakult kategória
- szabadonálló - általános beépítési mód
- 50 % maximális beépíthetőség
- 7,0 - 10,00 m maximális építménymagasság
- 30 % minimális zöldfelület
Nem engedélyköteles konténerek területe: 29,28 m2
Beépítettség: 14,81 % < 50,0 % - megfelel
Tervezett burkolt felület: 1.254,75 m2
Fennmaradó zöldfelület: ~4.452,0 m2 = 59,17 % > 30%
Tervezett épület földszinti padlóvonala: üzem és iroda: 93,10 mBf (szintezési fixpont a geodéziai felmérés szerinti útkoronaszint).
A csarnok aljzata 20,0 cm vastagságú, targoncaforgalomra és a gyártott nagyméretű és súlyú acél termékekre és telepítendő megmunkáló gépek súlyára méretezett, acélhajas beton ipari padló, mely alá kavicsfeltöltés kerül.
Az üzemi csarnokrész homlokzati acélszerkezeti előtt az építész terveken jelölt helyeken 26 cm (16+10 cm) vtg. előregyártott vasbeton, 10 cm AUSTROTHERM XPS hőszigetelő réteggel ellátott vasbeton lábazati fal kerül, -0,20 m szintről a cölöpalapok cölöpfejének felső síkjára ültetve, felső síkjuk +0,70 m.
Az üzemcsarnok épületrész 1 hajós acélszerkezetű főhajóban daruzott csarnokként készül földszintes (iroda-szociális blokk) kivitelben. Főhajó alaprajzi mérete 14,80 x 72,17 m acél külméretű üzemi részen daruzott üzemcsarnok, mely 12 x 6,00 m-ként (lsd. alaprajz) felállított 13 db 1 hajós, 14,51 m-es fesztávú daruzott acélkeretet foglal magában. A csarnokrész tiszta belmagassága a daruzott keretsaroknál 10,35 m, darusín magassága 8,62 m, a tetősík 10 fokos hajlással hosszirányú tengelyben elhelyezkedő gerinccel. A befogott, felül sarokmerev acélkeretek vasalt beton cölöpalapokra támaszkodnak tőcsavaros rögzítési kialakítással alapozási részlettervek szerint. A keretek egymáshoz acél „Z200” szelemenekkel, illetve szükség esetén acél falváz szerkezettel kapcsolódnak. A csarnokszerkezet megfelelő merevségét a belső mezőben a tetősíkban kialakított szélrács, fékrács, illetve ennek a hosszfalakon hosszmerevítésként történő folytatása biztosítja. A keresztirányú merevséget a sarokmerev acél keretek biztosítják. Az épület oldalfalát acélszerkezetre szerelt könnyűszerkezetes szendvics falpanelek alkotják. A tető hőszigetelt szendvics tetőpanel fedéssel készül.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki acélvázszerkezetű épület építésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 20
2 Jótállás vállalt időtartama /min. 36 hónap, max. 60 hónap/  5
3 Hátrányos helyzetű személyek teljesítésbe való bevonásának mértéke (fő, maximum 5 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00881
II.2.9) További információ:
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az
érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell
tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lakatos üzemépület, iroda- szociálisblokk építés_2
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86679477
Postai cím: Andrássy Út 56.1/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
E-mail: tervellenor@gmail.com
Telefon: +36 702254348
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14839689242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 221264420
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 170180000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: acélszerkezetű csarnok szerelése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Presztizs Team Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86679477
Postai cím: Andrássy Út 56.1/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14839689242

Hivatalos név: ConstructX Építőipari, Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26055417
Postai cím: Tünde Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11256243215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A bírság összege megfizetésre kerül.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges