Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2082/2019
CPV Kód:33141125-2
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8..;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.;SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Macsek Bernadett
Telefon: +36 62546481
E-mail: macsek.bernadett@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.u-szeged.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110762018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001110762018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ft-1182/SZTE/2018-84/Ny/2018/SZTE– Varróanyagok
Hivatkozási szám: EKR001110762018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: I. FEJEZET Új Klinika 1-10. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
I. FEJEZET - Új Klinika 1-10. rész
1. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 6444 levél/36 hónap
2. részajánlati kör: Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő: 180-210 nap között 216 levél/36 hónap
3. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, polybutylate bevonatú, sodrott varróanyag 5184 levél/36 hónap
4. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 792 levél/36 hónap
5. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 6480 levél/36 hónap
6. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 20844 levél/36 hónap
7. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 72 levél/36 hónap
8. részajánlati kör: Csontviasz 2160 g
9. részajánlati kör: Vérzéscsillapító anyagok 2340 levél/36 hónap
10. részajánlati kör: Drót varrat 216 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ebben az esetben nincsenek opciók, kizárólag a karakterkorlátozás miatt szükséges.
VI.4.3. pont folytatása karakterkorlátozás miatt:
18) Értékelés módszere: Az Ajánlatkérő az alkalmas Ajánlattevők érvényes ajánlatait a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt adó ajánlat kiválasztásának elve alapján értékeli, míg a 8., 34., és 35. részek esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár alapján értékeli.
1.értékelési szempont: Ellenszolgáltatás nettó összértéke HUF/36 hónap súlyszám: 65.
2.értékelési szempont: Orvos-szakmai értékelési részszempontok: súlyszám 45.
A fonal kezelhetősége (rugalmasság, gyártási memória, szakítószilárdság, csomótartás. Tűvel rendelkező fonalak tekintetében a tű minősége (alaktartás, teherbíró képesség, tű és fonal kapcsolat stabilitása, tű és fonal átmérőjének aránya. Értékelése az adott minták alapján, a kipróbálás módszerével, az előre meghatározott szempontok szerint, pontkiosztás módszerével történik (az értékelés módszere részletezve a Közbeszerzési dokumentum 20. pontjában). A megajánlott varrófonalak orvosszakmai értékelését Ajánlatkérő által kijelölt szakértői bizottság végzi. Ehhez Ajánlattevőknek minden rész tekintetében és azon belül minden sorra 2-2 levél klinikai körülmények között kipróbálható mintapéldányt szükséges benyújtani minden egyes megajánlott termékből. Amennyiben egy-egy részen belül több méret kerül megajánlásra, elégséges az egyik méretből termékmintát benyújtani.
A megadott minta termékeket Ajánlattevőknek, az Ajánlati felhívás IV.2.2. pontjában meghatározott időpontig kell benyújtania az alábbi címre: A tételenként 2 db ingyenes, steril termékmintát az ajánlattételi határidőig az SZTE Beszerzési Igazgatóság Közbeszerzési Iroda 6723 Szeged, Római krt. 21. sz. alatt található 103. sz. irodájában kell benyújtani (11-es csengő). A termékminta postai úton vagy személyesen (futárszolgálattal) is benyújtható. A benyújtás teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. A postai úton benyújtott termékminta ajánlattételi határidőig való meg nem érkezéséért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget, annak határidőre történő megérkezésének biztosítása Ajánlattevő felelőssége. Személyesen ajánlatot H-Cs 9:00-15:00, P 9:00-13:00 óra között lehet benyújtani a fenti helyszínen. A személyesen benyújtott termékminta átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. A mintapéldány csomagolásának tartalmaznia kell a termékre vonatkozó kódszámot és a megajánlott rész számát az egyértelmű beazonosítás érdekében. Amennyiben több részre is azonos termékmintát csatol ajánlattevő, úgy elégséges a minta egyszeri (2 db) becsatolása, de fel kell tüntetni az összes rész számát, amelyre a termékminta vonatkozik. A benyújtott mintapéldánynak teljes egészében meg kell egyeznie a megajánlott termékkel, és betegen kipróbálhatónak kell lennie. Az Ajánlatkérő által felhasznált termékminta a 12/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. § szerint egészségügyi veszélyes hulladéknak minősül, melynek ártalmatlanításáról Ajánlatkérő gondoskodik, így a felhasznált termékminták megőrzésére nincs mód. A termékminták kipróbálásáról és értékeléséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. A benyújtott termékmintából 1 db kipróbálásra kerül, 1 db pedig a teljesítés során a minőségellenőrzést szolgálja

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AZ I. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ AZ 1-10. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: II. fejezet Sebészeti Klinika 11-21. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
II. fejezet - Sebészeti Klinika 11-21. rész
11. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, bevonatos, sodrott 6552 levél/36 hónap
12. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 11808 levél/36 hónap
13. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-90 nap között, sebösszetartás 21-28nap de min. 50% a 21. napon 16884 levél/36 hónap
14. részajánlati kör: Felszívódó, monofil varróanyag felszívódási idő 280-310 nap, sebösszetartás 70-90 nap 1800 levél/36 hónap
15. részajánlati kör: Felszívódó, monofil varróanyag, felszívódási idő 180-210 nap, sebösszetartás 28-35 nap, de min. 50% a 28. napon 648 levél/36 hónap
16. részajánlati kör: Felszívódó, monofil varróanyag felszívódás: 60-90 nap, sebösszetartás 14-21 nap, de min. 50% a 14. napon 6912 levél/36 hónap
17. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 2088 levél/36 hónap
18. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene-polyethilene alapanyagú, monofil varróanyag 4572 levél/36 hónap
19. részajánlati kör: Glicomer 631 bevonat nélküli, monofil, fogazott felszínű /kétoldali nem spirális bevágott tüskék/, loop, sebösszetartás 14-21 nap, felszívódás: 90-110 nap. 36 levél/36 hónap
20. részajánlati kör: Bevonat nélküli, monofil, fogazott felszínű /kétoldali, nem spirális, bevágott tüskék/, loop, hosszú felszívódású, sebösszetartás 21 nap, felszívódás 180 -210 nap 36 levél/36 hónap
21. részajánlati kör: Speciális, nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 108 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ AZ 1-21. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: III. FEJEZET Szívseb. Klinika 22-35. rész
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
III. FEJEZET - Szívsebészeti Klinika 22-35. rész
22. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 16632 levél/36 hónap
23. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott, varróanyag 9084 levél/36 hónap
24. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 5184 levél/36 hónap
25. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 7524 levél/36 hónap
26. részajánlati kör: Nem felszívódó, acél alapanyagú, sodrott varróanyag 2556 levél/36 hónap
27. részajánlati kör: Nem felszívódó, selyem alapanyagú, sodrott varróanyag 540 levél/36 hónap
28. részajánlati körök: Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróanyag 7236 levél/36 hónap
29. részajánlati körök: Nem felszívódó, acél alapanyagú, monofil varróanyag gyermek sternum drót 360 levél/36 hónap
30. részajánlati kör: nylon szalag 2376 levél/36 hónap
31. részajánlati kör: egyéb szívsebészeti speciális fonalak 15912 levél/36 hónap
32. részajánlati kör: egyéb szívsebészeti polipropilene speciális fonalak 6804 levél/36 hónap
33. részajánlati kör: egyéb szívsebészeti speciális fonalak 1314 levél/36 hónap
34. részajánlati kör: Pledget 108 levél/36 hónap
35. részajánlati kör: Csontviasz 360 g

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A III. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 22-35. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: IV. FEJEZET Szül. és Nőgyógy. Klinika 36-43. rész
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
IV. FEJEZET - Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 36-43. rész
36. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, sebösszetartás 5-14 nap , felszívódás 35-42 nap 7560 levél/36 hónap
37. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 44616 levél/36 hónap
38. részajánlati kör: Nem felszívódó, selyem alapanyagú, természetes, sodrott, bevonatos varróanyag 4320 levél/36 hónap
39. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 288 levél/36 hónap
40. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú varróanyag 720 levél/36 hónap
41. részajánlati kör: Felszívódó, polyglecaprone alapanyagú, monofil varrófonal, felszívódási idő 90-120 nap 648 levél/36 hónap
42. részajánlati kör: Felszívódó, polydioxanon alapanyagú, monofil varrófonal, felszívódási idő 180-210 nap 648 levél/36 hónap
43. részajánlati kör: Speciális fogazott felszínű monofil hosszú felszívódású, felszívódás 180-210 nap 660 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A IV. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 36-43. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: V. FEJEZET Gyermekklinika 44-49. rész
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
V. FEJEZET - Gyermekklinika 44-49. rész
44. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 2376 levél/36 hónap
45. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varróanyag 2028 levél/36 hónap
46. részajánlati kör: Felszívódó, polyglecaprone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 90-120 nap 5040 levél/36 hónap
47. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 1836 levél/36 hónap
48. részajánlati körök: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 1812 levél/36 hónap
49. részajánlati kör: Felszívódó, monofil varróanyag, felszívódás: 60-90 vagy 90-120 nap között 7020 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A V. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ AZ 44-49. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: VI. FEJEZET Bőrgyógy.és Allerg.Klinika 50-53. rész
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
VI. FEJEZET - Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 50-53. rész
50. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, sodrott, bevonatos varróanyag 1728 levél/36 hónap
51. részajánlati körök: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 16956 levél/36 hónap
52. részajánlati körök: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 9360 levél/36 hónap
53. részajánlati körök: Felszívódó, poliglecaprone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódás 90-120 nap 1512 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A VI. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ AZ 50-53. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: VII. fejezet Fül-Orr-Gég.és Fej-Nyakseb.Kl. 54-59.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
VII. fejezet - Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika 54-59. rész
54. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 7236 levél/36 hónap
55. részajánlati kör: Felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódás: 180-210 nap 1188 levél/36 hónap
56. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 1080 levél/36 hónap
57. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 2160 levél/36 hónap
58. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin alapanyagú varróanyag antiszeptikus bevonattal, sebösszetartás 28-35 nap, felszívódás 56-90 nap 864 levél/36 hónap
59. részajánlati kör: Felszívódó, monofil, polyglecaprone alapanyagú varróanyag, felszívódás: 90-120 nap 432 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A VII. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ AZ 54-59. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: VIII. FEJEZET Szemészeti Klinika 60-63. rész
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8..
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
VIII. FEJEZET - Szemészeti Klinika 60-63. rész
60. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 2952 levél/36 hónap
61. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 360 levél/36 hónap
62. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú varróanyag 432 levél/36 hónap
63. részajánlati kör: Nem felszívódó, nylon alapanyagú, monofil varróanyag 864 levél/36 hónap
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A VIII. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 60-63. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: IX. FEJEZET Arc- Állcsont- és Szájseb.Kl.64-71.rés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
IX. FEJEZET - Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 64-71. rész
64. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 2916 levél/36 hónap
65. részajánlati kör: Nem felszívódó, természetes, selyem alapanyagú, sodrott varróanyag 2124 levél/36 hónap
66. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 4506 levél/36 hónap
67. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin alapanyagú, sodrott varróanyag, antibakteriális bevonattal, sebösszetartás 28-35 nap, felszívódás: 56-90 nap 3348 levél/36 hónap
68. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin alapanyagú, sodrott varróanyag bevonattal, sebösszetartás: 5-14 nap, felszívódás 35-42 nap 252 levél/36 hónap
69. részajánlati kör: Felszívódó, glyconate alapanyagú, monofil varróanyag, sebösszetartás: 14-21 nap, felszívódás 60-90 nap 648 levél/36 hónap
70. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag (microsebészet) 396 levél/36 hónap
71. részajánlati kör: Nem felszívódó, polydioxanone alapanyagú, monofil varróanyag 360 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A IX. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 64-71. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: X. FEJEZET Urológiai Klinika 72-80. rész
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
X. FEJEZET - Urológiai Klinika 72-80. rész
72. részajánlati kör: Nem felszívódó, polypropilene alapanyagú, monofil varróanyag 612 levél/36 hónap
73. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyester alapanyagú, sodrott varróanyag 6732 levél/36 hónap
74. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 2772 levél/36 hónap
75. részajánlati kör: Nem felszívódó, bevonattal ellátott, polyamid alapanyagú, sodrott varróanyag 864 levél/36 hónap
76. részajánlati kör: Felszívódó, polyglactin vagy polyglycolic acid alapanyagú sodrott varróanyag, bevonattal, felszívódás: 56-70 nap vagy 60-90 nap között 10008 levél/36 hónap
77. részajánlati kör: Felszívódó, polyglecaprone alapanyagú, monofil varróanyag, felszívódási idő 90-120 nap között 1944 levél/36 hónap
78. részajánlati kör: Extra felszívódási idejű, poly-hidroxibutirate alapanyagú, monofil varróanyag, sebösszetartási idő 7 hónap, teljes felszívódás 13-36 hónap 648 levél/36 hónap
79. részajánlati kör: Felszívódó, polyglikonate alapanyagú, sebzáró eszköz, körkörösen önmegakasztó technikával ellátott, monofil, sebösszetartás 2 hét, teljes felszívódás 90-110 nap 180 levél/36 hónap
80. részajánlati kör: Speciális varróanyagkészlet abdominális sebszétválás kezelésére, megakadályozására laparotómia vagy sebmegnyílás után 24 levél/36 hónap

A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A X. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 72-80. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

II.2.1)
Elnevezés: XI. FEJEZET Aneszt.és Intenzívter.Int. 81.rész
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141125-2
További tárgyak:33141128-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: SZTE SZAKK Központi Raktár 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében Ajánlatkérő az Intézmény részére 36 hónapban szükséges sebészeti varróanyagok beszerzése.
XI. FEJEZET - Aneszteziológiai és Intenzívterápiás Intézet 81. rész
81. részajánlati kör: Nem felszívódó, polyamid alapanyagú, monofil varróanyag 216 levél/36 hónap
A részletes szakmai specifikációt a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
A varróanyagok és a tű hossza tekintetében az ajánlatkérő 10%-os mértékben az eltérésre lehetőséget biztosít, míg a többi méret és forma kiírás kötelező (de 10 mm alatti méret esetén nem lehet eltérni a tű és a fonal méretben sem).
A műszaki leírásban az esetleges cégspecifikus megjelölés csak a termék pontos beazonosítását szolgálja, azzal egyenértékű ajánlat is tehető a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46 § (5) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Orvosszakmai értékelés 45
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 65
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A XI. FEJEZETEN BELÜL RÉSZENKÉNTI AJÁNLAT ADHATÓ A 81. RÉSZ ESETÉBEN AZ ADOTT RÉSZEN BELÜLI TELJES MENNYISÉGBEN.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, - akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlattevőnek és a kapacitást nyújtó szervezetnek, ajánlattételkor az ESPD dokumentum benyújtásával, kizárólag nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek. A 321/2015 (X. 30.) Kom. rendelet 1-7.§, 9. § és 11-16. § szerint, az alkalmassági követelmények előzetes igazolására, ajánlattevőnek, valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek ajánlatuk benyújtásakor elegendő az EEKD IV. részében szereplő α (alfa) nyilatkozatot megtenni. A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján Ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8.-9 § szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 11. §-a szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ -ában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosát meg képes nevezni, ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 64. § (1) bek. szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Folytatás a III.1.2. pontban karakterkorlátozás miatt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
III.1.1. pont folytatása a karakterkorlátozás miatt:
Ha a Közb. Hatóság a 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közb. dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint. Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Minden rész tekintetében
Az Ajánlattevő (közös ajánlattevők) műszaki alkalmasságát igazoló okmányok a következő módon:
Az ajánlattevőnek ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek. Az ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására kell benyújtani az alábbi dokumentumokat:
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, ismertesse, az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 év különféle varróanyagokra vonatkozó humán egészségügyi ellátó intézmény részére teljesített szállításait a teljesítés ideje (megkezdés és befejezés időpontja év, hó, nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és mennyisége, valamint nyilatkozatának csatolásával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, valamint csatolja ezen szállításokkal kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
A benyújtott referencia nyilatkozat vagy igazolás több rész tekintetében is felhasználható, amennyiben abban minden megajánlott rész beazonosítható módon feltűntetésre kerül, és így az alkalmasságnak való megfelelés megállapítható.
Több részre történő ajánlattétel esetén a legnagyobb mennyiségű referencia követelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
Az M.1. alkalmassági feltételnek való megfelelés egy vagy több szerződéssel is igazolható.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint érvényes CE tanúsítvány és/vagy megfelelőségi nyilatkozat bemutatása, amely garantálja, hogy a megajánlott termékek az Európai Unió tagállamaiban jogszerűen forgalmazhatók és alkalmazásuk engedélyezett humán célra. A megajánlottermék megfelel a rá vonatkozó európai irányelvekben (93/42/EEK, 98/79/EK), illetve az ezt honosító nemzeti jogszabályokban rögzített követelményeknek (4/2009. (III. 17.) EüM rendelet).
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján, azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő alkalmatlan:
Minden rész tekintetében
M1. Amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben, az általa megajánlott részek tekintetében, humán egészségügyi intézménytől származó, a beszerzés tárgyában részenként megadott mennyiség legalább 75%-át elérő varróanyagok szállítására vonatkozó referenciával.
M.2. Amennyiben a megajánlott termékek nem rendelkeznek a 321/2015 (X. 30) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerinti, érvényes CE tanúsítvánnyal és/vagy megfelelőségi nyilatkozattal, FDA engedéllyel.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételeknek az ajánlattevők (közös ajánlattevőnek) együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés) Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A műszaki és szakmai alkalmasság igazolása a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint kapacitást nyújtók bevonása esetén a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján történik
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden rész tekintetében: A részletes fizetési feltételeket és a szerződéses mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentációban megadott szerződés 3. pontja tartalmazza. 1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A szerződés időtartama alatt, az érintett áru(k) tekintetében, Eladó 3.2. pontban rögzített kötbér kötelezettsége, minden esetben, az eseti megrendeléseknek, Eladó által történt dokumentált visszaigazolásnak időpontjában áll be. 2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. Ajánlatkérő a leszállításra kerülő termékek ellenértékét a közbeszerzési dokumentumban rögzített feltételekkel, a Kbt. 135. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak alapján, a Ptk. 6:130. §(1) – (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül történő átutalással egyenlíti ki a kötelező egészségbiztosítás ellátásáról szóló 1997. évi LXXXIII: törvény 9/A. §-ban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/05/13 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az aj.tételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Ajánlattevő(k)nek ajánlatukban be kell benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentum II.7. pontjában megadott valamennyi dokumentumot és nyilatkozatot. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára, valamint a szerződés teljes időtartama alatt, rendelkeznie kell érvényes tevékenységi felelősségbiztosítási szerződéssel. Az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum, amennyiben az rendelkezésre áll, az EKR rendszerben az elektronikus űrlap alkalmazásával kell benyújtani. Amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. Az EKR-ben Ajánlattevő, a közbeszerzési dokumentumban Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólap mintát, elektronikus űrlap formában köteles az ajánlata részeként kitölteni. A gazdasági szereplőknek a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót kell alkalmazni.
2.) Az ajánlatokat elektronikus formában kell benyújtani.
3.) A Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével kötheti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor, a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján az összegzésben a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
4.) A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben közös Ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolni kell az egyetemleges és korlátlan felelősségvállalásra, valamint a teljesítésben való arány meghatározásra vonatkozó megállapodást, továbbá a közösen benyújtott ajánlatukban rögzíteni kell, hogy a szerződés megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással.
5.) A Közbeszerzési Dokumentumot teljes terjedelemben, közvetlenül elektronikus úton, az ajánlattevők számára elérhető az EKR rendszerben, EKR azonosító szám EKR001110762018.az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától. Az ajánlattételi határidő lejártának napján a dokumentum az ajánlattételi határidő lejártáig érhető el.
6.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.
7.) Ajánlatkérő nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
8.) Ajánlattevő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
9.) FAKSZ: Némediné Horányi Márta, névjegyzék száma: 00369.
Folytatás a VI.4.3. pontban karakterkorlátozás miatt
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.3. További információk folytatása karakterkorlátozás miatt:
10) Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés értelmében, felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a felhívás III.1.3. M.1. M.2. pontokban megadottak szerint.
11.) Ajánlattevő, a Kbt. 56. §-ban foglaltak alapján, írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől, legkésőbb a válaszadási határidőt megelőző negyedik napig, az Ajánlati Felhívásban jelzett címre küldött elektronikus levélben. (A megküldött kérdéseket, minden esetben kérjük word formátumban is megküldeni, a www.ekr.gov.hu címre.
12.)Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát, az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján, az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
13.) Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § szerinti körben. Ajánlatkérő nem kívánja alkalmazni a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat.
14.) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46 § (3) bekezdés alapján Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési dokumentumban részletesen megadott műszaki leírásban szereplő szabványokra, műszaki engedélyekre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra történő hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, az „azzal (azokkal) egyenértékű” megajánlások elfogadásra kerülnek. Nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat kizárólag azon az alapon, hogy az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások nem felelnek meg a műszaki leírásban meghatározott szabványoknak vagy egyéb előírásoknak, amennyiben az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata, ill. kötelezettsége.
15.) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy bármilyen az EKR felület használatával, ill. üzemeltetésével kapcsolatos kérdéssel, a www.nekszt.hu címen, a felület üzemeltetőjéhez kell fordulni. Kizárólag az EKR felület üzemeltetője által küldött hivatalos válasz az irányadó.
16.) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi. Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi. A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására kijelölt szervezet a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t.
ELÉRHETŐSÉG: EKR ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Üzemeltető ügyfélszolgálati e-mail-címe: helpdesk@nekszt.hu. Üzemeltető ügyfélszolgálati telefonszáma: +36/1-465-8899 (munkanapokon 8:00-16:00)
EKR-használat jogi támogatása: ekr@me.gov.hu. Egyéni hibabejelentés: https://ugyfelszolgalat.nekszt.hu/
Üzemeltetői weboldal: www.nekszt.hu.
17) A Kbt. 74. § (2) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból, a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdés].
Folytatás az 1. rész II.2.11. pontban karakterkorlátozás miatt.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák