Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20824/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4171 Sárrétudvari, Erzsébet utca 1. szám (hrsz: 1057)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27035384
Postai cím: Kossuth Utca 72.
Város: Sárrétudvari
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4171
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Károly
Telefon: +36 54474001
E-mail: olah.karoly@sarretudvari.hu
Fax: +36 54578017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sarretudvari.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000604202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111200-0
45262100-2
45262500-6
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4171 Sárrétudvari, Erzsébet utca 1. szám (hrsz: 1057)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összetett tömegű, kétszintes tantermi szárnyból, tornatermi-öltözői, étkezőkonyha- kazánházi szárnyból álló Sárrétudvari, Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- a határoló (külső) falak és födémek külső oldali hőszigetelése, vékonyvakolása
- a födém hőszigetelés miatt szükséges új csapadékvíz elleni szigetelés
- külső nyílászárók cseréje (Pvc tokszerkezet 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, Ug <1.1 W/m2k)
- új központi hőtermelő (gázkazán) beépítése, a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása
- új talajszondára alapuló fűtés kialakítása, hőszivattyúk telepítése, fűtés korszerűsítés
- belső villamossági szerelés
- projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00016

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14202 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jókai Mór Ált. Iskola energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
E-mail: sziraqua@gmail.com
Telefon: +36 204133771
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 169884985
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111200-0
45262100-2
45262500-6
45262700-8
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4171 Sárrétudvari, Erzsébet utca 1. szám (hrsz: 1057)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Összetett tömegű, kétszintes tantermi szárnyból, tornatermi-öltözői, étkezőkonyha- kazánházi szárnyból álló Sárrétudvari, Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése az alábbi területeken:
- a határoló (külső) falak és födémek külső oldali hőszigetelése, vékonyvakolása
- a födém hőszigetelés miatt szükséges új csapadékvíz elleni szigetelés
- külső nyílászárók cseréje (Pvc tokszerkezet 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, Ug <1.1 W/m2k)
- új központi hőtermelő (gázkazán) beépítése, a fűtési rendszer helyiségenkénti szabályozása
- új talajszondára alapuló fűtés kialakítása, hőszivattyúk telepítése, fűtés korszerűsítés
- belső villamossági szerelés
- projektarányos akadálymentesítés
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 169885498
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIRA-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86889382
Postai cím: Táncsics Mihály Utca 10
Város: Püspökladány
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4150
Ország: Magyarország
E-mail: sziraqua@gmail.com
Telefon: +36 204133771
Internetcím(ek): (URL) www.szira-aquakft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A műszaki tartalom, valamint a költségvetés módosítása:
a) az Ajánlatkérő nem láthatta előre mindazon körülményeket, amelyek a szerződés módosítás jogalapját jelentik, azok csak a kivitelezési munkálatok megkezdését követően, a részletes feltárások után derültek ki,
b) a módosítás egyáltalán nem érintette a szerződés általános jellegét, az változatlan tartalmú maradt (a szerződés célja egy meghatározott épülettel összefüggő energetikai korszerűsítés),
c) a vállalkozói díj összege (ellenértéke) nem került módosításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 169885498 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 169885498 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben