Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20826/2019
CPV Kód:38120000-2
Ajánlatkérő:ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Gyula
Telefon: +36 13464636
E-mail: horvath.gy@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: OMSZ meglévő MW41 rádiószondázó bővítése
Hivatkozási szám: EKR001246382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat meglévő DigiCORA MW41 rádiószondázó egységeinek bővítése 2 db autoszondázó berendezéssel tárgyú közbeszerzési eljárás keretében olyan autoszondázó berendezések leszállítása és telepítése a feladat, mely a ballont automatikusan feltölti, a rádiószondákat teljesen automatikusan inicializálja, elindítja. Az autoszondázó rendszernek a meglévő rádiószondázó rendszerrel kompatibilisnek kell lennie, alkalmasnak kell lennie a meglévő rádiószondával és rádiószondázó rendszer együtt üzemelnie. A telephelyekhez kapcsolódó feladatokat (pl. betonalap készítés, elektromos hálózat bővítés, számítógépes hálózat kiépítése) az ajánlatkérő végzi el a nyertes ajánlattevő tervdokumentációja alapján. A műszaki követelményekben megjelölt termékek estében a szükséges oktatásokat nyertes AT-nek meg kell tartani AK részére a KD szerződésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 019886 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 200 - 485623
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
x A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: II.2.1) Elnevezés:
A következő helyett:
Helyesen:
OMSZ meglévő MW41 rádiószondázó bővítése
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A TED 2019-485623 számú ajánlati felhívás II.2.1) Elnevezés pontja üresen jelent meg, nem került megjelenítésre az ajánlatkérő által az EKR-ben rögzített elnevezés.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ