Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/229
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.28.
Iktatószám:20854/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Jakabszállás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. (hrsz.: 270).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GARZON No 0. Beruházó és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jakabszállás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89868461
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 14.
Város: Jakabszállás
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó György Róbert
Telefon: +36 76382145
E-mail: polgarmester@jakabszallas.hu
Fax: +36 76581802
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://jakabszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://jakabszallas.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művelődési Ház átalakítása és energetikai korszerű
Hivatkozási szám: EKR000030582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Művelődési Ház átalakítása és energetikai korszerű
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. (hrsz.: 270).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Művelődési Ház átalakítása és energetikai korszerűsítése
A tervezett átalakítás és korszerűsítés célja az épület energetikai hatékonyságának növelése valamint az akadálymentesség kialakítása. A nyertes ajánlattevő feladatai:
- meglévő Művelődési ház épületen utólagos homlokzati hőszigetelés készítése (16 cm vtg.),
- épületen belül válaszfal áthelyezése,
- használaton kívüli kémény padlásfödémig történő elbontása,
- földszinti padlóréteg cseréje, új aljzatbetonon új talajnedvesség elleni szigetelés és 12 cm
hőszigetelés és burkolat,
- padlásfödémen 30 cm hőszigetelés, a tetőgerinc alatt pallókból kialakított hézagos
deszkaburkolatú szervizjárdával,
- tetőhéjazat cseréjé új alátétfóliával,
- új homlokzati nyílászárók elhelyezése,
- a pénzautomata megszüntetése,
- akadálymentes rámpa építése az épület előtt valamint az épületben,
- a vizesblokk átépítése, akadálymentes WC kialakítása,
- teakonyha kialakítása,
- a mozigépház átalakítása gépészeti helyiséggé, ennek keretében új monolit vasbeton
födém építése,
- a vizesblokk és a teakonyha kialakításának érdekében teherhordó falban nyílások
kialakítása,
- új fűtési és szellőzési rendszer kiépítése,
- napelemek tetősíkra való elhelyezése,
- a színpadon található homlokzati nyílások megszüntetése.
Az épületre vonatkozó adatok:
Épület helye: Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. (hrsz.: 270).
Épület jellege: egyedi terv alapján készült, hagyományos szerkezetű, jellemzően földszintes kialakítású részben kétszintes épület, oldalhatáron álló beépítéssel.
Tetőforma: kontyolt nyeregtető.
Telek területe: 2056,00 m2.
Beépített alapterület (utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt): 313,49 m2.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszám, 1778257726 projekt

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07452 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Művelődési Ház átalakítása és energetikai korszerű
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARZON No 0. Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85570373
Postai cím: Ányos Pál Utca 3. III/12.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bretton@bretton.hu
Telefon: +36 22797747
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22797767
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89766182
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. (hrsz.: 270).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Művelődési Ház átalakítása és energetikai korszerűsítése
A tervezett átalakítás és korszerűsítés célja az épület energetikai hatékonyságának növelése valamint az akadálymentesség kialakítása. A nyertes ajánlattevő feladatai:
- meglévő Művelődési ház épületen utólagos homlokzati hőszigetelés készítése (16 cm vtg.),
- épületen belül válaszfal áthelyezése,
- használaton kívüli kémény padlásfödémig történő elbontása,
- földszinti padlóréteg cseréje, új aljzatbetonon új talajnedvesség elleni szigetelés és 12 cm
hőszigetelés és burkolat,
- padlásfödémen 30 cm hőszigetelés, a tetőgerinc alatt pallókból kialakított hézagos
deszkaburkolatú szervizjárdával,
- tetőhéjazat cseréjé új alátétfóliával,
- új homlokzati nyílászárók elhelyezése,
- a pénzautomata megszüntetése,
- akadálymentes rámpa építése az épület előtt valamint az épületben,
- a vizesblokk átépítése, akadálymentes WC kialakítása,
- teakonyha kialakítása,
- a mozigépház átalakítása gépészeti helyiséggé, ennek keretében új monolit vasbeton
födém építése,
- a vizesblokk és a teakonyha kialakításának érdekében teherhordó falban nyílások
kialakítása,
- új fűtési és szellőzési rendszer kiépítése,
- napelemek tetősíkra való elhelyezése,
- a színpadon található homlokzati nyílások megszüntetése.
Az épületre vonatkozó adatok:
Épület helye: Jakabszállás, Petőfi Sándor utca 13. (hrsz.: 270).
Épület jellege: egyedi terv alapján készült, hagyományos szerkezetű, jellemzően földszintes kialakítású részben kétszintes épület, oldalhatáron álló beépítéssel.
Tetőforma: kontyolt nyeregtető.
Telek területe: 2056,00 m2.
Beépített alapterület (utólagos homlokzati hőszigeteléssel együtt): 313,49 m2.
A részletes követelményeket az egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/11 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 89766182
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GARZON No 0. Beruházó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85570373
Postai cím: Ányos Pál Utca 3. III/12.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bretton@bretton.hu
Telefon: +36 22797747
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 22797767
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/09/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
VIII/1.: A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a munkaterület átadását követően megkezdi, és azt legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 180 napon belül befejezi, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelő részére teljes körűen átadja.
Módosítás:
Felek megállapodnak, hogy a szerződés határidejét a fentiekben szereplők alapján közös akaratuknak megfelelően 2019.12.31-re módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A meglévő álmennyezet bontásakor derült ki, hogy a megmaradó födém állapota és rétegrendje jelentősen eltér a terveken szereplőtől. A kooperációs egyeztetésen a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elrendelte, hogy a terveken szereplő kazettás szereplő álmennyezet helyett gipszkartont kell felszerelni. A technológia váltás nem várt anyagbeszerzést eredményezett, és az újonnan megrendelt anyag csak a szerződés eredeti határidejét követően kerülhet beszerelésre. Magának a szerelésnek is nagyobb sz időigénye, mint az eredeti technológiának.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 89766182 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 89766182 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben