Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:20861/2019
CPV Kód:45262700-8
Ajánlatkérő:Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, XXII. ker. Kossuth Lajos u. 24. (hrsz.: 223690)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13363235
Postai cím: Városház Tér 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1221
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Dallos Zsolt
Telefon: +36 13021279
E-mail: dr.dallos@t-online.hu
Fax: +36 13021279
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budafokteteny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása
Hivatkozási szám: EKR001087682019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Főbb Bontási munkálatok: (Teljes épület és épületrészek bontása.)
1. tetőfedés, bádogozás, lécezés, szaruzat teljes bontása. (vetületi m2-ben) 660 m2
2. Födémszerkezetek, borított gerendafödém és csapos gerendafödém bontása (déli szárny, Magdolna utcai szárnynál) 170 m2
3. Falazatok bontása:
Teherhordó, kitöltő falak és válaszfalak bontása 100 m3
4. Alépítményi bontási munkák: tégla kő és beton sávalapok 100 m3
5. Belső udvar burkolatok bontása komplett rétegrenddel 320 m2
6. Külső kert részleges bontása burkolattal, támfalakkal, 70 m2
7. Acél lépcső bontása (iskola felöli szárny függő folyosónál) 1 t
8. Burkolatok bontása (PVC és lapburk. belső burkolatok) 480 m2
9. Vakolatok leverése oldalfalról, mennyezetről 370 m2
10. Bádogos szerkezetek elbontása (ereszcsatorna és lefolyó csövek) 150 fm
Építészeti, tartószerkezeti és egyéb munkálatok:
11. Új épületrészek, (Kávézó lapos tetős része, illetve a Kossuth utcai szárny új bejárati szélfogója) 75 m2
Bejárat feletti ragasztott fa pergola (előtető) 30 m2
12. Előre gyártott műkő épületszerkezetek és rögzítő elemei 120 db
13. Teherhordó és kitöltő falazat építése 100 m2
14. Új tetőszerkezet kompletten tető héjalással (Kávézó) 110 m2
15. Új tetőfedés (cserépfedés) valós felülettel számolva
(Kossuth szárny és az iskola felöli szárnynál) 640 m2
16. Födém megerősítés 13db helyen (Kossuth szárny) 13 db
17. Az iskola felőli két szintes szárnyba vb. liftakna kerül kialakításra. 13,7 m3 (lift berendezés nélkül!)
18. Oldalfali, mennyezeti Vakolás (külső, belső) hagyományos gépi vagy kézi, alap vagy szárító lélegző vakolat összesen 1000 m2
19. Szárazépítés:
gipszkarton válaszfal 105 m2
szerelt gipszkarton mennyezet 320 m2
20. Burkolási munkák:
Laminált padló burkolat 250 m2
kerámia lapburkolatok 130 m2
21. Terméskő felületek tisztítása 35 m2
22. Belső és külső nyílászárók 35 db
23. Talajnedv elleni szigetelés 240 m2
24. Lapos tető PVC csapadékvíz szigetelés 30 m2
25. Utólagos vízszigetelés síkszerű injektálással 105 m2
Utólagos vízszigetelés tömb injektálással 50 m3
26. Lakatos szerkezetek (Főbejárati és a Magdolna utcai kapuk) 2 db
Gépészeti munkák (kompletten szerelvényezve szaniterekkel):
27. Víz, csatorna szerelés
(DN15, DN20, DN25,) nyomóvezeték 85 fm
(DN32, DN50, DN75, DN10) lefolyó vezeték 80 fm
Szaniterek (mosdók Wc-ék Bojlerek, kiöntők, mosogatók): 11 db
28. Hűtés-fűtés: hőszivattyús VRV rendszer. 2 e
(Az épület kossuth L. utcai szárny és a kávézó hűtését fűtését 2 külön álló rendszer látja el. Az iskola szárnyban nem készül)
29. Légtechnika (mesterséges szellőzés)
(Kávézó szoc. helységei, Pince helység,) 1 e
Épületvillamossági munkák:
30. Az épület Kossuth L utcai szárny és a kávézó elektromos kiépítése:
Az elosztószekrényeket az új fogyasztásmérő-(k) kialakítását,
Épület külső belső világítását, az épület villámvédelmét, vagyonvédelmi rendszer, kaputelefon és strukturált hálózat kiépítését.
környezetrendezési munkák:
31. Térkőburkolat építése komplett alépítménnyel, szegélyekkel 300 m2
32. Öntött aszfalt burkolat 3 m2
33. Corten acél támfal, (belső udvaron) 60 m2
34. növénytelepítési kertészeti munkák:
díszfák ültetése 4 db
talajtakaró növények 345 db
évelők ültetése 120 db
gyepszőnyeg terítés 135 m2
díszcserjék ültetése 25 db
35. Utcabútorok (kerti padok és hulladékgyűjtők) 5 db
36. Automata öntöző hálózat kiépítése (zöldfelületeken) 180 m2
Belsőépítészet munkák:
37. Shop hátfalszekrény, pult, bemutató polc, ruhatári beépített szek.) 6 db
a dokumentációban foglaltak szerint
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 314531324 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
További tárgyak:45261210-9
45262500-6
45262700-8
45320000-6
45330000-9
45331000-6
45350000-5
45430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, XXII. ker. Kossuth Lajos u. 24. (hrsz.: 223690)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb Bontási munkálatok: (Teljes épület és épületrészek bontása.)
1. tetőfedés, bádogozás, lécezés, szaruzat teljes bontása. (vetületi m2-ben) 660 m2
2. Födémszerkezetek, borított gerendafödém és csapos gerendafödém bontása (déli szárny, Magdolna utcai szárnynál) 170 m2
3. Falazatok bontása:
Teherhordó, kitöltő falak és válaszfalak bontása 100 m3
4. Alépítményi bontási munkák: tégla kő és beton sávalapok 100 m3
5. Belső udvar burkolatok bontása komplett rétegrenddel 320 m2
6. Külső kert részleges bontása burkolattal, támfalakkal, 70 m2
7. Acél lépcső bontása (iskola felöli szárny függő folyosónál) 1 t
8. Burkolatok bontása (PVC és lapburk. belső burkolatok) 480 m2
9. Vakolatok leverése oldalfalról, mennyezetről 370 m2
10. Bádogos szerkezetek elbontása (ereszcsatorna és lefolyó csövek) 150 fm
Építészeti, tartószerkezeti és egyéb munkálatok:
11. Új épületrészek, (Kávézó lapos tetős része, illetve a Kossuth utcai szárny új bejárati szélfogója) 75 m2
Bejárat feletti ragasztott fa pergola (előtető) 30 m2
12. Előre gyártott műkő épületszerkezetek és rögzítő elemei 120 db
13. Teherhordó és kitöltő falazat építése 100 m2
14. Új tetőszerkezet kompletten tető héjalással (Kávézó) 110 m2
15. Új tetőfedés (cserépfedés) valós felülettel számolva
(Kossuth szárny és az iskola felöli szárnynál) 640 m2
16. Födém megerősítés 13db helyen (Kossuth szárny) 13 db
17. Az iskola felőli két szintes szárnyba vb. liftakna kerül kialakításra. 13,7 m3 (lift berendezés nélkül!)
18. Oldalfali, mennyezeti Vakolás (külső, belső) hagyományos gépi vagy kézi, alap vagy szárító lélegző vakolat összesen 1000 m2
19. Szárazépítés:
gipszkarton válaszfal 105 m2
szerelt gipszkarton mennyezet 320 m2
20. Burkolási munkák:
Laminált padló burkolat 250 m2
kerámia lapburkolatok 130 m2
21. Terméskő felületek tisztítása 35 m2
22. Belső és külső nyílászárók 35 db
23. Talajnedv elleni szigetelés 240 m2
24. Lapos tető PVC csapadékvíz szigetelés 30 m2
25. Utólagos vízszigetelés síkszerű injektálással 105 m2
Utólagos vízszigetelés tömb injektálással 50 m3
26. Lakatos szerkezetek (Főbejárati és a Magdolna utcai kapuk) 2 db
Gépészeti munkák (kompletten szerelvényezve szaniterekkel):
27. Víz, csatorna szerelés
(DN15, DN20, DN25,) nyomóvezeték 85 fm
(DN32, DN50, DN75, DN10) lefolyó vezeték 80 fm
Szaniterek (mosdók Wc-ék Bojlerek, kiöntők, mosogatók): 11 db
28. Hűtés-fűtés: hőszivattyús VRV rendszer. 2 e
(Az épület kossuth L. utcai szárny és a kávézó hűtését fűtését 2 külön álló rendszer látja el. Az iskola szárnyban nem készül)
29. Légtechnika (mesterséges szellőzés)
(Kávézó szoc. helységei, Pince helység,) 1 e
Épületvillamossági munkák:
30. Az épület Kossuth L utcai szárny és a kávézó elektromos kiépítése:
Az elosztószekrényeket az új fogyasztásmérő-(k) kialakítását,
Épület külső belső világítását, az épület villámvédelmét, vagyonvédelmi rendszer, kaputelefon és strukturált hálózat kiépítését.
környezetrendezési munkák:
31. Térkőburkolat építése komplett alépítménnyel, szegélyekkel 300 m2
32. Öntött aszfalt burkolat 3 m2
33. Corten acél támfal, (belső udvaron) 60 m2
34. növénytelepítési kertészeti munkák:
díszfák ültetése 4 db
talajtakaró növények 345 db
évelők ültetése 120 db
gyepszőnyeg terítés 135 m2
díszcserjék ültetése 25 db
35. Utcabútorok (kerti padok és hulladékgyűjtők) 5 db
36. Automata öntöző hálózat kiépítése (zöldfelületeken) 180 m2
Belsőépítészet munkák:
37. Shop hátfalszekrény, pult, bemutató polc, ruhatári beépített szek.) 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (hónap) 20
2 Vállalt teljesítési határidő 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Bruttó ajánlati ár tartalékkerettel (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7) pont pontosítása: A szerződés határozott idejű, a szerződés aláírásától legkésőbb 2020. augusztus 14-ig (ajánlat szerint).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Művészeti és Helytörténeti Galéria kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484395
Postai cím: Rákosfalva Park 3/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: berthold.eva02@gmail.com
Telefon: +36 307227932
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13103419242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 314531324
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: bontás, födémmegerősítés, tetőcsere, építészet, utólagos vízszigetelés, tartószerkezet, kávézó burkolatok, beépített bútorok,
villamos rendszerek, erős- gyengeáram, belső és külső gépészet, környezet, udvari munkák, öntözőhálózat
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Wire-Vill Energetikai és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63484395
Postai cím: Rákosfalva Park 3/c
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13103419242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges