Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:20871/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Teljesítés helye:2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. HRSZ.: 4381, 4380
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29791196
Postai cím: Migazzi Kristóf Tér 1
Város: Vác
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Király Zoltán
Telefon: +36 27814100
E-mail: kiraly.zoltan@ekif-vac.hu
Fax: +36 27814101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ekif-vac.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dunakeszi - iskola rekonstrukció és bővítés
Hivatkozási szám: EKR001112412018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Dunakeszi - iskola rekonstrukció és bővítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45262700-8
45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. HRSZ.: 4381, 4380
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. címen található iskola rekonstrukciója és bővítése (I/B-II-III. ütem).
A projekt leírása: az épület rekonstrukciója során a cél az iskola 16-tantermessé bővítése, egy új sportcsarnok és egy kápolna kialakítása, a meglévő épületrészek átalakításával és új szárny építésével.
Jelentősebb munkanemek:
- a tantermi szárny tetejére kápolna építése,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben egy új közbenső födém beépítése,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben a földszinten étkező kialakítása,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben az új emeleten további tantermek kiépítése,
- új épületszárny építése a szaktantermek, aula és az igazgatási funkciók elhelyezése végett,
- új sportcsarnok építése 15,5 m fesztávú hegesztett acél főtartó gerendákon hordott acél tetőszerkezettel,
- új sportpálya kialakítás az iskola mellett.
- környezetrendezés, parkolók építése
- épületgépészeti és villamos szerelési munkák.
- 541,03 m2 épület átépítése
- 1578,39 m2 hasznos alapterületű új iskola épület építése
- 741,69 m2 sportcsarnok építése
- 508,99 m2 sportpálya építése
- 1948,54 m2 környezetrendezés
- 423,38 m2 parkoló építése
A beruházás ütemei:
I./b Ütem - a tantermi szárny tetejére kápolna építése - szerkezetileg egy új koporsó födém építése.
II. Ütem - az aula és az új sportcsarnokszárny építése, amelybe beletartozik a meglévő épülettel összakapcsolódási pontok kialakítása is (meglévő lépcső lebontása, új folyosó nyitása)
III. Ütem - régi sportcsarnok részleges bontása és új szerkezetek beépítése. Egy új közbenső födém építése, egy lépcsőház és a lift kiépítése. Az utca szinten az iskola étkezdéjének és konyhájának kialakítása.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az AK a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, AK az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03814 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dunakeszi - iskola rekonstrukció és bővítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1189054991
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45262700-8
45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés helye: 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. HRSZ.: 4381, 4380
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. címen található iskola rekonstrukciója és bővítése (I/B-II-III. ütem).
A projekt leírása: az épület rekonstrukciója során a cél az iskola 16-tantermessé bővítése, egy új sportcsarnok és egy kápolna kialakítása, a meglévő épületrészek átalakításával és új szárny építésével.
Jelentősebb munkanemek:
- a tantermi szárny tetejére kápolna építése,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben egy új közbenső födém beépítése,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben a földszinten étkező kialakítása,
- a jelenlegi -átépítésre kerülő- sportcsarnok épületben az új emeleten további tantermek kiépítése,
- új épületszárny építése a szaktantermek, aula és az igazgatási funkciók elhelyezése végett,
- új sportcsarnok építése 15,5 m fesztávú hegesztett acél főtartó gerendákon hordott acél tetőszerkezettel,
- új sportpálya kialakítás az iskola mellett.
- környezetrendezés, parkolók építése
- épületgépészeti és villamos szerelési munkák.
- 541,03 m2 épület átépítése
- 1578,39 m2 hasznos alapterületű új iskola épület építése
- 741,69 m2 sportcsarnok építése
- 508,99 m2 sportpálya építése
- 1948,54 m2 környezetrendezés
- 423,38 m2 parkoló építése
A beruházás ütemei:
I./b Ütem - a tantermi szárny tetejére kápolna építése - szerkezetileg egy új koporsó födém építése.
II. Ütem - az aula és az új sportcsarnokszárny építése, amelybe beletartozik a meglévő épülettel összakapcsolódási pontok kialakítása is (meglévő lépcső lebontása, új folyosó nyitása)
III. Ütem - régi sportcsarnok részleges bontása és új szerkezetek beépítése. Egy új közbenső födém építése, egy lépcsőház és a lift kiépítése. Az utca szinten az iskola étkezdéjének és konyhájának kialakítása.
A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, az árazatlan költségvetés) tartalmazza.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az AK a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre lehet tenni, AK az egyenértékűséget az általa a műszaki leírásban és/vagy részletes árajánlatban meghatározott paraméterek tekintetében vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1210039970
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: C.S.T. - Komplex Mérnöki és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19118477
Postai cím: Pozsonyi Út 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
E-mail: cst.komplex.iroda@gmail.com
Telefon: +36 204203000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17897732
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek a Szerződés III. 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Megrendelő rögzíti, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közbeszerzési Eljárás során, különösen a Dokumentáció Műszaki Leírásában és az ahhoz csatolt engedélyekben/tervekben III. ütemként meghatározott „A” szárny kivitelezésére vonatkozó sikeresen lezárt műszaki átadás-átvétel határideje 2019. október 31. napja (eredeti: 2019. július 10. napja) Felek jelen részteljesítési határidőt kötbérterhes határidőként rögzítik.
2. Felek a Szerződés VI. 2. pontjának első bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti:
A díj mértéke:
A teljes ellenszolgáltatás: a hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege 1.189.054.991- Ft + ÁFA (egymilliárd-száznyolcvankilencmillió-ötvennégyezer- kilencszázkilencvenegy forint)
Módosított:
A díj mértéke:
A teljes ellenszolgáltatás: a hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege 1.210.039.970- Ft + ÁFA (egymilliárd-kettőszáztízmillió-harminckilencezer-kilencszázhetven forint)
3. Szerződés VI.3. pontjában a Többletmunka/pótmunka rendelkezéseinek utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítják
Eredeti:
Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a Kivitelező nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a Kivitelező által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár elemzés alapján történik. Kivitelező a jóváhagyott és igazoltan elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel.
Módosított:
Amennyiben a felmerülő pótmunka olyan, előre nem látható elemet is tartalmaz, mely vonatkozásában a Kivitelező nyertes ajánlatában egységár nem szerepel, úgy a pótmunka tételes elszámolása a Kivitelező által készített, a Megrendelő és a Megrendelő képviseletében eljáró műszaki ellenőr által írásban jóváhagyott egységár alapján történik.
4. A Szerződés VI. 2. pontjának módosítása során az elmaradó munkák, valamint a pótmunkák részletezése és elszámolása a 3. számú melléklet szerint történik (költségvetési kimutatás, műszaki ellenőri jóváhagyás).
5. Felek a Szerződés X. pontját az alábbiak szerint kiegészítik:
Pótmunkára vonatkozó számlázás feltételei: A pótmunkára vonatkozóan Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult a Műszaki Leírásában és az ahhoz csatolt engedélyekben/tervekben III. ütemként meghatározott „A” szárny kivitelezésére vonatkozó sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt követően.
- Pótmunkára vonatkozó részszámla összege: 20.984.979- Ft + ÁFA (húszmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-kilencszázhetvenkilenc forint)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd VII.1. pont (további információk).
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1189054991 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1210039970 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A munkaterület Vállalkozó részére 2019. március 6-án átadásra került. A kivitelezési munkák a Műszaki Leírásában és az ahhoz csatolt engedélyekben/tervekben III. ütemként meghatározott „A” szárny terület előkészítési munkáival kezdődtek.
Az építési engedély alapján a beavatkozási területen álló csarnokszerkezet alapozása és a földszinti homlokzati főfalak megmaradó szerkezetként kerültek volna felhasználásra, a többi szerkezeti elem elbontása mellett. Az új épület erre épült volna, felhasználva a megmaradó alapozást és a földszinti homlokzati főfalakat.
A épület részleges szerkezeti bontását követően azonban az alapfeltárásnál Vállalkozó jelentős eltérést tapasztalt az alapozás nagyságában a tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációban szereplő értékekhez képest.
2019. március 25-én kiterjesztett alapfeltárással egybekötött helyszíni bejárásra került sor, ahol megállapításra került a megmaradó alapozás vonatkozásában a tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációban szereplő értékekhez képesti alábbi eltérés:
Tartószerkezeti kiviteli tervben figyelembe vett alapozási paraméterek:
- alapszélesség: 50 cm, illetve 100 cm
- alapmélység: 120-150 cm
Az alapfeltárás eredménye tapasztalt alapozási paraméterek:
- alapszélesség: cca. 70 cm
- alapmélység: cca. 80 cm
Az alapfeltárás alapján készült statikai szakvélemény (1. számú melléklet) megállapította, hogy a meglévő szerkezet a beépítésből, ráépítésből származó többlet terhelés felvételére nem minden helyen alkalmas, ezért az alapozás módosítása és megerősítése vált szükségessé. Ez az eredetileg megmaradó alap jelentős részén annak visszabontását, és új alapozás kialakítását, valamint egyetlen megmaradó falszakasz alapozásának két oldalról történő megerősítését jelentette kiegészítő pilléralappal és a hozzá tartozó falban kialakított pillérekkel.
Az alapozás és a szerkezetbontás ilyen mértékű módosítása csak a 2018. szeptember 21-én kelt, PE-17/EP/1164-32/2018. számon kiadott, 2018. november 1-én véglegessé vált építési engedély módosításával vált lehetségessé, melyre vonatkozóan a módosított tervdokumentáció elkészültét követően, 2019. május 14-én indult meg ez építési engedély módosítására irányuló eljárás.
Időközben a szomszéd ingatlan tulajdonosa panasszal élt az Építési Hatóságnál, miszerint az épület nyílászáróinak kiosztása nem felel meg az építési előírásoknak. Az Építési Hatóság elismerte a kiadott építési engedély hibáját és áttervezést kért az épület homlokzati nyíláskiosztására vonatkozóan. Az áttervezés következtében az épület homlokzatán meg kellett szüntetni a szomszéd felé létesített ablakokat, melynek következtében a bevilágítási előírások teljesülése érdekében beugró tagozat került betervezésre, mellyel jelentősen módosultak a helyiségek kiosztásai is.
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Építésügyi Osztálya, mint első fokú építésügyi hatóság 2019. június 12-én adta ki a PE-17/EP/458-29/2019 számú módosított építési engedélyt, mely 2019. augusztus 28-án vált véglegessé (2. számú melléklet).
A kivitelezési munkák alapját képező vonalas ütemterv technológia folyamatok alá-fölérendeltségi, illetve mellérendeltségi viszonyaiból épül fel, amelynek eredője az érintett épületrész/szakasz véghatárideje. Azoknak a folyamatoknak a láncolata, amelyeknek kezdése a megelőző technológia befejezésére épül, alkotják az ütemterv kritikus útját és egyben megmutatja, hogy mely munkafolyamatokat összesített átfutási ideje alapján számítható az adott szakasz véghatárideje. Amennyiben ezen tevékenységek bármelyike, mint jelen esetben az alapozási munkák, akadályoztatást szenvednek, még a munkafolyamatok esetleges átszervezése árán sem kerülhető el a véghatáridő eltolódása, azaz ráépülő munkafolyamat az alapozás befejezése előtt nem kezdhető meg. Jellemzően a kivitelezés korai fázisában mellérendelt tevékenységként más munkafolyamat nem kapcsolódhat be. Ennek megfelelően a bekövetkezett, és előre nem látható események kritikus útra gyakorolt időbeli hatása megegyezik az eseménysor összesített átfutásával.
Az előre nem látható, és egyik Félnek sem felróható módosító körülmény átfedés nélkül, egymást követően merültek fel, ellehetetlenítve valamennyi további kivitelezési munkát, így a többletidő igény összeadódik, és összességében 156 nap akadályoztatást jelentett Vállalkozó számára, melyet vállalkozó csak részlegesen kíván igénybe venni, így Felek a Műszaki Leírásában és az ahhoz csatolt engedélyekben/tervekben III. ütemként meghatározott „A” szárny kivitelezésére vonatkozó sikeresen lezárt műszaki átadás-átvétel határidejét 2019. október 31. napra módosítják.
A fentiek szerint bemutatott, előre nem látható, és egyik Félnek sem felróható módosító körülmény következtében módosult műszaki tartalom Vállalkozó költségeit is jelentősen módosította, melyből fakadóan a vállalkozói díj 20.984.979- Ft + ÁFA (húszmillió-kilencszáznyolcvannégyezer-kilencszázhetvenkilenc forint) összeggel megemelésre kerül. Az elmaradó munkák, valamint a pótmunkák részletezése és elszámolása a 3. számú melléklet szerint történik (költségvetési kimutatás, műszaki ellenőri jóváhagyás).
Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom módosítása alapjául szolgáló körülményeket Megrendelő a Szerződés megkötésekor kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre, a szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át, így a Felek kölcsönös álláspontja szerint a Szerződés módosításának a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjában rögzített feltételei fennállnak.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben