Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/231
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.02.
Iktatószám:20883/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Versend Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/17 7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/19 7752 Versend, Jókai Mór utca HRSZ: 2/20
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:OPULENTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Versend Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53590897
Postai cím: Templom Tér 1
Város: Versend
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7752
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárász István
Telefon: +36 69696681
E-mail: pmversend@boly.hu
Fax: +36 69696681
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://onkormanyzat.net/2010/onkormanyzatok/versend-kozseg-onkormanyzata
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Lakhatási körülmények javítása Versenden
Hivatkozási szám: EKR000477112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2 db új, kétlakásos társasház, és út építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45211000-9
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/17
7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/19
7752 Versend, Jókai Mór utca HRSZ: 2/20
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db új, kétlakásos társasház, és ahhoz kapcsolódó út építése
Versend településen a 2/15 hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően leválasztásra került négy építési telek. Építtető a területre lakóépületet, egy kétlakásos társasházat szeretne létrehozni. A telkek megközelítése a 2/20 hrsz-ú magánúton keresztül történik. A nevezett területen jelenleg nincs kiépített út, melynek terhelési osztálya „A” azaz kisforgalmat fog ellátni.
1./ 7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/17 és HRSZ: 2/19 új kétlakásos társasház építése:
A telek adottságai és az építészeti program miatt az épület 2 szinten fér el. A felső szint, azaz az első emelet teljes szintű, a területen alkalmazni szükséges 5 m maximális építménymagassági előírásnak megfelel.
Kapcsolódó munkanemek:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Helyszíni beton és vasbeton munkák
- Falazás és egyéb kőműves munkák
- Ácsmunka
- Vakolás és rabicolás
- Szárazépítés
- Tetőfedés
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
- Bádogozás
- Asztalosszerkezetek elhelyezése
- Lakatosszerkezetek elhelyezése
- Felületképzés
- Szigetelés
- Villamos munkák
- Gépész munkák
- Külső közművek
2./ Útépítési vázlatos kiírás
A leválasztott 2/20 hrsz-ú közút területe cca. 264 m2, ahol biztonsággal kialakítható a megrendelői igényű 4,00 m szélességű út.
A pályaszerkezeti kialakítás:
- 66 * 4 m-es út
- térburkoló szegély körbe 100*20*8 cm-es
- 5 cm 0/4 zúzottkő
- 10 cm 0/32 zúzottkő
- 25 cm M56 zúzottkő
A magánút útcsatlakozásánál áteresz beépítése szükséges, ahol ki kell alakítani a be- és kifolyási oldalakon az előfejeket, valamint az árok burkolását 2,00-2,00 m hosszon.
A magánút lezárása történhet kapuval, sorompóval, vagy „Magánút” feliratú közúti jelzőtáblával.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Egyenértékűség: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00062

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20431 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 2 db új, kétlakásos társasház, és út építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPULENTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90333125
Postai cím: Szabadság Utca 42
Város: Mohács
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: droltgergo@gmail.com
Telefon: +36 704197548
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135351300
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45211000-9
45233120-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/17
7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/19
7752 Versend, Jókai Mór utca HRSZ: 2/20
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2 db új, kétlakásos társasház, és ahhoz kapcsolódó út építése
Versend településen a 2/15 hrsz-ú ingatlan telekalakítását követően leválasztásra került négy építési telek. Építtető a területre lakóépületet, egy kétlakásos társasházat szeretne létrehozni. A telkek megközelítése a 2/20 hrsz-ú magánúton keresztül történik. A nevezett területen jelenleg nincs kiépített út, melynek terhelési osztálya „A” azaz kisforgalmat fog ellátni.
1./ 7752 Versend, Jókai Mór u. HRSZ: 2/17 és HRSZ: 2/19 új kétlakásos társasház építése:
A telek adottságai és az építészeti program miatt az épület 2 szinten fér el. A felső szint, azaz az első emelet teljes szintű, a területen alkalmazni szükséges 5 m maximális építménymagassági előírásnak megfelel.
Kapcsolódó munkanemek:
- Zsaluzás és állványozás
- Irtás, föld- és sziklamunka
- Helyszíni beton és vasbeton munkák
- Falazás és egyéb kőműves munkák
- Ácsmunka
- Vakolás és rabicolás
- Szárazépítés
- Tetőfedés
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
- Bádogozás
- Asztalosszerkezetek elhelyezése
- Lakatosszerkezetek elhelyezése
- Felületképzés
- Szigetelés
- Villamos munkák
- Gépész munkák
- Külső közművek
2./ Útépítési vázlatos kiírás
A leválasztott 2/20 hrsz-ú közút területe cca. 264 m2, ahol biztonsággal kialakítható a megrendelői igényű 4,00 m szélességű út.
A pályaszerkezeti kialakítás:
- 66 * 4 m-es út
- térburkoló szegély körbe 100*20*8 cm-es
- 5 cm 0/4 zúzottkő
- 10 cm 0/32 zúzottkő
- 25 cm M56 zúzottkő
A magánút útcsatlakozásánál áteresz beépítése szükséges, ahol ki kell alakítani a be- és kifolyási oldalakon az előfejeket, valamint az árok burkolását 2,00-2,00 m hosszon.
A magánút lezárása történhet kapuval, sorompóval, vagy „Magánút” feliratú közúti jelzőtáblával.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét:
- A költségvetésben megjelölt tételszámok egyedi termékeket jelölnek, azonban ajánlatkérő ezekkel egyenértékű terméket is elfogad.
- Az árazatlan költségvetés gazdasági szereplők önálló – ajánlatkérő képviselőjének hozzájárulása nélkül történő – módosítása vagy kiegészítése az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. A gazdasági szereplők a költségvetéssel kapcsolatos észrevételeiket a kiegészítő tájékoztatás kérésre nyitva álló határidő lejártáig jelezzék az Ajánlatkérő képviselőjének.
Az Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés alapján – amennyiben a műszaki dokumentáció változtatása szakmailag indokolt – a Dokumentációt a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdésével és Kbt. 115. § (3) bekezdésével összhangban módosítja.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt és a feladatok részletes meghatározását, a műszaki, és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket, mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum részét képező, annak mellékleteként megküldött tervdokumentáció, és árazatlan költségvetés tartalmazza.
Egyenértékűség: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 135351300
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OPULENTO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90333125
Postai cím: Szabadság Utca 42
Város: Mohács
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7700
Ország: Magyarország
E-mail: droltgergo@gmail.com
Telefon: +36 704197548
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/02/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő Felek a 2018. október 17. napján megkötött Vállalkozási szerződésük IX. fejezet 2.1. pont alpontját módosítják és a kivitelezés időtartamát az alábbiak szerint határozzák meg:
2.1. Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka teljesítésének kötbérterhes határideje: 9 hónap a szerződés hatályba lépésétől kezdődően.
Figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás átvétel az előírt végteljesítési határidőn belül megkezdődik.
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő az akadályközlésben foglalt indokokat tételesen, a Kbt. 141. §-ban a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket figyelembe véve megvizsgálta, s azzal kapcsolatban a következőket állapítja meg:
Az akadályközlésben foglalt indokok alapján Vállalkozó a szerződés időtartama tekintetében a konkrét időpontban meghatározott véghatáridő eltörlését, és a 9 hónapban meghatározott teljesítési időtartam alkalmazását és irányadónak elfogadását kérte.
Megrendelő a vállalkozói igénybejelentés alapjául szolgáló körülményeket megvizsgálta, és a Műszaki ellenőr véleményét is figyelembe véve megállapította, hogy azokkal kapcsolatban a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában írt feltételek együttes teljesülnek,.
Mérlegelte azt is, hogy a szerződés határideje időtartam szempontjából 9 hónapban került meghatározásra, mely nem módosul, kizárólag a pályázati előírások alapján előírt konkrét véghatáridő alkalmazását mellőzik, melynek betartása nem a Feleknek felróható okból hiúsult meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 135351300 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 135351300 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben