Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:2089/2019
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szula István
Telefon: +36 12109610
E-mail: szula.istvan@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Labor automata bérlete és reagensek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001099272018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bérleti szerződéssel vegyes adásvételi keretszerződés laboratóriumi automata bérlete és reagensek beszerzése tárgyában a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 24172 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 004 - 004720
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
1
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
1
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/02/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
A Tacrolimus mérési módszere: “Magnetic particle immunoassay (ACMIA)” mikofenolát (igen/nem)
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
Az MPAT mérési módszere: “Particle Enhanced Turbidimetric Inhibition Immunoassay (PETINIA)” (igen/nem)
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Bérleti szerződéssel vegyes adásvételi keretszerződés laboratóriumi automata bérlete és reagensek beszerzése tárgyában 36 hónapra a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére az alábbiak szerint:
36 hónapra tervezetten összesen 88989 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzéséhez szükséges reagens (Tacrolimus Reagent, Tacrolimus kalibrátor, Tacrolimus kontroll, a gyártó kiszerelésének megfelelően, a megadott vizsgálati szám elvégzéséhez szükséges mennyiségekben) beszerzése.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában a reagensek még legalább 120 napos lejárati idővel rendelkeznek, ennél rövidebb lejárati idő csak a Vevő írásbeli beleegyezésével szállítható.
A megajánlott reagenseknek minden paraméterében meg kell felelniük a jogszabályokban, illetve a Műszaki Leírásban meghatározott feltételeknek.

36 hónapra 1 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzésére alkalmas laboratóriumi automata bérlete:
A méréshez biztosított laboratóriumi automata gyártója meg kell, hogy egyezzen a megajánlott reagensek gyártójával.
Az eszköznek rendelkeznie kell GLIMS licenccel.
Az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve a részletes árajánlatban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, a megajánlott áruk és eszközök tekintetében azonban a releváns termékeknél, illetve eszközöknél a megfelelést az ajánlattevőnek a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben (az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről) előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal köteles igazolni.
A nyertes ajánlattevő feladata az áruk, berendezések rendeltetési helyre történő szállítása, a laboratóriumi automata gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezése, használatának betanítása (hardver, szoftver, alkalmazások) 2 alkalommal 8 munkaórában 3 fő részére, továbbá 6 napos orvostechnikai próbaüzem biztosítása.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés módszere:
Az ár kritériumon belüli értékelési szempontok esetében a fordított arányosítás, a további értékelési szempontok, mint minőségi kritériumok esetében a pontozás, mint abszolút értékelési módszer kerül alkalmazásra.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 60
1.1. 88989 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok és reagensek nettó díja összesen 36 hónapra Súlyszám: 50
1.2. 1 db laboratóriumi automata nettó bérleti díja 36 hónapra Súlyszám: 10
Helyesen:
Bérleti szerződéssel vegyes adásvételi keretszerződés laboratóriumi automata bérlete és reagensek beszerzése tárgyában 36 hónapra a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére az alábbiak szerint:
36 hónapra tervezetten összesen 88989 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzéséhez szükséges reagens (Tacrolimus Reagent, Tacrolimus kalibrátor, Tacrolimus kontroll, a gyártó kiszerelésének megfelelően, a megadott vizsgálati szám elvégzéséhez szükséges mennyiségekben) beszerzése.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállítás időpontjában a reagensek még legalább 120 napos lejárati idővel rendelkeznek, ennél rövidebb lejárati idő csak a Vevő írásbeli beleegyezésével szállítható.
A megajánlott reagenseknek minden paraméterében meg kell felelniük a jogszabályokban, illetve a Műszaki Leírásban meghatározott feltételeknek.

36 hónapra 1 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzésére alkalmas laboratóriumi automata bérlete:
A méréshez biztosított laboratóriumi automata gyártója meg kell, hogy egyezzen a megajánlott reagensek gyártójával.
Az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve a részletes árajánlatban meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, a megajánlott áruk és eszközök tekintetében azonban a releváns termékeknél, illetve eszközöknél a megfelelést az ajánlattevőnek a 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben (az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről) előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal köteles igazolni.
A nyertes ajánlattevő feladata az áruk, berendezések rendeltetési helyre történő szállítása, a laboratóriumi automata gyártói előírásoknak megfelelő üzembe helyezése, használatának betanítása (hardver, szoftver, alkalmazások) 2 alkalommal 8 munkaórában 3 fő részére, továbbá 6 napos orvostechnikai próbaüzem biztosítása.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés módszere:
Az ár kritériumon belüli értékelési szempontok esetében a fordított arányosítás, a további értékelési szempontok, mint minőségi kritériumok esetében a pontozás, mint abszolút értékelési módszer kerül alkalmazásra.
Az értékelési módszer részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok IV. fejezete tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdései szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint 30 naptári napon belül utalással fizeti meg az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Árszemponton belüli részszempontok és súlyszámok:
1. Nettó ajánlati ár Súlyszám: 60
1.1. 88989 db Tacrolimus szint vizsgálat elvégzéséhez szükséges fogyóanyagok és reagensek nettó díja összesen 36 hónapra Súlyszám: 50
1.2. 1 db laboratóriumi automata nettó bérleti díja 36 hónapra Súlyszám: 10
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium
A következő helyett:
A gépen mérhető a Tacrolimus, Cyclosporine és a mikofenolát (igen/nem)
Helyesen:
A Tacrolimus mérési módszere: “Magnetic particle immunoassay (ACMIA)” (igen/nem)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
25
Helyesen:
34
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium súlyszáma
A következő helyett:
8
Helyesen:
1
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő jelen korrigendum feladásával egyidőben módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ