Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:20939/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:153081/49; 151159/39; 150046; 147759/65; 145688/3; 150259/30; 152175/19, 140482/2; 155447/18; 156208/2; 152646/6 hrsz.-ú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Intech Installációs Technológia Szerelő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Ákos
Telefon: +36 14719769
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Werner Péter
Telefon: +36 12974028
E-mail: werner.peter@varosgazda18.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportpark - Futókör kivitelezés-Bp. XVIII. kerület
Hivatkozási szám: EKR000112992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Sportpark - Futókör kivitelezés-Bp. XVIII. kerület
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 153081/49;
151159/39;
150046;
147759/65;
145688/3;
150259/30;
152175/19,
140482/2;
155447/18;
156208/2;
152646/6 hrsz.-ú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beruházás tárgya és mennyisége: ”1 db ”C” típusú és 9 db ”D” típusú sportpark valamint 1 db 400 m-es és 1 db egyedi, 500m-es futókör kivitelezése Budapest XVIII. kerületében vállalkozási szerződés alapján” ahol a létesítmények az alábbi műszaki tartalommal valósulnak meg:
”C” típusú sportpark:
A sportpark hasznos alapterülete 90 m2 (4,3 m oldalhosszúságú egyenlő oldalú nyolcszög alapterületen).
A kültéri, gumi sportpadló burkolat felülete: 90 m², mely alá 2 rétegű tömörített zúzottkő ágyazat kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
A telepítésre kerülő eltérő típusú eszközök darabszáma: 10 db. (A telepítésre kerülő eszközök száma: 11 db.) Az elhelyezendő eszközök típusai: fekvőtámaszozó, fellépő egység, 1-2. típusú húzódzkodó, 1-2. típusú tolódzkodó, hasizom erősítő, hátizom erősítő, bordásfal és függeszkedő.
A „C” típusú sportpark a műszaki dokumentáció szerinti tetőszerkezettel ellátott, mely polikarbonát fedéssel fedett kivitelben készül.

”D” típusú sportpark:
A sportpark hasznos alapterülete 150 m2 (10 m x 15 m oldalhosszúságú téglalap alapterületen).
A kültéri, gumi sportpadló burkolat felülete: 176 m², mely alá 2 rétegű tömörített zúzottkő ágyazat kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
A telepítésre kerülő eltérő típusú eszközök darabszáma: 16 db. (A telepítésre kerülő eszközök száma: 25 db.) Az elhelyezendő eszközök típusai: fekvőtámaszozó, fellépő egység, függeszkedő, 1-4. típusú húzódzkodó, 1-4 típusú tolódzkodó, hasizom erősítő, hátizom erősítő, bordásfal, korlát és létra függeszkedő.
400 m-es futókör:
A futókör 125 cm szélességen készül, az igénybe vett terület: 500 m2.
A 3 rétegű tömörített zúzottkő alap elkészítése, valamint a burkolat lezárása kerti betonszegély elhelyezésével együtt Önkormányzati feladat. A 2 rétegű bitumenes aszfaltréteg és az ebbe ültetett 10 mm vastag, EPDM sportburkolat: 500 m2 vállalkozói feladat.
500 m-es egyedi futókör:
A futókör 125 cm szélességen készül, az igénybe vett terület: 625 m2.
A 10 mm vastag, EPDM sportburkolat: 625 m2, mely alá 2 rétegű bitumenes aszfaltréteg és 3 rétegű tömörített zúzottkő alap kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott ”TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről [2018.]” III. (1.) b) alpontja meghatározza a futókörök méretére vonatkozó előírásokat. (A futókörök hossza főszabályként 200 méter vagy 400 méter lehet.) A közbeszerzési dokumentáció részét képező „Futókörök” MŰSZAKI LEÍRÁS a futókörökre vonatkozó típusterv, mely a futókörök szerkezetét, rétegrendjét határozza meg. A futókörök szerkezeti (azaz keresztmetszeti) változtatása nem engedélyezett, azonban a futókörök hosszúsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyedi elbírálása szerint módosítható. A futókörök hosszát a dokumentáció részét képező Műszaki specifikáció határozza meg.
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (árazatlan költségvetés és tenderterv) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, illetve a Kbt. 117.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az egyes sporteszközök az eszközrendszeren belül egymásra épülnek és egymásba kapcsolódnak, ebből fakadóan egymástól el nem választhatók, funkciójukat az egység megbontásával nem tudják ellátni.(folytatás a II.2.12) pontban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12762 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sportpark - Futókör kivitelezés-Bp. XVIII. kerület
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Intech Installációs Technológia Szerelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46933856
Postai cím: Dezsőfia Utca 51
Város: Csömör
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
E-mail: eigler.tamas@intechkft.hu
Telefon: +36 203669226
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195574882
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 153081/49;
151159/39;
150046;
147759/65;
145688/3;
150259/30;
152175/19,
140482/2;
155447/18;
156208/2;
152646/6 hrsz.-ú ingatlanok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Beruházás tárgya és mennyisége: ”1 db ”C” típusú és 9 db ”D” típusú sportpark valamint 1 db 400 m-es és 1 db egyedi, 500m-es futókör kivitelezése Budapest XVIII. kerületében vállalkozási szerződés alapján” ahol a létesítmények az alábbi műszaki tartalommal valósulnak meg:
”C” típusú sportpark:
A sportpark hasznos alapterülete 90 m2 (4,3 m oldalhosszúságú egyenlő oldalú nyolcszög alapterületen).
A kültéri, gumi sportpadló burkolat felülete: 90 m², mely alá 2 rétegű tömörített zúzottkő ágyazat kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
A telepítésre kerülő eltérő típusú eszközök darabszáma: 10 db. (A telepítésre kerülő eszközök száma: 11 db.) Az elhelyezendő eszközök típusai: fekvőtámaszozó, fellépő egység, 1-2. típusú húzódzkodó, 1-2. típusú tolódzkodó, hasizom erősítő, hátizom erősítő, bordásfal és függeszkedő.
A „C” típusú sportpark a műszaki dokumentáció szerinti tetőszerkezettel ellátott, mely polikarbonát fedéssel fedett kivitelben készül.

”D” típusú sportpark:
A sportpark hasznos alapterülete 150 m2 (10 m x 15 m oldalhosszúságú téglalap alapterületen).
A kültéri, gumi sportpadló burkolat felülete: 176 m², mely alá 2 rétegű tömörített zúzottkő ágyazat kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
A telepítésre kerülő eltérő típusú eszközök darabszáma: 16 db. (A telepítésre kerülő eszközök száma: 25 db.) Az elhelyezendő eszközök típusai: fekvőtámaszozó, fellépő egység, függeszkedő, 1-4. típusú húzódzkodó, 1-4 típusú tolódzkodó, hasizom erősítő, hátizom erősítő, bordásfal, korlát és létra függeszkedő.
400 m-es futókör:
A futókör 125 cm szélességen készül, az igénybe vett terület: 500 m2.
A 3 rétegű tömörített zúzottkő alap elkészítése, valamint a burkolat lezárása kerti betonszegély elhelyezésével együtt Önkormányzati feladat. A 2 rétegű bitumenes aszfaltréteg és az ebbe ültetett 10 mm vastag, EPDM sportburkolat: 500 m2 vállalkozói feladat.
500 m-es egyedi futókör:
A futókör 125 cm szélességen készül, az igénybe vett terület: 625 m2.
A 10 mm vastag, EPDM sportburkolat: 625 m2, mely alá 2 rétegű bitumenes aszfaltréteg és 3 rétegű tömörített zúzottkő alap kerül. A burkolat lezárása kerti betonszegéllyel történik.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott ”TÁJÉKOZTATÓ a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről [2018.]” III. (1.) b) alpontja meghatározza a futókörök méretére vonatkozó előírásokat. (A futókörök hossza főszabályként 200 méter vagy 400 méter lehet.) A közbeszerzési dokumentáció részét képező „Futókörök” MŰSZAKI LEÍRÁS a futókörökre vonatkozó típusterv, mely a futókörök szerkezetét, rétegrendjét határozza meg. A futókörök szerkezeti (azaz keresztmetszeti) változtatása nem engedélyezett, azonban a futókörök hosszúsága a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyedi elbírálása szerint módosítható. A futókörök hosszát a dokumentáció részét képező Műszaki specifikáció határozza meg.
A részletes mennyiségeket és minőségi követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (árazatlan költségvetés és tenderterv) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján, illetve a Kbt. 117.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Az egyes sporteszközök az eszközrendszeren belül egymásra épülnek és egymásba kapcsolódnak, ebből fakadóan egymástól el nem választhatók, funkciójukat az egység megbontásával nem tudják ellátni.(folytatás a II.2.12) pontban)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 195574882
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Intech Installációs Technológia Szerelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46933856
Postai cím: Dezsőfia Utca 51
Város: Csömör
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
E-mail: eigler.tamas@intechkft.hu
Telefon: +36 203669226
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
a) A Vállalkozási Szerződés 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a számlák kiállításával kapcsolatban - figyelemmel arra, hogy a kivitelezés nem építési engedély köteles – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.”
b) A Vállalkozási Szerződés 3.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 150 (százötven) naptári nap. A teljesítési határidőbe az egyes Létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásának ideje nem számít bele.”
c) A Vállalkozási Szerződés 3.2.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Beruházási Ügynökség a 3.2.2 pont szerinti feltételek teljesülésekor, a Vállalkozó teljesítése vonatkozásában a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Beruházási Ügynökség illetve az Önkormányzat a Vállalkozó erre vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti.”
d) A Vállalkozási Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege 195.574.882,- Ft (azaz százkilencvenötmillió-ötszázhetvennégyezer-nyolcszáznyolcvankettő forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”). A Vállalkozó a számláját a BMSK Zrt. illetve az Önkormányzat részére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak szerint. Felek rögzítik, hogy az egyes Létesítményekre jutó vállalkozói díj (költségvetés) a szerződés mellékletét képezi.
A Beruházási Ügynökség kijelenti, hogy a Beruházási Ügynökséget terhelő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetével kormánydöntés alapján rendelkezik, figyelemmel a jelen Szerződés szerinti felfüggesztő feltételre is. Önkormányzat kijelenti, hogy az Önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség pénzügyi fedezetével rendelkezik.”
e) A Vállalkozási Szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelők rögzítik, hogy Vállalkozó Létesítményenként, az adott Létesítményre eső nettó vállalkozói díj 10 (tíz) százalékának megfelelő összegű előleg igénylésére jogosult. A Beruházási Ügynökség az előleget a Vállalkozó által a Beruházási Ügynökség részére átadott előlegbekérő alapján, legkésőbb a munkaterület átadás-átvételét követő 15 napon belül fizeti meg a Vállalkozó részére. Az Előleg átutalását követően a Vállalkozó köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani. Az Előleg valamennyi Létesítmény esetén a Beruházási Ügynökség nevére kiállított, az adott teljesítéshez kapcsolódó rész- és végszámlában kerül elszámolásra arányosan, azaz: a számlából levonásra kerül.”
Folytatás a további információk pontban.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Futókörök megvalósításához szükséges önkormányzati önerő összegét az Önkormányzat a fentieknek megfelelően részben természetben teljesítette, a természetbeni szolgáltatás értéke 11 003 168,-Ft volt. Ennek megfelelően az Önkormányzat által pénzben fizetendő önkormányzati önerő mértéke 13 795 838,- Ft, mely összeggel Felek a Létesítmény 12-re vonatkozó számlában számolnak el. A Futókörök megvalósításához szükséges önkormányzati önerő összegét az Önkormányzat a fentieknek megfelelően részben természetben teljesítette, a természetbeni szolgáltatás értéke 11 003 168,-Ft volt. Ennek megfelelően az Önkormányzat által pénzben fizetendő önkormányzati önerő mértéke 13 795 838,- Ft, mely összeggel Felek a Létesítmény 12-re vonatkozó számlában számolnak el. A Vállalkozási Szerződésben rögzített, Létesítmény 12-re vonatkozó számlázási konstrukciót a fentiekben rögzített előre nem látható indokok alapján módosítani kívánják, a 141. § (6) bekezdés alapján.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 195574882 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 195574882 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
V.2.1. pont folytatása:
f) A Vállalkozási Szerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a Vállalkozói Díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó Létesítmény 1-re, Létesítmény 2-re, Létesítmény 3-ra, Létesítmény 4-re, Létesítmény 5-re, Létesítmény 6-ra, Létesítmény 7-re, Létesítmény 8-ra, Létesítmény 9-re, Létesítmény 10-re, Létesítmény 11-re vonatkozóan 1 darab számla, Létesítmény 12-re vonatkozóan 2 darab számla kiállítására jogosult.

A Létesítmény 1-re, Létesítmény 2-re, Létesítmény 3-ra, Létesítmény 4-re, Létesítmény 5-re, Létesítmény 6-ra, Létesítmény 7-re, Létesítmény 8-ra, Létesítmény 9-re, Létesítmény 10-re, Létesítmény 11-re vonatkozó számláit a Vállalkozó a Beruházási Ügynökség nevére állítja ki és részére nyújtja be.
A Létesítmény 12-re vonatkozó számla kapcsán – az 1.6. pont szerinti együttműködési megállapodás és a 4.4. pont rendelkezéseire tekintettel – Felek abban állapodnak meg, hogy a Vállalkozó a Létesítmény 12-re eső vállalkozói díj alábbi részéről az Önkormányzat nevére állítja ki a számlát és részére nyújtja be:
- 13 795 838,- Ft+Áfa azaz tizenhárommillió-hétszázkilencvenötezer-nyolcszázharmincnyolc forint plusz általános forgalmi adó összeg.
A Létesítmény 12.-re eső fennmaradó vállalkozói díjról a Vállalkozó a Beruházási Ügynökség nevére állítja ki a számlát és részére nyújtja be. A fizetési kötelezettség teljesítéséért, és a nem vagy késedelmes teljesítésből eredő igényekért az Önkormányzat és a Beruházási Ügynökség önállóan, nem egyetemlegesen felel.”
g) A Vállalkozási Szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a BMSK Zrt. illetve az Önkormányzat nevére, azzal, hogy a számla kiállításának minden esetben feltétele a Teljesítésigazolás Beruházási Ügynökség általi kiállítása. A teljes egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat nevére kiállított számla alapját képező teljesítést is a Beruházási Ügynökség igazolja.”
h) A Vállalkozási Szerződés 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Beruházási Ügynökség illetve az Önkormányzat nem fogadja be. Amennyiben a Beruházási Ügynökségnek illetve az Önkormányzatnak benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Beruházási Ügynökség illetve az Önkormányzat a számlát a kézhezvételt követően írásban jogosult kifogásolni, azonban az esetleges kifogásolás hiánya nem mentesíti a Vállalkozót azon kötelezettsége alól, hogy a benyújtott számlának mind formai, mind pedig tartalmi szempontból meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.”
i) A Vállalkozási Szerződés 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Vállalkozó által a BMSK Zrt. illetve az Önkormányzat nevére kiállított számlának formai és tartalmi szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak illetve a jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó számláit egy eredeti és egy másolati példányban köteles benyújtani.”
j) A Vállalkozási Szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.5.A számlák benyújtásának címe:
„a) Beruházási Ügynökség nevére kiállított számla: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Beruházási Ügynökség – 1146 Budapest, Hermina út 49.
b) Önkormányzat nevére kiállított számla: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata - 1184 Budapest, Üllői út 400.”
k) A Vállalkozási Szerződés 5.6. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Megrendelők rögzítik, hogy a kifizetésre irányadó még a Kbt. 135.§ (2)-(3), (5) és (6), illetve (10)-(11) bekezdéseiben, valamint a késedelmi kamat tekintetében pedig a Ptk. 6:155.§-ában foglalt rendelkezések.”
l) A Vállalkozási Szerződés 5.7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jelen Szerződés a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 32/B.§-ának hatálya alá tartozik (köztartozásmentesség). Erre tekintettel a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Beruházási Ügynökség illetve az Önkormányzat a számláját kizárólag a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.”
m) A Vállalkozási Szerződés 5.7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A számlák kifizetése a Vállalkozó vonatkozó számlájában feltüntetett számlája javára, a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdése alapján a Vállalkozó fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül történik, míg alvállalkozó igénybevétele esetében a Felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-a alapján járnak el.”
n) A Vállalkozási Szerződés 14.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A Szerződés Megrendelők általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Beruházási Ügynökség illetve az Önkormányzat köteles a Vállalkozónak a Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a Megrendelők általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Beruházási Ügynökség az általa kiállított Teljesítésigazolásban igazolta”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben