Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/228
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.27.
Iktatószám:20973/2019
CPV Kód:45212314-0
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Modinvest Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK25161
Postai cím: Daróczi út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: arpad.szalay@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): nkvp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): nkvp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai célú fejlesztése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai célú fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kastély u.22-23. (HRSZ: 384)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély műemléki épület együttes és kertje felújításának első üteme a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 az. számú projekt keretében készül. Feladatok: A megvalósítandó - műemléki épületre vonatkozó - felújítás műszaki leírása (ML): fejlesztési terület: bruttó [m²]: meglévő épület teljes területe: kastély főépülete: 6439, ebből pince: 1939, ebből földszint: 1778, ebből félemelet: 330, ebből emelet: 1641, ebből torony szintjei: 168, teraszok: 583. A meglévő épület beruházással érintett területe: kastély főépülete: 3970, ebből pince: 955, ebből földszint:1718, ebből félemelet: 324, ebből emelet: 286, ebből torony szintjei: 104, teraszok: 583. Új épület építés nincs a beruházásban. A főépület tk (teljeskörű) külső felújítása és restaurálása. A fő.ép-hez értendő a két épületet összekötő árkádos folyosó is. A főép. tartószerkezeteinek tk állagmegóvása és helyreállítása és a beavatkozások során új tartószerkezeti elemek kialakítása. A mellékép-en a feltétlenül szükséges állagmegóvási munkák végrehajtása. A főép. belsőben a pinceszint egy részének használatba vétele, ott gépészeti, villamossági és egyéb kiszolgáló funkciók elhelyezése, illetve részben látogatófunkciók kialakítása. A főép. földszintjének teljeskörű (tk) felújítása és használatba vétele, beleértve a burkolatok, különböző szintű restaurátori közreműködéssel felújítandó felületek, nyílászárók teljes rekonstrukcióját. A torony szintjeinek tk felújítása.A főép. jelen beruházásban előirányzott és későbbi ütemben tervezett (szállásjellegű fejlesztés) hasznosítása érdekében tk és továbbfejleszthető infrastruktúra (gépészet, elektromos, stb.) kiépítése. Ehhez tk telken belüli közműhálózat fejlesztés és kiépítés a második ütemre is méretezve, megfeleltetve. Belsőép. beépített és mobil berendezések kialakítása az új hasznosítási funkció működése érdekében. Többek között recepció-jegypénztár, múzeumi bolt, kávézó, ruhatár, mosdók kialakítása. Installációs beépített és mobil berendezések kialakítása az épületbe tervezett kiállítási funkció és tartalom befogadására. Restaurátori munkák az épület eredeti műértékeinek különböző szintű helyreállítása érdekében külön dokumentáció szerint. A kerti építmények, támfalak, kerítések felújítása, rekonstrukciója, kiegészítése. A fejlesztés során egy összetett, több építési elemet magába foglaló fejlesztés valósul meg: Tetőfedés, csere, Homlokzati, felújítási munkálatok, Nyílászárók felújítása vagy cseréje, Utólagos faszigetelési munkák, Fa-, fém-, festő- és kőrestaurátori munkálatok, belsőépítészeti munkák, Gépészeti, villamossági rendszerek kiépítése műemlék épületben.
A teljes menny. részletesen az AD. mellékletét képező műszaki dok-ban, valamint árazatlan költségvetés-kiírásban kerül kifejtésre azzal, hogy AK kifejezetten rögzíti, hogy a költségvetésben kifejezetten minden értéket nettó értékben kell megadni. E két dokumentum szigorúan együtt kezelendő, egymástól elválaszthatatlanok. Eltérés esetén a mellékelt műszaki dokumentáció az irányadó.
II. A megvalósítandó kert felújítás ML: kastélyépület közvetlen környezetének felújítása 9312 m²:, pleasure ground területének felújítása 4818 m². tűzoltóút kialakítása 1185 m²: murvaburkolat építése fém szegéllyel, játszótér kialakítása 2457 m²:.
A tartalékkeret mértéke: 3 %. Nyertes AT tervezői művezetést, restaurátori szakfelügyeletet, rég. megfigy. köteles biztosítani.
III. Opcionális feladatok és mennyiségeik:II.2.11. pont alapján
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.1-15-2016-00021

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 043 - 097156

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szabadkígyósi Wenckheim kastély turisztikai célú fejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2536171919 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás dátuma:2019.09.30.
A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bek. C) pontjában foglaltaknak megfelelően történt.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobiztottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212314-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 5712 Szabadkígyós, Kastély u.22-23. (HRSZ: 384)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szabadkígyósi Wenckheim-kastély műemléki épület együttes és kertje felújításának első üteme a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 az. számú projekt keretében készül. Feladatok: A megvalósítandó - műemléki épületre vonatkozó - felújítás műszaki leírása (ML): fejlesztési terület: bruttó [m²]: meglévő épület teljes területe: kastély főépülete: 6439, ebből pince: 1939, ebből földszint: 1778, ebből félemelet: 330, ebből emelet: 1641, ebből torony szintjei: 168, teraszok: 583. A meglévő épület beruházással érintett területe: kastély főépülete: 3970, ebből pince: 955, ebből földszint:1718, ebből félemelet: 324, ebből emelet: 286, ebből torony szintjei: 104, teraszok: 583. Új épület építés nincs a beruházásban. A főépület tk (teljeskörű) külső felújítása és restaurálása. A fő.ép-hez értendő a két épületet összekötő árkádos folyosó is. A főép. tartószerkezeteinek tk állagmegóvása és helyreállítása és a beavatkozások során új tartószerkezeti elemek kialakítása. A mellékép-en a feltétlenül szükséges állagmegóvási munkák végrehajtása. A főép. belsőben a pinceszint egy részének használatba vétele, ott gépészeti, villamossági és egyéb kiszolgáló funkciók elhelyezése, illetve részben látogatófunkciók kialakítása. A főép. földszintjének teljeskörű (tk) felújítása és használatba vétele, beleértve a burkolatok, különböző szintű restaurátori közreműködéssel felújítandó felületek, nyílászárók teljes rekonstrukcióját. A torony szintjeinek tk felújítása.A főép. jelen beruházásban előirányzott és későbbi ütemben tervezett (szállásjellegű fejlesztés) hasznosítása érdekében tk és továbbfejleszthető infrastruktúra (gépészet, elektromos, stb.) kiépítése. Ehhez tk telken belüli közműhálózat fejlesztés és kiépítés a második ütemre is méretezve, megfeleltetve. Belsőép. beépített és mobil berendezések kialakítása az új hasznosítási funkció működése érdekében. Többek között recepció-jegypénztár, múzeumi bolt, kávézó, ruhatár, mosdók kialakítása. Installációs beépített és mobil berendezések kialakítása az épületbe tervezett kiállítási funkció és tartalom befogadására. Restaurátori munkák az épület eredeti műértékeinek különböző szintű helyreállítása érdekében külön dokumentáció szerint. A kerti építmények, támfalak, kerítések felújítása, rekonstrukciója, kiegészítése. A fejlesztés során egy összetett, több építési elemet magába foglaló fejlesztés valósul meg: Tetőfedés, csere, Homlokzati, felújítási munkálatok, Nyílászárók felújítása vagy cseréje, Utólagos faszigetelési munkák, Fa-, fém-, festő- és kőrestaurátori munkálatok, belsőépítészeti munkák, Gépészeti, villamossági rendszerek kiépítése műemlék épületben.
A teljes menny. részletesen az AD. mellékletét képező műszaki dok-ban, valamint árazatlan költségvetés-kiírásban kerül kifejtésre azzal, hogy AK kifejezetten rögzíti, hogy a költségvetésben kifejezetten minden értéket nettó értékben kell megadni. E két dokumentum szigorúan együtt kezelendő, egymástól elválaszthatatlanok. Eltérés esetén a mellékelt műszaki dokumentáció az irányadó.
II. A megvalósítandó kert felújítás ML: kastélyépület közvetlen környezetének felújítása 9312 m²:, pleasure ground területének felújítása 4818 m². tűzoltóút kialakítása 1185 m²: murvaburkolat építése fém szegéllyel, játszótér kialakítása 2457 m²:.
A tartalékkeret mértéke: 3 %. Nyertes AT tervezői művezetést, restaurátori szakfelügyeletet, rég. megfigy. köteles biztosítani.
III. Opcionális feladatok és mennyiségeik:II.2.11. pont alapján
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/02/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/09/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2612257067
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 4.1. A Megrendelő az alábbi kötbérterhes teljesítési részhatáridők vállalását írja elő az alapmennyiség vonatkozásában:
• Az első teljesítési részhatáridő 2019. november 30. napja. Az első teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Szerződéses Ár 30 %-át.
• A második teljesítési részhatáridő 2020. április 30. napja. A második teljesítési részhatáridőre a teljesítés építési műszaki ellenőr által leigazolt mértéke el kell érje legalább a Szerződéses Ár 70 %-át.
4.2 A végteljesítés legkésőbbi határideje az opciós és alapmennyiség vonatkozásában egyaránt: 2020. szeptember 30. napja. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvétel a teljesítési időtartamon belül megkezdődött és sikeresen befejeződött, kivéve ha a Megrendelő a teljesítést nem vette át.”
A teljesítés a kivitelezési munkák összességével érintett Létesítménynek a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a Szerződésnek megfelelő megvalósítását jelenti, a megvalósulási tervdokumentáció átadása feltételével.
A felek a Vállalkozó Szerződés szerinti szolgáltatását a Létesítmény tekintetében - jelen Szerződés alapján - oszthatatlannak tekintik, a kárveszély viselése a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át a Megrendelőre.
A teljesítési rész és véghatáridő kötbérterhes.
Az árazott költségvetés a pótmunkák mennyisége miatt változik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően olyan előre nem látható többlet feladatok következtek be, amely nélkül az eredeti szerződéses határidők nem tarthatóak.
Felek rögzítik, hogy a csatolt dokumentumoknak megfelelően a szerződéskötést követően pótmunkák merültek fel, amelynek megrendelésére a szerződésben foglalt tartalékkeret terhére és a szerződésben meghatározott módon sor került.
Felek rögzítik, hogy a pótmunkák az egymásra épülő munkafolyamatokra, az építési terület sajátosságaira, a szakaszos munkavégzésre is tekintettel maguk után vonják a szerződésben meghatározott rész- és véghatáridők módosítását.
b.) Felek rögzítik, hogy a műszaki leírásban és az árazatlan költségvetésben meghatározott, talajnedvesség elleni szigeteléshez kapcsolódó feladatok tekintetében a Vállalkozó a tervezett szivárgó/talajvíz-szigetelő rendszer módosítására tett javaslatot akként, hogy a javasolt új megoldás műszakilag egyenértékű megoldásnak minősül. Felek rögzítik, hogy a műszaki el
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2536171919 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2612257067 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben