Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/211
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.04.
Iktatószám:20985/2019
CPV Kód:33162000-3
Ajánlatkérő:Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Teljesítés helye:1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3;1125 Budapest, Diós árok 1-3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.11.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11360951
Postai cím: Diós Árok 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jankó László
Telefon: +36 16333969
E-mail: kozbeszerzes@janoskorhaz.hu
Fax: +36 13554327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.janoskorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229422019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229422019/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Különféle orvosi eszközök beszerzése (2)
Hivatkozási szám: EKR001229422019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1. rész: 1 db gyerek mikroszkóp
2. rész: 1 db gégészeti műtéti mikroszkóp
3. rész: 1 db periméter
4. rész: 3 db nagy teljesítményű akkumulátoros ortopédiai fúrógép
5. rész: 3 db nagy teljesítményű akkumulátoros traumatológiai fúrógép
6. rész: 1 db. TCD ultrahang diagnosztikai készülék
Valamennyi részre vonatkozóan: Kizárólag új,
előzőleg nem használt termékek ajánlhatóak meg. - Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges
járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a fuvareszközökről történő lerakását, teljes körű letelepítését,
szerelését, beüzemelést-beszabályozást, minden az üzembe helyezéshez szükséges tartozékot és járulékos munkát, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tartozékot. Minimum 24 hónapos jótállás vállalása kötelező: szervizelés, javítás, karbantartás.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db gyerek mikroszkóp
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok Minimális elvárás
sztereo binokuláris objektív igen
LED megvilágítás minimum 55.000 óra élettartam igen, kérjük megadni
LED megvilágítás a mikroszkóp fejbe integrált (nem szükséges hozzá fénykábel) igen
színhőmérséklet minimum 5500K igen, kérjük megadni

szabályozható fényerő igen
minimum 30°-150° között állítható sztereo tubus megléte igen
okulárok minimum 10x-es nagyítással igen, kérjük megadni
minimum öt fokozatú nagyításváltó igen
a sztereó bázis mérete, minimum 22 mm igen, kérjük megadni
a megvilágítás az objektíven keresztül koaxiális vagy közel koaxiális igen
multifokális objektív minimum 200-300 mm
400 mm objektív megléte igen
nagyítás minimum 6,4 – 25x-es

finomfókusz állítási lehetőség igen
sterilizálható minden mozgatást végző vezérlő gomb igen
állvány
hajlított mikroszkóp-fej egység tartó kar igen
könnyen pozícionálható fej igen
a fej mozgatása és a karok forgása fékezhető, beállításuk feszessége állítható igen
gördíthető állvány igen
integrált HD kamera és rögzítő rendszer minimum 24”-s medikai kivitelű monitorral igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db gégészeti műtéti mikroszkóp
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok Minimális elvárás
Nagyteljesítményű optikai testtel, nagy nagyítások esetén is nagy fókuszmélységgel rendelkező FOG sebészeti operációs mikroszkóp dominánsan stapedektómiára, közép és belső fül sebészet számára, tímpanoplasticára, jó lumenbevilágítási paraméterekkel.
Nagy stabilitású mobil állvánnyal, motorikus állítási lehetőségekkel. Igen,
Adjon részletes leírást itt.
MIKROSZKÓP ÁLLVÁNY:
Nagy stabilitású, fékezhető kereken guruló mobil állvány. Igen
Kialakítás: Igen, kérjük megadni
Oszlopos körbeforgatása minimum 350º Igen
Kérjük megadni
Egyéb mozgathatóság/forgathatóság. Igen, kérjük megadni
Legalább négy csuklós szerkezet Igen
Kérjük megadni
Csuklós forgatási lehetőség minimum ± 120º Igen
Kérjük megadni
Folyamatosan állítható dőlésszögű mozgatható kar:
kinyúlás minimum 1600mm Igen
Kérjük megadni
függ. mozgási tartomány Igen
Kérjük megadni
A sebész nettó területe eléri vagy meghaladja a 1250 mm-t (nettó tér a teljes kinyúlás – a talp szélességének fele) Igen
Kiegyensúlyozás minimum 3. tengelyekre Igen
Kérjük megadni
3 tengelyből legalább két tengely motorikusan kiegyensúlyozható. Igen
Kérjük megadni
Fékek, minimum 5db, mechanikus vagy elektromos: kérjük megadni! Igen, kérjük megadni
Fogantyúk: mindkét oldalon, programozható funkciókkal Igen
Max. terhelhető tömeg az állványzaton: minimum 5 kg Igen
Kérjük megadni
VEZÉRLŐ EGYSÉG /KONTOROLL PANEL:
Grafikus LCD Igen
Kérjük megadni
Színes Grafikus LCD megléte Kérjük megadni
Beépített preszettek szám: Igen, kérjük megadni
Szabadon programozható preszettek száma: Igen, kérjük megadni
OPTIKA:
Optikai lencsék típusa, rövid leírás Igen
Kérjük megadni
A fő objektív sztereó bázisa eléri, vagy meghaladja a 22mm-t Igen, kérjük megadni
A fő objektív átmérője, mm Igen, kérjük megadni
Nagyítás: minimum 6:1 motorikus zoom Igen
Kérjük megadni
Nagyítási tartomány: minimum 2-12,5x (10x okulárral): kérjük részletezni Igen
Kérjük megadni
A nagyítás növelés további legalább 40%-kal biztosított „Promag” vagy ezzel ekvivalens funkcióval megléte az alapajánlatban. Igen, kérjük megadni
Látómező: minimum 25-170 mm (10x okulárral) Igen
Kérjük megadni
Amennyiben a mikroszkóp automatikusan a látómezőhöz igazítja a megvilágított terület nagyságát (pl.: AutoIris vagy ekvivalens funkció). Igen
Kérjük megadni
Fókusz: motorikus és kézi állítás. Adja meg hány helyről lehetséges a fókuszt állítani. Igen
Kérjük megadni
Fókusz állítás lábkapcsolóról Igen
Sebészeti binokuláris/sztereo tubusok: széles körben továbbfejleszthető legyen: kérjük részletezni a lehetséges kiegészítőket! Igen
Kérjük megadni
Dioptria beállítások: minimum ± 5D Igen, kérjük megadni
Fő objektívvel beállítható munkatávolság: minimum 207-460 mm Igen
Kérjük megadni
A megvilágítás erőssége automatikusan igazodik a munkatávolsághoz a beteg megégetésének elkerülése érdekében (Pl.:BrightCare vagy ezzel ekvivalens funkció) Igen
Kérjük megadni
A fő sebész sztereo tubus pupillatávolság állítása legalább 55 mm-től legyen lehetséges. Igen, kérjük megadni
Sztereo okulárok:
Fő sebész sztereo tubus és okulárok, melynek az állítása: min 30-150º között, okulár 10X Igen, kérjük megadni
Asszisztens sebész sztereo tubus és okulárok12,5x Igen, kérjük megadni
Megvilágítás:
Fényerősség folyamatos állítási lehetősége Igen
Kérjük megadni
Megvilágítás hideg fényforrás, minimum 180 Wattos Xenon izzóval Igen
Kérjük megadni
Megvilágítás erősségének munkaterületen való eloszlása (pl. egyenletes) Igen
Kérjük megadni
VIDEÓ KAMERA ÉS DOKUMENTÁLÁS
Dokumentáláshoz kamera, video felvevő és megjelenítő monitor csatlakoztathatósága Igen
Video adapter Igen
FULL HD Video kamera Igen
Gyártója: Kérjük megadni
Típusa: Kérjük megadni
Kamera érzékelő típusa (CCD, CMOS) Kérjük megadni
Medikai kivitel Igen
Kamera felbontása, Videó formátumok: legalább 160p/60p Igen
Kérjük megadni
Video kamera vezérlése (távirányító nem elfogadható) Igen
Kérjük megadni
Kamera vezérlése lábkapcsolóval Igen
Kérjük megadni
HDMI kimenet Igen
Full HD Monitor Igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: Periméter
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. db. periméter
Elvárt paraméterek Minimális elvárás
automata látótérvizsgáló készülék glaukóma,neurológiai és retinabetegségek szűrésére igen
A vizsgálóernyő minimum 300 mm sugarú gömb igen
A vizsgálat adatait külső számítógépen lehet tárolni, feldolgozni, külső monitoron jeleníthetők meg. igen
Vizsgálható mező nagysága legalább 90°, fixáció eltolás nélkül. igen
Fényforrás:LED igen
Statikus és kinetikus perimetria igen
Stimulus mérete: Goldmann I-től V-g igen
Stimulus színek : fehér, kék, vörös igen
Maximális stimulus intezitás 10000 asb igen
Stimulus időtartama (ms): 100,200,500, 1000 vagy szabadon választható igen
Stimulus intervallum: adaptív, fix 1,5…4 sec igen
Háttér fényintenzitás: 4 asb,31,4 asb és 314asb igen
Háttérszín: fehér ,sárga igen
Tesztstratégiák: TOP, Dinamikus, Normál, egyéb megléte igen
Tesztek:Glaukóma 30°, Glaukóma perifériás , Szűrő (screening), Neurológai, Diabetesz, Autóvezetői tesztek , valamint a felhasználó által definiált pontokból összeállított egyéb tesztek igen
Automatikus szemkövetés megléte igen
Automatikus pupilla átmérő mérés megléte igen:
Automatic Blink control igen
Pupilla pozíció ellenőrzés: a puplla decentrálása esetén a vizsgálat szünetel, amíg a pupilla ismét a megfelelő helyre kerül igen
A szoftver statisztikailag értékelje a vizsgálat megbízhatóságát igen
SWAP perimetria igen
FLICKER perimetria megléte igen
Analízis,minimum: Progresszió analízis és Globál trend analízis igen
Cluster/Polar trend analízis Cluster/Polar trend analízis megléte igen:
Állandó videomonotorozás a vizsgált szemről igen
Automatikus adatkapcsolat Forum, Heyex, vagy egyéb betegnyilvántartó software-rel, amely lehetővé teszi a korábban készült Octopus 900 vizsgálatok beillesztését a progresszió analízisbe. igen
Tartozékok
Betegnyilvántartó rendszer (Forum, Heyex, vagy hasonló) szemészeti diagnosztikus adatok kezelésére igen
Motoros műszerasztel igen
Külső számítógép az adatok tárolására,laser printer a nyomtatáshoz igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: 3 db akkumulátoros ortopédiai fúrógép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok Minimális elvárás
Ajánlott típus megnevezése: Kérjük megadni
Származási ország Kérjük megadni
Gyártási év: Kérjük megadni
Oda és visszafúrási lehetőség, megbízható lágyrész védővel, nagyszámú feltéttel a különböző sebészeti beavatkozásokhoz. Igen

Kapacitás: max 1,4 Ah Igen,
kérjük megadni
Teljes körű ortopédiai beavatkozásokra – minden típusú protetizálásra is alkalmas igen
Kanülált: max 4,5 mm Igen,
kérjük megadni
Vezérlőegység működteti a motort; a vezérlő egység tartalmazza az akkumulátort, a vezérlést és az elektronikát. Igen
Akkumulátor típusa: Li-Ion Igen
Frekvencia: max. 0-11 500 osszcilláció/perc Igen,
kérjük megadni
Működtetése üzemmód választó kapcsoló Igen
Akkumulátor töltöttségi szintet kijelző egység Igen
Autoklávozható Igen

Szükséges feltétek: Szagitális toldat, AO/ASIF gyorskuplung, fúrófeltét kulccsal, velőűr felfúró toldat, Hudson és Trinkle kuplung Igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári
napot kell érteni.
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: 3 db akkumulátoros traumatológiai fúrógép
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33162100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tulajdonságok Minimális elvárás
Ajánlott típus megnevezése: Kérjük megadni
Származási ország Kérjük megadni
Gyártási év: Kérjük megadni
Oda és visszafúrási lehetőség, megbízható lágyrész védővel, nagyszámú feltéttel a különböző sebészeti beavatkozásokhoz. Igen

Kapacitás: max 1,4 Ah Igen,
kérjük megadni
Teljes körű traumatológiai beavatkozásokra alkalmas igen
Kanülált: max 4,5 mm Igen,
kérjük megadni
Vezérlőegység működteti a motort; a vezérlő egység tartalmazza az akkumulátort, a vezérlést és az elektronikát. Igen
Akkumulátor típusa: Li-Ion Igen
Frekvencia: max. 0-11 500 osszcilláció/perc Igen,
kérjük megadni
Működtetése üzemmód választó kapcsoló Igen
Akkumulátor töltöttségi szintet kijelző egység Igen
Autoklávozható Igen

Szükséges feltétek: Szagitális toldat, AO/ASIF gyorskuplung, fúrófeltét kulccsal, velőűr felfúró toldat, Hudson és Trinkle kuplung Igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári napot kell érteni.
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

II.2.1)
Elnevezés: TCD ultrahang diagnosztikai készülék
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1125 Budapest, Diós árok 1-3
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db magas tudású TCD készülék
Tulajdonságok Minimális elvárás
Digitális Transcranális doppler készülék gördíthető gyári kocsin elhelyezve igen
Színes TFT képernyő minimum 22" igen, kérjük megadni
Képernyő dőlésszög állíthatóság igen
Lábkapcsoló igen
Távirányító igen
Archiválási célokra külső harddisk minimum 1 TB igen
Doppler csatornák száma: minimum 2 igen, kérjük megadni
Az egy időben online megjeleníthető spektrumok száma minimum 2 igen, kérjük megadni
Doppler frekvencia: 2, 2.5, 4, 8, 16 MHz igen, kérjük megadni
Képalkotó modul: B-mode, Color doppler, Power doppler, Duplex, Triplex igen
Carotis vizsgálathoz minimum 5-12 MHz linear array transducer alapárban igen
Rutin programcsomag igen
Ewoke Flow programcsomag igen
CO2/Vasomotoros reaktivitás teszt+ kapnográf igen
M-mód igen
Paciens adatbázis kezelő programcsomag igen
Leletszerkesztő programcsomag igen
Alapárban 2 MHz-es kézi szonda rutin méréshez igen
Alapárban monitorozó programcsomag, bilaterális szondatartóval, 2db szükséges monitorozó szondával, beállítható szondarögzítő fejpánttal igen
Monitorozásnál sztereó hang, mindkét szonda hangja egy időben sztereó minőségben hallható, szabályozható igen
Audió playback igen
Embólia detektáló és differenciáló programcsomag igen
USB csatlakozási lehetőség: minimum 6 igen
Nyomtató igen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap) 10
2 Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban jelölt (A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama) munkanap alatt naptári
napot kell érteni.
A teljesítésnek 2019. december 15. napjáig meg kell történnie.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A kizáró okok igazolásának módja és folyamata: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya
alá tartozik. A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 1.§ (1), 3. §-a, 4. § (1) és a7.§. A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (
közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja:a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontjában, valamint a 10.§ g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint. Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Kr.15.§ (1) bekezdése szerint. A Kbt. 74. § (
1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró
ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a
alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a
részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó
nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők
képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben
elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell
az ajánlat részeként megtenni.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-2. §-ára és 4-6. §-ára.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: PI.1. a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet. 19. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal: - pénzforgalmi jelzőszám megadása, - mióta vezeti az adott pénzforgalmi számláját, - volt-e 30 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban konkrét dátum megjelöléssel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat benyújtását kéri. Ajánlattevő csatolja továbbá nyilatkozatát valamennyi számlavezető pénzintézetnél vezetett bankszámlájáról. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.
§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőket, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD IV. szakasz α.) pontja szerinti nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/ 1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat szerint pénzforgalmi jelzőszámán az ajánlati felhívás feladását megelőző évben 30 napot meghaladó sorbaállított tétel fordult elő. (321/2015 (X.30.)
Korm.rendelet. 19. § (1) bek. a) pont) A sorbaállított tétel kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények valamennyi rész tekintetében kerültek meghatározásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő tájékoztatja a ajánlattevőket, hogy az alkalmassági
követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, EEKD IV. szakasz α.) pontja szerinti
nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4) bekezdésének
megfelelően, ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Közös ajánlattétel esetén az előírt alkalmassági
követelménynek elegendő, ha közös ajánlattevők egyike megfelel.(Kbt. 65.§ (6) bek) A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármelymás szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár
megtérítéséért. M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint ismertetnie kell a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szállításait.Mivel ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veheti figyelembe. A referencia igazolásnak / referencia
nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: - a teljesítés idejét (tól-ig, év, hónap, nap megjelölésével), - a
szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, címe, az információt adó személy neve, telefoni elérhetősége, - a
szállítás tárgyát (pontosan meghatározva), - a korábbi szállítás mennyiségére utaló adat megjelölését, továbbá - nyilatkozatot arról,
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. MI2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés
b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó
ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert, mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, - a szakember – szakmai
tapasztalatot év/hó szerint ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan
részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/
vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Több részre történő ajánlattétel esetén is elegendő 1 szakemberrel megfelelni az alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves
időtartamon belül, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult: 1. és/vagy 2. részre történő ajánlattétel esetében legalább 1 db orvosi felhasználásra alkalmas mikroszkóp
szállítására vonatkozó referenciával 3. részre történő ajánlattétel legalább 1 db. periméter szállítására
vonatkozó referenciával 4. és/vagy 5. részre történő ajánlattétel esetében, legalább 1 db orvosi felhasználásra alkalmas fúrógép szállítására vonatkozó
referenciával 6. részre történő ajánlattétel esetében, legalább 1 db ultrahang diagnosztikai készülék szállítására vonatkozó referenciával tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő
valamennyi rész tekintetében, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt műszaki szakemberrel, aki legalább
középfokú végzettséggel és orvostechnikai eszközök szervizelése területén legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kifizetés a Kbt. 135.§ (1), (5)-(6) és (11) bekezdései és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint történik. A fizetési határidő 60 (hatvan) nap a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ alapján, figyelemmel a Kbt. 27/A.§-ára.
Alkalmazandó kötbérek:
Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke az ajánlati ár 30 %-a.
Késedelmi kötbér: A kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap után a késedelemmel érintett áru nettó ellenszolgáltatási összegének 5 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/11/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően. A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések
szerinti tartalma megismerhető.
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az
Ajánlatok benyújtásának határidejét követően (424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek). A felolvasó lapok Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdések
szerinti tartalma megismerhető.
ettől az időponttól kezdve az összes ajánlattevő számára elérhető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy: A megajánlott termékek rendelkezzenek a 16/2012. (II. 6.) Korm. r. 9. § (2) és az in
vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek való
megfelelőséget igazoló CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal . Ennek bizonyítékait az ajánlathoz csatolni kell. A Kbt. 75. § (6)
bek-re tekintettel a 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm.
rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszerben (EKR) folytatja
le. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az Kbt. 40. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az
ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem
szerkeszthető pdf formátum. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és
benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése]. 3. Az ajánlatkérő
felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 41/A. §-ában foglaltakra .
Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása az Kbt. 69. §- ának (11a
) bekezdése alapján is történhet. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának
és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az Kbt. 41/A § (4)-(5) bekezdése alapján vizsgálja. A Kbt. 35. § (2a)
bekezdése szerint csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot. A Kbt. 65. § (12) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság
igazolásához igénybe vett szervezet vonatkozásában. . Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében ( közös) gazdasági társaság (
projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára, továbbá ajánlatkérő nem
teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése
szerinti nyilatkozatát. Nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy az EKRr. 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban
biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell
megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar HUF-ban megadott ajánlat érvénytelen. 13. Idegen nyelvű
dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó.
Kizárólag olyan termékek ajánlhatóak meg, amelyek megfelelnek az európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított. Ajánlattevőnek ezen
feltételek teljesüléséről nyilatkoznia kell az ajánlatban. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)(5) bekezdését alkalmazza. Alternatív ajánlat nem
tehető. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki adatlapot, kitöltve. Az ajánlatkérő a két hónap ajánlati kötöttség alatt 60 napot ért. Az
értékelési szempontokra adható pontok alsó és felső határa: 0-10. FAKSZ: Dr. Pusztai Attila (lajstromszám 0110)
Feltétes közbeszerzés: Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján, ha szerződés megkötésének dátuma a teljesítési határidőt megelőző 7. napra esne.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint. V.I.3. pont folytatása: Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Ajánlatkérő a
következő bontó feltételt köti ki: Ajánlatkérő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a
központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából
indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Ajánlatkérőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat. A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: (Ajánlati ár (nettó HUF)) - Értékelési szempont: Fordított arányosítás: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a
maximális pontot (10) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan
számolja ki a pontszámokat. (A minimum 24 hónap jótállás feletti megajánlott többlet jótállás ideje (hónap))-értékelési részszempont szerinti értékelés: Az értékelési szempontra hónapban kell megadni
az ajánlatot. Egyenes arányosítás: a legmagasabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. (Szállítási határidő (hét) (min. 1 hét, max. 6 hét) - értékelési szempont képlettel leírva: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb) (Alegkedvezőbb −
Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P ) + P ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála
felső határa Pmin: a pontskála alsó határa A részszempont szerint adható minimális (legnagyobb érték) ajánlati elem 6 hét. Az ez alatti
megajánlás érvénytelen. A részszempont szerint adható legkedvezőbb ajánlati elem 1 hét, melynél kedvezőbb megajánlást 1 hétnek
vesz figyelembe az ajánlatkérő. A fenti módszer alapján kiszámított pontszámokat az ajánlatkérő a számítás során két tizedesjegyig
veszi figyelembe kerekítés nélkül úgy, hogy a harmadik tizedeshellyel kezdődő számértékeket elhagyja. Például: 4,759 esetén 4,75
illetve 8,023023 esetén 8,02. Az így kialakult pontazonosság esetén az azonos pontszámot elérő Ajánlattevők azonos pontszámot
kapnak. Az előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel követelményeinél: III.1.2) P/1. és III.1.3) M/1., M/2.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák