Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:20990/2019
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99939706
Postai cím: Béke Utca 65.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 209286041
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozszolgaltato.bp13.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000168162019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerver infrastruktúra fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000168162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hardware elemek + mentés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak:30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szerver hardware elemek beszerzése:
• 4 db rack szerver (1. típus)
• 1 db rack szerver (2. típus)
• 2 db Storage
• 4 db Switch
• Rackmount Console + USB Virtual Media, CAC Interface Adapter
Vételi opció:
• Mentő szoftver és beállítása
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatóak.
Az eszközök vonatkozásában feltétel a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek hibamentes együttműködő képessége és a gyártói szerviz-támogatottság.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállított eszközök tekintetében az alábbi feladatokat is el kell végezni (részletezés a műszaki leírásban):
• Hardverelemek üzembe helyezése
• Hálózati elemek konfigurációja
• Storage rendszer konfigurációja
• Windows Server platform telepítése
• Backup/archiving bevezetés
• Tesztelés
• Meglevő környezet migrációja
Az eszközök üzembe helyezésére, konfigurációjára és tesztelésére vonatkozó rész-határidő: 90 nap.
Az eszközökre 60 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a 24 órás helpdesk szolgáltatást, és a hibabejelentéstől számított 4 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 120 - 293754

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hardware elemek + mentés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 99675855 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
További tárgyak:30200000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő székhelye és telephelye: Bp. XIII. ker. Béke u. 65. és Hajdú u. 29.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szerver hardware elemek beszerzése:
• 4 db rack szerver (1. típus)
• 1 db rack szerver (2. típus)
• 2 db Storage
• 4 db Switch
• Rackmount Console + USB Virtual Media, CAC Interface Adapter
Vételi opció:
• Mentő szoftver és beállítása
Kizárólag új (korábban még üzembe nem helyezett) eszközök ajánlhatóak.
Az eszközök vonatkozásában feltétel a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek hibamentes együttműködő képessége és a gyártói szerviz-támogatottság.
A nyertes ajánlattevőnek az általa szállított eszközök tekintetében az alábbi feladatokat is el kell végezni (részletezés a műszaki leírásban):
• Hardverelemek üzembe helyezése
• Hálózati elemek konfigurációja
• Storage rendszer konfigurációja
• Windows Server platform telepítése
• Backup/archiving bevezetés
• Tesztelés
• Meglevő környezet migrációja
Az eszközök üzembe helyezésére, konfigurációjára és tesztelésére vonatkozó rész-határidő: 90 nap.
Az eszközökre 60 hónap garancia (jótállás) vállalása szükséges.
A vállalt jótállás időtartama alatt térítésmentesen biztosítani kell a 24 órás helpdesk szolgáltatást, és a hibabejelentéstől számított 4 órán belül a hibaelhárítás megkezdését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 99675855
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75185723
Postai cím: Újvilág Utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@euroone.hu
Telefon: +36 13586357
Internetcím(ek): (URL) www.euroone.hu
Fax: +36 13586390
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 5.1. pontjának eredeti szövege:
5.1. Eladó a jelen szerződést (az opciós érték figyelembe vétele nélkül) 95.995.855,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 121.914.736,- Forint szerződéses áron teljesíti.
Az opciós érték a közbeszerzés 1. része vonatkozásában a fentiek alapján: nettó 3.680.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.673.600,- Forint.
helyébe az alábbi szöveg lép:
5.1. Eladó a jelen szerződést (az opciós érték figyelembe vétele nélkül) 95.995.855,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 121.914.736,- Forint szerződéses áron teljesíti.
Az opciós érték a közbeszerzés 1. része vonatkozásában a fentiek alapján: nettó 3.680.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.673.600,- Forint.
A Vállalkozó az I. részfeladat Megrendelő által 2019. augusztus 13-én igazolt teljesítése alapján, jelen szerződésmódosítás aláírásával jogosulttá válik 95.995.855,- Ft + ÁFA összegben résszámlát kiállítani. A Vállalkozó az opciós tétel teljesítésével a végszámlában jogosult elszámolni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 5.1. pontja rendelkezik a vállalkozási díjról, melynek értelmében a Vállalkozó a hardware elemek leszállításáért és beüzemeléséért 95.995.855,- Ft + ÁFA (továbbiakban: I. ütem) ellenértékre jogosult, míg a vételi opcióval érintett szolgáltatás (a továbbiakban: II. ütem) ellenértéke 3.680.000,- Ft + ÁFA. A szerződés részszámla benyújtási lehetőséget nem tartalmaz.
A Vállalkozó az I. ütem szerinti feladatokat szerződésszerűen 2019. augusztus 13. napjával teljesítette. A Megrendelő a vételi jogával 2019. júniusában kelt nyilatkozatával élt.
A II. ütem teljesítése a Megrendelő munkaszervezésével összefüggésben csak 2019. decemberére várható, így a Vállalkozó által teljesített I. ütem és a II. ütem teljesítése között 4 hónap telik el, amely alatt a szerződés jelenlegi rendelkezési szerint a Vállalkozó nem jogosult számlát kiállítani, amely aránytalan terhet ró rá, tekintettel arra, hogy szerződés több, mint 95 %-át 2019. augusztus 13. napjával teljesítette.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 99675855 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 99675855 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben