Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21004/2019
CPV Kód:45213311-6
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2040 Budaörs, Szivárvány utca 4153/133 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VÁRÉPKER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Autóbusz végállomás átépítése
Hivatkozási szám: EKR000034362019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213311-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Autóbusz végállomás átépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213311-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 4153/133 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2040 Budaörs, Szivárvány utcai 4153/133 hrsz. (területe 8846 m2) alatt található a buszpályaudvar, mely a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában van és melyet a Volánbusz Zrt. üzemeltet (a helyi „kisbuszok” üzemeltetője a HOMM Kft.).
Feladat az Intramuros Építész Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szép utca 30.) által elkészített tervdokumentáció alapján a buszpályaudvar átépítése, a tervdokumentációban meghatározott feladatok teljes körű, szakszerű, jogszerű, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása.
Jelenleg a végállomás területének északi oldalán helyezkednek el a felszálló és leszálló helyek, valamint a végállomás épülete. A buszok várakozása a terület déli oldalán történik. A jelenlegi közlekedési rendszerben a gyalogos útvonalak és busz forgalmi útvonalak keresztezik egymást.
Az átépítést alapvetően a jelenlegi nem megfelelő közlekedési rendszer (gyalogos útvonalak és busz forgalmi útvonalak kereszteződése), a végállomás épület leromlott állapota, illetve a várakozási helyek szükségszerű bővítése indokolja.
Az átépítés során 3 felszállóhely a déli oldalra, 1-1 felszállóhely pedig a keleti és nyugati oldalra kerül. A bővített számú várakozóhelyek (8 db szólóbusz parkoló és 4 db midibusz parkoló) az északi oldalra kerülnek a leszállóhely közelébe, így a beérkező buszok – miután az utasok leszállnak – egyből le is tudnak parkolni várakozás céljából.
A végállomás új épülete a déli oldalra, egyrészt a meglévő parkoló területére kerül. Az épület egy közös, nagy előtetővel összefogott, négy különálló épületre tagolódik: az egyikben a buszsofőr pihenő és az egyéb kiszolgáló helyiségek (nettó 60,48 m2), a másikban egy köz-wc (nettó 23,67 m2), további kettőben pedig kiadható bér üzlethelyiségek kaptak helyet (nettó 42,33 m2 és 34,25 m2). Az épület előtt, a Baross utca felőli oldalon egy kisebb köztér kerül kialakításra.
A végállomás jelenlegi épülete (nettó 45 m2) az építés utolsó fázisában elbontásra kerül (az új épület építése alatt végig folyamatosan üzemel), helyén parkosítás készül.
Feladat része a terv szerinti környezetrendezés és a parkoló átalakítása is.
A középső sziget teljes körűen mellvéddel körülvett zöld szigetté változik, azaz a gyalogos átközlekedés megszűnik.
Az új forgalmi rendhez igazodva elkészül az útpálya szegélykorrekciója a szükséges szélesítésekkel együtt és az útpálya felújítása is (3125 m2-en Densiphalt pályaburkolat készül).
A munkálatokat az ideiglenes forgalomtechnikai tervdokumentációban meghatározott ütemezés szerint kell elvégezni. Vállalkozónak a munkálatok során végig biztosítania kell a buszpályaudvar működését. A munkálatokat a munkaterület szükség szerinti elkerítése után, a biztonsági követelmények maximális betartása mellett lehet végezni.
Vállalkozó feladata a kivitelezéssel, felvonulással érintett terület építési tevékenységgel összefüggésben történő esetleges károsodásainak helyreállítása is.
Az építési feladat építési engedélyhez kötött tevékenység.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07342 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Autóbusz végállomás átépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VÁRÉPKER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40954684
Postai cím: Aranypatak Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@varepker.hu
Telefon: +36 204123056
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14532594
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 490980949
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213311-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213311-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2040 Budaörs, Szivárvány utca 4153/133 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 2040 Budaörs, Szivárvány utcai 4153/133 hrsz. (területe 8846 m2) alatt található a buszpályaudvar, mely a Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában van és melyet a Volánbusz Zrt. üzemeltet (a helyi „kisbuszok” üzemeltetője a HOMM Kft.).
Feladat az Intramuros Építész Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szép utca 30.) által elkészített tervdokumentáció alapján a buszpályaudvar átépítése, a tervdokumentációban meghatározott feladatok teljes körű, szakszerű, jogszerű, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas megvalósítása.
Jelenleg a végállomás területének északi oldalán helyezkednek el a felszálló és leszálló helyek, valamint a végállomás épülete. A buszok várakozása a terület déli oldalán történik. A jelenlegi közlekedési rendszerben a gyalogos útvonalak és busz forgalmi útvonalak keresztezik egymást.
Az átépítést alapvetően a jelenlegi nem megfelelő közlekedési rendszer (gyalogos útvonalak és busz forgalmi útvonalak kereszteződése), a végállomás épület leromlott állapota, illetve a várakozási helyek szükségszerű bővítése indokolja.
Az átépítés során 3 felszállóhely a déli oldalra, 1-1 felszállóhely pedig a keleti és nyugati oldalra kerül. A bővített számú várakozóhelyek (8 db szólóbusz parkoló és 4 db midibusz parkoló) az északi oldalra kerülnek a leszállóhely közelébe, így a beérkező buszok – miután az utasok leszállnak – egyből le is tudnak parkolni várakozás céljából.
A végállomás új épülete a déli oldalra, egyrészt a meglévő parkoló területére kerül. Az épület egy közös, nagy előtetővel összefogott, négy különálló épületre tagolódik: az egyikben a buszsofőr pihenő és az egyéb kiszolgáló helyiségek (nettó 60,48 m2), a másikban egy köz-wc (nettó 23,67 m2), további kettőben pedig kiadható bér üzlethelyiségek kaptak helyet (nettó 42,33 m2 és 34,25 m2). Az épület előtt, a Baross utca felőli oldalon egy kisebb köztér kerül kialakításra.
A végállomás jelenlegi épülete (nettó 45 m2) az építés utolsó fázisában elbontásra kerül (az új épület építése alatt végig folyamatosan üzemel), helyén parkosítás készül.
Feladat része a terv szerinti környezetrendezés és a parkoló átalakítása is.
A középső sziget teljes körűen mellvéddel körülvett zöld szigetté változik, azaz a gyalogos átközlekedés megszűnik.
Az új forgalmi rendhez igazodva elkészül az útpálya szegélykorrekciója a szükséges szélesítésekkel együtt és az útpálya felújítása is (3125 m2-en Densiphalt pályaburkolat készül).
A munkálatokat az ideiglenes forgalomtechnikai tervdokumentációban meghatározott ütemezés szerint kell elvégezni. Vállalkozónak a munkálatok során végig biztosítania kell a buszpályaudvar működését. A munkálatokat a munkaterület szükség szerinti elkerítése után, a biztonsági követelmények maximális betartása mellett lehet végezni.
Vállalkozó feladata a kivitelezéssel, felvonulással érintett terület építési tevékenységgel összefüggésben történő esetleges károsodásainak helyreállítása is.
Az építési feladat építési engedélyhez kötött tevékenység.
A szerződésmódosítás utáni műszaki tartalom változás
a.) Út- és közmű építés fejezetek pótmunka
b.) vasbeton alaptesttel is rendelkező zsalukő támfal visszaépítés
c.) üzembiztonsági okokból a térvilágítási oszlopok belsejében futó kábelek, biztosíték alkatrészek cseréje.
d.) Jegyautomata ideiglenes megtáplálás kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 512680940
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VÁRÉPKER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40954684
Postai cím: Aranypatak Utca 58.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@varepker.hu
Telefon: +36 204123056
Internetcím(ek): (URL) www.varepker.hu
Fax: +36 14532594
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL) http://www.vianova.hu
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Műszaki tartalom változása
a.) Út- és közmű építés fejezetek pótmunka
b.) vasbeton alaptesttel is rendelkező zsalukő támfal visszaépítés
c.) üzembiztonsági okokból a térvilágítási oszlopok belsejében futó kábelek, biztosíték alkatrészek cseréje.
d.) Jegyautomata ideiglenes megtáplálás kiépítése
Szerződéses ár változás mértéke 21.699.991 Ft nettó
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a.) A felső aszfalt réteg felmarása után vált észlelhetővé, hogy az alatta lévő aljzat szilárdsága nem megfelelő, s szintjei sem a terv szerintiek. Más rétegrendet kell alkalmazni, többlet geodéziai felméréseket végezni. A főépület melletti peronnál pedig a betervezett lejtést nem lehet kialakítani, költségesebb víznyelő szegélyt kell beépíteni.
b.) A buszforduló közepén lévő ovális zöld sziget körüli támfal nagy része megmaradóként volt tervezve. Az elbontandó részek kivésésekor vált láthatóvá, hogy a szerkezet gyenge, vékony falú, repedezett, alapozás nélküli, ezért a megtartása nem biztonságos. A teljes támfalat el kellett bontani, és helyére egységes, vasbeton alaptesttel is rendelkező zsalukő támfalat kell visszaépíteni.
c.) A térvilágítási kandeláberek bontása után váltak vizsgálhatóvá az oszlopok belsejében futó kábelek, biztosíték alkatrészek, és maguk a lámpatestek. Ezek avultsága cseréjüket indokolja az üzembiztonság érdekében.
Folytatás a VII.1) pontban
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 490980949 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 512680940 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
d.) A jegyautomata elektromos megtáplálásával kapcsolatos szolgáltatói engedélyezési eljárás - a szolgáltató késedelme miatt - a beruházás kellő gondossággal és megfelelő időben megkezdett előkészítése ellenére sem valósult még meg, ezt a körülményt ajánlatkérő nem láthatta előre. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatói késedelem a kivitelezés előrehaladását és sikeres befejezését nem akadályozhatja meg, szükséges a jegyautomata ideiglenes megtáplálását kiépíteni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben