Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21020/2019
CPV Kód:42122000-0
Ajánlatkérő:Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Teljesítés helye:5700 Gyula, Nagyváradi út 59/b.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19901286
Postai cím: Városház U 26
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Melinda
Telefon: +36 303889750
E-mail: varga.melinda@kovizig.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vízügy
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Propeller szivattyúk beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000902452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42122000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
3 db új merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Az alábbiak szerint:
A.) Mennyiség: 1 db 2,2-2,5 m3/s szállítási kapacitásra (térfogatáram), valamint 5,8 - 6 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú
Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Alkalmazási terület:
öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása
Szállítandó folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Sűrűség: 998 kg/m³
A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi paramétereket teljesítse
Q = 2,2-2,5 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 5,8 - 6 m emelőmagasság
A szivattyú megkívánt beépítési jellege, kialakítása:
DN 1200-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással
Megkívánt villamos paraméterek:
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 3 x 400 V
Óránkénti max. indítások száma: min. 10
Motor hatásfok teljes terhelésnél: min. 90 %
Villamos teljesítmény (P1) min. 190 kW
(P2 névleges = min. 190*0,90= min. 171 kW)
Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos indítási mód
Védettségi osztály: IP68
Tápkábel hossza: 15 m
Érzékelőkábel hossza: 15 m
B.) Mennyiség: 2 db 1,0-1,1 m3/s szállítási kapacitásra (térfogatáram), valamint 2 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú
Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Alkalmazási terület:
öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása
Szállítandó folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Sűrűség: 998 kg/m³
A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi paramétereket teljesítse
Q = 1,0-1,1 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 2 m emelőmagasság
A szivattyú megkívánt beépítési jellege, kialakítása:
DN 800-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással
Megkívánt villamos paraméterek:
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 3 x 400 V
Óránkénti max. indítások száma: min. 10
Motor hatásfok teljes terhelésnél: min. 85 %
Villamos teljesítmény (P1) min. 50 kW
(P2 névleges = min. 50*0,90= min. 40 kW)
Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos indítási mód
Védettségi osztály: IP68
Tápkábel hossza: 25 m
Érzékelőkábel hossza: 25 m
A részletes paraméterek a jelen Dokumentum mellékletét képező műszaki leírásban találhatók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31010810 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Propeller szivattyúk beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42122000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5700 Gyula, Nagyváradi út 59/b.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3 db új merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Az alábbiak szerint:
A.) Mennyiség: 1 db 2,2-2,5 m3/s szállítási kapacitásra (térfogatáram), valamint 5,8 - 6 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú
Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Alkalmazási terület:
öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása
Szállítandó folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Sűrűség: 998 kg/m³
A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi paramétereket teljesítse
Q = 2,2-2,5 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 5,8 - 6 m emelőmagasság
A szivattyú megkívánt beépítési jellege, kialakítása:
DN 1200-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással
Megkívánt villamos paraméterek:
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 3 x 400 V
Óránkénti max. indítások száma: min. 10
Motor hatásfok teljes terhelésnél: min. 90 %
Villamos teljesítmény (P1) min. 190 kW
(P2 névleges = min. 190*0,90= min. 171 kW)
Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos indítási mód
Védettségi osztály: IP68
Tápkábel hossza: 15 m
Érzékelőkábel hossza: 15 m
B.) Mennyiség: 2 db 1,0-1,1 m3/s szállítási kapacitásra (térfogatáram), valamint 2 m emelőmagasságra alkalmas szivattyú
Szivattyú fajtája: merülő, axiális átfolyású csavaros (propeller) szivattyú
Alkalmazási terület:
öntözés, nyersvíz kivétel, ár- és belvízvédelmi feladatok ellátása
Szállítandó folyadék:
Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék
Sűrűség: 998 kg/m³
A szivattyú a tervezett üzemi munkaponton az alábbi paramétereket teljesítse
Q = 1,0-1,1 m3/s szállítási kapacitás (térfogatáram), H = 2 m emelőmagasság
A szivattyú megkívánt beépítési jellege, kialakítása:
DN 800-as függőleges csőben történő beépítés, peremre ültetett kialakítással
Megkívánt villamos paraméterek:
Hálózati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 3 x 400 V
Óránkénti max. indítások száma: min. 10
Motor hatásfok teljes terhelésnél: min. 85 %
Villamos teljesítmény (P1) min. 50 kW
(P2 névleges = min. 50*0,90= min. 40 kW)
Indítási mód: csillag-delta kapcsolásos indítási mód
Védettségi osztály: IP68
Tápkábel hossza: 25 m
Érzékelőkábel hossza: 25 m
A részletes paraméterek a jelen Dokumentum mellékletét képező műszaki leírásban találhatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás megajánlása (min. 0, max 24 hónap)(csak egész hónapban ajánlható meg) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Mindösszesen nettó ajánlati ár Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5) pontjához: Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján történik. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont. Ajánlatkérő két tizedesjegy pontossággal értékel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Propeller szivattyúk beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59903655
Postai cím: Tópark Utca 8
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: szerviz@grundfos.com
Telefon: +36 205806160
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10764211213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 52845706
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 31010810
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59903655
Postai cím: Tópark Utca 8
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10764211213

Hivatalos név: Zultzer Pumpen Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30706787
Postai cím: Kiss Ernő Utca 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12148888241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges