Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:21021/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Teljesítés helye:5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11-13., hrsz.: 1419
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÜKKZSÉRCI CSOMAGOLÓ ÉRTÉKESÍTŐ ÉS FOGLALKOZTATÓ SZÖVETKEZET
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30509124
Postai cím: Hősök tere 6
Város: Jászladány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bertalanné Drávucz Katalin
Telefon: +36 57817951
E-mail: polgarmester@jaszladany.hu
Fax: +36 57454870
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://jaszladany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvoda és bölcsőde fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000516592018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11-13., hrsz.: 1419
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászladányi Óvoda épületeinek átalakítása, korszerűsítése, valamint egy tornaszobával és egy fejlesztő helyiséggel történő bővítése.
A fejlesztés fő elemei:
- épületek energetikai korszerűsítése
- épület bővítése tornaszobával és egyéni fejlesztő helyiséggel
- meglévő tornaszoba és kiszolgáló helyiségeinek átalakítása csoportszobává
- épületek akadálymentesítése.
- villamossági munkák az épületek vonatkozásában
- belső épületgépészeti rendszereinek, ill. az épületen kívüli, telekhatárig terjedő közmű hálózatainak kapcsolódó munkái (Központi fűtés, Vízellátás, használati melegvíz előállítás, Szennyvízelvezetés, Belső gázellátás, Szellőzéstechnika)
- épületszerkezeti munkák
- parkoló építése.
A közbeszerzési eljárás „Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban” című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosító számú pályázat keretében, "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú eljárás keretében vállalkozási szerződés megkötésére irányul.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18288 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÜKKZSÉRCI CSOMAGOLÓ ÉRTÉKESÍTŐ ÉS FOGLALKOZTATÓ SZÖVETKEZET
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74116410
Postai cím: PETŐFI ÚT 4
Város: BÜKKZSÉRC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
E-mail: szovetkezet.bukkzserc@gmail.com
Telefon: +36 706003377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134990253
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 11-13., hrsz.: 1419
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászladányi Óvoda épületeinek átalakítása, korszerűsítése, valamint egy tornaszobával és egy fejlesztő helyiséggel történő bővítése.
A fejlesztés fő elemei:
- épületek energetikai korszerűsítése
- épület bővítése tornaszobával és egyéni fejlesztő helyiséggel
- meglévő tornaszoba és kiszolgáló helyiségeinek átalakítása csoportszobává
- épületek akadálymentesítése.
- villamossági munkák az épületek vonatkozásában
- belső épületgépészeti rendszereinek, ill. az épületen kívüli, telekhatárig terjedő közmű hálózatainak kapcsolódó munkái (Központi fűtés, Vízellátás, használati melegvíz előállítás, Szennyvízelvezetés, Belső gázellátás, Szellőzéstechnika)
- épületszerkezeti munkák
- parkoló építése.
A közbeszerzési eljárás „Óvodai és Bölcsődei Szolgáltatások Fejlesztése Jászladányban” című és TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00034 azonosító számú pályázat keretében, "Óvodai és bölcsődei szolgáltatások fejlesztése Jászladányban” tárgyú eljárás keretében vállalkozási szerződés megkötésére irányul.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/09/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/04/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 134990253
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÜKKZSÉRCI CSOMAGOLÓ ÉRTÉKESÍTŐ ÉS FOGLALKOZTATÓ SZÖVETKEZET
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74116410
Postai cím: PETŐFI ÚT 4
Város: BÜKKZSÉRC
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3414
Ország: Magyarország
E-mail: szovetkezet.bukkzserc@gmail.com
Telefon: +36 706003377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek a Vállalkozási Szerződés IV.13.1. pontjában rögzített fizetési ütemezést módosították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A fizetési ütemezés módosításának szükségessége a közbeszerzési eljárás lefolytatása után merült fel, ennek értelmében Ajánlatkérő megfelel a Kbt. hivatkozott pontjainak, tekintettel arra, hogy a Feleken kívülálló dolog miatt vált szükségessé a szerződésmódosítás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 134990253 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 134990253 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben