Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/214
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.07.
Iktatószám:21022/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Orosháza Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5800 Orosháza, a műszaki leírás 1. számú mellékletében megadott helyszíneken.;5800 Orosháza, a műszaki leírás 1. számú mellékletében megadott fogyasztási helyeken.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64095462
Postai cím: Szabadság Tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dávid Zoltán
Telefon: +36 68413022
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88587141
Postai cím: Fürdő Utca 5
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benkő Ferenc
Telefon: +36 306991962
E-mail: benkoferenc@varosuzemeltetes.hu
Fax: +36 68413839
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orosházi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61922884
Postai cím: Szabadság Tér 4-6.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné dr. Barta Edit
Telefon: +36 68413022
E-mail: jegyzo@oroshaza.hu
Fax: +36 68411545
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orosháza Városi Önlormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91643731
Postai cím: Eötvös Tér 2
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Tibor
Telefon: +36 68411791
E-mail: diakelelmezes@oroshaza.hu
Fax: +36 68411791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hhu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66820615
Postai cím: Lehel Utca 23 736
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Gabriella
Telefon: +36 68412916
E-mail: lehelovi@ovodak.oroshaza.hu
Fax: +36 68412916
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95918437
Postai cím: Dózsa György Utca 5.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rózsa Zoltán
Telefon: +36 305157385
E-mail: 72jkat@gmail.com
Fax: +36 68412853
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83028896
Postai cím: Teréz Utca 14. 7393
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogárné Kiss Ildikó
Telefon: +36 709318749
E-mail: bogarne.ildiko@eszk.oroshaza.hu
Fax: +36 68413953
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28017781
Postai cím: Kossuth Utca 3.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajti Tímea
Telefon: +36 307017063
E-mail: bobvosne.k.emese@pmk.oroshaza.hu
Fax: +36 68412309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oroshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046472019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001046472019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia beszerzése 24 hónapra
Hivatkozási szám: EKR001046472019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához villamos energia beszerzése 24 hónapra (2 év) teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében két részben.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Orosháza Város közterületein naptáras közvilágítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Orosháza, a műszaki leírás 1. számú mellékletében megadott helyszíneken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orosháza Város közvilágításához villamos energia beszerzése 24 hónapra (2 év) teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
A beszerzés tárgyát képező villamos energia mennyisége:
Várható mennyiség a 24 hónapban: 1. részben: 2 433 234 kWh + 40 %. További információ a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek – amennyiben a következő szerződéses időszakra vonatkozó közbesz. eljárás a teljesítés megkezdésétől számított 24 hó utolsó napjáig nem zárul le- 1 alkalommal élhetnek a szerződés meghosszabbításának lehetőségével -ha a 40% opciós menny. még lehetővé teszi- és a szerződést meghosszabbíthatják további 6 hó-val.A szerződés fentiek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141. (4) bek.sz-i módosítás.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő az 1. részben 2 433 234 kWh villamos energia vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a +40%-os eltérésre (1. részben mindösszesen 3 406 528 kWh villamos energia vételére,). A rögzített +40%-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználási helyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A karakterkorlát miatt a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről,
2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról,
368/2011. (XII.31.) KR. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. tv.

II.2.1)
Elnevezés: Orosháza Város intézményei_vill. energia beszerzés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: 5800 Orosháza, a műszaki leírás 1. számú mellékletében megadott fogyasztási helyeken.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére villamos energia beszerzése 24 hónapra (2 év) teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.
A beszerzés tárgyát képező villamos energia mennyisége:
Várható mennyiség 24 hónap időszakra: 2. részben: 6 032 634 kWh + 40 % . További információ a 2. sz mellékletben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Felek – amennyiben a következő szerződéses időszakra vonatkozó közbesz. eljárás a teljesítés megkezdésétől számított 24 hó utolsó napjáig nem zárul le- 1 alkalommal élhetnek a szerződés meghosszabbításának lehetőségével -ha a 40% opciós menny. még lehetővé teszi- és a szerződést meghosszabbíthatják további 6 hó-val.A szerződés fentiek szerinti meghosszabbítása a Kbt. 141. (4) bek.sz-i módosítás.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a 2. részben 6 032 634.kWh villamos energia vételre vállal kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a +40%-os eltérésre (a 2. részben mindösszesen 8 445 688 kWh villamos energia vételére). A rögzített +40%-os eltérés pótdíjmentes, melynek felhasználására Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő az opciós mennyiséget a meghatározott felhasználási helyeken kívül újabb ingatlanok tekintetében is felhasználhatja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A karakterkorlát miatt a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek folytatása:
2017. évi CL. tv. az adózás rendjéről,
2011. évi CXCV. tv. az államháztartásról,
368/2011. (XII.31.) KR. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról,
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. tv.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét részben: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be. A kizáró okok igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő 2 körben végzi: 1. körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján, 2.körben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot a gazd. szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás: Ajánlattevő a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá. A Kr. 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel
kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik. Az EEKD-ban
ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását. A Kr. 3. § (3) bek. alapján ha egy ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kr. 3. § (5) bek. előírtak alapján kell benyújtani. Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: Ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. §, 10. § alapján kell igazolni (kivéve a Kr. 8. § ib) és 10. § gb) pont). A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdés és a Kr. 15. § (1) bekezdése szerint az EEKD kitöltésével, az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók esetén a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése szerint az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével történik. A Kr. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30) Korm. rend.7. §. is irányadó.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges az ajánlat részeként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Mindkét részben: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét részben: M/1. Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt kell benyújtani. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása alapján). M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetését, különösen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciáit, a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott formában és a Kr. 22. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal igazolva.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak a következőket kell tartalmaznia: • a szállítás mennyiségét; • Szerződést kötő másik fél megnevezése • a teljesítés idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával); • a teljesítés helyét; • a teljesítés leírását; • nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)-(7),(9) , (11) és (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg. A Kr. 21/A. §-a megfelelően alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. részben: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely: - legalább 1 700 000 .kWh villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával. Az előírt referencia több szerződéssel teljesíthető. A Kr. 21. § (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
2. részben: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely: - legalább 4 000 000 kWh villamos energia értékesítésére vonatkozó referenciával. Az előírt referencia több szerződéssel teljesíthető. A Kr. 21. § (1a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a Kbt. 65. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján, továbbá az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében előírtak szerint.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésére Kbt.135.§(1),(5)-(6) bek. , a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek., és a 6:155.§ irányadó. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A leszállított villamos energia ellenértékének megfizetése az Ajánlatkérőkkel kötött szerződése szerint, az intézményi fogyasztási helyenként, havonta, a kiállított számlák alapján átutalással fizeti meg HUF-ban. A fizetési határidő:30 nap. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk.-ban meghatározott 6:155.§ szerinti mértékű és a késedelem időtart.-hoz igazodó késedelmi kamatot fizet. Az 1. részben a számlát havonta egy mérési pont alapján,Orosháza Város Önkormányzata ajánlatkérő részére, a 2. részben a számlát Felhasználóként szükséges kiállítani a tárgyhónapot (elszámolási időszak) követő hónap 15. napjáig. A számla mellékletében az Ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasz.-ról és a költségekről.A kötbérekről Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. – 17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 24 hónap múlva
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi részvételre jelentkezőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált gazdasági szereplők részére biztosítja.
2. Az alkalmassági feltételek a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra (M/1.)
3.Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevők, mind közös Ajánlattevők vonatkozásában.
6. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás vonatkozásában a Kbt.56.§ alapján jár el. A közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
7. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
8. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. §-ának (11a) bek. alapján is történhet.
Ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35, § (2a) bekezdésében, a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdéseiben, illetve a Kbt. 65. § (12) bekezdésében foglaltak alapján vizsgálja.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.
11. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumokban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
12. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, nemleges tartalmú nyilatkozatot is be kell nyújtani!
13. Értékelési szempont: A Kbt.76.§(2) bek. a) pont alapján ( a legalacsonyabb ár), a részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
14. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. További formai követelmények, valamint egyéb információk a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
15. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-t alkalmazza.
17. FAKSZ: dr. Simon Piroska (1204 Budapest, Virág Benedek u 3/b.); kozbeszerzes@jtinfoteka.hu;lajstromszáma:00957.
18. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
19. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6. pontjában rögzített 1 hónap alatt 30 napot ért.
20.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezzen.
21. Az 1. részben ajánlatkérő megnevezése: Orosháza város Önkormányzata. A 2. részben ajánlatkérők megnevezése: az I. 1) pontban megnevezett ajánlatkérők a Kbt 29. § -ban foglaltak alapján, ahol a 29. § (2) bekezdés szerint a kiválasztott ajánlatkérő: Orosháza város Önkormányzata
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák