Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/212
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.05.
Iktatószám:21028/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Bp. Főv. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. közig.-i területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghat. piacok, nyugdíjasházak és egyéb nem korlátozottan forgalomképes ingatlanok.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:"Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43752005
Postai cím: Mozaik Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kirchhof Attila
Telefon: +36 14303470
E-mail: kirchhof.attila@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovzrt.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különböző funkciójú ingatlanok karbantartása 2019
Hivatkozási szám: EKR000192422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piacok, nyugdíjasházak és egyéb ingatlanok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45310000-3
45315000-8
45320000-6
45421000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. Főv. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. közig.-i területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghat. piacok, nyugdíjasházak és egyéb nem korlátozottan forgalomképes ingatlanok.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő piacok, nyugdíjasházak és egyéb nem korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”.
A keretszerződés összege: nettó: 51 274 803.- Ft.
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok alapvetően három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05835 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Piacok, nyugdíjasházak és egyéb ingatlanok
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 51274803
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45310000-3
45315000-8
45320000-6
45421000-4
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Bp. Főv. Óbuda-Békásmegyer Önkorm. közig.-i területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghat. piacok, nyugdíjasházak és egyéb nem korlátozottan forgalomképes ingatlanok.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő piacok, nyugdíjasházak és egyéb nem korlátozottan forgalomképes ingatlanok felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátása”.
A keretszerződés összege: nettó: 51 274 803.- Ft.
A közbeszerzés tárgyát képező feladatok alapvetően három nagy csoportba sorolhatók:
Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és bontási feladatok.
Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok.
A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek.
Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 58965803
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "Dowex" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57246563
Postai cím: Farkastorki Út 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: pinkertm@freemail.hu
Telefon: +36 209237368
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A műszaki tartalomban bekövetkezett változásokra tekintettel Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján módosítják tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás indokoltságával kapcsolatban a Megrendelő Műszaki Ellenőre a jelen I. sz. szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező Nyilatkozatában akként nyilatkozott, hogy a felmerült többletigények előre nem láthatóak és tervezhetőnek minősülnek, mivel azok a korábbi szerződések és megrendelésszámok vizsgálata során megállapított elemszámhoz képest többszörösen merültek fel. A Szerződés hatályos. A szerződésmódosítás az Szerződés hatályát nem érinti.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 51274803 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 58965803 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben