Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21033/2019
CPV Kód:45212224-2
Ajánlatkérő:Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Magyar Építő Zrt.;ZÁÉV Építőipari Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosítószám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Norbert
Telefon: +36 14714100
E-mail: nkovacs@mnsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnsk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212224-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A budapesti Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezése és kivitelezése fővállalkozási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212220-4
További tárgyak:45000000-7
45110000-1
45210000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-5.
Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3, 32700/1, 32826/0/B
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Puskás Aréna Közép-Európa legnagyobb befogadóképességű, legkorszerűbb élményarénája. A létesítmény megfelel az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) legmagasabb elvárásainak: otthona lesz a magyar futballválogatottnak, a 2020-as UEFA Európa-bajnokság társházigazdájaként négy mérkőzésnek, köztük egy nyolcaddöntőnek ad otthont, de alkalmas lesz Európa-liga- és Bajnokok Ligája-döntő befogadására is.
Budapest emellett végre rendelkezik majd olyan koncerthelyszínnel, aminek köszönhetően a legnépszerűbb előadók, együttesek ellátogathatnak hazánkba, és felléphetnek akár 80 ezer rajongó előtt.
A Puskás Arénában rendeznek majd továbbá nagyszabású nemzetközi konferenciákat, banketteket, egyéb üzleti rendezvényeket, aminek köszönhetően Budapest még vonzóbb, izgalmasabb lesz a befektetők, gazdasági szereplők számára.
A nemzetközi figyelem előnyös Magyarországnak, erősíti a turizmust, növeli a vendégéjszakák számát, közvetlen bevételt termel a magyar gazdaságnak. Már önmagában az Aréna megépítése széles hazai vállalkozói körnek ad munkát, 15 ezer magyar embernek, magyar családnak biztosít megélhetést.
A közbeszerzés célja a Puskás Aréna rekonstrukciójának teljes körű megvalósítása, a rekonstrukcióhoz szükséges egyéb épületek bontása, illetve átépítése, az ehhez kapcsolódó közműkiváltások, gyalogos hidak építése, közúti átépítések, valamint a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése és tervezői művezetés, továbbá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Előzmények
A Puskás Ferenc Stadion szerves része, egyik jelképe a főváros életének. A legfontosabb cél a 60 év alatt híressé váló épület építészettörténeti és városképi szempontból is értékes elemeinek - a keleti oldali toronyépületnek és a lépcsőtornyok ( ún. pilonok ) karakterének - megtartása mellett egy XXI. századi, legmagasabb igényszintű, az UEFA és a FIFA, továbbá az MLSZ követelményeinek megfelelő stadion felépítése.
Az épület funkcionális felépítése:
A stadion magon belül:
• Nemzetközi szintű küzdőtér és kapcsolódó helyiségei
• A kb. bruttó 60 000 + nézőt befogadó többszintes lelátó és kiszolgáló helyiségei
• A VIP illetve Business Club lelátóhoz kapcsolódó fogadó terek
• A Sky boxok és kapcsolódó területei (Sky boxok: a lelátón körbefutó különböző méretű páholyok sora, melyekhez a nézőtéren az UEFA ajánlását kielégítő lelátói székszám kapcsolódik. A 84 db 12-60 fő befogadóképességű skybox nettó össz. alapterülete 5963,83 m2, a hozzájuk tartozó lelátói székszám összesen 1656 db ( a nagyobb méretű skyboxok elnevezése sky-club)).
• Múzeum, vendéglátó terület, shop, kiszolgáló és egyéb területek
Megrendelő a beruházással összefüggésben az alábbi mennyiségeket tájékoztatásul közli:
- tető acélszerkezete: 9.300 tonna
- a tetőszerkezet meghatározó elemei a maximum 90,9 m összes hosszúságú konzolos acél főtartók
- homlokzati állvány szerelése: 75.788 m2
- helyszíni és előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építése ill. elhelyezése: megközelítőleg 103.005 m3
- meglévő-megmaradó helyi védettséggel rendelkező épületrész bruttó szintterülete: 3447 m2, ezen belül a kiállítótér területe nettó 1290 m2
- sprinklerezett területek: 66905,17 m2
- labdarúgó pálya nettó területe: 105 m x 68 m
- a kialakítandó futballpálya megfelelő vízelvezetési és pályafűtési rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, öntözése automata
- bruttó szintterület összesen: 171.635,70 m2 ( a stadion körüli dekkek és a lelátó felületek nélkül )
Opciós tételek:
- Sky boxok víz-csatorna elemeinek
- Sky boxok szellőzési elemeinek
- Sky boxok hűtési rendszereinek szerelése.
A Megrendelő tervezői művezetést rendelhet meg a Vállalkozótól a szerződésben foglalt feltételek szerint, melyet a közreműködőjeként eljáró tervező köteles teljesíteni. A teljesítés igényelhető fél és egész mérnöknapok alapján.
Megrendelő a munkaterületet szakaszosan biztosíthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 35 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 084 - 162659

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fővállalkozási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó u. 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: ZÁÉV Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 149999950261 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Fővállalkozási szerződés 5. számú módosítás dátuma: 2019. október 03.
A VII.2.2) pont folytatása:
1.5. Tartalékkeret összegének módosulása: A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 13.1.11. pontjában megjelölt, a nettó Vállalkozási díj 5%-ában meghatározott tartalékkeret összege (7.142.854.774,-Ft, azaz hétmilliárd-száznegyvenkétmillió-nyolcszázötvennégyezer-hétszázhetvennégy forint) - figyelemmel a Vállalkozói díjemelés összegére és a tartalékkeret e szerződés-módosításig történő szerződésszerű részbeni felhasználására - 12.401.291,-Ft, azaz tizenkétmillió-négyszázegyezer-kétszázkilencvenegy forint összegre csökken. Ennek megfelelően a Szerződés 13.1.11 pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13.1.11. Felek az esetleges Pótmunka fedezetének biztosítására a Szerződésben tartalékkeretet (kizárólag feltételesen felhasználható összeget) kötöttek ki, melynek mértéke a nettó Vállalkozási Díj öt (5) %-a (nettó összege 7.142.854.774,-Ft, azaz hétmilliárd-száznegyvenkétmillió-nyolcszázötvennégyezer-hétszázhetvennégy forint) volt. Felek rögzítik, hogy az esetleges további Pótmunkák fedezetének biztosítására kikötött tartalékkeret fennmaradó nettó összege 12.401.291,-Ft, azaz tizenkétmillió-négyszázegyezer-kétszázkilencvenegy forint az 5. számú szerződés-módosítás hatályba lépésétől kezdődően.
1.6. A Szerződés 1/I. számú mellékletét képező, „Tervek formai és tartalmi követelményei” című melléklet az alábbival egészül ki:
Az átadás-átvételi dokumentáció részét képező Megvalósulási Dokumentáció átadási példányszámai tekintetében Felek a 12. számú mellékletben az átadás-átvételi dokumentációra megállapított példányszámot tartják irányadónak.
1.7. A Szerződés 12. sz. mellékletét képező „Az átadás-átvételi dokumentáció formai és tartalmi követelményei” című melléklet 1. pont első francia bekezdése az alábbira módosul:
Valamennyi dokumentációt 2 (kettő) nyomtatott példányban és 4 (négy) elektronikus adathordozón rögzített példányban kell átadni Megrendelő számára. Egy elektronikus adathordozón egy teljes példány átadás-átvételi dokumentációt kell rögzíteni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VII.2.2) pont folytatása:
Felek megállapítják továbbá, hogy a Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontja az 5. számú Szerződésmódosítás Előzmények B pont (ii) alpontjában meghatározott egyes, az 1/B. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj módosulás tekintetében, a Költségvetési Összesítő vonatkozó részeinek módosítása, továbbá a tartalékkeret módosítása tekintetében megalapozza az 5. számú Szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen a Szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Az 1/B. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
2.4. A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja az Előzmények B pont (iii) alpontjában meghatározott - és az 1/C. számú mellékletben részletezett - módosítás, illetőleg ezekkel összefüggésben a vállalkozói díj módosulás tekintetében, a Költségvetési Összesítő vonatkozó részeinek módosítása, továbbá a tartalékkeret ezzel összefüggő módosítása tekintetében megalapozza az 5. számú szerződésmódosítást, tekintettel arra, hogy a Munkák műszaki tartalmának változását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő és Vállalkozó kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át. Az 1/C. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
2.5. Az 5. számú Szerződésmódosítás Előzmények fejezet E pontjában meghatározott módosítás (Üzemeltetési Díjrész ÁFA szabálya) nem tekintendő lényeges módosításnak, nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212224-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45212220-4
71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Tervezés: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés: Budapesti Olimpiai Központ 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-5.
Hrsz: Budapest XIV. kerület 32826, 32848/5, 32849 / 4, 32848/3, 32700/1, 32826/0/B
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Puskás Ferenc labdarúgó stadion rekonstrukciójának teljes körű megvalósítása, a rekonstrukcióhoz szükséges egyéb épületek bontása, illetve átépítése, az ehhez kapcsolódó közműkiváltások, gyalogos hidak építése, közúti átépítések, valamint a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítése és tervezői művezetés, továbbá kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.
Jelen szerződésmódosítást követően is kijelenthető: a Puskás Aréna költségkereten belül, az eredetileg tervezett határidőre készül el.
Előzmények
A Puskás Ferenc labdarúgó stadion szerves része, egyik jelképe a főváros életének. A legfontosabb cél a 60 év alatt híressé váló épület építészettörténeti és városképi szempontból is értékes elemeinek - a keleti oldali toronyépületnek és a lépcsőtornyok ( ún. pilonok ) karakterének - megtartása mellett egy XXI. századi, legmagasabb igényszintű, az UEFA és a FIFA, továbbá az MLSZ követelményeinek megfelelő stadion felépítése.
Az épület funkcionális felépítése:
A stadion magon belül:
• Nemzetközi szintű küzdőtér és kapcsolódó helyiségei
• A kb. bruttó 60 000 + nézőt befogadó többszintes lelátó és kiszolgáló helyiségei
• A VIP illetve Business Club lelátóhoz kapcsolódó fogadó terek
• A Sky boxok és kapcsolódó területei (Sky boxok: a lelátón körbefutó különböző méretű páholyok sora, melyekhez a nézőtéren az UEFA ajánlását kielégítő lelátói székszám kapcsolódik. A 84 db 12-60 fő befogadóképességű skybox nettó össz. alapterülete 5963,83 m2, a hozzájuk tartozó lelátói székszám összesen 1656 db ( a nagyobb méretű skyboxok elnevezése sky-club)).
• Múzeum, vendéglátó terület, shop, kiszolgáló és egyéb területek
Megrendelő a beruházással összefüggésben az alábbi mennyiségeket tájékoztatásul közli:
- tető acélszerkezete: 9.300 tonna
- a tetőszerkezet meghatározó elemei a maximum 90,9 m összes hosszúságú konzolos acél főtartók
- homlokzati állvány szerelése: 75.788 m2
- helyszíni és előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építése ill. elhelyezése: megközelítőleg 103.005 m3
- meglévő-megmaradó helyi védettséggel rendelkező épületrész bruttó szintterülete: 3447 m2, ezen belül a kiállítótér területe nettó 1290 m2
- sprinklerezett területek: 66905,17 m2
- labdarúgó pálya nettó területe: 105 m x 68 m
- a kialakítandó futballpálya megfelelő vízelvezetési és pályafűtési rendszerrel kell, hogy rendelkezzen, öntözése automata
- bruttó szintterület összesen: 171.635,70 m2 ( a stadion körüli dekkek és a lelátó felületek nélkül )
Opciós tételek:
- Sky boxok víz-csatorna elemeinek
- Sky boxok szellőzési elemeinek
- Sky boxok hűtési rendszereinek szerelése.
A Megrendelő tervezői művezetést rendelhet meg a Vállalkozótól a szerződésben foglalt feltételek szerint, melyet a közreműködőjeként eljáró tervező köteles teljesíteni. A teljesítés igényelhető fél és egész mérnöknapok alapján.
Megrendelő a munkaterületet szakaszosan biztosíthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 35 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 149981610306
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Záév Építőipari Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Millennium köz 1.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1.1. A Munkák műszaki tartalmának változtatása: A Módosított Műszaki Tartalomra vonatkozó követelményeket Felek az 5. számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékleteként csatolják. Felek 2. számú mellékletként csatolják a Munkák megváltozott műszaki tartalmához tartozó Költségvetési összesítő vonatkozó részét.

1.2. A Módosított Műszaki Tartalomban foglaltak teljesítési határideje a Befejezési Határidő. Ez alól kivétel az 1/A. melléklet 1/A/27. számú tétele („A BIM modell kapcsolása az épület üzemeltetési rendszereihez”), mely esetében létesítménygazdálkodási rendszer felállításának teljesítési határideje a Műszaki Átadás lezárását megelőző munkanap, a rendszer bevezetése és adatokkal feltöltése - mely a Megvalósulási Dokumentáció átadását követően végezhető el és az Üzemeltetési Szolgálatásokhoz kapcsolódó műszaki feladatokat tartalmaz - teljesítés határideje az Üzemeltetési Időszak utolsó napja.
1.3. A Vállalkozási díj módosulása: A Felek megállapodnak, hogy az 5. számú Módosításban meghatározott Módosított Műszaki Tartalom díja (a továbbiakban: "Kiegészítő Díj") 2.617.230.645,-Ft + ÁFA (azaz kétmilliárd-hatszáztizenhétmillió-kétszázharmincezer-hatszáznegyvenöt forint plusz általános forgalmi adó). A Felek a Szerződés 13.1.3. pontjában meghatározott Vállalkozási Díj és 13.1.3. a) pontjában meghatározott Tervezési Díjrész, a 13.1.3. b.) pontjában meghatározott Kivitelezési Díjrész, továbbá a 13.1.3. c.) pontjában meghatározott Üzemeltetési Díjrész összegét a Kiegészítő Díjnak megfelelően módosítják, a hivatkozott szerződéses pontokat hatályon kívül helyezik és helyükbe az alábbi rendelkezések lépnek azzal, hogy a 13.1.3. pont utolsó két bekezdése hatályában fennmarad:
13.1.3.A Vállalkozó által a jelen Szerződés szerint nyújtandó szolgáltatások ellenértékeként fizetendő díj rögzített, fix, átalánydíj, nettó 145.455.986.177,-Ft, azaz száznegyvenötmilliárd-négyszázötvenötmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-százhetvenhét forint (a „Vállalkozási Díj”). A Vállalkozási Díj a jelen Szerződés szerint elvégzendő egyes részfeladatok tekintetében az alábbiak szerint oszlik meg:
a.) a Tervezési Díjrész összege nettó 1.997.094.018,-Ft, azaz egymilliárd-kilencszázkilencvenhétmillió-kilencvennégyezer-tizennyolc forint;
b.) a Tervezési Díjrésszel és az Üzemeltetési Díjrésszel csökkentett Vállalkozási Díjnak az elvégzendő kivitelezési Munkákra és minden ehhez kapcsolódó szolgáltatásra eső fennmaradó része nettó 143.205.224.159,-Ft, azaz száznegyvenhárommilliárd-kétszázötmillió-kétszázhuszonnégyezer-százötvenkilenc forint (a „Kivitelezési Díjrész”);
c.) az Üzemeltetési Díjrész összege nettó 253.668.000,-Ft, azaz kétszázötvenhárommillió-hatszázhatvannyolcezer forint.
1.4. Az Üzemeltetési Díjrész ÁFA fizetésére vonatkozó szabályozás rögzítése kapcsán a Szerződés 13.1.4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Felek rögzítik, hogy az Üzemeltetési Díjrész tekintetében az ÁFA az általános szabályok szerint kerül felszámításra.
Folytatás a VI.3) pontban!
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.1. Felek megállapítják, hogy a Kbt.141.§(2) és (3) bek. az Előzmények B. pont (i) alpontjában és részben a B. pont (ii) alpontjában meghatározott, az 1./A. számú mellékletben részletezett módosítások, az 1.2. pontban megjelölt módosítás, továbbá az Előzmények D. pontjában meghatározott módosítás tekintetében megalapozza az 5. számú Szerz.módosítást, tekintettel arra, hogy az 1./A. számú mellékletben részletezett változtatások rögzítésével kapcsolatos, továbbá a megvalósulási dok. példányszámával kapcsolatos módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a váll.-i díj módosulása, a Költségvetési Összesítő vonatkozó részeinek módosítása, valamint a tartalékkeret ezzel összefüggő módosítása nem változtatja meg a Szerz. általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerz. jellegéhez, valamint az ellenérték változása - a 4. számú módosításban foglalt változást is figyelembe véve a változások nettó összértéke - nem haladja meg az uniós értékhatárt valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 149981610306 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 149981610306 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben