Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/215
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.08.
Iktatószám:21063/2019
CPV Kód:85140000-2
Ajánlatkérő:Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76), valamint Semmelweis Tagkórház (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.12.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31769316
Postai cím: Szentpéteri Kapu 72-76.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czaga János András
Telefon: +36 46515207
E-mail: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkeok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkeok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047192019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001047192019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Teljesítmény elszámolások felülvizsgálata
Hivatkozási szám: EKR001047192019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Aktív fekvőbeteg-ellátás dokumentációjának ellenőrzése Ajánlatkérőnél (aki 2 271 aktív ággyal rendelkező egészségügyi intézmény)
Aktív ellátás:
Ellátandó feladat megnevezése:
Aktív fekvőbeteg-ellátás dokumentációjának ellenőrzése, a kódolás javítása: 92 000 esetszám/év
ezen belül aktív ellátáshoz kapcsolódó egynapos sebészeti ellátás dokumentációjának ellenőrzése, esetszám növelési javaslatok: 5 000 esetszám/év

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolgáltatási szerződés - Teljesítmény elszámoláso
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76), valamint Semmelweis Tagkórház (3529 Miskolc, Csabai kapu 42.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Aktív fekvőbeteg-ellátás dokumentációjának ellenőrzése Ajánlatkérőnél (aki 2 271 aktív ággyal rendelkező egészségügyi intézmény)
Aktív ellátás:
Ellátandó feladat megnevezése:
Aktív fekvőbeteg-ellátás dokumentációjának ellenőrzése, a kódolás javítása: 92 000 esetszám/év
ezen belül aktív ellátáshoz kapcsolódó egynapos sebészeti ellátás dokumentációjának ellenőrzése, esetszám növelési javaslatok: 5 000 esetszám/év
Ajánlattevő végzi az alábbiakban részletesen meghatározott feladatokat:
• úgymint működése és feladata körében a Finanszírozó által megjelölt tevékenységi körön belül elvégzett diagnosztikai és terápiás eljárások számbavételét, dokumentációs felülvizsgálatát, valamint azok okirati megfelelőségét,
• elvégzi Megrendelő részére az ellátások pénzügyi elszámolás optimalizálását, kialakítja ennek megalapozó elszámolási rendjét és eljárás módját, mint konkretizált üzleti-, gazdasági szolgáltatást.
• megtartja a szükséges tájékoztatásokat, illetve elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó javaslatokat.
• Egynapos ellátás bővítési javaslata.
Ajánlatkérő további szakmai elvárásait az EKR rendszerben rögzített "Szakmai feladat meghatározása" tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletszakember rendelkezésre állása (fő) (Egyéb információban részletezettek szerint) (min. 0, maximum 5 fő, előny a több).  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az egészségügyi tevékenység jellegéből adódóan az ellátott betegszám nagysága, összetétele és a finanszírozási körülmények változása esetén az esetszám módosítása lehetséges. Az Intézet az esetleges módosítás miatt a változtatás jogát +30 % mértékig fenntartja.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel lehetősége nem valósítható meg az eljárás tárgyából eredően.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó,
és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem
lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok fennáll. A kizáró
okok fenn nem állását a 321/2015. (X
.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.-4., 6.-8., 10., 12.-16. § rendelkezései szerint kell
igazolni. A Kbt. 67. § (4) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, továbbá ezen igazolások keltezése nem lehet
korábbi, mint a felhívás feladásának napja.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a
cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a
Rendelet 13. §-a alapján,, abban az esetben az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia
kell a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (3) bek. a) pontja alapján
az ajánlati felhívásfeladásától visszafelé számított hat év legjelentősebb szolgáltatásainak
ismertetéséről, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet
22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az
igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell
legalább a szerződést kötő másik fél
megnevezését, a szolgáltatás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága
megállapítható legyen, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – év, hó, nap –
megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy
a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést
közös ajánlattevőként végezte, a
referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett
részt.
M.2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. § (2) bekezdés , 5. § (1)
bekezdés, 21. § (3) bek. b) szerint be kell mutatnia (másolatát becsatolva), hogy ajánlattevő
rendelkezik a legalább 1 fő legalább 3 éves, a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény-elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező orvossal és legalább 1 fő egészségügyi közgazdasági szakokleveles orvossal, melyet a képzésről szóló igazolással és szakmai gyakorlatot igazoló önéletrajzzal igazolni szükséges.
M.3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 3. § (2) bekezdés , 5. § (1)
bekezdés, 21. § (3) bek. c) szerint be kell mutatnia tanúsítvány másolatát becsatolva, hogy rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (9) bekezdései.
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az
egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési
dokumentum IV. rész alfa szakaszának
kitöltését).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M1.: nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben összesen legalább 1 -minimum 1000 ágyas- egészségügyi intézménytől a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény-elszámolás felülvizsgálata) szolgáltatásra vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
M2.: teljesítés során igénybe venni kívánt szakemberek között nincs minimum 1 fő legalább 3 éves, a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény-elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező orvos és legalább 1 fő egészségügyi közgazdasági szakokleveles orvos.
M3.: nem rendelkezik Minőségirányítási rendszer működtetését igazoló ISO 9001:2008 szabvány szerinti tanúsítással vagy tanúsító szervezettől származó igazolással, illetve ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, igazolással.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szolgáltatás ellenértékét a benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napos fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki. (Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerint a 2017. évi CL törvényben foglaltak szerint történik.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi anyagi felelősségvállalás arra az esetre is, ha a Finanszírozói ellenőrzések során visszavonás történik a Finanszírozói kifizetésekből. Az anyagi felelősség mértéke megegyezik a „sikerdíjjal”, azaz az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti szerződésben részletezett finanszírozási többlet megosztásával.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/12/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19) Korm. rendeletben foglaltak alapján, a Kbt. 68. §-ra figyelemmel.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) A közbesz. dok.at ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
2.) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2., M.3. pontjai.
3.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Irányadó jog: 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
4.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményére.
5.) Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik.
6.) Ajánlatok értékelése: Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a legjobb árérték arány bírálati szempontja alapján értékeli. értékelési szempontok: Azon részszempont esetén, ahol az előny a kisebb / kevesebb szempont került feltüntetésre, fordított arányosítás, azon részszempontok esetén, ahol előny a nagyobb / előny a több, egyenes arányosítás módszere alkalmazandó. Értékelés során adható p.szám alsó és felső határát 0-10 pont.
7.) Ajánlattevő kötelezettségét képezi anyagi felelősségvállalás arra az esetre is, ha a Finanszírozói ellenőrzések során visszavonás történik a Finanszírozói kifizetésekből. Az anyagi felelősség mértéke megegyezik a „sikerdíjjal”, azaz az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti szerződésben részletezett finanszírozási többlet megosztásával.
Fekvőbeteg ellátás esetén: Az eredeti és a javított, a Finanszírozó által elfogadott tételek súlyszám-különbségének valamint az egynapos ellátás 350 súlyszám feletti többletbevételének %-os hányada, amire az Ajánlattevő igényt tart a fekvőbetegek valamint az egynapos sebészeti tevékenységek vonatkozásában (előny a kisebb).
Többlet szakember biztosítás bírálati szempont részletezése: Az Ajánlatkérő által elvárt 1 fő, legalább 3 éves, a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény-elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező orvos és 1 fő egészségügyi közgazdasági szakokleveles orvos szakemberen felül további, legalább 3 éves, a közbeszerzés tárgya szerinti (teljesítmény-elszámolás felülvizsgálata) tevékenység végzésére vonatkozó, szakmai gyakorlattal rendelkező orvos vagy egészségügyi közgazdasági szakokleveles orvos rendelkezésre állásán felüli, legalább 3 éves, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység végzésére vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező orvos megajánlása (min. 0, maximum 5 fő, előny a több).
Szerződést biztosító mellékköt.: nyertes ajánlattevő a szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy teljesítés elmaradása (meghiúsulása) esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Ajánlatkérőnek: - Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó szerződéses árára vetítve a késedelem első 2 naptári napja alatt napi 3 %, a következő 2 naptári nap folyamán további napi 4 %, az ezt követő előbbi 4 naptári napot meghaladó késedelem után max. 15 %-ig terjedő késedelmi kötbér fizetendő. - A szerződés teljesítésének elmaradása (meghiúsulása) esetén a teljes nettó szerződéses ár 15 %-a. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére figyelemmel valamennyi kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
8.) Felelős akkreditált közbesz. szaktanácsadó: Czaga János András, lajstromszám : 00468.
9.) Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A karakterkorlátra való tekintettel a VI.3.)pont folytatása:
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, közös ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

A jogorvoslattal kapcsolatban a Kbt. 148. §-a az irányadó.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák