Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:21098/2019
CPV Kód:45233142-6
Ajánlatkérő:Majosháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Majosháza, 496/3, 494, 493/3 hrsz-ok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Majosháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37806992
Postai cím: Kossuth Utca 34.
Város: Majosháza
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2239
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Gábor Ferenc
Telefon: +36 24511830
E-mail: titkarsag@majoshaza.hu
Fax: +36 24511831
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.majoshaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak fejlesztése Majosházán
Hivatkozási szám: EKR000364742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2. Petőfi Sándor utca
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233223-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Majosháza, 496/3, 494, 493/3 hrsz-ok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Petőfi Sándor utca felújítása 463 fm hosszúságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16439 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 2. Petőfi Sándor utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: arpad.bako@bitunova.eu
Telefon: +36 309964281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20709390
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233223-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Majosháza, 496/3, 494, 493/3 hrsz-ok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Petőfi Sándor utca felújítása 463 fm hosszúságban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20709390
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88629971
Postai cím: Gábor Dénes Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: arpad.bako@bitunova.eu
Telefon: +36 309964281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/11 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási Szerződés 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 5 hónap. A Megrendelő nem járul hozzá a fagyveszélyes időszakban (november 15. – március 15.) történő munkavégzéshez. A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje dátumszerűen 2020. május 26.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő a beruházás megvalósítására közbeszerzési eljárást folytatott le. Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezést 2019. április 27-én küldte meg az ajánlattevők részére. A Vállalkozási Szerződés, az ajánlati kötöttség meghosszabbítását követően, 2019. augusztus 26-án került aláírásra. A szerződéskötés elhúzódásával a Vállalkozó 5 hónapos teljesítési időtartama a 2019. augusztus 26. – 2020. január 26. közötti időszakra esik. A Vállalkozó 2019. október 9-én kelt levelében jelezte, hogy a fagyveszélyes időszak kezdetéig az aszfaltozási munkákat nem tudja elvégezni. A Vállalkozó akadályt közölt a fagyveszélyes időszak időtartamára. A téli fagyveszélyes időszakban aszfaltozási munka csak a közút kezelőjének előzetes hozzájárulásával és csak abban az esetben végezhető, ha az időjárási körülmények azt lehetővé teszik. A Megrendelő a megfelelő minőség biztosítása érdekében nem kíván hozzájárulni a fagyveszélyes időszakban történő munkavégzéshez.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20709390 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20709390 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Folytatás a VI.2.2) A módosítás okai ponthoz:
A Felek ezért a szerződés módosításában állapodtak meg. A módosításban a teljesítési időszak időtartama nem változik meg, azonban rögzítésre kerül, hogy a fagyveszélyes időszakban munka nem végezhető, és rögzítésre kerül, hogy a szerződés teljesítésének határideje dátumszerűen 2020. május 26.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/26 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben